Články

Zde vidíte seznam všech článků.

Články podle oboru:

Nalezené články

sport zahrnuje sedm základních disciplín, k nimž patří parkur, drezura, všestrannost, voltiž, spřežení, vytrvalost a reining. Nově se k těmto základním disciplínám řadí i pony sport a parajezdectví. Všechny tyto disciplíny, tedy i pony sport, organizuje v České republice Česká jezdecká federace.

V pony sportu jezdci, kterými jsou děti ve věku osm až šestnáct let, soutěží v jezdeckých disciplínách parkur, drezura a všestrannost. Pony jsou v pony sportu rozděleni do tří kategorií dle jejich kohoutkové výšky. Pony ale nemusí sportovat výhradně v soutěžích vypisovaných v rámci pony sportu, ale mohou se prosadit i v soutěžích určených velkým koním.

Plemena vhodná pro pony sport

Pony sport nabízí nejmladší kategorii jezdců možnost seznámit se s jezdeckým sportem ve společnosti zvířat, která jsou jim výškově i fyzicky úměrná. V reakci na zvýšenou poptávku koní vhodných pro pony sport byla vyšlechtěna celá řada pony plemen. Chovatelským cílem bylo pro potřeby pony sportu vytvoření malého jezdeckého koně, který by disponoval vhodnou kohoutkovou výškou, byl velmi charakterní a výborně jezditelný. Samozřejmým požadavkem pak byl důraz na dokonalý exteriér a schopnost podávat vrcholné výsledky v pony sportu na sportovních kolbištích.

Mezi nově vyšlechtěná plemena, která se velmi dobře v pony sportu uplatňují, patří například holandský jezdecký pony, německý jezdecký pony nebo český sportovní pony. V pony sportu ovšem vynikají i některá z původních britských plemen pony, především pak příslušníci všech sekcí velšských plemen pony a kob a plemeno fell pony, connemara pony nebo new forest pony.

1 2 3 4 ... 17