Články

Zde vidíte seznam všech článků.

Články podle oboru:

Nalezené články

Klasické školní jezdectví se až do dnešních dnů předvádí a vyučuje v koňských institucích nazývaných Vysoké školy jezdectví. Ke koňským institucím, které se hlásí ke klasickým zásadám výcviku koní, a které se až do současné doby dochovaly, patří čtyři klasické koňské školy
jezdecké akademie.

K těmto uznávaným koňským institucím patří nám kulturně i geograficky blízká Španělská dvorní jízdárna (Spanische Hofreitschule) ve Vídni, která je nejstarší jezdeckou koňskou institucí na světě a zahájila svoji činnost již v roce 1564.

Dále pak jezdecká škola Escola Portuguesa de Arte Equestre portugalská škola jezdeckého umění, která působí v Belému nedaleko Lisabonu, a Královská andaluská škola jezdeckého umění (Real Escuela Andaluza del Arte Ecuestre), která sídlí ve španělském městě Jerez de la Frontera.

Poslední z těchto renomovaných klasických koňských škol je francouzská jednotka Cadre Noir, která vznikla v roce 1825 a sídlí ve francouzském Saumuru. V těchto klasických koňských školách je předváděna a vyučována nejen klasická drezura, ale i takzvané školní skoky. Mezi školní skoky patří leváda, kurbeta, pesada, kapriola, krupáda, balotáda.

Všechny tyto koňské školy se snaží zachovat a v čisté formě udržet klasické jezdectví dle neměnných, historicky daných postupů, a tak pomáhají uchovat kulturní dědictví Evropy pro další generace.

1 2