Koně se dají studovat i na vysoké škole

8. 2. 2012 ČZU FAPPZ Autor fotek: ČZU FAPPZ

/PR/ Fakulta agrobiologie, potravinových a přírodních zdrojů České zemědělské univerzity otevírá každým rokem široké spektrum bakalářských i magisterských studijních programů a oborů. Milovníci koní si zde mohou zvolit ke svému dalšímu studiu bakalářský obor Chov koní.

Studium na fakultě vychází z dlouholeté tradice vysokého učení a v současnosti uplatňuje moderní metody výuky jak v klasických zemědělských oborech, tak v oborech orientovaných na problematiku zpracování, kvality a ekonomiky produkce potravin a ostatních surovin, využití odpadů, péči o krajinu a životní prostředí, organizaci rozvoje a revitalizace venkova. Významně se rozvíjejí možnosti studia chovu zájmových a exotických zvířat.

FAPPZ ČZU

Fakulta sídlí v krásném uzavřeném areálu s rozsáhlými parkovými úpravami 10 minut hromadnou dopravou od stanice metra Dejvická a 20 minut od centra Prahy. V univerzitním areálu najdou studenti jak moderní přednáškové síně, laboratoře, počítačové učebny, studijní a informační centrum s rozsáhlou knihovnou a studovnami, demonstrační a experimentální pracoviště, tak mensu, koleje, sportovní areál včetně plaveckého bazénu a jezdeckého oddílu a také studentské kluby.

AreálFakulta otevírá nové atraktivní studijní obory. Velký zájem je především o bakalářské studijní obory zaměřené na chov zájmových a exotických zvířat - Speciální chovy, Kynologie, Chov koní, podobně o obor Zoorehabilitace a asistenční aktivity se zvířaty. Zájem je také o obory zaměřené na zahradnické specializace jako Zahradnictví, Zahradní a krajinářské úpravy, obory zaměřené na výživu člověka (Výživa a potraviny a Kvalita potravin), i obor Ekologické zemědělství. Ke každému oboru fakulta vytváří odpovídající podmínky, a to jak výběrem kvalifikovaných pedagogů a zkušených odborníků, tak využíváním vlastního experimentálního zázemí (Centrum pro výzkum chování psů, Dendrologický park, Demonstrační a experimentální pracoviště - stáj, pole, moderní skleníky aj.).

Fakulta také nabízí bakalářské obory vyučované v anglickém jazyce - Sustainable Use of Nature Resources a Agriculture and Food.

Svým zaměřením se fakulta řadí k předním evropským institucím, je členem prestižní organizace ELLS (Euroleague for Life Science), která sdružuje sedm evropských univerzit, spolupracujích v oborech managementu potravinových a přírodních zdrojů, zemědělských a lesnických věd, veterinárních, environmentálních a věd o životě. Studentům se tak nabízí široká paleta zahraničních výměnných a studijních pobytů.

Termín odevzdání přihlášek ke studiu - 31. 3. 2012
Přihlášku naleznete zde. Poplatek za 1 přihlášku činí 550,- Kč.
Přijímací řízení
Kontrola znalostí probíhá formou písemného testu (biologie nebo biologie a chemie podle zvoleného studijního oboru). Je zohledňován výsledek maturitní zkoušky (viz stanovená kritéria). V roce 2012 se přijímací řízení do bakalářských oborů uskuteční v termínu 19. - 22. 6.

K přípravě na přijímací zkoušky lze využít publikace:
Modelové otázky pro přijímací zkoušky z chemie na FAPPZ ČZU (cena 80 Kč),
Modelové otázky pro přijímací zkoušky z biologie na FAPPZ ČZU (cena 70 Kč), které je možno získat na studijním oddělení FAPPZ (č. dv. 112).
V případě dalších dotazů neváhejte kdykoliv kontaktovat naše studijní oddělení. Kontakty naleznete zde.
Den otevřených dveří proběhl na konci ledna.

  • Nabízíme víc
  • U nás nejste pouze číslem
  • Nabízíme individuální přístup ke studentovi

Studium

Na fakultě agrobiologie, potravinových a přírodních zdrojů je zaveden kompletní třístupňový vzdělávací systém umožňující prostupnost a návaznost studia v rámci univerzit nejen v České republice, ale i v celé Evropské Unii. Absolventi středních škol jsou přijímáni do tříletých bakalářských studijních programů a po jejich absolvování mohou pokračovat v dvouletých navazujících programech magisterských. Náročnost studovaných předmětů i celého studijního programu je ohodnocena kredity (ECTS), které umožní porovnat obtížnost studia a současně realizovat mobility studentů během jejich studia. Bakalářské i magisterské studium je zakončeno státní závěrečnou zkouškou, při které student před komisí obhajuje svoji práci (bakalářskou, diplomovou) a skládá zkoušky z komplexních předmětů. Absolventi bakalářských oborů obdrží titul bakalář (Bc.), magisterských pak inženýr (Ing.).

Seznam studijních oborů bakalářského i magisterského studia

Jezdecký oddílTříletý bakalářský obor Chov koní

Charakteristika oboru:
Studijní obor je akreditován jako společný program FAPPZ ČZU v Praze a České zemědělské akademie v Humpolci, střední školy. Výuka prvního ročníku probíhá v Praze a je soustředěna na předměty teoretického základu společné všem druhům zvířat, ale i specializované pouze na koně. Výuka druhého a třetího ročníku probíhá v Humpolci a je soustředěna především na odbornou činnost a praktickou výuku. Studijní plán oboru je koncipován tak, aby postihl jak tradiční aspekty chovu koní, tak i případnou realizaci přípravy zvířat pro jejich využívání formou služeb či jiné formy podnikání. Zároveň připravuje studenty k působení v oblasti sportovního využívání koní.

ZoorehabilitaceMožnosti uplatnění absolventů:

  • ve všech oblastech chovu koní a jejich využití,
  • v poradenských a specializovaných službách, v obchodních organizacích,
  • v oblasti služeb a nevýrobních organizacích - šlechtění zvířat, krmivářský průmysl, kontrolní zemědělské a inspekční organizace,
  • ve správních orgánech, ochraně zvířat,
  • ve sportovních organizacích a zájmových klubech.

Profilové discipliny:
Zoologie, Praktická anatomie zvířat, Praktická fyziologie zvířat, Základy obecné zootechniky, Etologie koní, Chov koní, Technika chovu koní, Výcvik koně a jezdce, Jezdecký sport, Genetika a šlechtění koní, Zájmové využití koní, Dostihový sport, Péče o pohybový aparát, Biotechnika reprodukce koní, Zoohygiena a prevence chorob koní, Management a marketing chovu koní.

Více informací o možnostech studia hledejte na stránkách Fakulty agrobiologie, přírodních a potravinářských zdrojů ČZU, pod článkem také naleznete informační brožuru.

Podobné články

Žáci Střední školy dostihového sportu a jezdectví dosáhli v minulém roce skvělého druhého místa v Lize zemědělských škol a v letošním roce se jim…

Císař František Josef I. zřídil svým dekretem z 26. října 1906 zemědělský odbor při České vysoké škole technické. Zásluhou tohoto aktu dnes existuje…