10 kreativních cvičení s kavaletami

15. 8. 2022 Anika Vogt Autor fotek: Thomas Hartig Zdroj: Cavallo
Autorka Anika Vogt a její ryzka Dshamilja si focení náramně užívaly. Drezurní klisnu s výkonností S nerušil ani dron
Autorka Anika Vogt a její ryzka Dshamilja si focení náramně užívaly. Drezurní klisnu s výkonností S nerušil ani dron

Trénink s kavaletami je super, ale jednoduché řady jsou za chvíli prostě nudné. S tím je teď konec, protože našich deset kombinací jsou všestrannými pomocníky a navíc díky chytlavým jménům a formám se dobře pamatují.

Změna do všedního dne – s pozitivními vedlejšími účinky a cviky, které daleko přesahují obyčejné řadičky.

Je jedno, na jaké úrovni vy a váš kůň trénujete, z kreativních cvičení těží každý. Koně jsou nuceni myslet, jsou koordinovanější, šikovnější a prostupnější. Ať v kroku, klusu nebo ve cvalu – možnosti, jak přiježďovat koně, jsou skoro neomezené.

Platí pravidlo: nejprve opatrně vyzkoušet a postupně zvyšovat nároky. Tak se proměnlivé úkoly hravě povedou a budou bavit koně i jezdce, aniž by někoho přetěžovaly. Při jednoduchém rozestavení kavalet jsou mnohé vzdálenosti dány automaticky tvarem jednotlivých prvků. Když tomu tak není, měli byste při stavbě zohlednit odpovídající vzdálenosti pro jednotlivé chody.

Platí míry:

  • 80–90 cm pro krok,
  • 1,2–1,4 m pro klus a
  • 3–3,5 m pro cval

Ještě je dobré myslet na následující: upravujte vzdálenosti mezi prvky individuálně podle kmihu a velikosti koně. Pokud kavalety neleží paralelně, jezděte nejen přímo přes prostředek, ale někdy i více doleva nebo doprava, kde jsou vzdálenosti větší nebo menší. Tak lze pro každého koně najít ideální vzdálenost.

1 Kreativní kříž

Přes všestranný kříž se jezdí ze všech stran, ovšem se systémem. Uličky z kavalet se dají projíždět rovně (1). Koně ohraničují a napomáhají mu tak v narovnání. Navíc se uličky výborně hodí k nácviku přechodů. Při vjezdu přejděte do nižšího chodu (klus/krok; cval/klus; cval/krok) a při výjezdu zase přeřaďte do vyššího chodu. Brzo přitom ucítíte, jak se váš kůň stává prostupnějším.

Další možnost: čtyřlístek (2). Projeďte uličkou rovně a pak zahněte doleva nebo doprava. Udělejte velký oblouk, abyste mohli projet celou délku další uličky. Po projetí opět zatočte (důležité: vždy na stejnou stranu) a zase projeďte uličkou. Můžete to opakovat tolikrát, až do každé uličky vjedete jednou z obou stran.

Pokud chcete paralelně ležící kavalety využít k tomu, abyste jezdili přes ně, záleží na vzdálenosti mezi nimi (3). Leží kavalety ve vzdálenostech odpovídajících kroku nebo klusu?

Další alternativou je jet přes střed kříže (4). To, že kůň musí přejet střed rohu trojúhelníku, školí jeho pozornost. Důležité: Najíždějte přesně střed vnějších kavalet, tím minimalizujete riziko, že by kůň na kavalety šlápl.

 Clipboard02.jpg

2 Slunce

Tolik různých možností vás doslova rozzáří: čtverec ve středu slunce můžete jezdit ze všech stran a ve všech chodech. Zvlášť zábavné bude, když budete kombinovat vjezd z různých stran. Možnou cestu nabízí například osmička (1), při které je nutné opakovaně měnit směr, což umožňuje rovnoměrně procvičovat obě strany koně. Další alternativou je čtyřlístek (2). Vždy přejeďte paralelně ležící kavalety čtverce a po druhé kavaletě zahněte vždy na stejnou stranu, abyste z ohraničené strany opět vjeli do čtverce, až najedete jednou z každé strany. Přes paprsky přitom nejezdíte, neboť v obou variantách zaručují, abyste jeli dost daleko a měli dostatek prostoru pro obrat. Obě cvičení můžete jezdit ve všech chodech, přičemž při změně směru ve cvalu musí kůň přeskočit.

 Clipboard02_1.jpg

Můžete jezdit i přes paprsky. Buď jednotlivě (3), nebo přes dva vedle sebe ležící paprsky v kombinaci (4). Přitom byste si měli uvědomit, že čím dál od středu slunce pojedete přes paprsky, tím budou vzdálenosti mezi nimi větší. Pokud je chcete jezdit ve cvalu, měli byste se při stavbě držet vzdáleností pro cval (asi 3 metry).

Poznámka: Vzdálenosti při ježdění můžete ještě trochu upravit plošším nebo ostřejším obloukem. Když zvolíte plošší oblouk, bude vzdálenost kratší, když pojedete výraznější oblouk, prodlouží se trasa a získáte trochu prostoru navíc.

3 Rybí kost

Vypadá na první pohled komplikovaně, ale není. Vždy vjíždějte uličkou mezi dvěma kavaletami a rovně přes ležící kavalety zase vyjíždějte ven. Souvislé cvičení vybudujete, když po kavaletách střídavě pojedete velký oblouk doleva, pak otočíte doprava a zase vjedete do další uličky, až se dostanete na konec. Časté přestavování udělá koně ohebnějšího, a navíc procvičíte rovnoměrně obě strany. Rozestupy jsou voleny tak, aby paralelní žebra byla na klus.

 Clipboard03_1.jpg

4 Kalich

Kavalety nohy kalichu leží podle chodu ve vzdálenosti pro klus nebo krok. Můžete jezdit vodorovně přes (1) nebo svisle mezi kavaletami (2). To je možné ve všech chodech a z obou stran. Stranové ohraničení kavaletami pomáhá koni se narovnat.

 Clipboard04_1.jpg

Boční stěny misky kalichu můžete také přejíždět ve všech chodech (3). V kombinaci za sebou (4) procvičují pozornost a napomáhají nalézt na linii oblouku správný rytmus, aniž by bylo nutné dělat extrémně úzké obraty. Všechna tato cvičení se dají výborně kombinovat a jezdit postupně jako malý parkur. Vyžaduje to pozornost a podporuje koncentraci koně i jezdce.

5 Tahací harmonika

Položte kavalety do řady v úhlu 45 stupňů jako tahací harmoniku. Počet použitých kavalet můžete obměňovat dle chuti. Jedna možnost je jezdit přes kavalety podélně (1). Protože kavalety neleží rovně, vyžadují od koně pozornost, protože je musí sledovat. Jezděte lehce vpravo nebo vlevo od středu kavalet, aby vzdálenosti odpovídaly jednomu nebo dvěma klusovým krokům.

 Clipboard05_1.jpg

Další možností je jezdit přes kavalety jednotlivě. Souvislé cvičení vznikne, pokud po kavaletě zamíříte na malý kruh, ze kterého najedete další kavaletu (2). To můžete opakovat, až se dostanete na konec harmoniky. Důležité: po kavaletě jeďte jeden až dva metry rovně. Získáte tak prostor pro obrat a skoro sami od sebe se trefíte na další kavaletu.

Toto cvičení je možné ve všech chodech, přičemž podle úrovně výcviku jezdce a koně je především ve cvalu smysluplné volit větší oblouky, při kterých řadu kavalet nejprve objedete a pak teprve z druhé strany najedete na další kavaletu (3).

6 Přesýpací hodiny

Zde můžete svého koně ohýbat v klusu na různých liniích a potřebujete k tomu jen 6 kavalet, které položíte do tvaru dvou protilehlých trojúhelníků. Navíc odpadá i otravné měření vzdáleností. Můžete jezdit v obloucích přes rohy vzniklých přesýpacích hodin (1) nebo přes sbíhající kavalety ve středu hodin. Přitom můžete třeba objet protilehlý trojúhelník a zopakovat to přes stejné místo (2). Dbejte na to, abyste zvolili oblouk vždy tak, aby byl kůň sestavený a ohnutý směrem k úhlu kavalet.

 Clipboard06_1.jpg

Navíc můžete i kombinovat různé cesty, například jet vlnovku přes dva horní nebo i spodní rohy (3). Oblouky přitom nedělejte moc velké, spíše plošší. Tím, že se kavalety sbíhají, můžete pro každého koně zvolit vyhovující vzdálenost, když se posunete víc směrem ven nebo naopak dovnitř. Pokud pojedete oblouk tak, že budete trojúhelník přejíždět na zvlášť širokém místě, musí kůň mezi kavaletami udělat mezikrok. Taková varianta vyžaduje pozornost koně a nutí ho myslet.

7 Dům a květina

Oblíbená klasika mezi kreativními úkoly s kavaletami si vystačí jen se šesti kavaletami. V klusu se jede buď přes jednu svislou stěnu k protilehlé (1), nebo zespodu a pak přes střechu nebo komínem ven (2). Pokud pojedete přes šikmou střechu, musíte včas koně připravit na obrat a rozhodnout se, zda chcete jít menší oblouk nebo větší s mezikrokem. Vodorovně přes dům (1) můžete kavalety použít i jako druh in-outů a jet ve cvalu. Přitom kůň přes jednu stěnu domu skočí dovnitř a přes protilehlou vyskočí ven.

 Clipboard07_1.jpg

Když dům rozšíříte o tři další trojúhelníky na volných stěnách čtverce, získáte KVĚTINU. Ta nabízí mnoho možností, jak v klusu přejíždět kavalety v obloucích. Můžete jezdit přes jednotlivé listy květiny (3) nebo obloukem přes květinu, takže vznikne oblouk doleva nebo doprava (4).

 Clipboard08_1.jpg

Případně můžete ve vnitřku květiny změnit směr, když například vjedete obloukem doleva a vyjedete obloukem doprava (5). I zde mějte na paměti, že je třeba koně včas přestavit, protože pouze když budete mít svého koně v oblouku dostatečně na pomůckách, můžete zajistit, aby nevypadl po pleci. 

8 Mlýn

Pro tuto výstavbu potřebujete 12 kavalet a uličkami lopatek mlýnu do jeho středu můžete jezdit v kroku, v klusu a zkušení jezdci i ve cvalu. Ze středu vyjeďte rovně a přes další kavaletu zase ven (1). Při tomto cviku byste měli svého koně dobře zarámovat, abyste mohli projet uličku z kavalet rovně. Přes protilehlé kavalety musí být kůň pozorný a myslet. Jezděte nejlépe nejdříve uličkou a pak přes kavalety. Tak zabráníte tomu, aby kůň šlápl na svislou kavaletu, když se vám při přejíždění kavalet nepodaří udržet koně rovně a trefit se do středu mezi kavaletami. Projetí lopatek mlýnu pomůže koně udržet rovně a přejíždění přes kavalety současně vyžaduje pozornost.

 Clipboard09_1.jpg

Alternativně můžete v kroku vjet uličkou dovnitř čtverce a projet ho šikmo tak, že vyjedete na protilehlé straně lopatkou ze dvou kavalet zase ven. Pro pokročilé – v kroku nechte koně z jednoho rohu čtverce na protilehlou stranu dělat překroky (2).

Dále můžete přejíždět přes kavalety lopatek mlýna v klusu nebo v kroku (3). Vzdálenost paralelně ležících kavalet by přitom měla být upravena na klus nebo krok.

Až se vám podaří přejíždět přes kavalety lopatek bez problémů, můžete zkusit po každém překonání kavalet najet do obratu tak, abyste mohli najet na další lopatku. To můžete podle libosti opakovat, až postupně překonáte všechny lopatky mlýna (4). Tento cvik zlepšuje prostupnost a v obratu se kůň musí správně ohnout. Náš tip: Najíždějte vždy tak, aby kavaleta, která leží na konci čtverce, byla poslední. Je pak jednodušší jet dostatečně dlouho rovně.

9 Ryba

Sedm kavalet stačí k postavení jednoduché ryby, se kterou získáte bezpočet možností k přiježdění koně na rovných a zahnutých liniích. A opět bez vyměřování. Čtverec můžete najíždět v pravém úhlu ze všech stran. Nejjednodušší je najet rovně a přes protilehlou kavaletu opět vyjet ven (1). Náš tip: Přejíždění čtverce do osmičky je možné ve všech chodech a procvičí rovnoměrně obě strany koně (2).

 Clipboard10_1.jpg

Náročnější variantou je vjet přes kavaletu dovnitř a obloukem vyjet přes přilehlou kavaletu zase ven (3). Zde je nutné koně ohraničit pomůckami na vnější straně, aby kůň neutekl přes vnější lopatku. Stejně můžete obloučkem přejet všechny rohy (4) včetně rohů ploutve ryby, které svírají ostřejší úhel a je mezi nimi tedy menší vzdálenost. Na obojí je třeba myslet.

Udělejte něco jako vlnovku nejprve přes roh ploutve a pak přes roh těla ryby (5), to musíte koně několikrát rychle za sebou sestavit na jinou stranu. Máte tak krásnou příležitost ověřit si prostupnost koně.

10 Zet

Tento tvar se výborně hodí k přechodům. Před vjezdem do uličky přejděte do kroku, projeďte zet a při výjezdu zase naklusejte nebo nacválejte (1). Tím cvičíte prostupnost. Aby se vešel do uličky, aniž by se dotkl kavalet, musí se kůň ohnout a jezdec by měl vnější holení působit proti vypadnutí zádě ven.

 Clipboard11_1.jpg

Další možností je vjet do uličky a vyjet rovně přes kavaletu zase ven (2). Boční kavalety přitom zaručí, že pojedete na kavaletu opravdu rovně, je jedno, ve kterém chodu. Pokud zvolíte vzdálenosti mezi paralelně ležícími kavaletami odpovídající klusu, můžete je přejíždět v klusu (3). Můžete výborně kombinovat různé varianty. Vzdálenosti můžete samozřejmě upravit i na krok. Pak bude ulička užší a její projetí náročnější, protože kůň se bude muset především v rozích ještě více ohnout, aby se nedotkl kavalet.

Podobné články

Kavaletová práce je jedním z pilířů výcviku koně. Ingrid Klimke nám dnes nabídne několik tipů, jak šikovně využít kavalety nejen pro skákání a podělí…

V dnešním díle seriálu o disciplíně working equitation si představíme překážky, na které můžete použít dobře dostupná parkurová břevna. Jedná se o…