8 návyků úspěšných jezdců

30. 6. 2024 Thomas Ritter Autor fotek: Shutterstock.com

Pravděpodobně každý z nás někdy listoval tituly jako „7 návyků skutečně efektivních lidí“, „7 návyků úspěšných teenagerů“ a tak dále. Nedávno mě napadlo sestavit něco podobného – malý seznam návyků, které z vás udělají úspěšného jezdce. Pokud budete věnovat pozornost položkám na tomto mém seznamu, věřím, že vy i váš kůň budete postupovat pomalu, ale jistě.

Kdykoliv se cítíte ztraceni nebo frustrovaní, vraťte se k tomuto článku a zkontrolujte, zda jste ho úspěšně zavedli do své jezdecké praxe nebo zda jste se v některé z uvedených položek dostatečně zorientovali. Pokud budete vše plnit bod po bohu a budete postupovat krůček po krůčku, uspějete, i když se pokrok někdy může zdát bolestně pomalý.

8 NÁVYKŮ ÚSPĚŠNÝCH JEZDCŮ

Zde je seznam osmi položek, které vám, jak věřím, mohou pomoci dostat se tam, kam si přejete. Nic z toho samozřejmě není vytesáno do kamene. Můžete si vytvořit svůj vlastní seznam priorit, které považujete za nejdůležitější při vaší cestě k úspěchu. I proces přemýšlení o tom, které hodnoty, cíle a technické aspekty ježdění jsou pro vás osobně nejdůležitější, zlepší vaše porozumění tématu a posune vás o kousek blíž k vašim cílům.

Můj seznam návyků, které využívám ve svém každodenním tréninku:

  1. Uklidněte svou mysl
  2. Soustřeďte se
  3. Nalaďte se na svého koně
  4. Vyberte si cestu
  5. Kontrolujte nohy koně
  6. Najděte správné tempo
  7. Najděte správnou délku kroku
  8. Najděte správnou hladinu energie

straight-dressage-scaled.jpg

UKLIDNĚTE SVOU MYSL

Možná jste si všimli, že pravděpodobně nejezdíte extra dobře, pokud jste naštvaní, nervózní, úzkostní nebo nějak emocionálně nesoustředění. Než tedy půjdete ke svému koni, měli byste si ověřit, že jste emocionálně a psychicky klidní a uzemnění. Pokud si všimnete, že nejste v dobrém rozpoložení, můžete se pokusit cíleně se uklidnit ještě před tím, než začnete s koněm pracovat. Pokud to není možné, je lepší ten den nejezdit. Když nejste uvolnění a klidní, obvykle v tréninku ničeho nedosáhnete. Váš emoční stav se totiž často přenese na koně, a to v dobrém i ve zlém. Mnoho koní potřebuje, abyste je „uzemnili“ a emocionálně podpořili. Pokud tu pro ně v této funkci nemůžete být, trénink nebude probíhat dobře. Je mnohem lepší, když dokážete rozpoznat, kdy na daný úkol nejste připraveni a v takový den trénink vynechat, než se snažit o překonání a „učinit pokrok“.

SOUSTŘEĎTE SE

Pouze klidná mysl může být soustředěná. Když vstupujete do výběhu nebo boxu koně, musíte se soustředit na koně a na úkol, který máte. Potřebujete věnovat koni a komunikaci s ním vaši plnou pozornost, což je někdy těžké. Život je někdy velmi hektický a často máte v hlavě plno různých věcí. Přesto byste si měli vytvořit zvyk být přítomni a soustředit se na koně a na to, co právě tady a teď děláte. To dává koni nejen pocit bezpečí, ale také předchází nehodám. Riziko zranění a nehod se dramaticky zvyšuje, když člověk nevěnuje koni, situaci a tomu, co dělá pozornost.

NALAĎTE SE NA SVÉHO KONĚ

Každý kůň má svůj vlastní charakter, osobnost, energii a historii. Než vstoupíte do prostoru koně, musíte se naladit na jeho energii, na to, jak se ten den cítí, co od vás může potřebovat atd., abyste mohli dobře přizpůsobit svou vlastní energii, držení těla a jednání konkrétnímu koni. To je zvláště důležité, když pracujete s několika různými koňmi denně, kteří mají velmi odlišné povahy a potřeby. Pokud přistoupíte ke koni se špatnou energií nebo s nesoustředěnou, rozptýlenou myslí, můžete koně vyděsit a způsobit problémy s tréninkem.

VYBERTE SI CESTU

Jakmile jste v jízdárně a jste připraveni zahájit trénink, musíte se rozhodnout, kam a kudy půjdete. Musíte mít jasný průběh a cíl lekce, stejně jako si musíte vybrat silnici, po které chcete jet, když někam cestujete autem. Nezáleží na tom, zda je cílem lekce kruh, čtverec, obdélník nebo trojúhelník. Ale záleží na tom, abyste se dokázali jasně rozhodnout a nikdy se po jízdárně jen bezcílně nepotulovali.

Výběr konkrétní linie pohybu vám umožní vyvážit a narovnat koně, což tvoří gymnastický základ tréninku, protože rovnováha umožňuje koni uvolnit se, vytvořit lehký, stabilní kontakt, rozvinout kmih a nakonec i dosáhnout shromáždění. .

To platí nejen pro jezdecké lekce, ale i pro všechny typy práce, lonžování, práci na dlouhých otěžích i pro práci na ruce.

KONTROLUJTE NOHY KONĚ

Jakmile si vyberete cvik, který chcete jezdit, veďte koně tak, aby levý pár nohou koně byl na levé straně linie pohybu, pravý pár nohou byl na pravé straně a páteř tvořila segment této linie. Pozorujte, zda kůň chce opustit určenou stopu svými zadními končetinami nebo plecí, nebo celým svým tělem. Jakým směrem se snaží vybočit z linie?

To vám ukáže, zda kůň je nebo není rovný, případně jakým způsobem je křivý. Pomůže vám to určit, zda je váš kůň dutý vpravo a tuhý vlevo, nebo naopak. Pochopení asymetrie vašeho koně vám pomůže vybrat ty nejvhodnější tréninkové metody.

Pokud má kůň tendenci odchýlit se od dané linie, okamžitě ho přiveďte zpět.  Když znáte a chápete křivost svého koně, můžete předvídat, která část jeho těla bude mít tendenci opouštět linii a kterým směrem to s největší pravděpodobností bude.

Rovnováha a držení koně se vždy buduje zezadu dopředu a ze země nahoru, od nohou k páteři, přičemž hlava je obvykle poslední částí těla, která se usadí na své místo.

NAJDĚTE SPRÁVNÉ TEMPO

Když si vyberete cvik, který chcete jezdit, musíte se také rozhodnout v jakém chodu ho budete jezdit. Chcete se na vytyčené linii pohybovat krokem, chcete klusat nebo cválat? A také platí – nikdy nejezdíte jen „tak nějak“, vždy požadujete tu nejlepší možnou verzi daného chodu, která je definována tempem a délkou kroku. Toto se bude u každého koně lišit a u stejného koně se může čas od času změnit. Někteří koně jsou vždy příliš rychlí a potřebují zpomalit, aby dokázali najít rovnováhu. Jiní jsou příliš pomalí a je třeba je probudit, aby se mohli pohybovat v trochu rychlejším tempu.

Pokud je tempo příliš rychlé nebo příliš pomalé, kůň nebude schopen najít rovnováhu, což znamená, že se nebude moci uvolnit nebo najít přilnutí.

Můžete začít tím, že necháte koně, aby vám nabídl své přirozené tempo. Zkuste ale zjistit, zda tempo, které vám kůň nabízí, je opravdu to nejlepší, nebo je potřeba ho upravit.

NAJDĚTE SPRÁVNOU DÉLKU KROKU

Délka kroku je spolu s tempem dalším významným určujícím parametrem. Chcete jet shromážděný klus, pracovní klus, střední klus nebo prodloužený klus? Tyto různé verze klusu se odlišují délkou kroku. Stejně jako každý kůň nabízí určité přirozené tempo, nabízí také určitou přirozenou délku kroku. Někteří koně mají přirozeně velmi dlouhé kroky, jiní jsou spíše kratší.

Každý kůň má specifické tempo a délku kroku, ve kterých se cítí nejpohodlněji, protože v této verzi chodu se dokáže nejlépe vyvážit. Pokuste se najít tuto kombinaci tempa a délky kroku u každého koně a v každém tréninku. Mějte na paměti, že tempo a délka kroku, které kůň přirozeně nabízí, nemusí být nutně tou nejlepší volbou, ve které se dokáže nejlépe vybalancovat a uvolnit. Někteří koně potřebují vaši pomoc, aby našli nejpohodlnější tempo, délku kroku a rovnováhu. To platí zejména o čerstvě obsedlých koních a rehabilitačních projektech.

NAJDĚTE SPRÁVNOU HLADINU ENERGIE

Energetická hladina je něco, o čem se často nemluví, ale je to také velmi důležitý parametr chodů. Někteří koně jsou velmi silní. Mají spoustu přirozené energie. Jiní jsou velmi klidní a uvolnění. Jejich přirozená energetická hladina je obecně relativně nízká. Koně s vysokou přirozenou energií bývají napjatí a nervózní, což narušuje relaxaci a pružnost. Prioritou při jejich tréninku bude nastolení klidu a relaxace (uvolnění).

Koně s nízkou úrovní přirozené energie nebudou mít dostatečný svalový tonus a nebudou dostatečně angažovaní na to, aby mohli vykonávat pokročilejší práci. Zde bude prioritou je probudit a nabrat energii.

Obecně lze říci, že vyšší chody vyžadují více energie než nižší chody. Obraty vyžadují více energie než přímky. Čím menší obrat (v maximu pirueta), tím více síly a energie vyžaduje. Prace na dvou stopách vyžadují více energie než práce na stopě jedné. V rámci laterálních práce vyžadují cviky, které souvisí s rameny (plecí), méně energie než překroky.

Při práci se svým koněm se vždy zeptejte sami sebe, zda je úroveň energie koně vhodná pro typ práce, kterou se snažíte vykonávat, nebo zda musíte energii snížit nebo zvýšit. Musíte uklidňovat a tišit svého horkokrevného a napjatého koně? Nebo musíte svého ospalého koně probudit?

horse-5799370_1280.jpg

SOUHRN

Toto je osm návyků, které já osobně považuji za mimořádně důležité při výcviku koně. Pokud použijete položky na tomto seznamu při každém svém tréninku, bez ohledu na to, zda děláte drezuru, skáčete parkur, pracujete na ruce nebo jezdíte working, vy a váš kůň si vybudujete dobré návyky, které vám pomohou plynule se posouvat na vyšší úrovně. Pokud budete v těchto základních návycích velmi disciplinovaní, dostanete se vy i váš kůň do bodu, kdy nebudete moci jezdit jiným způsobem.

Můžete si vytvořit svůj vlastní seznam priorit, které chcete proměnit ve „jezdecké zvyky“. Můj seznam můžete zkrátit nebo rozšířit, nebo si můžete vybrat úplně jiné položky. Jen se ujistěte, že jste si zvolili takové zásady, které vytvoří dobrý základ a zajistí, že vy i váš kůň budete v dlouhodobém horizontu procházet úrovněmi.

Thomas Ritter je profesionální drezurní jezdec a trenér. Pochází z německého Tubingenu. Nyní se svou ženou Shanou sídlí v Portugalsku, kde provozuje drezurní tréninkové středisko.

Podobné články

Valach jménem Savigny při práci často ztuhne. Bolí ho hřbet, nebo je to v hlavě? S drezurní trenérkou Sabine Ellinger odhalíme jádro problému.

Existuje spousta článků o tom, jak pracovat s mladými koňmi. A také spousta těch, které se zabývají vznešenějšími drezurními cíli a cviky. Jen…