Přitahují se protiklady?

10. 4. 2024 Ela Provan Autor fotek: Gabriela Rotová

Přitahují se protiklady? Nebo je naopak lepší, když člověk a kůň charakterově souzní? Záleží na vaší osobnosti, pokud si chcete s koněm vybudovat dobrý vztah?

Traduje se, že úspěšnými životními partnery se stávají lidé s protikladnými, či vzájemně se doplňujícími vlastnostmi. Výzkumy ale toto zažité paradigma neprokazují. Ukazují naopak to, že člověk je přitahován, často i nevědomě, protějšky, se kterými má mnohé rysy společné. Z výsledků výzkumů vychází, že osobnostní rysy a charakterové vlastnosti ovlivňují způsob, jak bude člověk komunikovat s jinými lidmi. Proto trenéři a sportovci s podobnými povahovými rysy mají lepší vztah a výsledky, než ti, jejichž osobnosti k sobě nepasují. Obecně vzato to stejné platí i pro životní partnery. Výzkumy také doložily, že tuto skutečnost lze aplikovat také na psy a jejich pány. A jak se zdá, i na koně a jejich „lidi“.

Právě na toto téma se zaměřilo několik výzkumů z posledních let a z jejich závěrů lze vyvodit, že vztah mezi jezdcem a koněm je zřejmě tím silnější, čím více se jejich osobnostní rysy podobají.

Velmi často lze pozorovat, že kůň, který má podobné charakterové rysy jako jeho jezdec, se lépe učí, podává vyšší a vyrovnanější výkony a ochotněji komunikuje. Živý, energický typ jezdce tedy dobře kooperuje s živým a energickým koněm a naopak. Platí také, že pokud má dvojice komplikovaný vztah, osobnostní rysy obou aktérů se jen velmi málo podobají. Studie také ukázala, že kůň emocionálně nevyrovnaného a výbušného jezdce má častěji vysokou emoční reaktivitu a méně temperamentní kůň lépe kooperuje a podává lepší výkony, pokud je ježděn umírněných, méně temperamentním jezdcem. Skutečně se tedy zdá, že pořekadlo vrána k vráně sedá platí, i když jde o různé živočišné druhy.

Extrémní extrovert s extrémním introvertem? Spíš ne. Většina dlouhodobě úspěšných vztahů je založena na vzájemné charakterové shodě, nikoliv odlišnosti. Tuto skutečnost je dobré mít na paměti, a to i když si zrovna nevybíráte životního partnera, ale koně nebo psa. Je jednodušší vybrat si zvíře s takovými osobnostními rysy, které jsou kompatibilní s vašimi potřebami a cíli už od počátku. Změna charakterových rysů je totiž náročná a málo pravděpodobná.

Osobnost a charakterové rysy samozřejmě nejsou jediné kritérium možného dobrého vztahu. Kvalita vztahu také závisí například i na schopnostech jezdce a fyzických možnostech koně. Charakterové rysy by ale měly být důležitým kritériem, pokud jezdec hledá koně, který mu bude v dlouhodobém horizontu vyhovovat. Shoda nebo nesoulad v osobnosti mezi jezdcem a koněm totiž souvisí s aspekty psychické pohody. 

Emoce, které člověk a kůň při vzájemném kontaktu a výcviku prožívají jsou rozhodně důležité – oba si je pamatují a proto se podílí na kvalitě vztahu člověk & kůň dlouhodobě. Logicky proto platí, že negativní emoce, které kůň prožije při kontaktu s člověkem, jsou brzda, pozitivní emoce letecký benzín progresivně postupujícího kvalitního výcviku. Pokud se sejde dvojice, jejíž osobnostní rysy jsou na opačném konci spektra, častěji dochází ke konfliktům a je těžší najít porozumění a harmonii, než když jsou reakce a prožívání podobné.

Pozitivní interakce vyvolávají pozitivní očekávání, spouští pozitivní přístup k interakci, podporují pozornost zvířat a jejich ochotu navázat kontakt s člověkem. Naopak negativní zkušenosti vedou k negativním afektivním stavům a následně i negativním očekáváním spojeným s nadcházející interakcí. A právě proto je důležité, aby ve dvojici panoval co největší soulad. Jak na těle, tak i na duchu! :)

0K0X4752.JPG

Použité zdroje

Compatibility of riders’ personality traits and the perceived personality of their horse, Authors: Bente Træen, Espen Røysamb, Publication: Human-Animal Interaction Bulletin 2021

Gosling, S. D., Kwan, V. S. Y., & John, O. P. (2003). A dog’s got personality: A cross-species comparative approach to personality judgements in dogs and humans. Journal of Personality and Social Psychology, 85(6), 1163-1169.

Lloyd, A. S., Martin, J. E., Bornett-Gauci, H. L. I., & Wilkinson, R. G. (2008). Horse personality: Variation between breeds. Applied Animal Behaviour Science, 112(3--4).

Wolframm, I. A., & Meulenbroek, R. G. J. (2012). Co-variations between perceived personality traits and quality of the interaction between female riders and horses. Applied Animal Behaviour Science, 139(1--2).

Podobné články
Vystresovaný kůň je mnohem lekavější a citlivější na podněty a není bezpečný pro sebe ani pro okolí

Koňařské akce jsou něco, na co se všichni těšíme a netrpělivě odpočítáváme dny v kalendáři. Nemůžeme se dočkat, až vyjedeme ven a ukážeme, co umíme…

Nejlepší je seskupit koně podle jejich nutričních požadavků – například dobře krmitelní koně v jedné skupině, hůře krmitelní koně v jiné

Nutriční management koní chovaných ve skupinovém ustájení může být náročný, zvlášť když je nutné krmit senem. Existuje totiž souvislost mezi chováním…