Kamaše a bandáže… hřejeme si hada na prsou?

10. 10. 2022 Gabriela Rotová Autor fotek: Gabriela Rotová

Kamaše a bandáže jsou standardní součástí jezdecké výstroje. Na ochranu končetin koní je v tréninku i soutěžích používají sportovci všech disciplín a na doladění celkového image i zástupy začínajících i pokročilých. Na kamaších a bandážích jsme totiž vyrostli. Mají je a motají je všichni. A proto o tom, jaký vlastně mají tyto ochranné pomůcky vliv na citlivou anatomii dolní části končetin našich koní, ani moc nepřemýšlíme. Jenomže stále více výstupů z uskutečněných výzkumů nám ukazuje, že bychom o kamaších a bandážích přece jen o něco víc vědět měli. Kamaše a bandáže totiž mohou být jak dobrými sluhy, tak i vskutku nelaskavými pány.

Delší cesta přepravníkem? Transportní kamaše. Pár skoků na jízdárně? Neoprenové kamaše. Drezurní trénink? Bandáže v barvě podsedlové dečky. Běžný obrázek z všedního života většiny koní a jejich jezdců. A co kolem sebe denně vidíme, to i my sami děláme. Přemýšleli jste ale někdy o tom, jak – a zda vůbec – kamaše a bandáže koňskou nohu chrání? Jaké mají bonusy a jaké jsou jejich mínusy?

0K0X1893.JPG

Funkcí kamaší a bandáží je ochrana dolní končetin koně před zraněními, v jejichž získávání i hromadění jsou koně skutečnými mistry. Kůň je atlet, který je schopen se velmi rychle pohybovat a překonávat ve vysoké rychlosti i členitý terén. Jeho končetiny jsou dlouhé, štíhlé, aerodynamické a v jejich spodní části je jen minimální množství měkkých tkání. Pokud by jeho končetiny byly krátké, robustní a výrazně osvalené, tak rychlý a výkonný by kůň nikdy nebyl. Jenomže každá strana mince má svůj líc i rub. Spodní části končetin koně – především pak těch předních – jsou díky své anatomické struktuře vysoce vnímavé k traumatům. Jsou to zkrátka a dobře magnety na sběr nekonečné řádky všech možných i nemožných poranění. Naše snaha chránit tuto mimořádně citlivou část těla koně je proto zcela přirozená. Ze zkušenosti totiž víme, že snaha zabránit poraněním rozhodně není od věci. A co víc – na naší straně dlouho stála i věda. Některé uskutečněné studie totiž doložily, že určité typy kamaší jsou schopny snížit napětí v závěsném aparátu a omezit tak působení dynamických sil na končetinu. Jenomže jak už to bývá, za všechno se platí. A to se týká i kamaší a bandáží... opravdu každé plus má i své mínus. O mínusech kamaší a bandáží jsme až donedávna nic moc nevěděli. A dokonce jsme kolem nich nakupili báje a pověsti, které v jejich prospěch vyznívají.

Teplo? Teplo!

O možných negativních efektech ochrany končetin za pomoci kamaší a bandáží se v jezdeckém průmyslu diskutuje již poměrně dlouho, protože většina výzkumů se shoduje v tom, že používání kamaší a bandáží může tkáňové struktury dolních končetin i zásadně poškodit. Jakto? Obecně platí, že nejvíce náchylné k poškození jsou šlachy povrchového a hlubokého ohýbače prstu a mezikostní sval a poškození šlach je nejčastějším typem úrazu u koní (tendinitida v důsledku natažení šlach a tendovaginitida). Proč by ale kamaše a bandáže, které primárně mají před zraněním chránit, šlachám měly škodit?

Vlastně to ani není tak překvapivé. Šlachy koní se při fyzické zátěži intenzivně zahřívají. Kůň sice disponuje účinnými mechanismy, které mu umožňují se přebytečného tepla zbavovat, ty ale dostatečnou ztrátu tepla v průběhu zátěže a po ní nezajistí, pokud ztrátě tepla aktivně brání kamaše nebo bandáže. Šlachy sice dobře tolerují vysoký nárůst teploty po krátkou dobu, například krátký rychlý cval jim nevadí, stávají se ale náchylnějšími ke zranění, pokud nedojde k jejich rychlému ochlazení po zátěži nebo je působení tepla na tkáň příliš dlouhé. Problém proto nastává, když na končetinu nasadíme kamaše nebo bandáže a sofistikovaný koňský evoluční chladicí mechanismus je narušen. Mezi materiálem a končetinou se rychle vytvoří mikroklima, které má překvapivě dobré izolační vlastnosti (rychlost odvodu tepla je ovlivněna mnoha různými faktory – propustnost materiálu, konstrukce a aplikace ochrany nohou, množství tepla generovaného během zátěže, okolní teplota a vlhkost a rychlost výměny okolního vzduchu). To vede k zadržování tepla, což může mít negativní dopad především na šlachu hlubokého flexoru. Teplota jádra šlachy je vyšší než teplota kůže a šlacha je proto hypovaskulární (tj. ztrácí velmi málo tepla krevním řečištěm). Právě konvekční chlazení má proto pro šlachy mimořádný význam a jeho omezení má/může mít negativní důsledky.  

0K0X8727.JPG

Jedna z nedávno publikovaných rakouských studií doložila, že teplota kůže se při používání kamaší a bandáží skutečně zásadně zvýší. Po tréninku bez kamaší a bandáží byla maximální teplota kůže v dolní části končetin koní 14 ºC, s bandáží to ale bylo 25 ºC a s kamaší typu „šlachovka“ 21 ºC. Při použití ochranných prostředků tedy stoupla teplota kůže a to v důsledku omezení konvekce a nedostatečnému výdeje tepla. To sice může být ve velmi chladných dnech přínosem, za určitých podmínek ale může naopak dojít k poškození šlach v důsledku přehřátí.

K podobným závěrům dospěl i aktuální americký výzkum. Ten naznačil, že kamaše a bandáže nejen že zvyšují teplotu na povrchu a uvnitř končetiny – což může vést k přehřátí tkání – ale také omezují tok lymfy, což může vést k dlouhodobému poškození tkáňových struktur. Tato studie ve výsledku mýtus o „podpůrné funkci“ kamaší nebo bandáží zcela vyvrátila a získala si proto široký zájem.

Tým vědců z Middle Tennessee State University v Murfreesboro změřil nárůst teploty v končetinách během cvičení u koní, kteří měli nasazeny různé typy ochrany nohou. Do studie byli zavedeni zcela zdraví dospělí koně, kteří v rámci tréninku nosili šest různých kamaší nebo bandáží. Jednalo se o:

 • pevné neoprenové kamaše
 • perforované neoprenové kamaše
 • kamaše ze Stomatexu (high-tech materiál s prodyšnými vlastnostmi)
 • cross-country kamaše
 • elastické bandáže
 • fleecové bandáže

Každý typ ochrany končetin byl použit u každého koně v šesti kolech testování rotačním způsobem. Koně měli vždy na jedné přední noze příslušnou kamaši nebo bandáž, zatímco druhá přední končetina byla bez ochrany. Koně podstoupili dvacetiminutovou tréninkovou zátěž a následně byli ponecháni 180 minut v klidu. Za pomoci speciálního přístroje byla každou minutu měřena teplota končetin a vlhkost na povrchu kůže.

0K0X9461.JPG

Výsledky testu byly jasné, ale asi ne příliš překvapivé:

 • Teplota končetin bez kamaší a bandáží byla nejnižší.
 • Pro každou variantu ochrany nohou byly naměřené teploty ve všech měřených časech vyšší než teplota/hodnoty bez ochrany končetiny.
 • Fleecová bandáž způsobila nejvyšší zvýšení teploty a vlhkosti.
 • Žádná varianta ochrany končetin neumožnila ani po 180 minutách klidu návrat k výchozím hodnotám teploty a vlhkosti.
 • Všechny varianty ochrany končetin zvýšily teplotu končetin koní na hodnotu, která prokazatelně negativně ovlivňuje buňky šlach.

Rozdíly v teplotě a vlhkosti se mezi kamašemi použitými ve studii významně nelišily. Stomatex kamaše díky svému speciálnímu designu vedly k nejnižším naměřeným hodnotám. Nebyly zjištěny žádné rozdíly mezi perforovanými a klasickými pevnými neoprenovými kamašemi. Cross-country kamaše měla na vnější straně inovativní voštinový design a zdála se být opravdu účinná z hlediska ochrany před úrazem. Uvnitř ale byly tyto kamaše silně polstrované a vrstvené, což zřejmě přispělo k vyššímu hromadění tepla. Fleecová bandáž dosahovala nejvyšších hodnot.

Výsledky studie tedy podporují hypotézu, že konvektivní chlazení je působením kamaší a bandáží při zátěži zásadně narušeno a hypertermický efekt následně vede k chronickému mikropoškození šlachy. Lze tedy říci, že nasazení kamaší a bandáží během tréninku/v rámci soutěže je vždy kompromisem mezi rizikem a přínosem. Jezdec nebo trenér se proto musí rozhodnout, co je pro něj důležitější – ochrana před traumatem nebo riziko poškození šlachových struktur v důsledku přehřátí. 

Pokud se tedy budeme rozhodovat, zda kamaše a bandáže použít, měli bychom vždy zvážit následující faktory:

 • Podmínky prostředí
 • Intenzita pracovní zátěže
 • Specifické pohybové vzorce/tendence koně (např. zda má kůň tendenci k zášlapům, strouhání…)
 • Design a materiál kamaší a bandáží

Pokud vyhodnotíme, že míra rizika zranění je vysoká a kamaše nebo bandáže použijeme, je nutné kamaše/bandáže sundat co nejdříve po ukončení zátěže a pokud to lze, ihned začít končetiny chladit studenou vodou. Výzkum v současné době nepokročil natolik, abychom měli jasnou představu o míře a rozsahu traumat končetin při různých intenzitách práce a nejsou prozatím dostupné takové materiály, které by zajistily zcela bezpečné využívání těchto ochranných pomůcek. Vyhodnocení rizik je tedy prozatím jen a jen na nás..

0K0X4552.JPG

Pozor na mýty...

Pořádně to utáhni!

Uskutečněné výzkumy mimo to také doložily, že jezdci mají tendenci jak kamaše, tak i bandáže příliš utahovat. To může mít příčinu v obavách, že se kamaše/bandáže v průběhu zátěže uvolní nebo spadnou. Pokud máme takovou zkušenost, pak jsme použili nevhodný typ kamaší/bandáží nebo kamaše/bandáže pro daný typ koně nevhodné (špatně padnoucí – dlouhá spěnka, měkká spěnka, příliš úzká holeň) a na místo vyššího dotahování je nutné použít jiný typ/velikost bandáží/kamaší. V rámci výzkumu ale dotázaní často také uváděli, že kamaše/bandáže více dotahují, aby kamaše/bandáž měla lepší účinnost – dostatečně podpořila struktury měkkých tkání, šlachy, klouby, což je skutečnost kterou bohužel deklarují i někteří výrobci. Existuje však minimum důkazů, které by naznačovaly, že vyšší míra dotažení zlepší funkci těchto výrobků. Je tomu právě naopak. Příliš utažené kamaše/bandáže mohou omezit/snížit flexibilitu kloubu a potenciálně i přesunout zátěž z jedné struktury na druhou, což nemusí být optimální.  

Dalším problémem pramenícím z přílišného dotahování kamaší/bandáží je možnost vzniku drobných povrchových traumat a otoků. Pamatujme tedy – příliš utažená bandáž anebo kamaše není zárukou její lepší funkce, ale naopak – je porušením dobrého welfare koně. Pokud tedy nevíte, jak máte kamaše/bandáže nasadit, nebo jak moc je můžete/máte dotáhnout, raději konzultujte se zkušeným odborníkem. Rizika jsou totiž zásadní a vysoká.

Dej bandáže! Ať líp šlape!

V drezurním světě je omotávání bandáží kolem spodní části končetin oblíbeným rituálem a není neobvyklé slyšet, že bandáže jsou zodpovědné za lepší flexi ve fázi vznosu, a tak i kvalitu chodů. Fleecová bandáž jako tvůrce akce? Je to možné?

Přestože oblast nadprstí je zvláště citlivá na hmatovou stimulaci, výzkumy dokládají, že bandážování nezlepšuje akci a mechaniku pohybu koní, a to ani těch drezurních. Pokud tedy bandážujete proto, abyste chody svého koně oslnili kolemjdoucí, na tento typ „výpomoci“ zapomeňte a do svých tréninků raději zařaďte více přechodů a kavalet! :-)

Výběr vhodných kamaší a bandáží

Kamaše a bandáže nabízí ochranu proti traumatu, a proto je nelze zcela zavrhnout. Vždy si ale ověřte, že je umíte správně nasadit, že opravdu umíte bandážovat. Nikdy je příliš neutahujte – hrozí odřeniny, mikrotraumata, omezení krevního zásobení. Vždy důsledně dbejte na čistotu. Kamaše po použití pokaždé důkladně očistíme, bandáže pravidelně pereme. Pokud se mezi kamaši/bandáž a kůži dostane nečistota, může dojít v lepším případě k podráždění kůže, v horším k zánětu v důsledku infekce. 

0K0X0284.JPG

Několik tipů na závěr:

 • Ujistěte se, že vybraný druh kamaší, podložek pod bandáže, bandáže vašemu koni dobře sedí a vyhovují. Každý kůň je trochu jiný.  
 • Primárně používejte takové druhy ochranných prostředků, které umožňují maximální cirkulaci vzduchu a odpařování potu.
 • Preferujte lehké materiály a takové materiály, které neabsorbují vodu. Přemýšlejte o vnějších vlivech. Budete v hale? Na jízdárně, kde jsou louže? Budete se pohybovat vysokou trávou? Obsah vody v řadě prvé zvyšuje hmotnost kamaše/bandáže a mimo to také stoupá riziko přehřátí/zapaření šlachy povrchového, hlubokého ohýbače prstu / mezikostního svalu i kůže.
 • Dávejte pozor, abyste kamaše/bandáže příliš neutáhli. Riskujete jak omezení cirkulace krve, tak i přetížení.

Použité zdroje:

Podobné články

Věk je pouze číslo, ale s věkem spojené zdraví koní a výzvy z výživového hlediska jsou velmi skutečné. V dnešním článku nabízíme šest tipů, jak vašim…

Mnoho majitelů se dnes již nebojí poskytnout koním na pastvinách a výbězích vodní osvěžení.

Někdo má pro koně pozemky členité od matky přírody, plné stromů a křovin (tedy stínu a tolik potřebného okusového materiálu), s potůčkem a kopečky,…