XII. národní přehlídka koní plemene shagya-arab

30. 8. 2004 Irena Sládková Autor fotek: Tomáš Sládek

Národní hřebčín Kladruby nad Labem byl důstojným místem pro konání XII. Národní přehlídky koní plemene Shagya-arab, které se uskutečnilo v sobotu dne 14.8.2004 na prostorném nádvoří uprostřed historických budov.

Před osmi lety v roce 1996 proběhla IV. Národní přehlídka Shagya-arabů na zdejším závodišti a tehdy z mladých koní vyzrály nyní nádherné klisny-matky. Rozšířily se řady majitelů a chovatelů, zvýšil se počet všech kategorií. Nyní je akceptováno 18 plemenných hřebců a početní stav mladých i plemenných klisen je 235.

Kladruby nad Labem jsou svým dlouholetým chovem (425 let od založení hřebčína) starokladrubských koní uznáni jako národní kulturní památka v ČR. Shagya-arabové v letech 1921 až 1946 přispěli do programu osvěžení krve starokladrubských běloušů. Jedním z nich byl legendární SHAGYA X (1921), později i jeho syn SHAGYA V (1934), druhým SHAGYA I (1920) a naposledy SHAGYA VI (1935-1946). Proto se lze setkat v rodokmenech kladrubských běloušů s Shagya-araby.

Zahájení přehlídky začalo příjezdem ředitelky NH Kladruby nad Labem ing.Lenky Gotthardové a mezinárodních komisařů. Kočár, tažený čtyřspřežím kladrubských běloušů za doprovodu fanfár, vypadal impozantně. I přes vrtkavost počasí se sešlo dostatečné množství diváků a ti zaplnili obvod předváděcího trojúhelníku a vytvořili krásnou atmosféru celé přehlídky. Komise složená s předních odborníků (Dr.Johannes Erich Flade, Ahmed Al Samarraie z Německa, Bruno Furrer a Siegfried Frei ze Švýcarska) hodnotila předváděné koně. Odborným komentářem provázel celou přehlídku prezident Svazu chovatelů Shagya-araba v ČR pan Otto Dlabola.

V katalogu bylo přihlášeno celkem 63 koní všech kategorií. Nejpočetněší skupinu tvořilo devět dvouletých mladých klisen a plemenné klisny (po šesti klisnách ve dvou kategoriích). To byly nejkrásnější kolekce celé výstavy.

V jednoletých hřebcích byl první KADET II z chovu Licoměrsko s.r.o. Ve dvouletých zvítězil KANTERWILL G. Antonové z Plzně, druhý stanul SHEKEL J.Jirsy z Křepenic. Ve skupině tříletých zvítězil líbivý temperamentní hřebeček HADŽI V. Nikla z Ludvíkova, druhý byl ZALIM K. Pultrové z Volenic. Z mladých 4 až 5ti-letých hřebců se umístil na prvním místě ATREJ s pěknými chody, v majetku Z. Roubalové z Kladna. Druhý stanul EL SID K. Peškové z Humpolce. V šampionátu mladých hřebců zvítězil HADŽI z chovu Mgr. B. Boudíkové a druhý se umístil KANTRWILL z chovu G. Antonové z Plzně.

Plemenných hřebců se dostavilo málo - pouze dva. Hřebec 699 SIGLAVY BAGDADY II-CZ (Kadet) z chovu Hřebčín Jeníkov v.o.s. byl perfektně předveden Ondrou Rajnem. Hřebec výborných chodů v požadovaném typu ovšem nepředčil ve výsledku dvojnásobného šampióna národních výstav (rok 2002 a 2003) SALIMA. Vítězný 781 SHAGYA V-CZ (Salim) obhájil své prvenství nejen jako vítězný plemenný hřebec, ale i jako šampión hřebců. MVDr. J. Pašková z Krašovic byla právem spokojená, koně měl půjčeného hřebčinec v Tlumačově pro využití na klisny v moravské oblasti.

Polední přestávka byla obohacena ukázkou formanské jízdy v zápřeži Shagya-arabů z Hřebčína Jeníkov, vedená bravurně panem ing. J. Cermanem, dlouholetým chovatelem těchto koní. Z rukou prezidenta svazu pana O. Dlaboly převzal dojatý ing. J. Cerman krásný pohár za zásluhy v chovu a využití koní ve vozatajském sportu. Další ukázkou byla drezurní jízda šestiletého hřebce ARCHIBALDA z chovu E. Machkové.

Předváděcí maratón pokračoval mladými klisnami jednoletými. První se umístila SÁŠA Ing. R. Blížence z N. Hradů druhá stanula KAZI z Hřebčína Jeníkov. Velmi početná skupina dvouletých krásných klisniček v dobrém typu s pěknými chody byla pro hodnotitele tvrdým oříškem. Jednotlivé klisničky se lišily od sebe pouze desetinami výsledných bodů. Zvítězila s 55,33 body hnědka HAKORA J. Šípkové ze Smrkovic, druhá byla tmavá hnědka HAGALLI s 55,00 body M. Wimmerové z Čestína. Obě klisničky jsou z chovu I. Sládkové z Tálína. Třetí umístěná klisnička THORA z chovu J. Lobkowicze z Drahenic obdržela 53,67 bodů, čtvrtá byla WENDY s 53,00 body paní D. Topolové z Prahy. V kategorii mladé klisny tříleté zvítězila klisna SHAKIRA z topolčianského chovu v požadovaném typu, narostlá a s pěknými chody v majetku MVDr. J. Paškové. Druhá se umístila HESSY J. Kartera z Litoměřic. Velmi pěkného hodnocení mezi mladými klisnami čtyřletými dosáhla vítězná klisna SABRA ze stáje Rýdeč, druhá byla TRÁVA D. Benešové z Prahy. Vítězná mladá klisna: SHAKIRA a druhá se umístila SABRA.

Plemenné klisny 5-7 leté. Další početná skupina výborných klisen, v níž některé klisny obdržely od komisařů nejvyšší hodnocení - desítky. Zvítězila zaslouženě vysoce ušlechtilá a elegantní tmavá hnědka SAIGA J. Kurela ze Ždánic. Její rodiče jsou z topolčianského chovu. Čtyři desítky za typ a krásnou hlavu - celkem 59,67 bodů. Druhá se umístila s 59,00 body v chodech výjimečná KARIA J. Jirsy z Křepenic. Třetí byla líbivá DARI pana O. Dlaboly ze Slotova (56,33 bodů).

Plemenné klisny 8-11 leté. Kolekce klisen při nichž se tajil dech, matky jejichž potomstvo zvítězilo dopoledne. Temperamentní bělka AZÍZA dostala pět desítek s nejvyšším počtem 62,67 bodů celé přehlídky a udělala radost své majitelce i chovatelce E. Machkové z Vilémova. Druhá se umístila krásná pstružka PANTA RHEI M. Vodseďálka z Kosmonos (58,67 bodů). Třetí byla líbivá AJŠA J.Heřmanského z H. Městce s 58,33 body.

Plemenné klisny 12-16 leté.V yzrálé a ušlechtilé klisny, výborné matky, to byla závěrečná kolekce celé přehlídky. Zvítězila bělka TAMI 59,67 bodů pana O. Dlaboly ze Slotova, druhá stanula klisna HASIMA I. Sládkové z Tálína s 56,67 bodů a třetí se umístila DRAHA s 55,67 body V. Cermana z Třebihoště.

Vítěznou plemennou klisnou se stala SAIGA a druhá se umístila AZÍZA.

KONĚM PŘEHLÍDKY 2004 byla komisaři zvolena klisna SAIGA.

Na závěr byli vyhodnoceni nejlepší předvaděči: Ondřej Rajn, Jana Pašková, Hana Sýpková Alexandr Jirsa a Lenka Sládková. Předvedli dobrou fyzičku a závěrečné čestné kolo bez koní za vydatného potlesku diváku bylo úsměvným zakončeným jejich sportovního výkonu.

Poděkováním a předáním upomínkových dárků zahraničním komisařům, významným osobnostem a celému realizačnímu týmu, poděkování hlavně divákům, kteří vydrželi i přes nepřízeň počasí až do úplného konce, bylo důstojným zakončením celé akce. Shagya-arabi se prezentovali na XII.Národní přehlídce v Kladrubech nad Labem v plné kráse v působivém prostředí obklopeni nadšenými obdivovateli a milovníky koní.

Vítěze této přehlídky uvidíte již tento víkend na výstavě "Koně v akci 2004" v Pardubicích.

Příbuzné články:

Související odkazy:

Podobné články
Donn Clifs

O uplynulém víkendu se u nás běhalo na dvou dostihových drahách. Sobotní Most měl vrchol v tradiční sprinterské Ceně jezdectví, v neděli ve…

Když jsem byla malá, byla mým vzorem číslo jedna. Žena, které nechybí odvaha a která navzdory předsudkům jde za svým snem. Tomu pak neváhá hodně…