Víkend plný haflingů

26. 8. 2014 Veronika Jenikovská Autor fotek: Šárka Votavová, Martin Holý

Víkend 16. a 17. srpna byl ve Vrchovanech zasvěcený haflingům. V sobotu soutěžili ve výstavním poli, v neděli potom tito koně poměřovali síly ve třech disciplínách pod sedlem. A o svodu a výkonnostních zkouškách zase někdy příště...

Výstava Haflinger Vrchovany 2014

V sobotu 16. srpna 2014 v jezdeckém areálu Jezdecké společnosti Vrchovany - Obrok proběhl už devátý ročník výstavy s názvem Haflinger Vrchovany 2014. Pořadatelům se ve spolupráci s vedením Svazu chovatelů haflinga podařilo pro tento ročník výstavy zajistit italského komisaře, delegovaného ze HWZSV, pana Helmuta Breitenbergera, kterému ve výstavní aréně zdatně překládala jednotlivé posudky koní paní Veronika Jenikovská. V osmi vypsaných výstavních třídách se nakonec sešlo celkem 41 koní plemene haflinger.

Waldbach Obrok - reservešampion mladých

První se předvedla výstavní třída s názvem „Hříbata do půl roku věku pod matkou", kde se jich celkem předvedlo pět. Nejvíce se panu Breitenbergerovi líbil čtyřměsíční hřebeček jménem Waldbach Obrok po otci Walzertraum z importované matky Marliana (po Stiglmar) chovatelů Pavla a Veroniky Sixtových z Obroku. Waldbach Obrok zaujal posuzovatele především vynikajícím typem, krásnou, dle slov posuzovatele, moderní hlavou, dobrými suchými končetinami a dobrým pohybem. Vítězstvím se Waldbach Obrok nominoval do šampionátu mladých tříd. Na druhém místě se umístil opět hřebeček, tentokrát Arcane po Avalon z matky Emmeli (po Why Not) z chovu Pavla a Martiny Studničkových z Vrchovan. U tohoto hřebečka hodnotitel vyzdvihl dobrý typ s dobrým pohybem. Na třetím místě zabodovala klisnička Fiola po Avalon z matky Fantasy (po Nihilist), opět z chovu Studničkových. Hodnocení Fioly znělo: dobře vyvinutá klisnička s krásnou hlavou, harmonická, pěkné suché končetiny.

EmmeliV druhé výstavní třídě se předvedly „Klisny s hříbaty", všechno matky předchozích posuzovaných hříbat. Zvítězila a do šampionátu otevřených tříd postoupila klisna Emmeli po Why Not z matky Elina (po Bergbaron) chovatelů i majitelů Pavla a Martiny Studničkových. U Emmeli byl vyzdvižen především optimální typ haflinga, výborná harmonie těla, dobrý pohyb v kroku i v klusu. Jako druhá skončila už sedmnáctiletá Marliana po Stiglmar z matky Meisje (po Astral), v majetku rodiny Sixtovy z Obroku. U Marliany, matky dvanácti odchovaných hříbat, pan Breitenberger vyzvihl především velmi krásný výraz hlavy, dobře utvářený kohoutek, velmi dobrý krok a vynikající kondici vzhledem k věku a počtu odchovaných hříbat. Na třetím místě vyhlásil posuzovatel klisnu Hellenica po Nordtirol, z matky Hagate (po Afghan II) manželů Studničkových z Vrchovan. Její shrnutý posudek zněl: dobrá stavba těla, dlouhá záď, dobře utvářený kohoutek, slabší barva.

V třídě „Ročních" se předvedla pouze jediná přihlášená klisnička, a sice Amelina po Stainz z matky Amedina (po Amadeus) majitelů Pavla a Veroniky Sixtových z Obroku. Italský sudí si u Ameliny cenil především charakteristické stavby těla haflinga, dobrého pohybu, dlouhého ale zatím nenasvaleného krku a zádě, což se, dle jeho slov, samozřejmě váže s tím, že klisna je v růstu a nasvalení přijde teprve s celkovým vývinem. Tím, že klisna ve své třídě neměla protivníky, automaticky zvítězila a postoupila do šampionátu mladých tříd.

Šampion mladých BaharZatímco třída ročních měla pouze jednu zástupkyni, třída „Dvouletých" byla obsazena už devíti klisnami, tudíž bylo opravdu co hodnotit a zvažovat, které klisně udělit vítězství. Nakonec byla na prvním místě vyhodnocena (a tím opět postoupila do šampionátu mladých tříd) klisna Bahar po Stilton, z matky Badina (po Wolfgang) majitele Marka Studničky z Vrchovan. Tato harmonická klisna předvedla i pěkný pravidelný prostorný pohyb v kroku i klusu a dle slov posuzovatele výrazně převyšovala úroveň ostatních předvedených dvouletek. Ostatně tato klisna vloni, ještě v majetku rodiny Sixtovy, vyhrála na osmém ročníku vrchovanské výstavy třídu ročních pod jinou posuzovatelskou komisí, takže její letošní vítězství v kategorii dvouletých nebylo jen o momentálním předvedení, nýbrž se jedná o kvalitní slibnou klisnu. Na druhém místě skončila klisna Candygirl po Nouvelle, z matky Centane (po Straden) majitele Pavla Studničky z Vrchovan. Hodnoticí posudek Candygirl zazněl: dobře vyvinutá klisna dobré barvy, s korektním pohybem, celkově harmonická. Třetí vyhodnocenou klisnou byla klisna Demelie po Alphonso, z matky Desira (po Nordtirol), opět v držení pana Pavla Studničky. Klisna dobrého typu, dobré stavby těla, s dobrou mechanikou pohybu.

MarjaV páté výstavní třídě „Tříleté klisny" se nám předvedly pouze tři kandidátky v boji o vítězství. První příčku a tím pádem nominaci do šampionátu otevřených tříd získala klisna Marja po otci Nabucco, z matky Mina-Melora (po Afghan II) s posudkem: velmi harmonická klisna, ladí přední a i zadní část těla, což se odráží ve funkčnosti a korektnosti pohybu jak v kroku, tak v klusu. Na druhém místě se umístila klisna Flinki po Sevruga, z matky Fly (po Altess) za posudek: elegantní delší klisna, tmavší žíně v ocase, s horším pohybem než vítězná klisna. Obě klisny jsou v majetku Pavla a Martiny Studničkových z Vrchovan. Na třetím místě byla vyhlášena klisna Fifteen po otci Nibelung, z matky Fairy (po Nimrod) majitelky Zuzany Kňavové z Bítozevsi. Fifteen dostala od pana Breitenbergera posudek znějící: klisna moderního typu, bohužel s vysoko bílými odznaky na nohách, krásný dlouhý krk, dobrá stavba těla.

Šestá výstavní třída „Klisny 4 - 5leté" byla se sedmi účastnicemi třetí nejpočetněji obsazenou výstavní třídou výstavy. Zde se nejvíce líbila, a tím pádem postoupila do šampionátu otevřených tříd, klisna Unadonna manželů Studničkových, po otci Nabucco, z matky Unasta (po Morgenrot). Klisna Unadonna si odnesla posudek: pěkná klisna, výborně vyvinutá s dobrou horní linií, výborně utvářená záď, korektní pohyb. Na druhé příčce se umístila klisna Atlantis po Anselazio, z matky Augura (po Strato) téhož majitele jako vítězná Unadonna. Atlantis zaujala moderním typem, lehčí stavbou těla, hezky utvářeným kohoutkem, lepším krokem než klusem. Jako třetí byla vyhodnocena klisna Homy po Nabucco, z matky Happyness (po Abendstern) majitelů Pavla a Veroniky Sixtových z Obroku. Klisna trochu těžšího rámce, ale jinak dobré stavby těla s dobře utvořeným kohoutkem.

V sedmé výstavní třídě pro „Klisny šestileté a starší" se nakonec představilo osm haflingerek. Zde zvítězila klisna Campbella po Avalon, z matky Carina-Carisma (po Standschütz) v majetku rodiny Sixtovy z Obroku. Campbella zaujala posudkem: velmi korektní moderní klisna, výborná stavba těla, trochu chybí výraz hlavy, velmi dobrý krok i klus. Tímto svým vítězstvím se Campbella nominovala do šampionátu otevřených tříd. Na druhém místě byla panem Breitenbergerem vyhodnocena klisna Sunflower po Amadeus, z matky Schattenfell (po Novalis) v majetku Pavla a Martiny Studničkových z Vrchovan. Sunflower zabodovala velmi dobrou horní linií, výrazným kohoutkem, pevným hřbetem, krásným dlouhým krkem a suchými končetinami. Na třetí místo tentokrát dosáhla klisna Arezza po Wolfgang, z matky Amada (po Amadeus) opět ze stáje rodiny Sixtovy z Obroku. Hodnotiteli se líbila ve velmi dobré barvě, pravidelností v mechanice pohybu, zejména dobrým krokem, naopak již méně se líbila její hlava.

Armin-QPoslední výstavní třídou byli „Tříletí a starší hřebci", kde se utkali dva plemeníci. Jako první se předvedl z Itálie importovaný hřebec Armin-Q po otci Alkatras, z matky Dalmazia (po Aslan-Z) v majetku Jana Ondračky ze Sedliště. U tohoto hřebce zazněl posudek: kvalitní hřebec optimálního rámce, ideální typ haflinga do sportu, korektní mechanika pohybu, velmi pěkná barva. Druhým předvedeným hřebcem byl z Tyrolska importovaný Avalon po Amadeus, z matky Lonella (po Standard) v majetku manželů Studničkových z Vrchovan. Avalonův posudek zněl následovně: hřebec velmi dobrého rámce, krásný dlouhý krk, velmi dobré končetiny, suchý fundament. Po dlouhém váhání a přemítání pan Breitenberger vyhlásil oba hřebce společně na prvém místě, čímž se oba kvalifikovali do šampionátu otevřených tříd.

Poté následovalo „malé finále" v podobě šampionátů. V šampionátu mladých se v boji o vítězství utkal mladičký Waldbach Obrok, roční klisna Amelina a dvouletá Bahar. Druhou příčku a pozici reservešampiona mladých vybojoval hřebeček Waldbach Obrok (Walzertraum x Marliana po Stiglmar) chovatele i majitele rodiny Sixtovy z Obroku. Zvítězila dvouletá klisna Bahar (Stilton x Badina po Wolfgang) v majetku Marka Studničky z Vrchovan. Svým vítězstvím a obdrženým titulem Šampion mladých se Bahar kvalifikovala do boje o celkového šampiona výstavy.

V šampionátu otevřených tříd se utkali tito vítězové tříd: klisna Emmeli, klisna Unadonna, klisna Campbella a hřebec Armin-Q. Přestože měl nastoupit i hřebec Avalon, jeho majitelé ho již do boje o šampionát nevyslali. Reservešampionem otevřených tříd se stala klisna Emmeli (Why Not x Elina po Bergbaron) chovatelů i majitelů Pavla a Martiny Studničkových z Vrchovan. Šampionem otevřených tříd, stejně jako vloni, se stala klisna Campbella (Avalon x Carina-Carisma po Standschütz) v majetku rodiny Sixtovy z Obroku.

Campbella

Do boje o celkového šampiona výstavy se tím pádem probojovaly dvě klisny, obě importované z tyrolských aukcí v Ebbsu. Dvouletá Bahar odchovaná panem Reinhardem Poschem z Imstu, v současnosti v majetku pana Marka Studničky z Vrchovan, a šestiletá Campbella odchovaná panem Johannem Foidlem z Fieberbrunnu, v majetku rodiny Sixtovy z Obroku. Hodnotitel světového svazu pan Breitenberger dal nakonec přednost klisně Campbella, která získáním titulu Šampion výstavy Haflinger Vrchovany 2014 obhájila své loňské vítězství z této vrchovanské výstavy.

Závěrem bych velmi ráda poděkovala všem vystavujícím, hodnotiteli panu Breitenbergerovi z Itálie a Veronice Jeníkovské ze SCHH za aktivní účast na letošní výstavě ve Vrchovanech, dále bych ráda za pořadatele poděkovala i všem divákům a všem pomocníkům, kteří nám pomohli zajistit bezproblémový chod celé výstavy.

Nádherné fotografie z celé výstavy včetně ranního svodu a zkoušek výkonnosti haflingerských klisen najdete v galeriích Šárky Votavové.

Za pořádající Haflinger centrum Vrchovany a Haflinger chov Obrok Veronika Sixtová

Druhý sportovní šampionát haflingů v sedlových disciplínách

Rozdíl mezi prvním a druhým ročníkem sportovního šampionátu haflingů v sedlových disciplínách byl propastný - co se týče počtu zúčastněných koní a jezdců, tak co do kvality jejich výkonů. Šampionátu, který se konal v neděli 17. srpna v areálu ve Vrchovanech, se zúčastnilo celkem sedmnáct dvojic, z toho soutěže ve všestrannosti se zúčastnilo dvanáct z nich, pět dvojic pak přibylo na samostatnou soutěž v drezuře.

Pravidla byla po loňských zkušenostech nastavena poněkud rozdílně – drezurní šampion se určoval při drezurní úloze Z1, parkurová soutěž byla nastavena jako dvoufázová 70/80 cm a nově byla zařazena divácky atraktivní terénní jízda o maximální výšce 70 cm. Z výsledku ve všech třech disciplínách vzešel celkový šampion, kromě toho byl vyhlášen také šampion v drezuře a parkuru. Díky tomu, že se letos podařilo vyhlásit podmínky soutěží včas a majitelé haflingů tak měli více času na přípravu, přihlásili se do šampionátu také zástupci vzdálenějších jezdeckých klubů, a to včetně dvou zástupců z Moravy.

Unadonna s Rudolfem Kostou v drezurní úlozeBěhem drezurní soutěže byly asi nejvíc vidět rozdíly připravenosti jednotlivých koní a v rámci šampionátu ve všestrannosti také tato část v podstatě rozhodovala. Favoritkou soutěže byla drezurní specialistka Lucie Čermáková s klisnou Hany reprezentující JK Black Fox. Tato dvojice se pravidelně účastní drezurních závodů stupně Z s velkými koňmi a v letošní sezoně brala již dvakrát vítězství. Také ve Vrchovanech předvedly velmi pěkně zajetou úlohu, kterou ale bohužel pokazila neposlušnost koně (vyhození). To jim snížilo hodnocení na výsledných 70,588 %, které ale i tak znamenalo stříbrnou pozici. Šampionem haflingů v drezuře se pro rok 2014 tedy stal s výsledkem 72,941 % plemenný hřebec Armin-Q s jezdkyní Evou Živníčkovou, kteří startovali za JK Hradec nad Moravicí. Třetí příčku obsadil Jiří Kašpárek s klisnou Cabinou z JS Obrok. Od rozhodčí Květy Krupkové získali stejné hodnocení jako dvojice na druhém místě, díky upřednostnění známek za celkové provedení úlohy však byli odsunuti na třetí místo.

Vítězka parkuru Calera s Dominikou NevolovouParkur se jel jako dvoufázová soutěž 70/80 cm a kromě haflingů se jej účastnili také hobby jezdci na velkých koních (na výsledovce mimochodem obsadili poslední čtyři příčky). Kromě tří zúčastněných haflingů projeli první fázi bez trestných bodů všichni, ve druhé fázi chyboval pouze Jiří Kašpárek s Campbellou. Výsledky byly tedy značně vyrovnané a pořadí záviselo především na rychlosti ve druhé fázi. Zlato pro parkurového šampiona opět putovalo na Moravu, a to zásluhou Dominiky Nevolové s klisnou Calerou, které startují za Ranč u Tufa. Dominika s Calerou tak potvrdily své schopnosti, které předvedly už při účasti na evropském šampionátu haflingů ve Stadl Paura v roce 2012 – první místo obsadily s poměrně velkou časovou rezervou před druhým Vladimírem Šoupalem s klisnou Rhodou, kteří takto úspěšně reprezentovali Stáj Šoupal. Bronz pro třetího nejlepšího parkurového haflinga roku 2014 nakonec se štěstím získala domácí klisna Sunflower s Pavlem Studničkou v sedle.

Nově zařazená disciplína – terénní jízda byla zlatým hřebem celé soutěže. Absolvovalo se celkem třináct skoků, které ve Vrchovanech vznikly teprve nedávno. Všichni účastníci se poctivě věnovali přípravě, a tak absolvovali celý kurz, který zahrnoval i obtížnější skoky jako výskok, traken nebo výskok z vody, bez problémů na překážkách. Body nasbírala pouze klisna Hellenica s Terezou Maškovou za pomalé projetí kurzu a bohužel také do té doby jasný favorit celé soutěže Armin s Evou Živníčkovou, kteří projeli trať naopak příliš rychle a byli penalizováni 25 trestnými body za nebezpečnou jízdu. To je v celkovém pořadí odsunulo z jasného prvního místa na poslední příčku. Cesta k vítězství se tak otevřela pro Jiřího Kašpárka s klisnou Cabinou, soutěžící za JS Obrok, kteří se stali šampiony ve všestrannosti (44,12 trestných bodů).

Cabina a výskok z vody

Celkovým vítězem šampionátu se stali Jiří Kašpárek a klisna CabinaJiří Kašpárek si vítězství určitě zasloužil, a to nejen za skvělý výkon, který předvedl společně s Cabinou, ale také za absolvování neuvěřitelného maratonu, kdy během dne zvládl všechny tři disciplíny projet se čtyřmi haflingy! Nakonec se mu kromě zlata podařilo vybojovat také druhé místo, a to pro změnu s Campbellou (46,76 tr. b.), která slavila úspěšný víkend, kdy den před nedělním závodem stanula také na nejvyšší příčce výstavy Haflinger Vrchovany. Druhou bronzovou medaili pro místní JS Vrchovany získal Michal Špalek, který soutěžil s klisnou Selene a během dne podával stabilní výkon, který díky dramatickému obratu v terénní jízdě znamenal stupně vítězů (49,41 tr. b.).

Nedělní šampionát haflingů byl opravdu velmi dobrou ukázkou toho, že haflingové mohou být nejen skvělými rodinnými koňmi, ale i poměrně zdatnými a především všestrannými sportovci. Poměrně vysoká účast koní z celé republiky ukázala, že snad budeme mít dostatek reprezentantů, kteří budou schopni a ochotni vyrazit i na evropský šampionát do Itálie. V souvislosti s touto vrcholnou sportovní událostí bude v příštím roce třeba nastavit podmínky pro kvalifikaci haflingů, protože úroveň koní byla ve Vrchovanech poměrně vysoká a především vyrovnaná. Doufejme, že sedlový šampionát se stane tradicí a bude mít stále rostoucí počet účastníků. Perfektně zorganizovaná akce, jakou byl právě vrchovanský šampionát si to jistě zaslouží!

Další fotky najdete na facebookovém profilu SCHH a zde: http://fotomaho.rajce.idnes.cz/Vrchovany/

Veronika Jenikovská

Podobné články
Donn Clifs

O uplynulém víkendu se u nás běhalo na dvou dostihových drahách. Sobotní Most měl vrchol v tradiční sprinterské Ceně jezdectví, v neděli ve…

Když jsem byla malá, byla mým vzorem číslo jedna. Žena, které nechybí odvaha a která navzdory předsudkům jde za svým snem. Tomu pak neváhá hodně…