SCHPMT uznaným chovatelským sdružením pro plemeno moravský teplokrevník

Svaz chovatelů a příznivců moravského teplokrevníka (SCHPMT) s potěšením oznamuje všem chovatelům koní, že se po několika letech usilovné snahy dne 1. 4. 2004 rozhodnutím Ministerstva zemědělství ČR stal uznaným chovatelským sdružením pro plemeno moravský teplokrevník.

Populace koní MT byla vybrána dle metodiky výpočtu původních genů. Jako nositelé původních polokrevných kmenů jsou zakladatelé těchto kmenů a plemenní hřebci, kteří působili na Moravě i v Čechách v letech 1880 – 1950. (Jména jsou dle zakladatelů těchto kmenů – Furioso, Przedswit, Gidran, Star of Hannover, North Star, Nonius a nejmladší kmen Catalin.) Doposud není vydaný „Řád plemenné knihy moravského teplokrevníka“ ani „Šlechtitelský program moravského teplokrevníka“. Proto se doporučuje všem zájemcům o chov tohoto plemene, aby se před případnou koupí těchto koní informovali u SCHPMT, jestli jimi vybraný kůň je v databázi koní splňujících požadavky ŘPK MT. Bližší informace naleznete též na www.sweb.cz/kone-mt .

Případné dotazy zodpoví ing. Burešová, telefon 732 206 628.

Jako řadový člen tohoto sdružení v pozici spíš příznivce než chovatele vyslovuji uznání všem nadšeným koňařům, kteří v minulém desetiletí zachraňovali toto plemeno před úplným vyhubením na našem území. V době, kdy se cenily spíš importy a jejich potomstvo, šlechtili tito chovatelé původní koně, aniž měli jistotu, že jejich práce dojde ohodnocení. Cesta k uznání svazu nebyla jednoduchá a trvala opravdu dlouhé roky. Skutečnou perličkou bylo veřejně oznámené uznání svazu na výstavě v Přerově v roce 2002, které bylo ovšem záhy zrušeno. Další zajímavá, tentokrát ale milá zpráva, je převoz kobylky tohoto plemene až z Itálie, kam byla začátkem devadesátých let minulého století prodána nejspíš na jatka. Náhoda tomu chtěla, že se dostala k dívce, jejíž rodina sahala do ČR. Ta se sem přestěhovala – i s klisnou (čímž zdravím Elenu a Sissi).

Vyslovuji též poděkování vedení svazu za velkou a finančně i časově náročnou práci, která ještě zdaleka neskončila. Velký dík patří i ministru zemědělství, jež uznání svazu velmi napomohl. Doufám, že všechny chovatele teď čeká nadějná budoucnost a odměnou jim bude radost z koní, jejichž předkové prodělali spolu s těmi našimi války, doby rozkvětu i pádů. Radost z koní, kteří mají právo vrátit se v plné kráse do našich stájí.

Podobné články

Když jsem byla malá, byla mým vzorem číslo jedna. Žena, které nechybí odvaha a která navzdory předsudkům jde za svým snem. Tomu pak neváhá hodně…

Chov koní Kinských přinesl pět vítězů Velké pardubické a mnoho věhlasných steeplerů. Tito jedineční koně tvoří nedílnou součást historie čs. chovu a…