KMK 2008 odstartovalo

17. 5. 2008 Jana Fatenova Autor fotek: Jana Fatenová

Kolbiště TJ Moravanu Brno bylo 1. května svědkem prvních bojů v chovatelské soutěži KMK v roce 2008. Již po 17 let mají možnost chovatelé porovnávat výkonnostní kvality 4 - 6letých koní.

Všechny vyjmenované kategorie koní v Brně hodnotili ing. J. Šíma a v roli učícího se žáka J. Chýle. Snaha o omlazování komisařů KMK začíná :-). Kategorie čtyřletých se prezentovala na parkuru Z, pětiletí skákali ZL a šestiletí závodili na parkuru stupně L.

Všechny zainteresované zajímala kategorie čtyřletých koní, kteří zde poprvé předváděli svůj skokový potencionál. Jako v minulém roce zůstala tato čtyřletá kategorie rozdělena na oddělení klisen a oddělení hřebců.
21 čtyřletých klisen se okoukalo na kolbišti při zahajovacím tréninku a po chvilce se již skákalo naostro. Z toho 12 klisen předvedlo čistý parkur a tak o vítězství rozhodovalo hodnocení komisaře. První vítězkou v KMK 2008 se stala klisna Venela 1 (po Veneur du Luc z La Rosy oil TEAM) s jezdcem J. Bubnem startující za stáj Buben, která překonala parkur bez chyby, a komisař ji ohodnotil těmito známkami: 8,3 za provedení skoku, 8,5 za obratnost a 8,5 za připravenost koně.
Kategorie čtyřletých hřebců byla méně početná. V zahajovacím tréninku a pak v soutěžním parkuru se představilo 9 hřebců této kategorie. Svou první žlutou stuhu z KMK si odvezl Alex 5 (po Acorado I z Gipsy Girl po Graf Grannus) ze stáje Mustang, kterého na parkuru sedlal Z. Žíla (ve volnosti i pod sedlem byl předveden např. při 1. českém körungu na Císařském ostrově v Praze). Tato dvojice získala nejvyšší známku za připravenost, a to 9. Ukazatel provedení skoku a ukazatel obratnosti byla hodnocen shodně 8,3.

Nejpočetnější kategorií se v Brně stala kategorie pětiletých koní, kde startovalo 33 koní. Novinkou pro letošní rok je u pětiletých a šestiletých koní sloučení klisen a hřebců do skupin dle věku a ne dle pohlaví, jako tomu bývalo dříve. Ing. J. Šíma prezentoval svůj názor o nešikovném slučování, které i ztěžuje rozhodování.
V kategorii pětiletých se zraky nejvíce upíraly na prvního hřebce východoevropského majitele, který uspěl v Holštýnském körungu. Ano, je to Con Cosmos (po Colman z Nischy po Cascavelle) majitele Jana Vaňhy, který si v Brně odbyl startovní premiéru v sedle s A. Opatrným, a byla to premiéra úspěšná. Parkur překonal bez chyby. Jeho hodnocení 9,2, 9,0 a 8,5 vypovídá za vše.

Již šestiletý hřebec v majetku stáje Mustang Al Campo (po As di Villagana z Akelei po Athletico) s D. Fialkou potvrdil oprávněnost zisku šampiona v minulém a předminulém roce a i v Brně vyhrál sloučenou kategorii šestiletých koní. Hodnocení 9,2, 9,0 a 9,0 spolu s čistým parkurem byly nejvyšším hodnocením dne.
To, že klisny jsou při sloučení do jediné skupiny v nevýhodě, potvrdily výsledky. Nejlépe umístěná klisna La Legion (po Cassilius z Loou po Velcome Fontaine) prezentovaná M. Klusem v majetku K. Kollárové se v kategorii šestiletých umístila na pěkném 3. místě.

Hodnocení komisaře ing. J. Šímy po celou dobu KMK bylo výstižné a ve svém výkladu se nezaměřil jen na koně, ale v některých případech i na jezdce.

KMK Brno 2008, D. Fialka na Al Campo

D. Fialka na šestiletém Al Campo, Stáj Mustang.

KMK Brno 2008, Hasky, M. KLus

M. Klus na koni Hasky.
foto autorka

Podobné články

Když jsem byla malá, byla mým vzorem číslo jedna. Žena, které nechybí odvaha a která navzdory předsudkům jde za svým snem. Tomu pak neváhá hodně…

Chov koní Kinských přinesl pět vítězů Velké pardubické a mnoho věhlasných steeplerů. Tito jedineční koně tvoří nedílnou součást historie čs. chovu a…