Celostátní konference SČT

Upozorňujeme všechny chovatele plemene český teplokrevník, že se dne 30. 3. 2022 koná v Hostinci u Čiháků, Vystrkov 30, od 10 hodin Konference spolku Český teplokrevník z.s. (SČT), kde se mimo jiné bude volit také Rada plemenné knihy ČT (RPK).

Za SČT byli delegáti na tuto konferenci zvoleni na jednotlivých oblastních schůzích spolku. Dle platné legislativy a stanov SČT se však na šlechtění, a tedy i na volbě nové RPK, mohou podílet i chovatelé ČT, kteří nejsou řádnými členy SČT.

Za chovatele ČT se považují všichni majitelé zapsaného plemenného zvířete ČT. Chovatelé ČT, kteří se chtějí podílet na volbě RPK, ale nechtějí se stát řádnými členy SČT, mohou zaplatit vstupní poplatek na konferenci ve výši 2000,- a volby se osobně zúčastnit.

Přihlášku k účasti na konferenci je nutné zaslat písemně nejpozději 7 dní před konáním konference (tj. do 22. 3. 2022) na e-mail: prihlasky@ceskyteplokrevnik.cz a následně uhradit vstupní poplatek. Všichni chovatelé ČT, členové i nečlenové SČT, mohou na stejnou adresu zasílat návrhy na kandidáty do RPK, a to nejpozději 20 dní před konáním konference, aby daný kandidát mohl být osloven.

Těšíme se na setkání se zvolenými delegáty!

Podobné články

Když jsem byla malá, byla mým vzorem číslo jedna. Žena, které nechybí odvaha a která navzdory předsudkům jde za svým snem. Tomu pak neváhá hodně…

Chov koní Kinských přinesl pět vítězů Velké pardubické a mnoho věhlasných steeplerů. Tito jedineční koně tvoří nedílnou součást historie čs. chovu a…