110 let hřebčína Napajedla

První svazek plemenné knihy anglického plnokrevníka byl vydán před 205 lety a rozšíření nejrychlejšího plemene koní z kolébky turfu do Evropy a dalších světadílů trvalo řadu let. Napajedelský chov plnokrevníka, který loni oslavil 110 let své existence, můžeme tedy označit nejen za nejstarší v České republice, ale také za jeden z nejstarších v Evropě.

Při ohlédnutí do historie hřebčína nelze opomenout jeho zakladatele Aristida Baltazziho s manželkou Marií, rozenou Stockaovou, kteří vlastnili nejen hřebčín, ale i rozlehlé panství s výměrou více než 4500 hektarů zemědělské půdy. Po smrti zakladatele v roce 1914 se panství dostalo do úpadku, který zasáhl i hřebčín.

Situace se změnila až v roce 1931, kdy Československá republika odkoupila zbývajících 14 klisen a 7 odstávčat a díky ing. Bohumilu Tichotovi začala éra Státního hřebčína Napajedla. Trvalo však ještě šest let, nežli stát získal také stáje, zařízení a hlavně pastviny, které hřebčínu náležely.

Ve vedení hřebčína se vystřídala řada významných osobností, včetně Eduarda Gerschy, který zde působil v roli ředitele plných 26 let, profesora Václava Michala, mezinárodně uznávaného odborníka v chovu anglického plnokrevníka, MVDr. Ludvíka Ambrože, zkušeného praktika v zakládání a údržbě pastvin, pod jehož vedením hřebčín dosáhl řady úspěchů svých odchovanců na dostihové dráze (Symbol, Detvan, Lyon, Masis, Korbel), a dr. ing. Františka Lercheho, za jehož působení se uskutečnily první velké importy březích klisen z Francie a na tehdejší dobu senzační nákup plemeníka Behistouna.

"Za poměrně krátké období minulých let prošel hřebčín Napajedla nejrevolučnějšími změnami a někdy skutečně šlo o to nejcennější - zachovat jeho existenci a nedopustit postupné rozmělnění, popřípadě likvidaci, jak se to stalo v některých jiných významných chovech koní v naší republice," tvrdí současný ředitel hřebčína ing. Zdeněk Hlačík.

"Největší změnou však byl vznik akciové společnosti v roce 1992, kdy existenci hřebčína zachránili akcionáři, kteří zakoupili jeho akcie v kupónové privatizaci a jsem přesvědčen, že to byla správná cesta. Vytčený cíl, kterým je zachování napajedelského chovu anglického plnokrevníka a jeho postupné dovedení na solidní evropskou úroveň, je reálný a podmínky pro to jsou dobré."

Jednou z podmínek úspěšného chovu anglického plnokrevníka je dostatečná plocha a kvalita pastvin, zajišťující koním celoročně vyváženou stravu. V případě hřebčína Napajedla došlo k rozšíření plochy zemědělské půdy na 206 hektarů a vybudování stájové kapacity s technologií převyšující zahraniční úroveň. Péče o pastviny se odrazila i na samotných koních, kteří pobývají venku nepřetržitě od začátku května až do zámrazu.

Složitější situace je v chovu. Dlouhé roky téměř uzavřeného obratu stáda a využití plemeníků, kteří nepřevyšovali úroveň stáda klisen, výrazně zpomalily chovatelský pokrok. "Naší snahou je co nejrychleji provést krevní přestavbu stáda klisen využitím plemeníků z nejvýznamnějších světových linií současnosti," tvrdí ing. Hlačík. "Chceme-li s našimi produkty prorazit i v zahraničí a výkonnostně se prosadit, je to nutnost."

Současným požadavkům plně odpovídá plemeník Dara Monarch, původem z linie Nasrullah-Nearco. Úspěšný irský plemeník, od prvního ročníku hříbat v České republice opakovaný šampión plemeníků, produkující konstitučně tvrdé koně středního rámce, loni připustil 46 klisen.

Dalším hřebcem s velkými nadějěmi v chovu je Arcane se špičkovým světovým původem do Blushing Groom z I Will Follow po Herbager, který loni připustil 43 klisen.

K úzké špičce plemeníků v České republice, prověřených kontrolou dědičnosti potomstva (Architektura, Recepta, Winding aj.), patří také Sharp End z linie Native Dancer. Jeho předností je konstituční tvrdost a souladnost tělesných tvarů potomků.

Využití plemeníka Najoom v Napajedlích bylo účelově zaměřeno na přínos krve světově vedoucí linie Northern Dancer prostřednictvím jeho nejlepšího syna Sadler's Wellshe, který je otcem Najooma. Ačkoliv hřebec pro zranění neběhal, jeho první dvouletí se neprezentují špatně a hřebec se uplatní v chovu přes své dcery.

Do záměru přínosu významné krve zapadá i využití plemeníka Dunbeath po Grey Dawn II z Priceless Fame po Irish Castle, který bohužel loni uhynul na selhání srdce.

Úroveň chovatelských produktů významně ovlivňuje stádo matek, kterých mají Napajedla 85 a tento počet chtějí udržet i nadále. Krevní přestavba stáda probíhá velmi intenzívně prostřednictvím plemenných hřebců, ale v posledních letech také díky importu plemenných klisen ze zahraničí. Jde o 28 klisen, importovaných z Irska (11), Francie (10), Anglie, Německa a USA. Některé z nich již mají ve stádu své dcery a jsou zakladatelkami významných rodin.

Liniová skladba stáda se radikálně změnila ve prospěch základní linie Phalaris (45 klisen) apoměrně vlivné zastoupení si zachovává také linie Bayardo (14 klisen). Ostatní linie jako Teddy, Dark Roland, Man O War, Rabelais, Prince Rose, Tourbillon a Ticino, jsou ve stádu zastoupeny maximálně čtyřmi klisnami. Dobrá rodina se ve stádu matek musí udržet výkonností svých příslušníků na dráze a průrazností v chovu.

Ing. Lerche ve své publikaci z roku 1975 uvedl, že v Napajedlích existuje 40 rodin klisen. Do dnešní doby se jich udrželo 13 a některé jsou stále velmi početné a vlivné, což dokazuje rodina klisny Valencie (Wallenstein - Fieldmistress) a Cédy, dnes známější přes hlavní pokračovatelku Century (o. Balustrade), popřípadě rodiny Lorraine, Damalis, Lyndora a Vandoise.

Nejlepší rodinu v České republice pravděpodobně založila v roce 1959 francouzská klisna La Lézarde, která je v Napajedlích zastoupena šesti klisnami a v loňském roce byly do chovu zařazeny další dvě dcery známé Latiny, mj. matky Laténa. Z klisen, importovaných v devadesátých letech, vzniklo 11 nových rodin, včetně rodin irských klisen Windsurfing a Yokohama.

Těmito slovy přiblížil ing. Zdeněk Hlačík současný stav hřebčína Napajedla účastníkům listopadové konference, uspořádané ve spolupráci s Nadací profesora Václava Michala a Ústavem chovu hospodářských zvířat agronomické fakulty Mendelovy zemědělské a lesnické univerzity v Brně.

Na hlavní referát navázala problematika genetického polymorfismu u anglického plnokrevníka napajedelského chovu a ekonomiky chovu anglického plnokrevníka v hřebčíně Napajedla. Funkce a poslání Jockey Clubu ČR v chovu anglického plnokrevníka a v dostihovém provozu přiblížil přítomným ing. Vaňourek, CSc., systém preventivní veterinární péče v podmínkách špičkového plnokrevného hřebčína zhodnotil MVDr. Filla, MVDr. Žert se zabýval ortopedií plnokrevných hříbat a MVDr. Jahn významem postižení respiračních funkcí ve vztahu k výkonnosti koní.

Ing. Drahoslav Misař, CSc., a dr. ing. Iva Jiskrová z pořádající MZLU Brno nejen doprovázeli slovem celou konferenci, ale doplnili ji také o tematiku významných výročí českého turfu, porovnání výkonnosti reprezentantů napajedelského chovu s výkonností importovaných plnokrevníků a využití plnokrevných plemeníků u nás i v zahraničí.

Součástí vydaného sborníku se stal také referát Mgr. Mariána Šurdy, zabývající se funkcí a posláním Závodiště Bratislava v dostihovém provozu a chovu anglického plnokrevníka na Slovensku. Součástí oslav, předcházející vlastní brněnské konferenci, se stal i Chovatelský den v areálu napajedelského hřebčína.

Podobné články

Když jsem byla malá, byla mým vzorem číslo jedna. Žena, které nechybí odvaha a která navzdory předsudkům jde za svým snem. Tomu pak neváhá hodně…

Chov koní Kinských přinesl pět vítězů Velké pardubické a mnoho věhlasných steeplerů. Tito jedineční koně tvoří nedílnou součást historie čs. chovu a…