Stáje snů III.

5. 9. 2023 Gabriela Rotová Autor fotek: Chada Jackson Photography, Harrison Lane, Maria João Gala
Clevedon, Auckland
Clevedon, Auckland

Přestože objekty určené pro chov koní vyžadují jen málo estetických kudrlinek, mohou být zajímavým architektonickým zadáním. Úspěšně propojit funkční a estetickou stránku projektu ovšem může být tvrdý oříšek i pro renomované architekty. V dalším dílu seriálu vám představíme povedené realizace ustájení tentokrát tak trochu na téma „máme koně doma“.

Rodinný dům se stájemi v blízkosti městečka Clevedon, Aucland, Nový Zéland

Na rozdíl od realizací představených v minulých dílech seriálu nemá tento projekt ambice fungovat jako komerční jezdecké centrum. Zadavatelé, kteří oslovili architektonické studio Harrison Lane, si přáli postavit na zelené novozélandské louce takový dům, který by se stal domovem jak rodiny, tak i koní, kteří jsou její neodmyslitelnou součástí.

zoom1376x894z100000cw1376.jpg-22-.webp

Před zahájením výstavby projektu byl pozemek jen čisté plátno bez existujících struktur. Přestože dispozice nemovitosti byla primárně o funkci, výsledná realizace je esteticky hodnotná, vizuálně podmanivá a plná emocí. Vítejte do světa zážitkové architektury!

zoom1376x894z100000cw1376.jpg-19-.webp

K obytné části, kterou tvoří luxusní byt se dvěma ložnicemi, přiléhají stáje a stodola, kde jsou kompletní technické provozní prostory včetně skladů krmiva a krytého stání pro přepravník a vozidla. Zázemí pro koně disponuje čtyřmi prostornými vzdušnými boxy se zpevněnými padoky, vyvýšenou venkovní jízdárnou o rozměrech 70×40 metrů, výběhy a cvalovou dráhou, která vede kolem celého několikahektarového pozemku.

Modern-horse-barn-by-Harrison-Lane.webp

S ohledem na klimatické podmínky byl při stavbě jízdárny využit systémem EBB-FLOW, který garantuje optimální úroveň vlhkosti povrchu bez nutnosti provádět závlahu. Vlhkost povrchu je zajištěna vzlínáním vody z pískového rezervoáru v podloží, kde je automaticky udržována potřebná hladina spodní vody. Jde tedy o téměř bezúdržbový provoz, který má minimální nároky na množství vody a energie. Povrch tvoří směs geotextilie GGT ve směsi s místním černým pískem. Ten má jiné vlastnosti než bílý křemičitý písek, který známe z našich jízdáren. Místní černý písek má totiž výrazně vyšší hustotu a je proto schopen zadržet velký objem vody. I z tohoto důvodu proto nebylo třeba instalovat žádný další závlahový systém.

Spacious-riding-arena.webp

Tento rodinný venkovský dům je víc než pouhá funkční struktura; je to symfonie designu. Svědčí o tom i ocenění, která právě tato realizace v architektonických soutěžích roku 2022 získala. Co si o ní myslíte vy?

zoom1376x894z100000cw1376.jpg-23-.webp

Meadow Creek Farm, pohoří Shenandoah, Virginie, USA

I druhá realizace je primárně o splnění snu rodiny, která zahořela vášní pro chov a výcvik koní plemene rocky mountain horse. Realizací projektu, který byl dokončen v roce 2017, bylo pověřeno renomované architektonické studio Blackburn Architects. 

WEBSITE-20200610-Blackburn-MeadowCreek-VA-546-2048x1152.jpg

Ian Kelly, hlavní architekt tohoto projektu, dlouho nemohl najít ideální místo pro výstavbu nových budov. Požadována totiž zadavatelem nebyla jen funkce, ale i dokonalá koexistence nově vzniklých struktur se stávajícími přírodními prvky a krajinou. Povedlo se.

WEBSITE-20200610-Blackburn-MeadowCreek-VA-127-2048x1162.jpg

Výsledný design dýchá jak rustikální nostalgií, tak i moderními čistými liniemi a celá struktura zcela přirozeně a harmonicky koexistuje se svým okolím, realizace ve výsledku doplňuje a podtrhuje kouzlo daného místa.

WEBSITE-20200610-Blackburn-MeadowCreek-VA-419-2048x1106.jpg

Stáj, která je z východní strany propojena zastřešeným průchodem s krytou jízdárnou, má kapacitu osm boxů. V boxech a obslužných uličkách jsou nainstalovány zámkové pryžové dlažby certifikované ekologickou značkou. Boxy disponují prostornými padoky.

WEBSITE-20200610-Blackburn-MeadowCreek-VA-252-2048x1178.jpg

Krytá hala využívá přirozeného sklonu terénu, je částečně zapuštěna a proto nedominuje. Do interiéru jezdecké haly je citlivě integrována i kompletní obytná jednotka, která poskytuje prostor pro relaxaci majitelů rezidence v těsné blízkosti milovaných koní.

WEBSITE-20200610-Blackburn-MeadowCreek-VA-145-2048x1354.jpg

Strop haly je navržen tak, aby zakryl kabeláž a kovové aspekty střešní konstrukce. 

WEBSITE-20200610-Blackburn-MeadowCreek-VA-173-2048x1391.jpg

V areálu jsou rozsáhlé výběhy s rybníkem a protékají jím dva potoky. Rybník byl rozšířen a upraven tak, aby pojal odtok dešťové vody ze zastřešených ploch objektu a zároveň fungoval jako kořenová čistička.

WEBSITE-20200610-Blackburn-MeadowCreek-VA-528-2048x1333.jpg

MG Coudelaria Stud Farm, Vila Nova de Famalicão, Portugalsko

Přestože se zdá, že se architektura a přírodní prostředí nacházejí na opačných pólech, není pochyb o tom, že na sebe mají vzájemný nezanedbatelný vliv. To si velmi dobře uvědomovali zadavatelé projektu, který vznikl v roce 2019 v regionu Vinho Verde na severozápadě Portugalska.

Visioarq-cavalaricas-GALA058.jpg

Zadavatelé chtěli v dané lokalitě vybudovat stáje pro koně, krytou jezdeckou halu, kruhový trenažér i odpovídající technické zázemí, ale zároveň si přáli, aby již existující přírodní prvky neztratily svůj charakter a význam a krajina byla schopna nově vzniklé budovy plně integrovat. Požádali proto o spolupráci na projektu i krajinářské architekty z ateliéru VISIOARQ Arquitectos, kteří se stali mediátory mezi plánovacími procesy a stávajícím životním prostředím.

Visioarq-cavalaricas-GALA003.jpg

Aby se ve stávajícím prostoru co nejvíce rozmělnila hmota nově vznikajícího areálu, rozptýlili architekti Nuno Poiarez, Pedro Afonso a Vicente Gouveia realizaci do dvou samostatných fragmentů. Vznikly dvě budovy, které jsou fyzicky a vizuálně oddělené.

Visioarq-cavalaricas-GALA168.jpg

Stáje na jedné straně a krytá jízdárna na straně druhé jsou ale funkčně propojeny komunikací, venkovní jízdárnou a výběhy.

Visioarq-cavalaricas-GALA164.jpg

Nově vzniklé budovy díky tomuto konceptu velmi přirozeně zapadají do okolního prostředí. Svůj podíl na tom ale samozřejmě má i místní dřevo, které použitým materiálům dominuje. Symbióza nově vzniklých budov s krajinou, jeden z významných požadavků zadavatele, byl díky této koncepci velmi přesvědčivě splněn. Souhlasíte?

Visioarq-cavalaricas-GALA015.jpg 

Nezapomnělo se ani na detaily. Všechny drobné doplňky a kování jsou navrženy přímo pro daný projekt a rovněž zhmotňují jednoduchost a požadovanou funkčnost.

Visioarq-cavalaricas-GALA080.jpg

Stáj jako funkční i esteticky hodnotný architektonický skvost? Proč ne! Jsme zvědaví, která realizace vás nejvíce osloví! Brzy se můžete těšit na další námi vybrané funkční perly.

První díl seriálu naleznete zde.

Druhý díl seriálu naleznete zde.

Podobné články

Martinu Slukovou Niederlovou jste ve společnosti jejích shagya arabů už v rámci doprovodných programů různých akcí a výstav určitě viděli. Proč dala…

Léto je v posledních letech teplotně nevypočitatelné a velká část tohoto období bývá nesnesitelná pro lidi i pro zvířata. Ale nejen horké počasí je…