Stáje snů...II.

24. 8. 2023 Gabriela Rotová Autor fotek: Daniela Mc Adden, Franco Molinari, Fernando Guerra | FG+SG, Cesar Belio
Jezdecké centrum Figueras Polo Stables, Argentina
Jezdecké centrum Figueras Polo Stables, Argentina

Přestože objekty určené pro chov koní vyžadují jen málo estetických kudrlinek, mohou být zajímavým architektonickým zadáním. Úspěšně propojit funkční a estetickou stránku projektu ovšem může být tvrdý oříšek i pro renomované architekty. V druhém dílu seriálu vám představíme další realizace ustájení, které vykazují vysokou estetickou a technickou kvalitu a zároveň vhodně komunikují se svým okolím.

Jezdecké centrum Figueras Polo Stables, Argentina

fps-img1.jpg

Zadavatel projektu, profesionální hráč póla Ignacio Figueras chtěl, aby jeho jezdecké centrum nejen splňovalo nastavené funkční cíle, ale sloužilo také jako platforma pro propagaci pólo sportu a argentinské kultury. To se architektonickému studiu Estudio Ramos jednoznačně podařilo splnit. Budova sklízí uznání po celém světě a od svého dokončení v roce 2016 jsou stáje plně obsazeny a využívány jak pro pólo sport, tak i společenské akce. 

fps-img2.jpg

Přestože se objekt Figueras Polo Stables rozkládá na ploše 3850 m², jde tedy o rozsáhlý komplex, ve výsledku dokonale zapadá do krajiny. Pro tuto oblast Argentiny, která se nazývá La Pampa (v překladu pláně nebo rovina), je explicitním prvkem horizont. Projekt toto téma silně akcentuje a budova přirozeně koexistuje s danou přírodní lokalitou. Pampa je také často popisována jako klidná a zádumčivá. Tuto atmosféru strohé jednoduché šedé a zelené linie budovy rovněž zdařile evokují.

fps-phdrone2.jpg

Komplex nabízí 44 boxových stání a kompletní funkční zázemí. Půdorys budovy má dvě části, přičemž každá z nich má jinou funkci. První části dominují společenské funkce a je z ní výhled na pólo hřiště. Druhá část, obrácená k zadní části pozemku, poskytuje komplexu technické zázemí.

fps-img6.jpg

Celý projekt maximálně využívá typografii krajiny. Budovy jsou částečně skryty za rozšířenými zdmi a mohutnými osázenými valy a odhalen je pouze střed budovy, kde se kromě krytých venkovních teras nachází i dominantní vodní prvek. Voda, univerzální symbol života, čistoty a harmonie, je zde cíleně využita k propojení krajiny a budovy a také k vytvoření živé pozitivní atmosféry.

fps-img9.jpg

Střechy jsou osázeny původními druhy místních travin tak, aby vynikl kontrast mezi divokou Pampou a dokonalostí udržovaného trávníku hřiště na pólo. Střechy také slouží jako přírodní tribuny, ze kterých lze sledovat utkání.

fps-img15.jpg

Na stavbu celého projektu byly použity dva základní materiály: pohledový beton a místní tvrdé dřeviny. Materiály byly vybrány jak pro jejich estetické vlastnosti, tak nízké nároky na údržbu.

fps-phdrone4.jpg

Jak jste na tom vy? Jste také okouzleni?

Jezdecké centrum Piedra Grande, Mexiko

casa-club-hipico-piedra-grande-studio-rc-plus-pablo-germenos-7-2-.jpg

Jezdecké centrum Piedra Grande bylo vybudováno na svažitém pozemku o rozloze osm hektarů, obklopeném nedotčenými původními lesy.

casa-club-hipico-piedra-grande-studio-rc-plus-pablo-germenos-17-1-.jpg

Disponuje dvoupatrovými stájemi s kapacitou 110 boxů, jízdárnou, pískovou cvalovou dráhou, zpevněnými plochami a chodníky, rozsáhlými výběhy i kompletním technickým zázemím. 

casa-club-hipico-piedra-grande-studio-rc-plus-pablo-germenos-12.jpg

Za projektem, který byl dokončen na začátku tohoto roku, stojí tým architektů Studia rc. Kromě technických a zootechnických kvalit projektu byla jedním ze základních požadavků zadavatele symbióza budov a krajiny a zajištění otevřených výhledů z vnitřních společenských prostor do údolí a hor.

casa-club-hipico-piedra-grande-studio-rc-plus-pablo-germenos-3.jpg

I v tomto případě se cíl splnit podařilo a projekt velmi citlivě naplňuje zadání, přestože pracuje s jednoduchými strukturami a čistými, střízlivými liniemi. Dominantními materiály jsou místní kámen a dřevo. Tak je zajištěno, že budova ctí genius loci lokality a zároveň promlouvá i moderním architektonickým jazykem.

casa-club-hipico-piedra-grande-studio-rc-plus-pablo-germenos-13.jpg

Při realizaci stavby byla svažitá topografie účelně využita k integraci velké konzolové terasy, která umožňuje komfortní a nerušený výhled do okolí. Vzhledem k podloží lokality byl využit systém konstrukčních modulů na bázi ocelových sloupů a nosníků. Vliv na projekt mělo i klima. Budovy jsou odděleny od kamenné opěrné zdi tak, aby bylo umožněno účelné odvětrávání v horkých dnech.

Líbí nebo nelíbí?

Jezdecké centrum v Cabo do Mundo, Portugalsko

A327-090.jpg

Toto jezdecké centrum, realizované v roce 2012, je zasezeno do zcela odlišných geografických podmínek, než u přechozích představených projektů. Komplex vyrostl v relativně husté zástavbě v těsné blízkosti pláže Cabo do Mundo v Leça da Palmeira severně od Porta. Vliv na podobu projektu tedy mělo jak klima ovlivněné neklidným Atlantským oceánem, tak i stávající infrastruktura. 

A327-083.jpg

Architektonické studio Castanheira & Bastai Arquitectos navrhlo projekt, který plně vyhovoval vysokým technickým nárokům zadavatele i charakteru dané lokality. 

18.jpg

Centrum je pojato jako skupina čtyř vzájemně propojených struktur, což vizuálně výslednou hmotu objektu umenšuje. Jak budovy, tak i venkovní plochy a jezdecké prostory jsou formovány tak, aby vytvářely terasy, které akceptují terén lokality. Šikmé střechy a odhalená dřevěná konstrukce jak v interiéru, tak v exteriéru citlivě souznějí s krajinným rázem lokality. 

14.jpg

Každá z budov komplexu má svoji specifickou funkci – dvě jsou využívány jako vzájemně propojené kryté jezdecké haly, třetí slouží pro ustájení koní a čtvrtá disponuje zázemím pro jezdce a personál, administrativními prostorami a restaurací.

A327-077-1-.jpg

Stájový blok je rovněž propojen s větší z jezdeckých hal a umožňuje přístup ze stájí jak do vnitřních, tak i venkovních tréninkových prostor. Mezipatro nad středem komplexu poskytuje prostory k ubytování.

A327-019.jpg

Komplex má k dispozici dostatek výběhů, dvě venkovní jízdárny, cvalovou tréninkovou dráhu, upravené jezdecké stezky a venkovní vodní plochu. Součástí areálu je s citem zrekonstruovaná stará stodola, kde je umístěn kolotoč. V rámci projektu byl také zachován a opraven segment původního starého statku, ze kterého je množné sledovat dění na cvalové dráze.

B-A327-IMG-2526-2-.jpg 

Struktura zde jasně definuje prostor a funkce. Objekt i přilehlé venkovní plochy jsou praktické a účelné, přesto ale citlivě korespondují s okolní zástavbou i krajinou. 

A327-088.jpg

Stáj jako funkční i esteticky hodnotný architektonický skvost? Proč ne! Jsme zvědaví, která realizace vás nejvíce osloví! Brzy se můžete těšit na další námi vybrané funkční perly.

První díl seriálu naleznete zde.

Podobné články
Everdale (Lord Leatherdale x Negro)

WFFS rovná se drezurní schopnosti? Může to tak vypadat, když se podíváte na 36 koní, kteří se v roce 2023 kvalifikovali do jedné z nejprestižnějších…

Dost možná právě řešíte problematiku související s výživou svých letošních odchovů. Mnoho hříbat má odstav před sebou nebo jím prošlo před několika…