Silvie Lečíková: Westernové ježdění - ukázky a objednávky

Jak jsme vás již v polovině února informovali, v dubnu letošního roku vyjde první kniha nové ediční řady "Kůň v životě člověka", a to Westernové ježdění z pera Silvy Lečíkové. Vzhledem k tomu, že se Equichannel.cz aktivně podílí na přípravě této ediční řady, můžete si tolik očekávané výtisky jednoduše předobjednat i přes nás a navíc pouze u nás máte možnost shlédnout ukázky z prvních připravovaných děl.

Podrobnější informace o celé ediční řadě, jakož i radě a výběry z obsahů knih najdete v již zveřejněné tiskové zprávě. Dnešní článek vám v bližších ukázkách představí první knihu nové řady:

Silvie Lečíková: WESTERNOVÉ JEŽDĚNÍ
První kniha na toto téma a v takovém rozsahu od české autorky, která vyčerpávajícím a velmi čtivým způsobem popisuje jeden z nejpopulárnějších jezdeckých stylů. Kniha je určena zkušeným i začínajícím jezdcům, kterým na základě poznatků špičkových trenérů poskytne nejucelenější informace o westernovém ježdění; pro názornost nechybí bohatý ilustrační materiál a množství barevných fotografií.

Ukázky:
Kapitola 2. VÝBĚR KONĚ
V kapitolách s obdobným nadpisem v jiných knihách bývá zvykem rozpoutat obšírnou diskusi na téma "Které plemeno je pro western nejvhodnější", za nímž následuje vyčerpávající popis plemen Quarter, Paint, Appaloosa a dalších. Takže pokud se rozhlédnete po hipologické literatuře, jistě si tam tyto informace najdete.
I když rapidně přibývá těch, kdo se rozhodli investovat nemalé částky do koní amerických plemen, jsou bohužel ještě v drtivé menšině. Zbytek westernových nadšenců pak většinou stojí před dvěma možnostmi. Buď nějakého koně už vlastní, a protože na druhého nemá, musí toho prvního přeškolit na western, nebo má vyhlédnutého koně, který se mu sice moc líbí, ale nakonec si koupí toho z vedlejšího stání, který se mu sice už tak nelíbí, ale zato je za rozumnou cenu.
(...)
Každý kůň je při výběru hodnocen z několika hledisek, jejichž význam se ovšem liší v závislosti na disciplíně, pro niž má být používán a na majiteli, pro nějž je pořizován.
Základním rysem, který by však měl splňovat každý westernový kůň bez výjimky, je dobrý charakter. To je to, co nás zaujme na správném westernovém koni na první pohled: schopnost okamžitě reagovat na povely, dokonalý klid, soustředění a uvolněnost. Ideální kůň je ten, jenž vzhledem ke své povaze chce dělat to, co od něj vyžadujeme, a to bez nucení. Jenže odhadnout dobře povahu koně není jednoduché. Musíme si všímat ostatních projevů, které nám v konečném důsledku o povaze zvířete hodně napoví. Dá se v ohradě snadno chytit? Je možné ho bez problémů odvést od ostatních koní? A když je uvázaný - stojí klidně nebo se snaží utrhnout? Je klidný při čištění nebo klopí uši? Reaguje ochotně na pobídky jezdce? Reaguje na přiloženou holeň šviháním ocasu a sklopenýma ušima? Jsou to jen zdánlivé maličkosti, ale i z nich si lze složit alespoň nástin povahy našeho budoucího partnera. A právě povaha je v dalším výcviku nejdůležitější, protože kůň bude pracovat jen tak dobře, jak mu to jeho povaha dovolí. Ve všech ostatních hlediscích, o nichž bude dále řeč, můžeme přistoupit na nějaký kompromis mezi ideálem a reálnými možnostmi, ale v otázce charakteru bychom měli při výběru koně zůstat zásadoví. Ani ten nejkrásnější kůň světa nestojí za zlámanou grešli, pokud mu schází inteligence a chuť pracovat.
Pokud tedy kůň, o němž uvažujeme, splňuje toto první kritérium, můžeme přistoupit k dalšímu, a tím je stavba těla. Je celkem jasné, proč je tak důležitá: kůň musí být nejen ochoten pro nás pracovat, on toho musí být také fyzicky schopen. Některé westernové cviky jsou nesmírně náročné a pro koně s nedostatky ve stavbě těla nebo v osvalení téměř neproveditelné. Takový kůň je pak při nadměrné zátěži vystaven riziku dočasného i trvalého poškození zdraví. Přihlédněte při výběru také k tomu, pro jakou disciplínu koně vybíráte: zatímco cutting či reining vyžadují spíš koně kompaktní a pevné, pleasure upřednostňuje koně vyšší, elegantnější. Rovněž první dvě zmíněné disciplíny jsou pro svou dynamičnost náročnější a riziko poškození při vadách ve stavbě těla je zde pro koně mnohem vyšší.
Ideální jsou široko posazené oči, což naznačuje prostornou mozkovnu stejně jako dobrou schopnost vidění. Velké nozdry umožňují koni nasát dostatek vzduchu - hlavní předpoklad pro plný výkon. V opačném případě se brzy unaví, protože krev se neokysličuje a nevyživuje svaly.
Kůň používá krk k udržování vlastní rovnováhy. Kůň s příliš dlouhým krkem bývá často rozpadlý, krátký krk zase koni nijak nepomáhá k udržení rovnováhy, především při zastavení a v obratech. Hlava by měla být zavěšena na krk čistým, štíhlým hrdlem. Hrdlem prochází průdušnice, takže je-li hrdlo příliš masité, neumožňuje koni uvolnit se ve vazu a současně bez potíží dýchat. Odborníci tvrdí, že téměř dvojnásobná délka horní linie krku oproti linii spodní je takřka ideální.
Lopatka a její postavení má rozhodující vliv na krok koně. Čím strmější lopatka, tím kratší krok - pro koně je fyzicky nemožné udělat krok za hranici úhlu lopatky. Jízda na takovém koni je nepohodlná pro jeho drobivý krok s vysokou akcí. Šikmá lopatka naopak umožňuje prostorný krok. Přední nohy by měly být dost dlouhé, aby umožnily prostorný krok, avšak kůň na tzv. vysoké noze také není ve westernovém ježdění žádoucí, protože většinou postrádá potřebnou koordinaci. Rozhodující je délka spěnky a její úhel, který by měl být stejný jako u lopatky - obě totiž fungují jako mechanismus, pohlcující nárazy, který takto chrání nohy koně.
(...)
Kapitola 3. WESTERNOVÁ VÝSTROJ a věci související
Tolik tedy teorie. Jenže pokud se dostanete až k nákupu pákového udidla, můžete se zároveň dostat do úzkých - které je to pravé? A to nemluvíme o tom, že byste snad nakupovali na některé z koňařských výstav či veletrhů na Západě - jak mezi dvaceti i více druhy sáhnout po tom správném? Přinášíme vám pět základních, nejpoužívanějších typů pákových udidel s náležitým komentářem. Čtěte dobře - kupujte až potom.
(Upozornění předem: česká terminologie je pro naše účely téměř nulová. Přeložené názvy udidel proto berte, prosím, s rezervou jako pracovní).
č.1: lomené pákové udidlo s krátkými otočnými táhly (Argentinský snaffle)
kdy ano: v případě, že je to pro koně první zkušenost s pákou a že má jezdec citlivou ruku. Lomené udidlo kůň už zná a díky pohyblivosti a otočným táhlům této páky můžeme s koněm komunikovat při minimálním pohybu otěží. S pohyblivými (tedy otočnými) táhly má kůň větší možnost pracovat s udidlem, než by měl při pevných táhlech, a to způsobuje lepší slinění a uvolnění v hubě.
kdy ne: máte-li nezkušenou ruku, může být toto udidlo dost surové. Ačkoli se mu říká Cowboy Snaffle nebo Argentine snaffle, rozhodně se nejedná o stihlové udidlo, ale o páku. Při prudkých pohybech otěžemi má lomené udidlo v kombinaci s podbradním řemínkem na hubu stejný účinek jako nůžky. Proto pokud máte tendenci se držet otěží či pokud musíte použít k zastavení silnou zádrž, je toto udidlo patrně mnohem drastičtější než páka s pevným udítkem. Váš kůň se při špatném používání může uchýlit ke zvedání hlavy nebo naléhání na udidlo.
(...)
Kapitola 6.7. Práce na dvou stopách
Při ohýbání koně pracujeme stejnými metodami jako klasická drezúra při práci na dvou stopách. Figury jako dovnitř plec, dovnitř záď používají i westernoví jezdci, ale potomci kovbojů zřejmě nepovažovali za nutné tyto cviky nějak vědecky definovat. Zatímco klasická drezúrní škola pracuje ve vysokém sebrání a dbá na preciznost provedení, westernové provedení se spokojuje s volnější otěží a jde mu spíš o účinek tohoto cviku - tedy o ohýbání a uvolnění koně - než o výslednou figuru. Protože je práce na dvou stopách už o něco náročnější - spojuje pohyb vpřed s pohybem stranou - je možné si ji usnadnit nácvikem obratu kolem předku, tedy obratem kolem vnější přední nohy, která zůstává na místě, zatímco záď koně ustupuje. Jezdec při něm zkrátí vnitřní otěž a vnější nohou pobízí za podbřišníkem; vnější otěž zůstává volná potud, pokud s ní nepotřebuje zamezit pohybu vpřed. Vnitřní holeň zůstává od koně, případně zamezuje ustoupení koně předkem do strany. Vše, co po koni v této fázi chceme, je jedno či dvě překročení zadníma nohama. Pak ihned přijde odměna ve formě uvolnění pomůcek. I přes tento zpočátku pomalý postup je mladý kůň poměrně brzy schopen zvládnout obrat o 180° či dokonce 360°.
Dál už můžeme seznámit koně s prací na dvou stopách. Pobídky jsou poměrně jednoduché: koně uvolníme ve vazu a udržujeme přilnutí, pak přijde silnější pobídka vnější holení spolu s přenesením váhy a kůň se v určitém úhlu začne odchylovat od přímého směru, pryč od pobízející holeně, čímž vyšlápne dvě různé dráhy stop. Jako všechny cviky na prostupnost i tyto provádíme na obě ruce. Stejná koordinace pomůcek je použitelná i při couvání. Při správném provedení je to navíc jedinečná pomůcka na uvolnění vazu a zlepšení sebrání, která navíc koni odhaluje, jak pohyblivé mohou být všechny části jeho těla.
Existuje způsob, jímž si můžeme při práci na dvou stopách usnadnit nedorozumění s koněm, který zpočátku často nechápe, proč ho ta noha tak dloubá do žeber a co se po něm chce. Tím usnadněním je práce na ruce a doporučují ji i renomovaní trenéři. Celý princip spočívá v tom naučit koně ustupovat na tlak ruky v určité partii, přivyknout ho na zcela nový pohyb končetin a jiné držení rovnováhy v obratech...
...(pokračování v knize :o)
Kniha vyjde v dubnu 2003, předpokládaná cena cca 250,- Kč, rozah cca 180 stran textu, 30 stran fotografií, názorné perokresby

Protože bychom rádi měli představu, jak dalece se vy, naši čtenáři, zajímáte právě o knihy, vydávané v ediční řadě "Kůň v životě člověka", rozhodli jsme se umožnit vám objednávky knih přímo u vydavatele jednoduchou formou. V případě, že si chcete některou z vydávaných knih objednat, stačí zaslat objednávku prostřednictvím e-mailu knihy@equichannel.cz. Z této adresy půjde následně k distributorům vydavatelství Montanex, které vám je poté zašle na dobírku. Platí to samozřejmě pro všechny vydávané tituly, jejichž předběžné ceny byly stanoveny takto: Westernové ježdění - cca 250 Kč / Jezdecká turistika - cca 120 Kč / Jezdectví pro samouky - cca 120 Kč.

Obchodní podmínky pro tento druh odběru knih:

 • u koncového zákazníka odběr knih na dobírku - Montanex účtuje poštovné, neúčtuje žádné balné
  požadované osobní údaje: jméno, přesná adresa, PSČ, město, další kontakt na vás
 • objednávky firem: do částky 1000,-Kč dobírkou nebo proformafakturou, nad tuto čásku je možná dohoda
  požadováné firemní údaje: IČO, DIČ, přesný název organizace dle živ. listu, dodací/fakturační adresa (jsou-li rozdílné), PSČ, jméno objednávajícího, telefon
 • chcete-li objednat knížky k další distribuci, např. do vašich prodejen, napište počty jednotlivých titulů na výše uvedený e-mail, obchodní podmínky vám zašleme
 • máte-li zájem o plošnou reklamu v knihách či spolupodílení se na vydání knih (odběr knih za zvýhodněnou cenu, spojený s poděkováním a uvedením loga v knize), kontaktujte nás na tel. 604678578
 • knihy zasílá přímo spol. MONTANEX - distribuce, s.r.o. Výstavní 10, Ostrava 709 00
 • poštovné se řídí ceníkem České pošty: např. u dobírky do 500,- Kč je poštovné 65,-Kč, poštovné u firem na fakturu 36,- Kč, u obou typů balíků záleží samozřejmě na váze (u dobírky pak i na její hodnotě)
 • u objednávek, převyšujících 1000,- Kč, neúčtuje Montanex balné a u objednávek nad 2500,-Kč ani poštovné

 

Příbuzné články:

 

Podobné články

Práce na ruce je vedle ježdění a práce na lonži či ve volnosti dalším způsobem, jak koně rozvíjet a vzdělávat. Vodič přitom stojí nebo kráčí vedle…

Zdravý hřbet našich koní je něco, co si musíme hýčkat, a to bez ohledu na to, jestli máme koně na rekreaci nebo do sportu. Pokud totiž není v pořádku…