Dovoz koně ze zahraničí

11. 8. 2017 Pavel Čechovský

Nabídka zkušených sportovních koní u nás pořád není tak široká jako v zahraničí, asi proto se mnoho zájemců obrací tam. Víte, jaké náležitosti potřebujete pro dovezení koně ze zahraničí? Radí Pavel Čechovský.

Dotaz:

Dobrý den,
zvažujeme nákup sportovního koně ze zahraničí (pravděpodobně Holandsko, ale ještě nejsme definitivně rozhodnuti) a ráda bych se informovala o všech aspektech koupě, včetně dopravy a nezbytných dovozních "papírů".

Koně nám vybírá profesionální trenér, který nabízí i zajištění dovozu, my s tímto nemáme zkušenosti, ale nechceme být ohledně informací odkázáni jen na něj. Prosím v první řadě o informace, za jakých podmínek je možné v zahraničí zakoupeného koně dovézt do ČR a na co bychom neměli zapomenout. Jsou zapotřebí nějaká dovozní vyšetření a formuláře? A co se týče samotné přepravy, existují nějaká omezení např. o době, kterou kůň smí strávit na vleku, povinných zastávkách, apod.? Případně cokoli dalšího? Mohu se také zeptat velmi orientačně na cenu takové přepravy (za km)? Uvítáme samozřejmě i praktická doporučení, týkající se cestování po Německu a Holandsku (s přepravou v ČR máme zkušeností dost).

Své dotazy nám můžete posílat na redakční e-mail info@equichannel.cz.

Odpověď:

Vstup ČR do Evropské unie 1. 5. 2004, ale zejména připojení k Schengenskému prostoru 21. 12. 2007 přinesly kromě mnoha pozitivních i negativních aspektů také jednu veledůležitou novinku pro velkou část majitelů a chovatelů koní. Tou bylo, laicky řečeno, otevření hranic. A to nejen pro neomezený pohyb osob, ale také konečně skončilo pravidelné trápení koní a jejich doprovodu při mnohahodinovém čekání a kontrolách na všech průjezdních hranicích. Od tohoto data lze s nadsázkou říci, že je možné na jednom konci Evropy koně naložit a bez jakýchkoliv kontrol a problémů jej na opačné straně vyložit. Ti, co brázdí unijní silnice s koňmi pravidelně, samozřejmě oponují, že to zase tak jednoduché není...

vwPoprvé a jistě ne naposledy v naší poradně narážíme na problematiku legislativy přepravy koní a píšu naprosto upřímně, že jde o velmi ošemetné a nevděčné téma. S otázkou kdo, kdy, jak a za jakých podmínek může převážet koně, totiž zápasí nejen koněmilná veřejnost, ale i veterináři a veterinární inspektoři. Konkrétních a relevantních odpovědí a doporučení se často nedočkáme ani u odborníků a povolaných úřadů, protože základní zákony a předpisy mají několikero výkladů. Berte tedy, prosím, i tento příspěvek jako pokus o objasnění problematiky, s tím, že si nevyhrazuji právo na univerzální pravdu.

Prozatím nejakceptovatelnějším oficiálním textem, který se pokouší udělat v nastalém legislativním zmatku aspoň trochu pořádek, je „Vyjádření k právní úpravě povinnosti při přepravě zvířat, včetně koní", které vydalo Oddělení ochrany zvířat Odboru živočišných komodit MZe ČR. I já tedy budu čerpat informace pro koňskou veřejnost z tohoto textu, i přesto, že, cituji: "Toto vyjádření MZe není právně závazné a MZe jej vydalo s vědomím, že výklad právních předpisů je v ČR oprávněn provádět pouze soud". (Originál textu zde.)

Vraťme se k uvedenému dotazu. Samotné „aspekty koupě" mohou probíhat identicky, jako by se kupoval kůň u nás v ČR. Problém bude samozřejmě činit jazyková bariéra a vzdálenost, které komplikují osobní vyzkoušení koně, administrativní a platební záležitosti. Z toho důvodu mnoho potenciálních zájemců pořizuje nového koně přes prostředníka - v tomto případě zmíněný profesionální trenér. Je-li důvěryhodný(!!!), koně vybere, vyzkouší, prověří jeho historii a zdravotní stav a může zprostředkovat sepsání smlouvy. Máte-li jako zájemce o koně takovýto poklad, potom neváhejte a využijte tuto osobu i na vyřízení všech náležitostí na přepravu. Dokonce si myslím, že neuděláte chybu, pokud si necháte koně od takto solidního a zkušeného člověka i dovézt. Obavy z vyšší ceny za přepravu jsou liché, zvážíme-li, že ze zahraničí většinou dovážíme koně oceňované na statisíce až miliony korun. Smlouvu o přepravě s tímto přepravcem uzavřete tak, aby byl zodpovědný za průběh přepravy a stav koně až do jeho složení v cílové destinaci. Vaší starostí by bylo pouze vše zafinancovat a zjistit, jaké podmínky pro příjem koně požaduje přijímací KVS a majitel ustájení, protože oběma jde o to, aby se do místa budoucího ustájení nezavlekla zbytečná nákaza.

Další variantou přepravy se nabízí oslovení jiného, vámi ověřeného přepravce z ČR. Protože se jedná o nákup a prodej a koně by vezla jiná osoba než majitel, spadá tato přeprava do kategorie komerční přepravy / přepravy za úplatu / přepravu pro obchodní účely. To, že se kůň poveze z jiného státu EU, není v tomto případě podstatné. Rozhodující je délka trvání přepravy. Základní legislativa platná v ČR platí i v celé EU. Případné odchylky legislativy jednotlivých zemí v EU, kudy trasa přepravy povede, je nutné individuálně vyhledat. Osoba, která bude přepravu uskutečňovat, musí:

 • jako řidič nákladního automobilu, nebo soupravy vlastnit patřičný řidičský průkaz
 • jako podnikatel vlastnit živnostenský list nebo koncesi
 • jako certifikovaný přepravce vlastnit: Osvědčení o způsobilosti pro řidiče a průvodce silničních vozidel, Povolení přepravce Typ1 do 8 hodin trvání cesty, nebo Typ2 nad 8 hodin trvání cesty a Osvědčení o schválení silničního dopravního prostředku Typ2
 • dodržovat ustanovení o knize jízd
 • provést čištění a desinfekci dopravního prostředku a vystavit Protokol
 • vypracovat Plán cesty - ke stažení zde.

Jestliže byste uvažovali o přepravě koně ze zahraničí vlastními silami a prostředky, pamatujte, že i tak by kontrolní orgány mohly na tuto přepravu pohlížet jako na komerční záležitost, zejména proto, že jde o nákup a prodej. Úředně by tedy bylo potřeba dodržet vše výše uvedené a krom toho musí být dodrženy následující obecné základní podmínky:

 • nikdo nesmí provádět ani nařídit přepravu zvířat způsobem, který jim může přivodit zranění nebo zbytečné utrpení.
 • lze přepravovat pouze zvířata způsobilá pro přepravu, a to vyškoleným personálem ve vyhovujícím dopravním prostředku. Během cesty, zkrácené na nezbytně dlouhou dobu, musí být uspokojovány potřeby zvířat - koně musejí dostat vodu, krmivo a čas na odpočinek.
 • vadélka trvání cesty má stanovenou horní hranici na 8 hodin - překročit tuto dobu lze jen tehdy, jsou-li splněny podmínky pro dlouhotrvající cestu (schválený přepravce a přepravník nad 8 hodin cesty), maximální doba přepravy je pak 24 hodin. Po uplynutí této doby musí být koně vyloženi, nakrmeni a napojeni a po dobu následujících 24 hodin jim poskytnut odpočinek. V zájmu zvířete, např. je-li místo určení blízko, lze dobu přepravy prodloužit, nejdéle však o další 2 hodiny.
 • napájení musí být zajištěno každých 8 hodin, krmení dle potřeby
 • koně musí být doprovázeni průkazem koně v souladu s § 23 odst. 4 zákona č. 154/2000 Sb., o šlechtění, plemenitbě a evidenci hospodářských zvířat. Průkaz obsahuje vše potřebné jako pro cestování v rámci ČR, podrobnosti zde.
 • kůň pocházející z členské země EU, který je obchodně dovážen do ČR, musí mít vystavené veterinární osvědčení pro vnitřní obchod - TRACES. Jde o systém monitoringu přesunů zvířat, který obsahuje všechny komplexní informace o dané přepravě. Vzor k nahlédnutí zde.

V dotazu byla zmíněna i poptávka na cenu přepravy koně ze zahraničí. Odpověď a detailní rozebrání problematiky cen za přepravu by mohlo vydat na další samostatný článek. Ceny jsou u různých přepravců velmi různé v závislosti na druhu přepravníku a jeho vytížení, na množství převážených koní, na typu cesty (krátkodobá/dlouhodobá) atd. Pro základní povědomí o cenách uvedu příklad mého firemního ceníku, kde moje základní cena pro cesty do zahraničí je 15 Kč/km (za každý km, včetně přístavných). Tato cena již obsahuje částku za samotnou přepravu, asistenci při naložení koně, dále mzdu druhého řidiče, dálniční poplatky po ČR a pojištění koně. V ceně za dálkovou přepravu naopak nejsou započítány trajekty a dálniční poplatky a mýta mimo ČR a náklady na ustájení koně a nocleh pro posádku v místech povinných zastávek na několikadenní cestě.

Informace shromážděné v tomto článku nemohou ani zdaleka obsáhnout celou problematiku přepravy koní ze zahraničí. Každá taková cesta je specifická a vyžaduje individuální přípravu a přístup. Moje doporučení jednoznačně zní - raději mít vše v pořádku, třeba i nad rámec základních povinností. Je totiž potřeba si uvědomit, že přepravu koní nelze provozovat stylem „pokus - omyl", máme zodpovědnost za převážená zvířata a kromě jazykové bariéry pravděpodobně v zahraničí můžeme narazit i na neovlivnitelné policisty a úředníky atd. atd...

Více dalších informací je možné nalézt v mém článku o cestování s koňmi za hranice a na delší vzdálenosti z r. 2016.
Slušným a zodpovědným cestovatelům a jejich svěřencům přeji mnoho šťastně ujetých kilometrů a celkově bezproblémovou přepravu.

 Pavel Čechovský pro vás jako jedna z nejpovolanějších osob zpracovává téma bezpečnosti a přepravy koní. Je profesionálním certifikovaným přepravcem, jeho firma Horse Taxi již přes 20 let brázdí s naloženými koňmi Českou republiku, ale i ostatní evropské země. Kromě běžné přepravy se již mnoho let a se značnými úspěchy zabývá nápravou přepravy problémových jedinců. Většinou se jedná o koně, které nelze naložit. Na rozdíl od ostatních trenérů však koně napravuje na základě precizního rozboru jejich psychologie a řeší i komplikace během cesty. Nejčastěji jde o následek jízdy nezkušeného řidiče nebo jiné trauma prožité v průběhu cesty (autonehoda apod.). Na principech spravedlivé náročnosti předává nepřeberné zkušenosti v rámci nového projektu „Hipotéka přepravy koní". Jde o seriál přednášek a seminářů pro kolektivy, ale i stáží pro jednotlivce, osvětu na internetu ale i v odborných časopisech. Mezi jezdeckou veřejností je znám také jako spoluzakladatel projektu Pet & Horse Emergency a provozovatel Koňské Záchranky.

Podobné články

Pokud dojde na diskusi týkající se odměňování a chválení nervózních a vystrašených koní, pak se tábory ve svých názorech prakticky vždy zásadně…

Letošní léto nám i našim koním, co se týče teplot, dává zabrat. I v tomto horkém počasí je však potřeba koně převézt. Na otázku, jak koně snáší…