Dochází při skladování sena ke ztrátě živin?

2. 1. 2024 Clair Thunes, Ph.D Autor fotek: Shutterstock.com Zdroj: The Horse

Je vaše seno starší než šest měsíců? Pak mohlo dojít ke ztrátě některých významných živin.

Otázka: Vím, že jak seno stárne, ztrácí vitamin A a E. Koním zkrmuji seno sklizené loni v červnu a moji koně v současné době nemají přístup na pastvu. Je možné, že jejich krmná dávka není optimální?

Odpověď: Zatímco obsah bílkovin, energie a minerálních látek v senu zůstává v průběhu času téměř neměnný, hladiny vitaminů A a E se snižuje. V případě vitaminu A se konkrétně ztrácí karotenoidy (β-karoten a některé jiné karotenoidy), z nichž se v organismu vytváří vitamin A.

Vitamin A (axeroftol) je v tucích rozpustný vitamin, který existuje ve dvou přirozených formách – vitamin A1 (retinol) a vitamin A2 (3,4-didehydroretinol). Vitamin E je souhrnné pojmenování přírodních chemických látek (patří sem tokoferoly a tokotrienoly), derivátů 6-hydroxychromanu nebo tokolu. Patří také mezi vitaminy rozpustné v tucích.

K většině ztrát živin v seně dochází během počátečního procesu sušení. Osmdesát procent beta-karotenu, který obsahuje čerstvá píce, se ztrácí během sklizně a sušení. Každý měsíc skladování představuje další ztrátu, jde asi o sedm procent za jeden měsíc skladování. V závislosti na použitých skladovacích technikách může tato ztráta dosahovat až deset procent. Proto šest měsíců starý balík sena může mít jen o něco málo víc než deset procent obsahu beta-karotenu ve srovnání s pícninou bezprostředně před sklizní.

Barva sena je dobrý ukazatel aktuální hladiny beta-karotenu. Zelenější seno bude mít vyšší obsah beta-karotenu než nažloutlé seno. Při tomto způsobu hodnocení se nespoléhejte jen na barvu sena vně balíku – balík je třeba otevřít a podívat se na barvu sena uvnitř. Množství listů na stoncích sena je další dobrý ukazatel obsahu beta-karotenu: čím víc listů má seno, tím víc beta-karotenu může obsahovat.

Vojtěškové seno ztrácí až šedesát procent svého vitaminu E, když se suší v řádcích po dobu čtyř dnů. Jiný výzkum doložil, že u vojtěšky skladované při 30° C Celsia po dobu tří měsíců dojde ke ztrátě vitaminu E ve výši 54–73 procent.

Čím víc je píce během konzervování vystavena ultrafialovému světlu, tím větší je ztráta beta-karotenu i vitaminu E. Zajímavé je, že u vitaminu D je to obráceně, jeho obsah se během sušení pod ultrafialovým světlem zvyšuje. Nicméně snaha získat vyšší obsah vitaminu D za cenu ztráty beta-karotenu a vitaminu E se nepovažuje za přínos.

To vše znamená, že vitaminový profil vašeho nyní osm měsíců starého sena je skutečně velmi odlišný od profilu, který seno mělo, když ho farmář poprvé stáhl z pole. Otázkou je, zda tato změna profilu sena představuje pro vaše koně problém.

Vitaminy A i E hrají důležitou roli jako antioxidanty. Většina z nás ví, že vitamin A je důležitý pro zrakové funkce. Ještě důležitější role vitaminu A pro většinu koní spočívá v udržování integrity epitelu (vývoj epitelií, při nedostatku vitaminu A buňky rohovatí [xeróza]) a vrozené a adaptivní imunity. Navíc má u chovných jedinců vitamin A rozhodující vliv na plodnost a jak jeho nedostatek tak nadbytek může mít negativní důsledky. Vitamin E má rovněž zásadní význam – je zodpovědný za udržování integrity buněčných membrán a chrání je před oxidačním poškozením a má i mnoho dalších rolí, jako je humorální imunita neboli protilátková imunita a genová exprese.

Navzdory tomu, že množství těchto důležitých živin se ve skladovaném krmivu v průběhu času významně snižuje, v případě vitaminu A to nemusí být problém. Retinol je totiž uchováván v játrech a organismus ho může využít, když je příjem vitaminu A nedostatečný. Předpokládá se, že jeho zásoby vydrží dva až šest měsíců.

horse-3931162-1920-min.jpg

Koně s dobře sestavenou krmnou dávkou obohacenou o komerční krmné směsi budou pravděpodobně konzumovat dostatečné množství vitaminu A. „Na papíře“ by také měli konzumovat dostatečné množství vitaminu E. Ne všechny krmivářské společnosti ovšem využívají při výrobě krmných směsí přírodní zdroje vitaminu E, které jsou biologicky nejdostupnější. Navíc individuální využití vitaminu E se u jednotlivých koní značně liší. Pokud máte obavy, že krmná dávka vašich koní neobsahuje dostatek vitaminu E, doporučuji, abyste požádali svého veterináře o odběr krve a vyšetření hladiny vitaminu E. To se ale netýká vitaminu A. Rozbor krve není dostatečně přesný způsob testování obsahu vitaminu A, protože výsledky nezohledňují vitamin A uložený v játrech.

Doplňkové zdroje vitaminu A jsou v krmivech a doplňcích velmi běžné, proto dbejte na to, abyste vitamin A nesuplementovali nadbytečně. Obecně je jako horní hranice pro příjem vitaminu A doporučováno 16 000 I.U./kg spotřebované sušiny (jednotka I.U., z anglického International Unit, je mezinárodní jednotka pro vyjádření množství například vitaminů rozpustných v tucích). Je však dost pravděpodobné, že tento údaj není  přesný. Koně, kteří mají přístup k pastvě – a tedy velkému množství beta-karotenu – by spotřebovali výrazně více vitaminu A, pokud by se veškerý požitý beta-karoten skutečně přeměnil na vitamin A. Toxické účinky beta-karotenu ale nebyly u koní zdokumentovány a předpokládá se, že je to proto, že konverzace beta-karotenu na aktivní formy vitaminu A může být organismem snížena, když je příjem beta-karotenu vysoký. To ale neplatí v případě, kdy krmná dávka obsahuje formy retinolu.

Nadměrný příjem vitaminu A může vést ke křehkosti kostí, vývojovým ortopedickým onemocněním, hyperostóze (hyperplazie kostní hmoty), vrozeným vývojovým vadám a dalším stavům. Buďte tedy opatrní, pokud kombinujete kompletní krmné směsi a doplňky a krmná dávka koně tedy obsahuje vitamin A ve formě esterů retinolu.

Denní potřeba vitaminu A u koní v různých fyziologických stavech není dobře objasněna. Dostupné zdroje však naznačují, že kůň o hmotnosti 500 kilogramů potřebuje 15 000 I.U. denně. Toto číslo se zvyšuje na 22 500 I.U. u koní v zátěži a 30 000 I.U. u klisen v reprodukci. 10 000 až 15 000 I.U. potřebují odstávčata a ročci.

Výzkumy doložily, že vitamin E má poměrně vysokou bezpečnou horní hranici, jde o 1 000 I.U. na kg sušiny. Tento údaj je doložen studiemi na jiných živočišných druzích. U nich byly nad touto úrovní hlášeny problémy s koagulací krve a mineralizací kostí. Denní dávka vitaminu E pro koně o hmotnosti 500 kilogramů je 500 I.U.  pro koně bez zátěže, 800 až 1 000 I.U. pro koně v zátěži, 800 až 1 000 I.U. pro klisny v reprodukci. Pro odstávčata a ročky se doporučuje 500 až 750 I.U. na kus a den. Některé studie ale naznačují, že doporučená denní dávka pro koně v zátěži je podhodnocena a já jsem si ověřila, že tomu tak je u koní některých mých klientů. Proto ještě jednou doporučuji testování a to zejména u koní v zátěži.

horse-934534-1280-2.webp

Mrkev je dobré řešení, pokud chcete krmnou dávku obohatit o zdroj beta-karotenu. Jedna středně velká mrkev obsahuje asi 20 mg beta-karotenu.

Závěr

Množství vitaminu E nemusí být ve starším senu dostatečné a je vhodná jeho suplementace a to především u koní ve střední a vyšší zátěži. Rovněž přidání zdroje beta-karotenu nebo vitaminu A, zejména u chovných klisen, může být dobrý nápad, protože jak seno stárne, obsah beta-karotenu v něm se významně snižuje.

Článek byl poprvé publikován na webu The Horse.

Podobné články

Pokud dojde na diskusi týkající se odměňování a chválení nervózních a vystrašených koní, pak se tábory ve svých názorech prakticky vždy zásadně…

Dost možná právě řešíte problematiku související s výživou svých letošních odchovů. Mnoho hříbat má odstav před sebou nebo jím prošlo před několika…