Pan Otto Dlabola vstupuje do Dvorany slávy

16. 9. 2005 Ing. Jan Navrátil, CSc. Autor fotek: Helena Görnerová

Občanské sdružení EQUICHANNEL.cz se pravidelně účastní volby osobností do Dvorany slávy. Tato cena, vyhlašovaná u příležitosti výstavy "Kůň" v Lysé nad Labem, slouží k uznání celoživotní práce výrazných osobností v chovu koní a jezdeckém sportu. V letošním roce jsme se rozhodli ocenit neúnavnou práci pana Otto Dlaboly.

Celoživotním profesním i soukromým zájmem a láskou pana Otto Dlaboly byli a jsou koně. Jeho bezesporu největší zásluhou je podchycení chovu koní plemene Shagya-arab v naší republice na počátku 90. let minulého století a následné založení tehdy prvního samostatného chovatelského svazu Svazu chovatelů Shagya-araba ČR v roce 1993. S neutuchajícím elánem se mu podařilo uvést v život a udržet i nadále samostatné chovatelské sdružení, jehož je od začátku vůdčí, nejej osobností, ale i Osobností.

Všichni pana Dlabolu známe jako praktického chovatele, jako nezastupitelného prezidenta již zmíněných „Shagya-arabů“, jako schopného organizátora a velkého propagátora chovu nejen arabských koní (např. za jeho „zootechničení“ a „předsedování“ patřilo tehdejší Zemědělské družstvo Zavoňov bez nadsázky mezi špičkové podniky v chovu skotu, koní, i v hospodaření), ale také jako neúnavného a erudovaného komentátora celé řady chovatelských akcí - za všechny např. akce Náchodského svazu chovatelů koní, jehož je léta členem.

Vedení a moderování již třinácti Národních přehlídek Shagya-arabů je nezapomenutelné díky jeho obrovské fundovanosti a znalosti historie, rodokmenů koní a všeobecných souvislostí, a je vždy zajímavé pro odborníky, příznivce i laiky. Jím zpracované dva svazky Plemenné knihy Shagya-arabů chovaných v ČR zřejmě nemají na světě obdoby co do obsáhlosti, odbornosti, faktické správnosti, úplnosti, popsané historie, přehlednosti jednotlivých rodin a zpracování úplných genealogických linií.

Dalším důkazem jeho hluboké fundovanosti a širokého přehledu je zpracování genealogických rodin klisen teplokrevného a polokrevného stáda chovaného v tehdejším PP Kladruby nad Labem v letech 1974-1988 a dlouholeté členství v chovatelské radě tohoto podniku.

Otto Dlabola je uznávaný odborník i v zahraničí, je mezinárodním a žádaným rozhodčím chovatelských přehlídek, zvláště v Rakousku a SRN. Jen díky jeho osobním i odborným kontaktům jsme u nás měli možnost využívat skvělého plemeníka německého chovu 507 O’Bajan Basco, který následně působil i v mekce chovatelů arabských koní, v maďarské Bábolně.

Nedávno zesnulý nestor naší hipologie pan doc. Dušek vždy připomínal pravidlo, že ve světě se prezidentem chovatelského svazu zpravidla stává ten nejlepší chovatel. V osobě pana Dlaboly, úspěšného chovatele arabských koní to naštěstí platí i u nás.

Vím, že není možné v této krátké stati (a ani se mi nemůže zdařit) připomenout vše, ale pan Otto Dlabola i ostatní určitě prominou, co jsem opomněl. Všichni mu přejeme, aby mu koně a jejich chov i nadále dělali jen radost, tak jako mu ji dělá jeho syn, český reprezentant a olympionik v krasobruslení.

Ing. Jan Navrátil, CSc.,
Česká zemědělská univerzita Praha a Svaz chovatelů Shagya-araba ČR

Příbuzné články:

Podobné články
Michaela Pavlisová a její Franklin

Diamond Czech Pony a Jezdecká stáj U ryzáčka… Co je spojuje? A jak se člověk dostane od vrcholového sportu k chovu connemara pony? Cesta je to velmi…

Slatiňany

Pětadvacetiletá kočí Lucie Maryšková s valachem Szogunem už nasbírala řadu národních i mezinárodních úspěchů. To i přesto, že letošní sezona byla…