Ivana Zajíčková: Jednorázové ošetření nevidím jako vhodné řešení

11. 2. 2024 Redakce Equichannel Autor fotek: Archiv Ivany Zajíčkové

Masterson Method je metoda sjednoceného konceptu postupů z fyzioterapie a neurologie koní. V čem se liší od jiných terapií a v čem je její přínos jedinečný? To vše nám v rozhovoru přiblíží Ivana Zajíčková, akreditovaná terapeutka této metody.

Ivano, mohla byste nám metodu blíže představit?

Masterson Method je metoda, která uvolňuje přes mobilizace kloubních spojení a to přes tři klíčové spojení – atlas/occiput, ramenní kloub v návaznosti na lopatku a hrudní končetinu a křížovokyčelní spojení v návaznosti na pánevní končetiny. Pokud tyto hlavní spojení nejsou funkční, projevuje se to na blokacích, špatném pohybovém vzorci, přetěžování návazných struktur a vede to k dlouhodobým pohybovým problémům, nerovnováze a úrazům. Mobilizací těchto hlavních spojení pracuje s navazujícími tkáněmi, kterými jsou svalové skupiny, šlachy, vazy, uvolňuje faciální řetězce, viscerální fascie a tak dále. Tento postup zlepšuje zdravotní stav koně, pohybový vzorec, výkonnost, v neposlední řadě je to i prevence úrazů.

Jim Masterson pracoval od roku 1997 pro špičkové jezdecké týmy v USA jako ošetřovatel. Během těchto let pozoroval, jaké techniky se používají k ošetření koně jak po stránce veterinární, dentální, fyzio, chiro, stájového managementu. Postupně začal vypracovávat metodiku ošetření koní na základě parasympatiku a uvolňování hlavních kloubních spojení v návaznosti na další měkké struktury v těle. Celá Mastersonova metoda byla představena v roce 2006. Je to ucelená metodika s důrazem na to, aby základní cviky mohli dělat běžní majitelé, ošetřovatelé, trenéři a další. Hlavním cílem je zvyšovat welfare koní, zdraví a výkonnost.

V čem se Masterson Method liší od jiných terapií?

Zásadní rozdíl oproti jiným terapiím je ten, ze Masterson VŽDY pracuje za AKTIVNÍ účasti koně. To znamená, že terapeut při provádění techniky sleduje reakci koně, ideálně v parasympatiku, kdy kůň ukazuje jemné signály, kde má blokace a podle toho se při ošetření řídí. Kůň je od přírody lovené zvíře, které nebude ukazovat, že má problém. Pokud ho zvládne zatajit, pomůže mu to přežít. Masterson využívá právě jemnou mimiku (mrkání, třes huby), které kůň nemůže ovlivnit. To je vodítko, kterým kůň jasně naznačí, že je část těla nefunkční. Terapeut pak postupuje dále zvolenými technikami, aby dostal uvolnění a funkčnost do jiné části těla. Většinou odstraňuje dlouhodobé kompenzace, poúrazové stavy, takže díky této komunikaci je to i vodítko, kde definuje problém pohybového aparátu.

Co je další velký přínos této metody – zcela jinak s koněm komunikujete, pro něj srozumitelně, a protože jste konečně začali mluvit jeho řečí, kůň s vámi navazuje sám komunikaci, jako byste byli koně. To má zásadní vliv na budování důvěry a komunikaci mezi vámi a vaším koněm.

DSC_8399 (1).JPG

Proč jste se vydala právě touto cestou?

Od mala se koním věnuji, samozřejmě mnoho let jako hobby. Až později jsem se začala věnovat klasické fyzioterapii koní. Vzdělaní v oboru jsem získala v UK, ale obecné fyzio mi nedávalo úplně smysl. Je to soubor různých technik a děláme je většinou v pasivním přístupu ke koni. Tak jsem hledala jiné metody a zcela náhodou jsem narazila na Masterson Method. Přihlásila jsme se ke studiu, které trvalo cca dva roky. Studium probíhalo v UK, Německu a Polsku, kde jsme měla i praxe. Poté jsem získala plnou klasifikaci MMCP. Jako zatím jediná s touto certifikaci v ČR se dlouhodobě snažím tuto metodu u nás představit, vedu i víkendové semináře Masterson Method v češtině a s konskeknihy.cz jsme i přeložili základní učebnici Masterson Method – Terapie koní podle Mastersona. Kniha je opatřena i QR kódy s Jimovými podrobnými videi.

Používáte tuto metodu i na jiná zvířata?

Já dělám pouze koně, ale v Masterson je nově představená i metoda na psy. Takže kdo by měl zájem se vydat touto cestou, je už k dispozici učebnice (v angličtině) i základní kurzy.

Kdy je vhodná doba oslovit právě vás?

U sportovní koní a koní s vyšší výkonností dělám ošetření na konci a začátku sezony. Ostatní individuálně. Řeším klasicky poúrazové stavy, dlouhodobý špatný pohybový vzorec, přetěžovaní pohybového aparátu, nedostatečné nasvalení, hodně mých klientů má koně s PSSM, atd.

Cílem mého ošetření je zjistit co/kde a hlavně proč nefunguje, definovat problém, uvolnit, co je stažené a získat postupně funkčnost oblastí, které nebyly správně zatěžované. A hlavně, vše vysvětlit majiteli, ukázat mu a naučit ho, jak s koněm pracovat a cvičit v základu, abychom se dostali dále. Jednorázové ošetření, kdy se pouze odblokují sekundární problémy, nevidím jako vhodné řešení.

DSC_8448.JPG

Kde začíná a kde Masterson končí?

Masterson, jako většina technik, má dané kontradikce, takže ošetřujeme po zhojení úrazu, ideálně v čase, kdy se ještě nevyvine špatný pohybový vzorec. Ale samozřejmě děláme se všemi možnými patologiemi, oslabením těla, jakákoliv nefunkčností celého aparátu. Tady bych chtěla zdůraznit, že je nezbytná spolupráce s podkovářem /trimerem, dentistou, sedlářem, výživářem. Toto vždy s majitelem řešíme, jedno bez druhého nebude nikdy fungovat.

Jak náročné je získat kvalifikaci v daném oboru? 

Celková certifikace MMCP je přibližně dvouletý proces studia. Veškeré kurzy jsou uvedené na www.mastersonmethod.com, kde se zájemci i rovnou přihlašují. Začíná se víkendovým seminářem (možno dělat v ČR), kde je představen koncept MM a základní techniky obsažené i v knize. Tento seminář vám dá základní možnost ošetření vlastních koni. Pokud chcete studovat dále, pak následuje pětidenní advance kurz, který je v zahraničí. Tam se dané techniky rozvíjejí, učíte se palpační vyšetření. Poté si zájemce dělá zkoušky z anatomie (online) a nastupuje praxe. Praxi si každý účastník shání sám, čili může dělat i doma, vypracovává studie na koních, které pak posílá svému mentorovi. Celá praxe je rozdělené na  tři bloky – podle obtížnosti. V každém bloku máte svého mentora, který vás vede a na konci každého bloku si u něj děláte praktickou zkoušku. Já jsem pro ČR mentor pro blok 1, takže studenti tuto část mohou dělat v češtině. Po dokončení praxe se přistupuje k závěrečné certifikaci – třídennímu kurzu – v zahraničí. No a pak jste MMCP a můžete se touto metodou živit a poskytovat ji klientům. Do té doby nesmíte vystupovat jako MMCP a nabízet toto ošetření – nemáte celé vzdělání. Masterson si opravdu hlídá, aby metodu prováděli lidé, kteří mají certifikaci, každý rok podepisujete s Masterson USA smlouvu, kde se zavazujete, že při ošetření Masterson používáte jen techniky Masterson.

final photo.jpg

Už se této metodě věnujete delší dobu, takže máte možnost posoudit i dlouhodobý přínos?

První věcí je ošetření koní – tam skutečně vidíte progres, uvolnění, správné nasvalení, vetší výkonnost, dynamiku pohybu, koordinaci, lepší používání dechu.. A velmi často i zlepšení psychického stavu koně, výživového stavu. Prostě cílem je mít uvolněné a funkční zvíře s adekvátní přípravou na požadovanou zátěž.

Druhá věc v mé práci je vzdělávání. Majitele při ošetření učím, co s koněm dál dělat a opravdu chci, aby se tomu věnovali, rozuměli tomu, co mají dělají, protože je to i jejich odpovědnost. Dále se snažím, aby více lidí v ČR mělo vzdělaní MMCP. Pořádáme víkendové semináře, jsem i mentorem a koučem pro studenty na praxi. Doufám, že již během tohoto roku bude i víc MMCP terapeutů v ČR k dispozici, pár mých studentů má už cíl na dosah.

Myslíte, že mají jednotlivé sportovní disciplíny svá specifika a "bolavá" místa?

Určitě ano, cílené zaměření je jednostranná zátěž, kde záleží na majiteli, jak s tím pracuje. Druhá stránka věci je, že pro určité disciplíny se koně šlechtí a mají specifickou stavbu těla a výkonnost. To znamená další odklon od toho, co je přirozené. Takže ano, v každé disciplíně řešíme specifické problémy.

O čem bychom tedy měli přemýšlet v souvislosti s fyziologií tréninku svých koní?

Důležité je přemýšlet jaký je management koně. Nejdříve se snažit mít zvíře zdravé, uvolněné, správně nasvalené a až pak zvyšovat zátěž. Je nutné si uvědomit, že od přírody není kůň dělaný na zátěž na hrudní páteři a hledání rovnováhy pod jezdcem, řízené koordinace těla, atd. Na tom majitelé musejí celoživotně dělat a tady jednoznačně doporučuji soustavnou přípravu ze země, abyste to v tom sedle měli funkční.

270391767_475604087332557_2263502350442167218_n.jpg

Na co by se majitelé a chovatelé v rámci snah o zajištění vysoké kvality welfare svých koní měli zaměřit?

Pokud není nutné omezení pohybu kvůli zdravotnímu stavu zvířete, tak dbát na přirozené prostředí koně. Pohyb, stádo, terén, dostatečný přístup ke kvalitnímu krmivu a vodě. A tyto základní podmínky jsou pořád vzácné. Separace od stáda, omezený a nárazový pohyb, řízené krmení v určitou dobu zcela narušuji mentální a fyzický vývoj koně. Lidé pak řeší spoustu důsledků – například kolikové stavy, separaci kopytní stěny, metabolické syndromy, dušnost, agresi, apatii, ztuhlost koně, neschopnost podaní požadovaných výkonů, atd, atd.

Má váš vztah ke koním kořeny v rodině...?

Ne, široko daleko v mém příbuzenstvu jsem jediná😊

Co vám život kolem koní dal a co vzal?

Zatím jsem nevymyslela, co mi vzal. Klasicky, to co lidé kolem koní znají – pracovat za jakéhokoliv počasí v terénních podmínkách, tisíce najetých kilometrů, fyzická únava….ale dal mi všechno, co jsem od života mohla chtít. Práce s nesmírně zajímavým zvířetem, progres, který na nich vidíte, snahy a osudy majitelů a život venku.

Ivana Zajíčková

MMCP a terapeut v České republice
Vzdělání v oblasti fyzioterapie koní a Masterson Method:

  • UK, Writtle college – fakulta veterinární fyzioterapie
  • Masterson Method ® s mezinárodní certifikací
  • Masterson Method ® Certified Practitioner (MMCP)UK – jako jediná v ČR akreditovaný terapeut
  • Writtle College – Equinology INC s titulem EEBW (quinology Equine Body Worker), UK
  • Equinology Anatomy Precourse Distance Study (Equinology INC), UK

Stránky věnované Masterson Method®: www.mastersonmethod.cz

Podobné články
Momentka z lekcí

Denisa Szabóová se svým českým teplokrevníkem Béďou protančila drezurou od úrovně Z po Prix St Georges a dlouhodobě se věnuje lektorské činnosti v…

Béďa v téměř 22 letech. Těší se dobrému zdraví a vitalitě

Denisa Szabóová se svým českým teplokrevníkem Béďou protančila drezurou od úrovně Z po Prix St Georges a dlouhodobě se věnuje lektorské činnosti v…