Přednáška: Člověk a kůň – kůň a člověk. Archeologie vztahu

23. 2. 2024 Redakce Equichannel Autor fotek: Archiv Archeologie antiky. Zprávy ze světa klasické archeologie

Jak by vypadala lidská společnost bez domestikovaných zvířat? A jak by bez nich v minulosti asi fungovala? A jaký by byl život lidí bez koní? Zveme vás na přednášku!

Přednášku Člověk a kůň – kůň a člověk pořádá komunita Archeologie antiky. Zprávy ze světa klasické archeologie v úterý 26. 3. 2024 od 17:00 hodin v nové budově Národního Muzea.

Přednášející: Věra Klontza-Jaklová (MUNI): Člověk a kůň – kůň a člověk. Archeologie našeho vzájemného soužití

Jak by vypadala lidská společnost bez domestikovaných zvířat? A jak by bez nich v minulosti asi fungovala? A jaký by byl život lidí bez koní? Věra Klontza-Jaklová se v přednášce věnuje svému výzkumnému tématu z archeologického úhlu pohledu. V pestrém archeologickém materiálu nachází doklady přítomnosti koní. Nejde jen o součásti koňských postrojů a vozů nebo vyobrazení těchto lichokopytníků, ale také o kosterní ostatky samotných koní, které někdy vypovídají i o způsobu jejich využití a o jich zapojení do vývoje lidské společnosti.

Více informací naleznete na FB stránkách události zde.

Podobné články
Amazonka bojující s řeckým válečníkem, mozaika, 4. století n. l. z Antiochie (pomezí Turecka a Sýrie), antického města poničeného zemětřesením 6. února 2023

Současná řečtina používá pro jezdce a jezdkyně slova hippeis (jezdci) a amazones (jezdkyně). V jejich volbě se toho odráží spoustu.

Boj Hunů s Alany na obraze Johana Nepomuka Geigera z roku 1873

Dnes odcváláme v čase zhruba o 1500 let zpět, do doby, která skrývá mnoho otazníků. Období od 4. do 7. století n. l. se označuje jako stěhování…