Důležitá data z historie FEI

Kdy byla založena? Odkdy se jezdí Pohár národů? Kdy vyšla první pravidla? Kdy se jel první evropský šampionát pony? Ve kterých letech měly ženy svůj samostatný FEI šampionát? Poohlédněme se za významnými okamžiky z více než osmdesátileté historie Mezinárodní jezdecké federace.

 • 1921
  29. května se v Lausanne (Švýcarsko) dohodli zástupci USA, Francie, Japonska a Švédska na založení Mezinárodní jezdecké federace (z fr. Fédération Equestre International – FEI).
  24. listopadu se v Paříži konal první kongres, jehož se zúčastnily Belgie, Dánsko, USA, Francie, Itálie, Japonsko, Norsko a Švédsko. Prvním prezidentem byl zvolen baron du Teil (FR).
    
 • 1924
  Jezdecké sporty byly potřetí součástí olympijských her, poprvé pod záštitou FEI.
   
 • 1930
  V Lucernu (Švýcarsko) se konalo první mistrovství FEI v drezúře – myšleno první mimo OH – ve formě Grand Prix. Před druhou světovou válkou se nekonaly šampionáty v žádné jiné disciplíně.
   
 • 1931
  Vývoj se po několika prvních letech ustálil a nadešel čas pro vydání prvních oficiálních pravidel pro jezdecké sporty. FEI vydala první všeobecná pravidla, pravidla Poháru národů pro týmy v parkurovém skákání a také zásady pro posuzování pokusů o rekordy ve skoku vysokém i dalekém.
  V téže době byl vydán první Bulletin, vycházející dodnes.
  V desátém roce svého působení měla FEI 24 členů – národních jezdeckých federací.
   
 • 1941
  Ve válečných letech se konaly pouze tři oficiální mezinárodní jezdecké závody: v Římě v roce 1940, v New Yorku v letech 1940 a 1941.
   
 • 1946
  Mezinárodní aktivity se po válce znovu rozhořely nejprve v oblasti parkurového skákání. Závody se konaly ve Švýcarsku, v Irsku (Dublin), v USA (New York) a v Kanadě (Toronto).
  22. října se konal kongres FEI – poprvé od roku 1939. Prezidentem byl zvolen Belgičan baron de Trannoy, který závodil v letech 1912 a 1920 na prvních dvou olympijských hrách, kde byly součástí i jezdecké sporty.
   
 • 1952
  V Belgii se ve městě Ostend konal první FEI šampionát v parkurovém skákání juniorů.
   
 • 1953
  FEI zorganizovala první světový skokový šampionát (s výměnou koní) v Paříži a také první FEI evropský šampionát ve všestrannosti – ve městě Badminton (Velká Británie), které má dodnes velmi slavné military závodiště.
   
 • 1957
  Poprvé se konal samostatný FEI šampionát pro ženy. (Byl zrušen v roce 1974.)
   
 • 1964
  Prezidenty FEI byli i šlechtici z rodů nejvyšších – v tomto roce vystřídal holandského prince Bernarda anglický princ Philip.
   
 • 1965
  Nejúspěšnější tým soutěží Poháru národů se od tohoto roku začal oceňovat Pohárem prezidenta FEI.
  Bylo také zavedeno pravidlo, podle kterého se v jednotlivých letech střídá konání šampionátů tří olympijských jezdeckých sportů: mistrovství světa se koná v sudých „neolympijských“ letech, kontinentální mistrovství v letech lichých. Toto pravidlo platí dodnes.
   
 • 1970
  FEI přijalo jako čtvrtou disciplínu vozatajství. První mezinárodní závody pod její patronací se konaly v Lucernu (Švýcarsko).
   
 • 1971
  V Budapešti se konalo první vozatajské mistrovství Evropy.
   
 • 1972
  V Německu (Münster) se konalo první vozatajské mistrovství světa.
   
 • 1978
  Byla založena tradice Světového poháru ve skocích. Základní kola v různých částech světa vrcholí ve Světovém finále. Generálním sponzorem se stává společnost Volvo.
  FEI také organizuje první evropský šampionát pony.
   
 • 1979
  5. – 8. dubna se ve Švédsku konalo první finále Světového poháru.
  Ústředí FEI se z Bruselu přesunulo do Bernu.
   
 • 1981
  Byla ustanovena kategorie mladých jezdců (16 – 21 let) jako můstek mezi kategoriemi juniorů (14 – 18) a seniorů (nad 18 let).
   
 • 1982
  Do FEI byly přijaty disciplíny voltiž a endurance.
  Byla zavedena soutěž Světový pohár pro drezúru, generálním sponzorem se stala společnost Nashua.
   
 • 1987
  Byla zavedena nová celoroční soutěž – Prince Philip Trophy, ve které se oceňuje nejúspěšnější národ roku podle umístění na šampionátech a olympijských hrách.
   
 • 1990
  Generálním sponzorem drezúrního Světového poháru se stalo Volvo.
  Ve Stockholmu (Švédsko) se uskutečnily první Světové jezdecké hry, které přeskupily všechny FEI světové šampionáty do jedné akce.
   
 • 1991
  Ústředí FEI se přesunulo z Bernu do Lausanne.
  Byl přijat Etický kodex (pohoda a zdraví koně) – najdete jej též v úvodu veterinárních pravidel ČJF.
   
 • 1992
  Byl založen světový žebříček jezdců všestrannosti sponzorovaný firmou Land Rover.
   
 • 1994
  Prezidentkou se stala Doña Pilar de Borbón (Španělsko).
  Evropská Endurance Trophy do té doby zaštiťovaná ELDRIC (European Long Distance Rides Conference) se stala oficiální soutěží FEI.
   
 • 1995
  Poprvé se uskutečnil evropský šampionát ve vozatajství s pony čtyřspřežími.
  Poprvé se konala série mezinárodních skokových soutěží v kategorii dětí.
   
 • 1997
  Generálním sponzorem nejprestižnější a nejstarší soutěže – Světového poháru – se stal dlouhodobý partner FEI – firma Samsung Electronics.
   
 • 1998
  Začala fungovat oficiální webová stránka FEI.
  Byl založen fond pro podporu jezdeckého sportu v členských zemích, kde nemá národní jezdecká federace dlouhou tradici.
  Byl ratifikován Kodex chování ve vztahu k životnímu prostředí.
   
 • 1999
  Byla ustanovena speciální kategorie „asociovaných členů“ pro jezdecky se teprve rozvíjející země.
  FEI má nyní 125 členů.
   
 • 2000
  Další disciplínou začleněnou do FEI se stává westernový reining.
   
 • 2001
  FEI podepisuje dohodu s Mezinárodním paralympijským jezdeckým výborem (IPEC).
  Samsung prodlužuje smlouvu o sponzorování Světového poháru do roku 2005.
Podobné články
Boj Hunů s Alany na obraze Johana Nepomuka Geigera z roku 1873

Dnes odcváláme v čase zhruba o 1500 let zpět, do doby, která skrývá mnoho otazníků. Období od 4. do 7. století n. l. se označuje jako stěhování…

Jak by vypadala lidská společnost bez domestikovaných zvířat? A jak by bez nich v minulosti asi fungovala? A jaký by byl život lidí bez koní? Zveme…