Zahájení speciálkové výstavní sezóny proběhlo na Jízdárně Lhota

28. 5. 2019 Iveta Lewingerová a Rafífa Hamoudová Autor fotek: Viktor Král

Po dlouhé zimní pauze mnoho majitelů a chovatelů původních britských plemen netrpělivě očekávalo zahájení letošní výstavní sezóny. To proběhlo 4. května 2019 na Jízdárně Lhota, kde Jezdecký klub dětí a mladých jezdců v Brandýse nad Labem/Staré Boleslavi ve spolupráci s Národní pony společností uspořádaly v pořadí již třetí Šampionát nativních britských plemen. Zájem o výstavnictví rok od roku stoupá, o čemž svědčí i 206 sobotních startů ve speciálních výstavních třídách i sportovních soutěžích.

Speciální výstavní třídy (SVT) posuzovala zkušená posuzovatelka s akreditací pro všechna Mountain and Moorland plemena (MM) paní Jane Somerset, jejíž pony se úspěšně prezentovali na těch největších výstavách jako např. HOYS. Ona sama v loňském roce posuzovala MM jezdeckou třídu na jedné z nejprestižnějších britských výstav - Royal International Horse Show.

Výstavu zahájily SVT Working Hunter Pony (WHP), které krásnými cenami podpořila firma Kosch s.r.o. Tato kombinovaná výstavní třída je dvoufázová. V první fázi dvojice absolvují skokovou část na překážkách v honebním stylu příslušné výšky a technické obtížnosti, kde se hodnotí styl skoku koně, bezchybnost překonaných překážek. Druhá fáze, do níž, nerozhodne-li posuzovatel jinak, postupují všichni bezchybní, sestává z jezdecké úlohy odpovídající úrovně a předvedení koně na ruce, kde posuzovatel v individuální prezentaci opět hodnotí jezdecký projev a připravenost koně, typ a stavbu jeho těla. Tyto SVT byly zahrnuty do bodování NPS Working Hunter Pony Šampionátu – Ceny Jízdárny Lhota.

V kategorii WHP-Novice určené začínajícím jezdcům do 12 let se nám představilo 5 dvojic. Paní posuzovatelka rozhodla, že do druhé fáze postoupí všechny dvojice, jejichž penalizace nepřesáhne 10 trestných bodů (1 shozená překážka). První dvě umístěné absolvovaly skokovou fázi bez chyb a byly i hodnoceny stejnou známkou za styl skoku (16 b.). Vítězkou se stala Lucie Robková s WMP valachem Limetree Quick Silver. Tento pony společně se shetlandským valachem Modřínem of Kadov, který v soutěži obsadil s Eliškou Perlíkovou třetí místo, obdržel nejlepší známku za typ a stavbu těla. Nejvyšší známku za individuální prezentaci od paní posuzovatelky získala ovšem druhá umístěná dvojice, což byla Anna Horvátová s WPBr valachem Dollom I Want You. V nováčkovské třídě, kde začínající jezdci sbírají své první zkušenosti, by bylo ideální, aby jezdci měli k dispozici dobře připraveného a zkušeného koně, který je v klidu provede celou soutěží. Právě v připravenosti měli někteří z poníků v této třídě ještě rezervy.

V kategorii otevřená WHP, která byla vypsána formou handicapu, o pořadí rovněž rozhodoval čistě překonaný parkur v první fázi. Pokud má jezdec v soutěži dva koně a s oběma se kvalifikuje do druhé fáze, musí si pro druhou část soutěže vybrat pouze jednoho z nich. Toto dilema musela řešit Kristýna Hájková, která se do druhé fáze kvalifikovala s oběma svými velšskými pony v typu cob Trawel Cu Mel a Maygem Golden Glory. Do druhé fáze si vybrala valacha Trawel Cu Mel, se kterým nakonec i zvítězila. Tento valach získal nejen nejvyšší známku za styl skoku, ale i za individuální prezentaci. Druhý umístěný – velšský kob Maesnewydd Grand Slam s Kristýnou Kalibánovou se paní posuzovatelce nejvíce líbil po stránce exteriéru a typu. Třetí místo si svým premiérovým startem ve SVT vybojoval WPBr hřebec Chanel s Michaelou Neumannovou v sedle, u kterého paní posuzovatelka ocenila jeho připravenost a dobře zvládnutou individuální prezentaci.

Mnoho nových tváří jsme zaznamenali v Lead Rein třídách, jež byly prvním kolem seriálové soutěže NPS Lead Rein pohár 2019, která letos vstupuje do svého pátého ročníku. Generálním sponzorem této seriálové soutěže je již pátým rokem společnost Sehnoutek a synové, s.r.o., které tímto velmi děkujeme za dlouholetou podporu výstavních tříd pro nejmenší kategorii dětí.

Do shetlandské třídy nastoupilo 8 týmů. Každý z nich byl paní posuzovatelkou hodnocen podle stejných kritérií: 50 % výsledné známky tvořilo hodnocení exteriéru a typu poníka, druhých 50 % zahrnovalo předvedení koně, jezdecký projev dítěte, práci vodiče a celkový soulad trojice. Paní posuzovatelka kladla důraz také na správnou výstroj poníků a vhodný úbor malých jezdců i jejich vodičů. Z početné skupiny shetlandských pony ji nejvíce zaujali poníci, kteří obsadili první dvě místa, a sice vítězka – klisna Gety, která ve stylu hesla „veni-vidi-vici“ přišla do výstavního kruhu, předvedla se a zvítězila, neboť své dobré hodnocení exteriéru a typu doplnila i výborným předvedením a ochotou spolupracovat s jezdcem i vodičem. Klisnu předváděla osmiletá Kateřina Weishauplová s vodičem paní Veronikou Weishauplovou.

Druhým poníkem, který byl za exteriér a typ hodnocen vysokými známkami, byl valach Modřín of Kadov s pětiletou Johankou Perlíkovou a vodičem paní Martinou Perlíkovou. Dle mínění paní posuzovatelky se jedná o poníka s velkým potenciálem pro SVT. Tomuto týmu by doporučila drobnou úpravu výstroje: záměnu velkých třmenů za dětské, které by lépe vyhovovaly potřebám malé jezdkyně. Třetí místo si vybojovala nejmladší účastnice této třídy, teprve čtyřletá Elvíra Delveti s klisnou holandského chovu Bonny v.d. Achterdijk a vodičem paní Ditou Delveti. U tohoto týmu paní posuzovatelka ocenila především vynikající pracovní vlastnosti poníka, jeho vhodnost pro práci s malým dítětem, dobrou připravenost a radost, s jakou si malá jezdkyně soutěž užívala. V shetlandské třídě se nám představilo celkem 8 pony, z nichž 7 bylo českého chovu. Jediným zástupcem importů a zároveň i shetlandských pony v mini typu byla klisna, která obsadila třetí místo. Z hlediska pohlaví měly lehkou převahu klisny nad valachy (5:3).

Původně velšská třída se letos v souladu s pravidly NPS transformovala na třídu pro ostatní malá Mountain and Moorland plemena a jejich podílové křížence. I zde bylo startovní pole bohaté. Nejlepší výkon jsme mohli zhlédnout v podání týmu Stáje Naes, ve složení Martinka Kolaříková, klisna Sahara a vodič slečna Michaela Havlová. Tento tým předvedl paní posuzovatelce přesně to, co chtěla vidět, počínaje kvalitním, dobře připraveným a správně upraveným poníkem, přes vhodně zvolený úbor jezdce a vodiče, konče skvěle zvládnutou prezentací s hezkým jezdeckým projevem. Po právu jim tedy náleží nejen vítězství ve třídě, ale i 6 bodů do celoročního hodnocení.

Nestává se příliš často, aby se nováčci při svém debutu umístili tzv. „na bedně“. Tento kousek se povedl týmu z JO TJ Sokol Přívory, který obsadil druhé místo. Importovaná klisna Glebedale Isabella se představila v sedle se šestiletou Aničkou Sixtovou v doprovodu paní Aleny Sixtové. Jejich prezentaci můžeme označit za vydařenou a k dobrému celkovému výsledku přispěla i velmi dobrá kvalita samotného poníka. Paní posuzovatelka je za jejich výkon pochválila a pro další kola doporučila vhodnější volbu outfitu vodiče. Bronzovým byl v této třídě další z nováčků – Viktorie Bečvářová (JA Bleu de Ciel Hostivař), která měla výhodu, že startovala na zkušeném a dobře připraveném poníkovi, který jí byl oporou a s vodičem se zkušenostmi nejen v národních, ale také mezinárodních soutěžích. Tím poníkem byl loňský Welsh pony Lead Rein šampion – WMP valach Oldvicarage Border Reiver a tím vodičem paní Veronika Musilová. Dva z devítky nastoupených týmů bohužel nemohly být hodnoceny. Důvodem bylo nedodržení předepsaného úboru jezdců (černé a bílé rajtky, které nejsou ve SVT povoleny). Celkově se výkony jednotlivých týmů paní posuzovatelce líbily, každému z účastníků své hodnocení vysvětlila a ochotně zodpověděla jejich případné dotazy.

Nejobsazenější lead reinovou třídou byla třída Nadějí, určená nováčkům startujícím prvním, nebo druhým rokem. Nejlepší výkon jsme z jedenácti týmů sice viděli v podání reprezentantů Farmy Sýkorův Mlýn, nicméně bohužel malá jezdkyně neměla v rozporu s pravidly rukavice, které patří k povinné výstroji jezdce, a proto nemohla být v rámci seriálové soutěže hodnocena. Tato situace nás mrzí o to více, že pořadatel rozesílal účastníkům instrukce dopředu mailem, kde na nutnost dodržet výstroj upozorňoval. Věříme, že příště již bude vše v pořádku a posouzení této talentované trojice nebude nic bránit.

Šest bodů do celoročního hodnocení tedy v této třídě získala Alexandra Lysak, startující se shetlandskou klisnou Leou Domino a vodičem paní Veronikou Musilovou za JA Bleu de Ciel Hostivař. Pět bodů si na své konto připsal tým Adélka Štechrová s WMP valachem Vazan Roderick a dalším ze zkušených vodičů paní Martinou Maršíkovou. Zde paní posuzovatelka ocenila vynikající práci vodiče, která velkou měrou přispěla k hezkému předvedení mladého valacha, prezentujícího se v jezdeckých SVT prvním rokem.

Třetím týmem v pořadí byli reprezentanti stáje Black and White Sababsh. 91 cm vysoký shetlandský valach této stáje Aragon v. Portma Zathe byl laskavě zapůjčen do třídy Nadějí začínající šestileté jezdkyni Lucii Očadlé, kterou doprovázela jako vodič paní Markéta Schindlerová. I v této výstavní třídě převažovaly české odchovy nad importy. Vzhledem k tomu, že zde startuje nesrovnatelně více malých dětí ve věku 3-5 let, ve srovnání s ostatními pohárovými třídami, je pochopitelné, že zde bylo k vidění také více shetlandských pony než zástupců velšských plemen, neboť právě shetlandští poníci se díky své malé KVH a dobrému charakteru nejvíce hodí pro práci s touto věkovou kategorií dětí.

Pokud by paní posuzovatelka měla hodnotit všechny LR třídy komplexně, doporučila by vystavovatelům doladit různé nedostatky ve výstroji tak, aby se nedostávali do rozporu s pravidly. Dále by doporučila zapracovat na správné úpravě, vyhovující kondici a hlavně čistotě předváděných koní. Dle zvyklostí by vodič v LR třídách měl mít vhodnou pokrývku hlavy, kterou by měl být elegantní klobouk nebo vhodná bekovka, jenž doladí celkový outfit vodiče. Vzhledem k tomu, že výstavy probíhají za každého počasí a i na Lhotě bylo v průběhu LR tříd poměrně větrno, je důležité, aby se vodiči také zamysleli nad tím, jaký typ klobouku si vyberou a jak si ho na hlavě upevní, aby odolal i větrnému počasí. Zejména u některých nováčků je pak třeba se zaměřit na pozdrav na začátku a konci úlohy. Vyhrnování nohavic rajtek během jízdy lze předejít tím, že na ně našijeme zespodu gumu, nebo je pomocí gumy na klipsech uchytíme správně pod botou.

Přes tři desítky mladých vystavovatelů prezentovalo své vystavovatelské dovednosti ve čtyřech samostatných třídách rozdělených podle věku předvádějících. V první skupině se nám představily děti od 4 do 6 let. Zde zcela suverénně zvítězila šestiletá Martinka Kolaříková s WMP klisnou Saharou ze Stáje Naes, která je i přes svůj nízký věk již poměrně zkušenou vystavovatelkou, dobře se orientuje v prostoru a správně komunikuje s poníkem. U ostatních dětí v této skupině zatím ještě o vystavování příliš mluvit nemůžeme, neboť se teprve učí úplným základům, jako je vedení poníka po obvodu výstavního kruhu, zastavení v bezpečné vzdálenosti za koněm před nimi, sledování stevarda a podobně. Mohlo by se tedy zdát, že tato výstavní třída postrádá svůj smysl. Ovšem opak je pravdou. Umožníme-li těmto malým dětem nasávat výstavní atmosféru, „zdomácnět“ ve výstavním kruhu, zbavit se stresu, naučit se komunikovat se stevardem, sledovat dění okolo sebe a samozřejmě také udělat vlastní chyby, ze kterých se budou moci poučit, dáme jim ten nejlepší možný základ a oni nás v budoucnu překvapí a odmění svými pokroky.

V kategorii dětí od 7 do 9 let nastoupilo do výstavního kruhu 9 dvojic, po kterých paní posuzovatelka požadovala nejen předvedení v kroku a klusu ve skupině, ale také výstavní postoj, krok a klus při individuální prezentaci každé z nich na středové čáře. Obě části na výbornou zvládla Adélka Musilová s WMP valachem Oldvicarage Border Reiver. Tato dvojice má za sebou již nespočet startů ve třídách Mladý vystavovatel, a to nejen na domácí půdě, ale i v zahraničí a nasadila laťku opravdu vysoko. Pro předvedení v pohybu dokázala zvolit správné tempo a výborně si poradila i s výstavním postojem a udržela během předvádění poníka pozorného.

Velmi se jí svým výkonem přiblížila druhá umístěná Lucie Štěpánová se shetlandskou klisnou Plamenkou of Kadov ze Stáje z Malého údolí, kterým se skvěle vydařilo předvedení v pohybu. Paní posuzovatelka by této vystavovatelce doporučila vyměnit růžové rukavice za tmavé nebo jelenicové a zvolit bičík jiné – neutrální barvy, nikoliv růžový. Třetí místo obsadila Lucie Robková s mladým valachem Novarudest Eiriog, který si třídy MV i třídy chovatelské vyzkoušel již v loňském roce. Přesto, že se jedná o výstavní třídu, kde exteriér a typ poníka vstupuje do hry pouze v případě, že posuzovatel potřebuje rozlišit dva ve všech ostatních parametrech shodné výkony, což se stává velmi zřídka, neměli by vystavovatelé zapomínat na správnou úpravu svých poníků dle daného plemenného standardu a jejich čistotu ani zde. U několika nováčků pravděpodobně zapracovala tréma a během individuální prezentace otočili koně na špatnou ruku. Touto zásadní chybou se bohužel připravili o možnost bojovat o lepší umístění.

Ve třídě Mladých vystavovatelů pro děti 10-12 let měli početní převahu zástupci domácího JKDaMJ Brandýs nad Labem / Stará Boleslav, kteří z prvních pěti míst obsadili čtyři. Mezi ně se vklínila pouze reprezentantka JK T.G.M. Hektor – Alenka Veselá s valachem Alexej, kteří společně vybojovali třetí místo. I přesto, že tuto výstavní třídu provázela silná dešťová přeháňka, viděli jsme v ní hned několik velmi pěkných výkonů. Zvítězila Lucie Vaňousková, vystavující WMP valacha Russel Pipit, kterou paní posuzovatelka pochválila za dobrou práci s poníkem. Druhou příčku v silné konkurenci vybojoval Ferdinand Ritter se shetlandským valachem Mečíkem of Kadov. Ostatním soutěžícím paní posuzovatelka doporučuje zapracovat na výstavním postoji, nacvičit si správné tempo potřebné pro předvedení poníka v klusu a samozřejmě nezapomenout, na kterou stranu máme koně otáčet.

U nejstarší věkové kategorie Mladých vystavovatelů jsme již v některých případech mohli vidět velmi vyspělé prezentace koní. Příkladem může být nejen vítězka této třídy Nikola Ondrušová, která předváděla WPBr klisnu Liberte Samantu (Stáj Naes), ale i druhá umístěná Barbora Krejčí, vystavující klisnu velšského koba Menai Fancy Free (Farma pod Mohylou) a bronzová Markéta Sauerová se Saharou, rovněž ze Stáje Naes. U vítězky by paní posuzovatelka ráda vyzdvihla kromě dobře zvládnutého předvedení také správnou úpravu WPBr do výstavního kruhu a jeho čistotu. Pro příští výstavy by jen doporučila nepoužívat pro úpravu hřívy bílou pásku, ale nahradit ji černými gumičkami. U druhé umístěné ocenila dobrou práci vystavujícího s temperamentnějším poníkem předváděným na provazové ohlávce, kterého Barbora Krejčí i přes drobnou nervozitu koně dokázala uklidnit a usměrnit. Velmi pěkný výkon jsme viděli rovněž v podání třetí umístěné dvojice.

U této věkové kategorie vystavovatelů se již předpokládá určitý stupeň připravenosti a hlavně dobrá orientace v prostoru. Ta se stala tak trošku „kamenem úrazu“ hned několika dvojic, které nedokázaly klusovou pasáž v individuální prezentaci nasměrovat přímo proti posuzovateli, ale klusali mimo něj. Je třeba si uvědomit, že koně předvádíme na „středové čáře“ a rovné linii směrem na posuzovatele proto, abychom mu umožnili pohled na končetiny koně v pohybu zepředu a zezadu (z boku již posuzovatel koně v pohybu viděl při jeho předvádění po obvodu výstavního kruhu). Pokud tedy klušeme 10 m mimo středovou linii, tak tento pohled na končetiny koně posuzovateli neumožníme! Proto se na správné předvedení koně na středové linii klade ve třídě Mladých posuzovatelů takový důraz. V souhrnu paní posuzovatelka hodnotila výkony mladých vystavovatelů velmi kladně. Jen by ráda zdůraznila, že vystavování koní není „běhání“ vodiče vedle koně ve výstavním kruhu. Práce mladého vystavovatele spočívá v tom, že dokáže se svým koněm navázat kontakt a dobře komunikovat v průběhu celé výstavní třídy. O cokoliv svého koně požádá, ten to bez otálení udělá. Vystavovatel a jeho kůň tvoří kompaktní a funkční celek, nikoliv dvě oddělené jednotky, které se občas náhodou někde střetnou.  

Výsledky následujících jezdeckých výstavních tříd se započítávaly do NPS seriálových soutěží 2019. Nejprve dostali prostor začínající jezdci do 12 let věku. Během této výstavní třídy vrcholila dešťová přeháňka, která prověřila odhodlání všech dvojic. Celková známka i zde sestávala z hodnocení exteriéru a typu poníka a z hodnocení výkonu. Ve společném předvedení ve skupině bylo po dvojicích požadováno předvedení v kroku a klusu na obě ruce, součástí individuální prezentace pak byl i pracovní cval. Obě tyto části jezdecké úlohy nejlépe zvládla Lucie Robková s WMP valachem Limetree Quick Silver. Z jejich předvedení vyzařoval klid a soustředění, pony byl řádně vyčištěný a postrojený, jezdec měl korektní úbor a celkový skvělý výsledný dojem kazila jen neupravená dlouhá hříva.

Těchto výstavních tříd se mohou zúčastňovat poníci nejdříve ve svých čtyřech letech. A právě nejmladší pony ve skupině obsadil druhé místo ve třídě. Byl jím letos čtyřletý valach českého chovu Marah Simon s Lindou Dvořákovou, který svůj premiérový start zakončil krásným umístěním. Paní posuzovatelka ocenila zejména jeho kvalitu (exteriér, typ a mechaniku pohybu) a také vhodný temperament a charakter, které jsou nezbytnou výbavou každého dobrého poníka pro začínající děti. Doporučuje však ještě zapracovat na jeho jezdecké přípravě. Velmi těsně třetí se umístil domácí reprezentant – valach Russel Pipit s Luckou Vaňouskovou v sedle, který rovněž obdržel dobré známky za exteriér a typ, ale jeho prezentace pod sedlem byla o stupínek vlažnější, než by bylo třeba. I přes momentální nepříznivé povětrnostní podmínky dokázali první tři umístění v klidu postát v řadě, u ostatních se pak projevila nervozita, která ovlivnila jejich výkony.

Startovní listina vlivem zhoršeného počasí ve třídě Junior Ridden značně prořídla, proto se nakonec do výstavního kruhu dostavily pouze dvě dvojice z šesti přihlášených. Byly jimi Kristýna Hájková a velšský pony v typu kob Maygem Golden Glory a Dominika Marečková a velšský pony v typu kob Pretoria Cedrik (Hřebčín Pretoria). V jejich podání jsme viděli dvě opravdu dobře zvládnuté individuální prezentace. Pretoria Cedrik byl lépe hodnocen za exteriér a typ a do výstavního kruhu nastoupil také správně upraven dle požadavků svého plemenného standardu. O umístění rozhodlo společné předvedení ve skupině, kde měl Cedrik malou kolizi a ta ho odsunula na druhou příčku. Vítězkou se tedy stala Kristýna Hájková. U valacha Maygem Golden Glory by paní posuzovatelka doporučila věnovat pozornost správné úpravě koně a vylepšit momentální kondici.

Jezdecká třída Open Ridden přinesla veliké překvapení. Historicky vůbec poprvé se v ČR v této jezdecké třídě představil shetlandský pony, jež svůj premiérový start proměnil ve vítězství. Jednalo se o valacha holandského chovu Granieta Liebas, v majetku pana Vladimíra Svobody, kterého pod sedlem předváděla slečna Zuzana Dotlačilová. Tento šestiletý a 105 cm vysoký standardní SHP okouzlil paní posuzovatelku svojí kvalitou, mechanikou pohybu, dynamickým projevem, výbornou připraveností a vynikajícím chováním ve výstavním kruhu. Dle jejího mínění je jeho kvalita tak vysoká, že by se dokázal prosadit i na britských výstavách. Svou prezentací zastínil všechny ostatní dvojice ve výstavním kruhu. Druhé a třetí místo si vybojovali reprezentanti Stáje u Sepíka Kristýna Hájková s velšským pony v typu kob Trawel Cu Mel a Karolína Glasová s velšským kobem Pretoria Mawerick. Obě jezdkyně předvedly pěknou jezdeckou úlohu, Kristýně Hájkové se o něco lépe vydařila pasáž prodlouženého cvalu a přechody s ní spojené.

Kromě výstavních jezdeckých tříd hodnotila paní posuzovatelka také třídy zápřahové. Ty byly otevřeny jak pro miniaturní koně, tak pro ostatní MM plemena a zařazeny do seriálové soutěže NPS Cavalletto vozatajský šampionát 2019, jehož generálním sponzorem jsou Jezdecké potřeby Cavalletto. Vítězkou drivingové třídy v kategorii minihorse B se stala klisna Sisi (zapsaná v RHVK pod českou PK miniaturních koní), kterou vedla Zuzana Dotlačilová. Sisi je dle paní posuzovatelky klisna vynikajících pracovních vlastností, jejíž prezentaci v zápřeži podtrhla dobrá připravenost a ochota spolupracovat. V kategorii MM jsme se mohli pokochat pohledem hned na 5 dobře připravených jednospřeží.

Příčku nejvyšší zaujal opět SHP Graniet Liebas vedený Zuzkou Dotlačilovou, který se po jezdecké třídě Open Ridden skvěle předvedl i v zápřeži, kde vynikla jeho prostorná a vznosná mechanika pohybu, kterou tento pony předvedl dynamickým, ale kontrolovaným způsobem. Celou prezentaci doplnil korektním zacouváním a klidným stáním. Paní posuzovatelku potěšilo i spřežení, které obsadilo druhé místo. Jednalo se o jediného zástupce shetlandských pony v mini typu, valacha českého chovu – Amor of Magic Star s panem Karlem Jindrou (hřebčín Magic Star). Toto spřežení bylo krásným důkazem toho, že i shetlandští poníci v mini typy mohou v zápřeži podávat skvělé výkony. Jejich prezentace byla rovněž na vysoké úrovni, určité rezervy má tento pony ještě při couvání. Paní posuzovatelka u něj ocenila také dobře padnoucí postroj. Třetí místo obsadilo spřežení ze Stáje Viktoria Radim ve složení shetlandský pony Viky of Very a paní Miluše Černá. Jinak vcelku vydařená prezentace byla poznamenána nedostatkem energie v klusových pasážích. Paní posuzovatelka by ráda vyslovila pochvalu jedinému juniorskému vozataji ve skupině, Ferdinandu Ritterovi, který předváděl v zápřeži shetlandského valacha Moonshine of Kadov. Jejich prezentace se jí velmi líbila, bohužel k dosažení lepšího umístění bude ještě třeba zapracovat na zacouvání.

Paní posuzovatelka byla mile překvapena vysokou účastí ve většině SVT a nasazením soutěžících. Líbilo se jí, že výstava byla komentovaná, což je dle jejího mínění mnohem zajímavější nejen pro samotné vystavovatele, ale hlavně pro diváky. Také ocenila velmi originální ceny do soutěží, kterými byly bedničky se zeleninou připravené paní Markétou Kalibánovou.

Speciální výstavní třídy byly sice nosným programem výstavy, ale kromě nich nabídli pořadatelé účastníkům také rozličnou škálu sportovních soutěží. K novinkám letošního roku patří zejména Drezurní úloha NPS 2019, jejíž autorkou je Ing. Michaela Pavlisová, která se rovněž ujala posuzování soutěže. Postupně se jí představilo 13 dvojic, z nichž nejlepšího hodnocení dosáhla Michaela Neumannová z JK Dobrošov, která sedlala WPBr hřebce Chanel, licentovaného pro PK ČSP. Za svoji drezurní úlohu obdrželi 72 %. Další dvě umístěné dvojice získaly sice stejné procentuální hodnocení (64 %), nicméně se odlišovaly souhrnné známky. A právě ta při shodném počtu procent rozhodla o pořadí.

Druhé místo obsadila Dominika Marečková s Pretoria Cedrikem (hřebčín Pretoria), který je synem prvního do ČR importovaného velšského koba Gwenllan Bena. Třetí příčku vybojovala Kristýna Hájková s valachem Trawel Cu Mel (Stáj u Sepíka). Nutno podotknout, že v drezurní úloze startovala pestrá skladba zástupců MM plemen, od shetlandských pony, přes reprezentanty velšských plemen pony a kob a WPBr, až po connemara pony. Věříme, že se tato drezurní úloha stane v budoucnu pravidelnou součástí výstav NPS a na tomto místě bychom rádi poděkovali společnosti Decathlon, která do drezurní soutěže věnovala krásné ceny.

Do seriálové soutěže NPS Cavalletto vozatajský šampionát 2019, který pro všechny zájemce o zápřahové soutěže z řad majitelů SHP a minihorse připravila NPS ve spolupráci s ACHMK a hřebčínem Magic Star, byly zařazeny také vozatajské parkury, které se jely dvoukolově. Vítězem juniorského oddělení se stal domácí Ferdinand Ritter, který zapřahal pětiletého shetlandského valacha českého chovu Moonshine of Kadov. První místo v kategorii seniorů dravou a rychlou jízdou ukořistil pan Karel Jindra se shetlandskou klisnou holandského chovu Fabiolou van Portma Zathe (Hřebčín Magic Star).

Příznivci skokových soutěží si letos také poprvé mohli vyzkoušet skokovou soutěž s postupným vylučováním, kterou posuzovala její autorka paní Klára Voctářová. Ta byla rozdělena dle KVH koní na několik oddělení. Své skokové vlohy zde předvedli zástupci hned několika MM plemen. Nejmenším účastníkem byl shetlandský pony Modřín of Kadov (102 cm KVH) a největším pak velšský kob Maesnewedd Grand Slam (152 cm KVH).

Jízdy zručnosti patří již tradičně k oblíbeným soutěžím. Na Lhotě je rozhodovala paní Klára Voctářová. V jízdě zručnosti pro děti do 9 let první čtyři místa v silné konkurenci obsadili šikovní malí jezdci: Kristián Lukeš, Dominik Lukeš (oba JK Valdar), Marek Andrejsek a Jiřík Černý (Stáj Viktoria Radim). Pětici nejúspěšnějších doplnila Anička Mazancová (Pštrosí farma Czenkow). Lukešovi bodovali i v jízdě zručnosti na oprati, kterou vyhrál pan David Lukeš s Victorem of Very. Velmi pěknou jízdu předvedla stříbrná Zuzka Dotlačilová se svou klisnou Sisi. Na třetí pozici se propracoval pan Vladimír Svoboda se shetlandským valachem Graniet Liebas.

Ačkoliv počasí během výstavy nebylo zrovna ideální a připravilo jak vystavovatelům, tak pořadatelům krušné chvilky, nakonec vše dobře dopadlo a poděkování si zaslouží všichni, kteří se nenechali nepříznivou předpovědí odradit, na výstavu přijeli a i v poměrně chladném počasí si ji společně s námi užili.

Za podporu speciálních výstavních tříd i sportovních soutěží bychom rádi poděkovali společnosti Kosch s.r.o., společnosti Decathlon, generálnímu sponzorovi Lead Rein poháru 2019 – společnosti Sehnoutek a synové, s.r.o., paní Markétě Kalibánové a také dlouholetému mediálnímu partnerovi – internetovému serveru EQUICHANNEL.CZ. Pochvalu si zaslouží rovněž celý organizační tým pod vedením paní Kláry Voctářové. Věříme, že se na Lhotu budou vystavovatelé rádi vracet.

Před námi jsou dvě další červnové výstavy, kam bychom všechny fanoušky speciálek rádi pozvali. Nejprve se uvidíme 2. června 2019 na druhém ročníku Countryside Pony Show v krásném prostředí Královického dvora, kde bude posuzovat renomovaný holandský posuzovatel pan Aert Zoet, a posléze v termínu 22. - 23. 6. 2019 na veliké dvoudenní výstavě, jež kromě speciálek a sportovních soutěží nabídne vystavovatelům i chovatelské třídy na ruce, Velké ceně Cavalletto. Ta se uskuteční v Opřeticích a pozvání posuzovat přijala zkušená a českým chovatelům dobře známá britská posuzovatelka paní Barbara Taylor-Evans. Těšíme se na viděnou se všemi milovníky původních britských plemen.

Kompletní výsledky z III. Šampionátu nativních britských plemen najdete ZDE.

Podobné články

Když jsem byla malá, byla mým vzorem číslo jedna. Žena, které nechybí odvaha a která navzdory předsudkům jde za svým snem. Tomu pak neváhá hodně…

Chov koní Kinských přinesl pět vítězů Velké pardubické a mnoho věhlasných steeplerů. Tito jedineční koně tvoří nedílnou součást historie čs. chovu a…