Z národního hřebčína Kladruby nad Labem

Ve dnech 17.-18. září 2012 pořádal Národní hřebčín Kladruby nad Labem, s.p.o. v hřebčíně Slatiňany Výkonnostní zkoušky starokladrubských klisen.

Zkoušky zahájila v pondělí v 9:30 hodin ředitelka Ing. Simona Voňková poté, co přijala hlášení vedoucího střediska výcviku pana Oldřicha Sojky. Před zkušební komisi, která se skládala z předsedy pana Ing. Karla Regnera a členů Ing. Jan Kaplan a pí. Zdeny Dykové, bylo předvedeno dvanáct klisen, z toho šest v majetku hřebčína a šest ze zemského chovu.

NH Kladruby n. L.Ministerstvo zemědělství již tradičně reprezentoval dlouholetý příznivec starokladrubských koní a zástupce Rady plemenné knihy Ing. Jiří Machek. Zaměstnanci hřebčína pod vedením náměstka chovu koní Ing. Rudolfa Hložka a Ing. Kateřiny Neumannové vytvořili prostředí, nad kterým samotní privátní chovatelé nešetřili chválou.

Na základě výsledků a zhodnocení rodokmenové hodnoty bylo do Hlavní plemenné knihy zařazeno pět klisen a šest klisen do Plemenné knihy. Klisna Falerina-60 nesplnila zkoušku spolehlivosti v tahu. Zkoušku bude opakovat v dalším termínu v Kladrubech nad Labem.

Celkově komise zhodnotila zkoušky za velmi dobře připravené. Předseda zkonstatoval, že zkoušky proběhly v příjemném prostředí a v přátelském duchu. Ocenil dobrou připravenost koní a jejich předvedení. Za zvláště korektní pak označil předvedení klisny Inca-3, paní Ivou Hejlovou.

Zaměstnanci i chovatelé se svými svěřenci marně vyhlíželi případné kandidáty na post ředitele, kteří měli koncem měsíce přesvědčit ministra zemědělství o svých chovatelských a manažerských dovednostech, které je mohou vynést k vytouženému postu ředitele Národního hřebčína. Kandidáti tento svátek starokladrubských koní a setkání chovatelů ponechali bez své přítomnosti.

Dne 17. 9. 2012 v 17.00 hodin zasedala ve Slatiňanech Rada plemenné knihy. Rada na tomto svém zasedání konstatovala celkovou spokojenost se stabilizací chovu v Národním hřebčíně s tím, že se seznámila s prvotními kroky středního a dlouhodobého plánu v chovu. Ze zasedání Rady se omluvila pro nemoc paní Šimáčková.

Vedení Národního hřebčína Kladruby nad Labem, s.p.o. děkuje všem zaměstnancům, kteří se podíleli na Výkonnostních zkouškách ve Slatiňanech a za jejich vzornou a profesionální úroveň. Zároveň si dovoluje pozvat odbornou i laickou veřejnost na Výkonnostní zkoušky starokladrubských klisen 2. 10. a 3. 10. 2012 v Kladrubech nad Labem a třídění starokladrubských koní konané 4. 10. 2012 v Kladrubech nad Labem a 5. 10. 2012 ve Slatiňanech. Program najdete ZDE.

www.nhkladruby.cz

Podobné články

Když jsem byla malá, byla mým vzorem číslo jedna. Žena, které nechybí odvaha a která navzdory předsudkům jde za svým snem. Tomu pak neváhá hodně…

Chov koní Kinských přinesl pět vítězů Velké pardubické a mnoho věhlasných steeplerů. Tito jedineční koně tvoří nedílnou součást historie čs. chovu a…