XVIII. národní přehlídka: shagya-arabové zářili v Písku

4. 8. 2010 Irena Sládková Autor fotek: Ivana Pánková

Za krásného slunného dne 31.7. 2010 se v zemském hřebčinci v Písku uskutečnila už XVIII. národní přehlídka koní plemene shagya-arab. Již po třetí se v krásném areálu hřebčince sešli chovatelé a majitelé z Čech a Moravy; na travnatém kolbišti tak bylo k vidění 62 koní ze 76 přihlášených.

Úvodní slovo přednesl prezident svazu, pan Otto Dlabola. Poděkoval řediteli hřebčince, panu ing. J. Pellarovi a uvítal zahraniční hosty. Letos nás navštívili komisaři ve složení Carin Weiss z Hřebčína Muhlen (Německo), pan Peter Görözdi, prezident Svazu chovatelů shagya-araba (Slovensko), pan Josef Weiss, rozhodčí ISG z Rakouska a pan Claudio Conradty, rozhodčí ISG (Německo). Měli nelehký úkol, hodnotili početné skupiny jednotlivých kategorií s vysokou kvalitou koní.

K vidění byl výkvět našeho chovu shagya-arabů. Za 18 let pořádání národních přehlídek vzrostl počet chovných koní ze 75 na 260, zlepšila se kvalita a celková úroveň chovu. Naše koně vítězí i na mezinárodních evropských šampionátech. Plemeno, které je chováno přes 200 let v čisté formě, přežilo úskalí válek, nouze a bídy. Nynější využití je především pro distanční sport a jako kůň přehlídkový-výstavní.

Své pozice hlasatele se velmi dobře zhostil pan Petr Hájek, obohatil svůj projev k jednotlivým předváděným koním i o zajímavosti a perličky z chovu. Výsledky okamžitě zpracovával a hlásil pan Tomáš Sládek. Vše běželo jak na drátkách. Podrobné výsledky z přehlídky najdete na www.volny.cz/tsladek.

Program byl zahájen v 10 hodin, a to nástupem nejmladších ročníků koní. Podívejme se na výsledky národní přehlídky podle kategorií:

Mladí hřebci

Mladí hřebci roční

Početná skupina 9 přihlášených mladých hřebečků byla dobrým začátkem celé přehlídky. Zvítězil s pěknou stavbou těla bělouš Dantes, ing. A. Zagory z Českého Těšína. Je po 2943 Dahoman IV-CZ z matky Drahy. Druhý se umístil hřebeček Duben, hnědák po 1243 Mersuch I-CZ z Duny z chovu Hřebčína Jeníkov od Cermanů.

Mladí hřebci 2letí

První se představil dvouletek Shamar Beni z chovu MVDr. J. Paškové (po otci 781 Shagya V-CZ z matky Shakira). Kůň je v dobrém typu s pěkným krokem, nyní v majetku E. Blažejové z Hromnic. Na druhém místě byl Shumen (po otci 744 Jussuf II-CZ z matky Šagina) z chovu P. Hájka z Pohorské Vsi, v majetku J. Smahy z Volyně.

TaisharMladí hřebci 3letí

V méně početné skupině tříletých zvítězil loňský vítěz Rocky (po otci 2923 Koheilan X-CZ z matky Bady ) z chovu ing. F. Kočaře. Majitelem hřebce je Z. Dvořák ze Sedlčan. Rocky byl hodnocen vysoce v typu, s pěknou stavbou těla. Ušlechtilý jemný hřebec Descaro (po otci 1112 Shagya VI-CZ z matky Dina) M. Hromádky z Prahy se umístil jako druhý.

Mladí hřebci 4-5letí

Na předních místech se umístili účastníci evropského šampionátu ze Stadl Paury (Rakousko), polobratři po otci 781 Shagya V-CZ. První skončil Tobien z matky Tráva D. Kučerové z Rychnova u N. Hradů a druhý byl Torlus z Tesly E. Blažejové z Hromnic.

V přehlídce „mladý hřebec" si hřebci pořadí prohodili: 1. místo získal Torlus a 2. místo Tobien.

 

Mladé klisny

Mladé klisny roční

Zvítězila hnědka Sába (po otci 1211 Sarid ox z matky Bady) v majetku Z. Dvořáka ze Sedlčan, a to s krásným bodovým hodnocením 54,33 bodů. Druhá se umístila klisnička Franci (po otci 744 Jussuf II-CZ z matky Frančeska) F. Krtka ze Štiptoně.

SemiramisMladé klisny 2leté

Početnou skupinu osmi klisniček ozdobila hnědka Sababa (po otci 1211 Sarid ox z matky Kleopatra) z chovu Gutsverwaltung Arco Zinneberg, Moos D. Druhá se umístila narostlá Harmia (po otci 2943 Dahoman IV-CZ z matky Harmony) z chovu I. Sládkové z Tálína. Klisnička předvedla pěkný klus.

Mladé klisny 3leté

Perfektní předvedení paní ing. I. Pospíšilové z Prahy s ušlechtilou Semiramis (po otci 3595 Semiramis ox z matky 2025 Kemir) ze slovenského chovu bylo příkladnou ukázkou, jak koně prezentovat na výstavách. Po shodném bodovém výsledku klisen Kamikadze a Matragi komise určila na druhé místo klisnu Matragi z Hřebčína Jeníkov od Cermanů. Původově je po otci 780 O´Bajan III-CZ z matky Kasuma.

Mladé klisny 4leté

První se umístila mohutná bělka s pěknými chody Samota z chovu ing. P. Temperové z Třebihoště (po otci 925 Koheilan VII-CZ z matky Samba). Druhá stanula hnědka Fakira (po otci 744 Jussuf II-CZ z matky Frančeska) z chovu F. Krtka z Štiponě, v majetku J. Smahy z Volyně.

V přehlídce „mladá klisna" zvítězila Matragi a druhá byla Fakira.

 

Plemenní hřebci

Vítězní plemenní hřebci + šampionát

Po poledni nastoupili plemenní hřebci. Tvořili málo početnou skupinu, proto byli sloučeni. Vyhrál patnáctiletý bělouš 1338 O´Bajan IV-CZ, domácí hřebec zemského hřebčince v Písku,a to s vysokým bodovým ohodnocením 61 bodů. Hřebec byl ozdobou přehlídky, v perfektním stavu ho dobře předvedl pan Lomský. Druhý se umístil 2945 Gazal II-CZ M. Daubnerové z Brna. Tento hřebec byl úspěšný i na evropském šampionátu v Stadl Paure, kde získal krásné druhé místo v mezinárodní konkurenci.

 

Plemenné klisny

Všichni se těšili na plemenné klisny. Letošní přehlídka byla velmi bohatá na počet a kvalitu koní.

SchantalPlemenné klisny 5-7leté

Osm krásných klisen zastupovalo tuto kategorii. Vynikla s 58,67 body bělka Schantal (po otci 853 Shagya I-CZ z matky Schery) z chovu J. Musila z Tetětic, v majetku J. Slámy z Javorníku. Druhá se umístila v pěkném typu Thereez (po otci 744 Jussuf II-CZ z matky Tesla) ing. H. Sýbkové z Uzeniček.

Plemenné klisny 8-11leté

Velmi početná skupina 12 klisen byla zlatým hřebem celého odpoledne. Jedna krásnější než druhá, tak kráčely majestátně před zraky všech přítomných. Tvořily náhrdelník bílých perel na zeleném trávníku, chlouba naší země, chlouba našich chovatelů koní plemene shagya-arab.

Právem zvítězila letošní evropská šampiónka devítiletá Shakira topolčanského chovu (po otci 232 Shagya XXV Top. z matky 581 Koheilan IV-52 Top.). Letos už podruhé udělala radost své majitelce MVDr. Janě Paškové z Krašovic. Obdržela nejvíce ze všech koní, 63 bodů (šest 10tek) za typ a krásnou hlavu, s výborným předvedením potvrdila, že je královnou klisen. Druhá stanula ušlechtilá klisna opět z topolčianského chovu Gazal (po otci 6 Gazal III z matky 438 Shagya XXII-26 Top.) majitelky ing. M. Wimmerové z Čestína. Předvedla výborné chody.

 

Plemenné klisny 12-16leté

V závěrečné skupině krásných vyzrálých klisen excelovala čtrnáctiletá harmonická bělka Harmony z chovu z Tálína, majitelky I. Sládkové (po otci 853 Shagya I-CZ z matky Hasana). Obdržela vysoké hodnocení za typ a hlavu (čtyři 10tky). Tato klisna bojovala i o rezerve šampiónku plemenných klisen. Druhá se umístila ušlechtilá bělka Bady (po otci 227 Siglavy Bagdady III z matky 561 Koheilan IV-47) topolčianského chovu, majitele Z. Dvořáka ze Sedlčan.

Vítězkou přehlídky „plemenná klisna" se stala Shakira, druhá pak skončila Harmony.

 

Koněm přehlídky 2010 se stala evropská šampiónka Shakira.

Shakira

Závěrečné slovo měla Irena Sládková. Za trpělivost ve sledování celodenního maratónu předvádění poděkovala divákům, kteří vydrželi až do konce. Poděkovala také zahraničním komisařům a celému organizačnímu týmu, panu řediteli ing. J. Pellarovi za ochotu, vstřícnost a vytvoření dobrého zázemí. I slunci, které tak krásně svítilo na krásu našich nejmilovanějších koní. Tento den se opravdu povedl a shagya-arabi si to právem zaslouží.

Pro další fotografie z (nejen) této akce si můžete kliknout na stránky paní Ivany Pánkové http://www.photo-pankova.cz/.
Podobné články

Když jsem byla malá, byla mým vzorem číslo jedna. Žena, které nechybí odvaha a která navzdory předsudkům jde za svým snem. Tomu pak neváhá hodně…

Chov koní Kinských přinesl pět vítězů Velké pardubické a mnoho věhlasných steeplerů. Tito jedineční koně tvoří nedílnou součást historie čs. chovu a…