Vyhlašujeme soutěž o nejsilnějšího haflinga v ČR!

Na ME v kombinovaných soutěžích chladnokrevných koní v Klokočově se Svaz chovatelů haflinga rozhodl uspořádat rámcovou soutěž o nejsilnějšího haflinga ČR. Soutěžit se bude v těžkém tahu, váha se bude pro srovnání s chladnokrevníky přepočítávat na živou hmotnost.

V rámci konání
ME v kombinovaných soutěžích
chladnokrevných koní


ve dnech 28. – 29. září 2007 na Klokočově


vyhlašuje předsednictvo Svazu chovatelů haflingů rámcovou soutěž:

Nejsilnější hafling v ČR


Soutěžit se bude o hodnotné ceny. Doprava do Klokočova bude hrazena pořadatelem.

Pravidla soutěže odpovídají pravidlům soutěže v těžkém tahu chladnokrevných koní (jednospřeží), pro srovnání s chladnokrevnými plemeny bude uplatněn váhový přepočet.


Zájemci, hlaste se na ASCHK ČR u p. Políčka, tel. 731 482 476.

Uzávěrka přihlášek je 31. srpna 2007!

Podobné články

Když jsem byla malá, byla mým vzorem číslo jedna. Žena, které nechybí odvaha a která navzdory předsudkům jde za svým snem. Tomu pak neváhá hodně…

Chov koní Kinských přinesl pět vítězů Velké pardubické a mnoho věhlasných steeplerů. Tito jedineční koně tvoří nedílnou součást historie čs. chovu a…