V Tlumačově proběhla XI. Národní přehlídka ušlechtilých Shagya-arabů

V sobotu, 2. srpna 2003, se mohli všichni příznivci arabských koní zúčastnit v pořadí již XI. Národní přehlídky koní plemene Shagya-arab, kterou tentokrát hostil Zemský hřebčinec v Tlumačově.

Pořadatelem přehlídky byl Svaz chovatelů Shagya-araba České republiky a jejího vedení a organizace se ujali pánové Otto Dlabola a Vladislav Valenta. První jmenovaný, prezident svazu chovatelů, zároveň celou přehlídku provázel zasvěceným komentářem.

Mezinárodní hodnotící komise, kterou tvořili pánové Josef Weiss, rozhodčí ISG (Internationale Shagya-Araber Gesellschaft) z Rakouska, Ing. Juraj Kovalčík, rozhodčí ISG z Národného žrebčína v Topolčiankach na Slovensku, Sándor Baranyai, rozhodčí ISG z Maďarska, Ing. Peter Görözdi, člen slovenské výběrové komise a Ing. Ivan Masek, taktéž člen slovenské výběrové komise, posuzovala témeř pět desítek koní z České republiky i ze Slovenska. Hodnotí se typ koně, jeho hlava, krk, stavba těla, končetiny, krok a klus. Především dobré předvedení koně v pohybu může rozhodujícím způsobem ovlivnit jeho celkové bodové ohodnocení.

Shagya-arab, donedávna nazývaný orientálním polokrevníkem a po roce 1978 vyhlášený za speciální čistokrevné arabské plemeno, se od arabského plnokrevníka i přes relativně vysoký podíl jeho krve značně odlišuje v typu, rámci a velikosti. Jeho nosní linie je rovná nebo lehce konkávní, má dlouhý a ušlechtile klenutý krk, dlouhou záď a nesený ocas. Kostnaté, v kloubech suché končetiny musí být ze všech stran korektně postavené, s mohutnějšími zdravými kopyty. Velký důraz je kladen na korektní mechaniku pohybu v kroku, který je jasným čtyřtaktem, kdy zadní kopyto kopíruje nebo mírně předstihuje stopu předního kopyta, a v prostorném a elastickém klusu. Dosahuje 150 až 160 cm kohoutkové výšky a minimálně 18 cm obvodu holeně.

Program přehlídky byl rozdělen do dvou částí, v nichž byly postupně předvedeny všechny věkové kategorie klisen a hřebců. Polední přestávku oživily dvě ukázky práce s koňmi - drezura a ovládání koně metodou Natural Horsemanship.

Dopolední část přehlídky zahájili mladí hřebci 1-5 letí. Již zde jsme mohli vidět koně z moravských chovů, kteří byli na minulých přehlídkách zastoupeni minimálně. Z každé skupiny postoupili dva nejlepší do šampionátu mladých hřebců. Vítězem přehlídky "Mladý hřebec" se stal 5 letý Hasim SK/1/Sh chovatelky Ireny Sládkové a současného majitele pana Jiřího Jirsy. Tohoto koně mohli spatřit návštěvníci dubnové výstavy koní na Císařském ostrově v Praze 7. Ještě před polední pauzou byly hodnoceny jednoleté klisničky.

Odpolední program zahájily ve 13 hodin klisny 2-4leté. Vítězkou přehlídky "Mladá klisna" se stala 4letá Bornea K4/4/SH chovatele a majitele Jiřího Jirsy. Plemenní hřebci se v celé své kráse představili ve 14:30. Byl to tlumačovský hřebec Gazal I-CZ/Alinea, dále pak Shagya IV-CZ (Wanad), Shagya V-CZ (Salim) a O´Bajan II-CZ (Radživ). Vítězem přehlídky "Plemenný hřebec" se stal Salim chovatele pana Provazníka a majitelky MVDr. Jany Paškové. Rodokmeny všech těchto hřebců najdete v 1. svazku Plemenné knihy pana Dlaboly.

Zlatým hřebem přehlídky bylo hodnocení plemenných klisen, které nastoupily ve 3 věkových kategoriích. Vítězkou přehlídky "Plemenná klisna" se stala 6 letá Hanny CZ-Sh-A-150 chovatelky Ireny Sládkové a majitele Pavla Nechyby.

Na závěr se na předvadišti sešli všichni vítězové jednotlivých kategorií - Hasim, Bornea, Salim a Hanny a komise se ocitla před těžkýcm úkolem, volbou koně celé přehlídky. V posledních minutách spolu soupeřili Hasim a Salim. Koněm přehlídky 2003 se nakonec stal loňský vitěz Salim.

Jak již bylo zmíněno na začátku, předvedení koně hraje důležitou roli v prezentaci koně samotného. Pravidelný a prostorný klus kůň převede pouze bude-li mu jeho vodič stačit a bude-li ho i v tomto tempu ovládat. Proto se vedení přehlídky již před lety rozhodlo, že ocení i nejlepšího předvaděče, kterým se letos, již tradičně, stal bezkonkurenční Alexandr Jirsa.

Kde se bude konat XII. Národní přehlídka koní plemene Shagya - arab zatím ještě nevíme, ale doufáme, že tyto krásné koně přijdte spolu s námi obdivovat.

Jan Mutl a Iveta Mikotová

celkové výsldky na: www.volny.cz/tsladek/11p_arabu.htm

Příbuzné články:

Podobné články

Když jsem byla malá, byla mým vzorem číslo jedna. Žena, které nechybí odvaha a která navzdory předsudkům jde za svým snem. Tomu pak neváhá hodně…

Chov koní Kinských přinesl pět vítězů Velké pardubické a mnoho věhlasných steeplerů. Tito jedineční koně tvoří nedílnou součást historie čs. chovu a…