Slavnosti koní Kinských 2002

U příležitosti 170. let od založení hřebčína v Chlumci n. C. byla uspořádána tradiční slavnost s podtitulem jezdecká revue.

Dopoledne nejprve proběhla národní přehlídka koní Kinských, hodnocení provedla komise ve složení p. Otto Dlabola, p. L.Valášek a p. Regner. V ročních a tříletých klisnách byly předvedeny 4 klisny, zvítězila Tornáda (718 Minerál - 43/ 498 Soja) před Copolou a Torinou. Kategorii čtyřleté a starší klisny (9) vyhrála Califa - K ( Comero - 135 Libanon Nolina) před Arabelou Kinskou a Sojou. Dále byly předvedeny klisny s hříbaty (3), nejlépe hodnocená byla Janellou (250 Burbon - 5- 858 Jasná) s klisničkou Juditou, následovala Jilma a Merilyn a konečně Vesna ( hříbě nebylo předvedeno, bylo již odstaveno). V ročních hřebcích se předvedlo 8 „ dorostenců“, nejvíce se líbil Barney Kinský ( 250 Burbon - 3/165 Elisabeth), druhý se umístil Maxim Kinský a třetí Nicolas Kinský. Šest koní bylo předvedeno v kategorii hřebců dvouletých a starších, prvenství obdržel Nagano Alligator Kinský (5060 Alligator Fontaine - VČ 1702 Nugeta Kinská), následoval Maillisko a Sarkon Kinský. Plemenní hřebci byli předvedeni pouze dva a to z Hřebčína Equus Kinsky - 556 DAF Ondráš a 784 Almhirt Kinský - Polemik, proto nebylo stanoveno pořadí. Celkovým vítězem přehlídky se stala klisna sedmiletá klisna Califa - K chovatele S. Zány.

Odpolední program začal vystoupením mažoretek z DDM Lomnice n. P., poté již čtyřspřeží isabel přivezlo před tribuny Dr. R. Kinského, který letošní slavnosti zahájil za přítomnosti Selské jízdy, která představuje věrnost selských rodů národu, půdě a koním. Následovalo předvedení plemenných hřebců DAFa Ondráše a Almhirta Týnského - Polemika a hřebečci mladších ročníků. Velký potlesk sklidil rej spřežení, diváci viděli šest různých spřežení i kočárů, včetně krásných dobových kostýmů. Poté na drezurní obdélník vjely L. Půlpánová na Avalonovi a L. Půlpánová ml. na Ondrášovi a začalo pas de deux. Bohužel, právě v této chvíli vypověděla službu elekřina ( která pak zlobila ještě několikrát a pořadatelé byli bezmocní), a tak se diváci museli kochat krásnou ukázkou bez hudby. Učňové SOUz Kladruby n. L. pak zvedli návštěvníky ze sedadel ukázkou „ koňské kopané“ - pushballu. I přes neuvěřitelné horko hráli s vervou a zápas byl ukončen po remíze. ( Mimochodem - všichni učni, předvádějící již od dopoledne koně, si zaslouží velké poděkování, protože sluneční žár byl opravdu vyčerpávající.)

Dostih osobností čítal šest startujících : dva herce - Václava Vydru s vlastním koníkem Demonem a Matěje Hádka s Primou, dále tři vítěze Velké pardubické - Ludvíka Raimonda na Mis, který je ve svých 74 letech neuvěřitelně aktivní, dále Libora Štencla s Nutelou a Pavla Liebicha s Ornelou Kinskou a jedinou odvážnou ženu, kterou byla učitelka MŠ Olga Veinfurterová s Wagarem. Na trať všichni vyrazili s velkým elánem a vítězství získal Václav Vydra s Demonem ( jel ho pouze na provazové ohlávce!) Všichni zúčastnění byli dekorováni Dr. R. Kinským a dalšími osobnostmi naší jezdecké scény.

Následovala pěkná ukázka čikošů s hříbaty, kterým se zpočátku moc před diváky nechtělo, ale posléze přeci jen předvedla, co umí. Další byla na programu skoková soutěž mini - maxi, kde startovalo šest dvojic vesměs s mladými koňmi, vítězem se stal M. Vítek se Sarkonem Kinským, když bezchybně překonal dvojskok s konečnou výšku 140 cm, druhý se umístil R. Neuman - Taro a třetí M. Mašinda - Cíl.

Zajímavá byla i ukázka z maratónu dvojspřeží, kterou předvedli se svými koňmi R. Moravec, J. Petr a O. Rain. Pořadí pak bylo přesně naopak, všechny opět dekoroval Dr. R. Kinský.

Dále byly předvedeny klisny a vyhlášena vítězka Národní přehlídky koní Kinských, stala se jí Califa - K. Jak vypadá aukce koní mohli diváci poznat při ukázce dražitele Dipl. tech. Zdeňka Prášila a poté již přišlo závěrečné defilé. Koho neudolalo celodenní vedro, viděl Libuši Půlpánovou jako kněžnu Libuši s Grandem Kinským, čtyřspřeží isabel a celou slavnost ukončily mažoretky.

Pořadatelům letošní Slavnosti patří velký dík za úsilí, které věnovali celému programu, slovem jej tradičně vynikajícím způsobem doprovázela ing. M. Barešová a obdiv si zaslouží i vytrvalost diváků, kteří si nešli lehnout k vodě, ale dali přednost krásné podívané. Byli jich plné tribuny a jistě nelitovali, že vážili cestu do Chlumce - zlatí koně si totiž získají srdce každého, kdo na nich jednou spočine okem.

Podobné články

Když jsem byla malá, byla mým vzorem číslo jedna. Žena, které nechybí odvaha a která navzdory předsudkům jde za svým snem. Tomu pak neváhá hodně…

Chov koní Kinských přinesl pět vítězů Velké pardubické a mnoho věhlasných steeplerů. Tito jedineční koně tvoří nedílnou součást historie čs. chovu a…