Setkání majitelů a milovníků frísů

V restauraci Golf & Country Clubu Mstětice u Prahy se sešlo v sobotu 25. 3. 2006 kolem 120 milovníků a majitelů fríských koní.

Část dopoledne byla věnována registraci členů do české asociace chovatelů fríských koní, která je registrována pod názvem Friesian Horse Czech Association (FHCA). Celý den režírovala a moderovala zakladatelka asociace paní Hana Herčíková, která byla následně zvolena předsedkyní FHCA. Jako taková bude mít na starost koordinaci asociace, prezentaci a realizaci plánovaných projektů. Místopředsedou byl zvolen Ing. Filip Ermis, ten se zaměří na chov fríských koní v ČR a celkově na odbornou stránku. Zástupcem se stal Michal Sekot. Do revizní komise se dobrovolně přihlásili a následně byli schváleni Ing. Alena Chaloupková, Jana Přibová a Viktor Smetana.

Čestným členem asociace se stal herec Marian Roden, který je majitelem nádherného fríského hřebce, dále pak milovnice fríských koní fotografky Věra Marková, Magdaléna Straková, Martina Poláková a malířka Alena Lukešová. Z důvodu cesty do zahraničí se nedostavil autor internetových stránek FHCA Michal Valášek, na toho asociace chystá čestné členství na další setkání FHCA.

Zbytek dne až do večerních hodin pokračoval pestrý program. V první části se Ing. Filip Ermis zaměřil na detailní vysvětlení původu fríských koní, následovala prezentace jednoho z chovných hřebců pro ČR určeného z Holandska, jménem Eelko R. Předváděl správný postoj koně a korektní vedení na ruce, které je nutné znát pro předvádění při svodech a výstavách. Ing. Ermis hovořil také o předvádějících, předepsaném kroku, oblečení atd. Následovalo předvedení Eelka R ve volnosti, což bylo pro všechny přítomné určitě úžasným zážitkem.

Ještě před ukázkou hřebce proběhla aukce několika velkých zarámovaných fotografií a kreseb fríských koní autorek fotografky Věry Marková a malířky Aleny Lukešové. Fotografie i malby byly vystaveny po celý den v prostoru restaurace a zisk z aukce byl věnován jako základní finanční kámen FHCA.

V průběhu celého dne byly promítány úžasné záběry ze 125. výročí vzniku World Friesian - Horse Organisation na velké plátno v čele sálu.

Ing. Filip Ermis v odpoledních hodinách pokračoval s předáváním svých zkušeností z Holandska, komentoval filmovou ukázku jednotlivých vybraných hřebců z let 2004 a 2005. Všechny fascinoval svou neuvěřitelnou detailní znalostí jednotlivých koní, jejich charakterem, pracovitostí, jezditelností. Do následné diskuse se aktivně zapojila většina přítomných, především paní Margita Kučerová a Boleslav Hurhot.

Tečkou za celým příjemným dnem byla filmová ukázka černého čtyřspřeží, prohánějícího se hlubokým sněhem. Pozitivní je skutečnost, že majiteli koní jsou češi - manželé Hurhotovi, kterým s výcvikem koní celoročně pomáhá pan Josef Iš.

Pro milovníky fríských koní členové FHCA již společně připravují Fríský den v Kladrubech, který se bude konat 6. května 2006. Zveme Vás všechny, pokud jste příznivci tohoto vznešeného plemene, přijďte mezi nás!

Související odkazy:

Podobné články

Když jsem byla malá, byla mým vzorem číslo jedna. Žena, které nechybí odvaha a která navzdory předsudkům jde za svým snem. Tomu pak neváhá hodně…

Chov koní Kinských přinesl pět vítězů Velké pardubické a mnoho věhlasných steeplerů. Tito jedineční koně tvoří nedílnou součást historie čs. chovu a…