Po stopách našich koní - Nonius 3.díl

11. 10. 2011 Zatloukalová Jana Autor fotek: Archiv hřebčína v Mezőhegyes, katalog hřebců

Ve třetí části cyklu o chovu noniusů se podíváme konečně na to, jak je to s těmito koňmi v současné době. Seznámíme se s jejich počty a organizací chovu včetně podmínek uchovnění a řízení plemenné knihy.

Současnost plemene nonius

Jak již úvod předchozích článků napověděl, situace v chovu těchto koní u nás ale ani na Slovensku není růžová. Jejich stavy zoufale klesají, a to především díky nezájmu ze strany veřejnosti. Stavy koní za rok 2009 a rok 2010 mi ochotně zaslal pan Ing. Grácz. V roce 2009 čítala PK Nonius 111 zástupců tohoto plemene, v roce 2010 pouze 68 zástupců. Myslím, že to je velmi alarmujícím ukazatelem. Počty v ČR mi ochotně sdělili v ÚEK Slatiňany, kde se v roce 2011 hlásí k plemeni nonius celých 6 koní. To, že mi bude sděleno malé číslo, jsem tušila, už když jsem žádost odesílala... ale tak malé? Myslím, že toto plemeno si zaslouží více pozornosti, než je mu nyní věnováno, a proto vlastně vzniklo celé toto vyprávění, abyste jednou mohli vidět zástupce tohoto plemene nejenom v odborných publikacích. V Maďarsku je registrováno přes 500 noniusů, nebýt snahy ze strany tohoto státu, podpory plemene v rámci genových rezerv a jeho zahrnutí do kulturního dědictví, jistě by i tam jejich počty klesaly.

Chov noniuse v Maďarsku

noniusV Maďarsku se stále jedná o plemeno, které je využíváno v zemědělství, kde je nonius ceněn pro svou skromnost, dobrou živitelnost a ochotu k práci. Stále oblíbenějším je ale ve vozatajství, kde zaujme jednak svým impozantním vzhledem a tmavou barvou či přiměřeným temperamentem, ale také oddaností k majiteli a snahou vyhovět. Lehčí koně se objevují také v parkurovém sportu a jedinci s vlivem A1/1 se objevují i na drezurních obdélnících, kde jsou černou perlou mezi ostatními koňmi. Oblíbené jsou také chovatelské akce, svody a výstavy, které jsou svátkem mnoha chovatelů těchto koní a nabývají na prestiži. V turistických centrech vozí turisty v původní zápřeži a připomínají časy minulé, pro svůj přiměřený temperament jsou také využíváni pro výcvik začátečníků a dětí, jsou tedy dobrou volbou i pro toho, kdo hledá zajímavého koně s dobrými charakterovými vlastnostmi pro hobby sport.

V Maďarsku, jak jsem již zmiňovala, sídlí Svaz chovatelů plemene nonius, který vede plemennou knihu - její poslední novela je z roku 2008. Cílem PK je sběr všech informací, šlechtitelská práce a řízení chovu tak, jak je zpravidla cílem i mnoha jiných plemených knih. Pro zajímavost jsem vyjmula z PK noniusů důležité informace týkající se exteriéru a požadovaných vlastností tohoto plemene:

Chovným cílem je konstitučně pevný kůň, dostatečně ušlechtilý, jedinečného vzhledu v typu původního teplokrevného koně chovaného po staletí v Maďarsku. Účelem je použití těchto koní ve volnočasových aktivitách, ale i ve sportu jako je vozatajství či jiné sportovní disciplíny. Přilití krve arabských nebo plnokrevných koní je řízeno PK, která případný výběr jiných hřebců také schvaluje. Klisny i hřebci procházejí výkonnostními zkouškami, hodnocen je exteriér, koně procházejí sedlovou zkouškou a zkouškou v zápřeži.

nonius a drezuraNa webových stránkách PK je k dispozici katalog hřebců, rozdělen na hřebce, které PK výrazně doporučuje, jelikož jsou nositeli žádoucích vlastností, dále jen doporučuje a dále na hřebce schválené. U všech nabízených hřebců je uveden majitel, míry hřebců, původ, kvalitní fotografie, stručný popis exteriéru a informace od rady PK, která upřesňuje právě jejich doporučení k výběru (upřesnění výkonnosti, kladné vlastnosti exteriéru, které se přenášejí na potomstvo atd.). Katalog se dělí na sekce A, B, C, D dle jednotlivých linií a sekci „ostatní hřebci". Jednotlivé přehledy najdete také přiložené pod článkem.

Všechny materiály, které jsou poskytovány chovatelům a příznivcům tohoto plemene, jsou dobře zpracovány. Bohužel mnohdy je bariérou právě jazyková vybavenost stránek, kdy všechny dostupné materiály nejsou poskytovány v jiném než maďarském jazyce, tudíž i hledání všech informací je dobrodružné, takže každá nová informace je o to cennější. Každopádně obrátíte-li se na jakýkoliv kontakt, všichni zúčastnění hovoří anglicky, a tak lze pokořit i tuto bariéru, která se prve zdála neprostupnou, a započít tak diskuzi o tomto plemeni.

Svaz chovatelů plemene Nonius Maďarsko - http://www.noniuszegyesulet.hu

Chov noniuse na Slovensku

Plemenná kniha (dále jen PK) je vedena pro nás nejblíže na Slovensku. Zde je řízena Zväzom chovateĺov koní na Slovensku a nepodléhá PK maďarské. Statut plemenné knihy plemene nonius mi opět ochotně dodal Ing. Grácz:

Chovný cíl PK je ušlechtilý, korektní a výkonný teplokrevný kůň většího rámce „tažno-jezdeckého typu", dobrých linií, s prostornými chody, který je pro svou schopnost v tahu, jezditelnosti, temperament, charakterové vlastnosti a dobré zdraví vhodný pro práci v tahu i pod sedlem. Požadovaná barva je vraník, černý hnědák, resp. hnědák s minimem odznaků. Hnědý a červený bělouš jsou barvy, které jsou povolené pouze jako barvy s původem vzniku v Novém Tekově. Ostatní barvy nejsou povoleny.

Míry 4letých koní:
Ukazatel Hřebci min Hřebci max Klisny min Klisny max
VK pásková 170 173 168 170
VK 161 163 159 162
Obvod hrudníku 193 196 190 198
Obvod holeně 21,4 22,2 20,5 21,2
Živá hmotnost 550 kg 593 kg 520 kg 578 kg

PK se dělí na PK hřebců a klisen. PK hřebců není členěna do oddílů. Do PK hřebců se zapisují hřebci po splnění specificky daných podmínek stanovených v zákonných normách, ve směrnicích Rady PK nonius, po splnění ustanovení chovatelského programu a statutu, přihlášením hřebce do PK a předložením PP. Hřebci musí projít výkonnostní zkouškou; posuzuje se typ a pohlavní výraz, exteriér a výkonnost (k ní patří temperament, charakter ve stáji, pod sedlem, v zápřeži a při kování), konstituce, krmitelnost a pracovní ochota. V sekce "jezditelnost" se posuzuje mechanika pohybu ve všech chodech, ve zkoušce "maraton v zápřeži" pak ovladatelnost a spolehlivost v tahu. O zařazení hřebců, kteří uspěli ve výkonnnostních zkouškách s nízkým hodnocením, rozhoduje rada PK.

PK klisen se dělí na hlavní plemennou knihu, dále jen HPK, plemennou knihu (PK) a pomocnou plemennou knihu (PPK). Do HPK jsou zapisovány klisny po absolvování výkonnostních zkoušek. Otec a otec matky klisny v přímé mateřské linii musí být znám nejméně do 4. generace předků. Výsledné hodnocení typu, exteriéru a posuzovaných užitkových znaků musí dosáhnout nejméně 7,1 bodu. Minimální výška (VK) musí být 159 cm. Do oddělení s označením PK se řadí klisny se shodným požadavkem, ale s celkovým součtem bodů nejméně 6,1. Do 1. pomocné plemenné knihy se řadí klisny s otcem do 4. generace předků a otcem matky klisny v přímé mateřské linii do 2. generace předků a výsledkem hodnocení nejméně 5,1 bodu.

Svody noniusů se konají nejblíže v SR v tréninkovém středisku Dr. S. Magála Čierna Voda, rozpis je vždy ke stažení na www.horses.sk. Svody, výstavy a jiné chovatelské akce je možno absolvovat v Maďarsku, ale lze koně dovézt kupř. i do SR na výstavu "Koň xx", která je každoročně pořádaná v Trenčíně. Zde mají koně plemen furioso a nonius svůj blok, kde se předvádí a bojují o přední příčky u rozhodčích.

Další informace o organizaci chovu těchto koní v rámci PK Slovenska rádi poskytnou na adrese: Zväz chovateĺov koní na Slovensku - družstvo
Moravecká 32, Topoĺčianky 951 93
Web: www.horses.sk
E-mail: zchks@horses.sk

chovatelská přehlídka

Jak je z přiloženého materiálu patrné, nonius už dávno není výsledkem nepovedených pokusů o šlechtění koně s nejasným cílem účelu. V moderním typu noniuse se snoubí mohutné tělo s ladnou křivkou, to vše je zaobaleno do barevných variací vraníků či hnědáků a spolu s povahovými vlastnostmi je koněm, který najde uplatnění v široké škále jezdeckých disciplín. Když jsem poprvé otevřela katalog hřebců a začala si prohlížet starší materiály versus nově pořízené, je vidět velký skok kupředu, který chovatelé těchto koní urazili za relativně krátkou dobu. Podařilo se jim zachovat původní ráz plemene spolu s dobrými charakterovými vlastnostmi a ty prosadit do moderní doby, a tak by právě tento kůň měl být zachován pro naše budoucí generace, abychom věděli, že není jen nedokonalým produktem minulosti, ale že právě věhlasná minulost je to, co ho posouvá daleko vpřed. Chovatelé se o ni mohou opřít a být právem hrdi na to, že ušli dlouhou cestu, proto aby výsledkem byl kůň, o kterém je mi ctí napsat pár vět.

Podobné články
Donn Clifs

O uplynulém víkendu se u nás běhalo na dvou dostihových drahách. Sobotní Most měl vrchol v tradiční sprinterské Ceně jezdectví, v neděli ve…

Když jsem byla malá, byla mým vzorem číslo jedna. Žena, které nechybí odvaha a která navzdory předsudkům jde za svým snem. Tomu pak neváhá hodně…