Po stopách našich koní - Nonius 2.díl

27. 8. 2011 Zatloukalová Jana Autor fotek: Archiv hřebčína v Mezőhegyes, František Grácz

Jana Zatloukalová nám v prvním díle miniseriálu představila známé-neznámé plemeno nonius především z jeho historického hlediska. Nyní se podíváme, kterým místům tito koně říkají "domov" a jak si v něm žijí. Možná i vy dostanete chuť se tam zajet podívat.

Chov plemene nonius v Hortobágy

Stáje v Hortobágy u města Debrecen mají nejdelší historii. První písemná dokumentace byla datována v roce 1671. Jejich provoz a historie je unikátem v Maďarsku a jsou jiné než např. v Mezőhegyes, Bábolně a v dalších hřebčínech. Specifikum spočívá hlavně v jejich umístění v Národním parku.

Akcie hřebčína v Hortobágy byly vždy ve vlastnictví občanského společenství okolních vesnic a měst. Nyní je chov v majetku Národního parku Hortobágy a provozuje jej Hortobágyi Kht. Tradice, které se pojí k chovu koní v Hortobágy, jsou proslulé, koně plemene nonius byli vždy nedílnou součástí života národního parku Hortobágy. Pasoucí se zvířata jsou nezbytná pro zachování stepních biotopů a krajiny a role tradičních plemen zvířat jsou nově velmi ceněny. Jejich zachování se stalo důležitým úkolem vzhledem k jejich historickým hodnotám, bohužel tyto hodnoty zmizely z chovů dnešních moderních plemen.

hřebčín HortobágyHortobágy s 250 koňmi (z toho 60 klisen plemen nonius) je dnes nejvýznamnějším centrem chovu koní v Maďarsku. Hlavním cílem je zachování plemene nonius a zvýšení počtu koní maďarského teplokrevníka, kteří jsou schopni plnit požadavky moderní doby.

Chov v srdci národního parku je ctěn z několika důvodů:

Jedná se plošně o největší a skutečně dochovanou část maďarské puszty v původní podobě, chov koní je symbolem puszty. Národní park Hortobágy je první a největší národní park v Maďarsku, který byl prohlášen za součást světového dědictví UNESCO v roce 1999. Vzhledem k tomu, že se k místu váže bohatá historie, je také turistickým centrem a návštěvníkům nabízí mnoho turistických zajímavostí. Chov se zabývá nejen plněním produkce kvalitních koní s původními geny, ale také v sobě spojuje požadavky světového kulturního dědictví. Návštěvníkům je nabízen odborný výklad a mají tak možnost seznámit se se zdejším chovem. Kromě velmi populárních jezdeckých dnů je zde místo pro mnoho dalších akcí, jako jsou jezdecké závody, přehlídka koní a soutěže vozatajů.

Webové stránky hřebčína Hortobágy: www.hortobagy.eu

Chov plemene nonius v Mezőhegyes

nádvoří v MezohegyesMezőhegyes a chov koní jsou spjaty více než 200 let. Hřebčín je původním majetkem maďarské královské monarchie. Tyto stáje jsou jedinečným pokladem, který vždy ovlivňoval chov koní v Maďarsku. Výjimečné historické budovy jsou umístěny v neobvykle lesnaté krajině na Velké planině a spolu s městským parkem poskytují jedinečnou a nezapomenutelnou atmosféru. Důležitost Mezőhegyes v chovu koní je nesporná, protože zde byly chovány 3 různé typy koní již od roku 1800: nonius, furioso north star a gidran. Téměř všechna maďarská plemena koní se chovala zde v hřebčíně v průběhu posledních dvou a půl století; a právě nonius je nejznámějším a mezinárodně nejuznávanějším plemenem maďarských koní. Státem zřízená instituce, jako následník té královské, se vrátila k původnímu poslání chovu koní a zachování tradic.

podzimní MezohegyesWebové stránky hřebčína přímo vyzývají k ochutnávce 220 let staré tradice. Vychutnejte si atmosféru historických stájí, navštivte koně ve stejné stáji, kde se jejich předkové rodili i v minulých staletích. Koně jsou zde ustájeni na třech různých místech: centrální stáj je místo, kde jsou koně ve výcviku a také ve sportovní testaci. Dále je zde stáj pro klisny a pro klisny s hříbaty od narození až do šesti měsíců věku. Dále potom odchovna hříbat od 6 měsíců do 3 let věku. Ve třech letech přecházejí tito koně zpět do centrální stáje. Hřebčín disponuje také velkou výstavní plochou a nejlepším kolbištěm pro parkurový sport v Maďarsku. Areál přímo vybízí k pořádání různých chovatelských, ale i sportovních akcí. 30 zaměstnanců se stará o více než 200 koní od výcviku až po soutěže, přehlídky a závody. Společnost obhospodařuje 1200 akrů různých typů pozemků na několika místech, od polí přes pastviny.

Hlavním úkolem stájí v Mezőhegyes je záchrana historických hodnot a také plemene nonius budoucím generacím. Dále je zde chován maďarský teplokrevník, hřebčín nabízí inseminační dávky mnoha sportovních koní. Návštěvníci mohou využít mnoha služeb, které hřebčín poskytuje: najdete zde útulný hotel, který je pojmenován symbolicky Nonius, můžete se projet v kočáře, zúčastnit se výcvikové hodiny, nebo jen tak v areálu odpočívat a cestovat na další zajímavá místa.

Webové stránky hřebčína Mezöhegyes: www.mamkft.hu

Nonius v současném Maďarsku

Tak jako v jiných zemích byli koně i zde v minulosti produkováni především pro armádu. Po druhé světové válce použití noniuse v armádě prakticky skončilo a stal se populárním plemenem pro lehký tah v zemědělství. Pokus vytvořit z něho koně pro sportovní využití v roce 1970 nezískal široký ohlas. Tím plemeno začalo upadat a nebýt podpory ze strany státu, který ho zapojil do genových rezerv, jistě by jeho počty i nadále klesaly. Nyní je v Maďarsku evidováno okolo 500 příslušníků plemene nonius.

Sami maďaři definují toto plemeno jako jedno z nejtěžších teplokrevných koní, avšak jak víme, byly vyšlechtěny dva typy: větší a obvykle černý „mezőhegyeský" typ a menší, obvykle zastoupen hnědáky různých odstínů, „hortobágský" typ. Hlavním znakem tohoto typu je těžký konvexní profil hlavy, která je úměrná tělesné velikosti.

nonius v typu "mezöhegyes"nonius v typu "hortobágy"Pro srovnání uvádíme fotografie zástupců obou typů noniusů, vlevo "„mezőhegyeský" typ (M), vpravo „hortobágský" (H). Noniusové typu M jsou lehčí, bývají černí nebo tmaví hnědáci a profil jejich hlavy je rovný, pokud došlo k prokřížení s A 1/1 i v tomto typu. Typ M už je více zaměřen na dnešní dobu, jde o lehčího teplokrevníka, lze ho s úspěchem prosadit i ve sportu (viz přiložené foto spřežení, které reprezentuje M typ), klade se důraz na kvalitu pohybu při zachování původních rysů plemene, přiměřeného temperamentu a ochoty k práci. Noniusové typu H jsou hodně hnědáci, ale není to pravidlo, typ hlavy je převážně konvexní jako u našich kladrubských koní, tito koně jsou uchováni více v původním typu, typu těžšího teplokrevného koně hodícího se hlavně pro lehké zemědělské práce.

maďarský teplokrevník - hřebec Donaldmaďarský teplokrevník - klisna DáliaRozdíl je také mezi plemeny nonius a maďarský teplokrevník (viz přiložené fotografie hřebce - vlevo a klisny - vpravo). Maďarský teplokrevník je vlastně typ sportovního koně; pro zajímavost - momentálně jsou v plemenitbě používány stejné typy plemeníků jako v ČR pro českého teplokrevníka a slovenského teplokrevníka. Rozdíl mezi maďarským teplokrevníkem a noniusem je patrný na první pohled, u prvního jmenovaného se dbá na ranost a brzké využití ve sportu, soulad v exteriéru.

Proč nonius?

Kladem noniusů je hlavně jejich ochota k práci, nejsou příliš tvrdohlaví a snaží se vyhovět. Pokud jsou dobře vedeni, jsou velice vhodní pro začátečníky, jelikož se přes svoji mohutnost dobře pohybují a netrpí "horkými hlavami", které by způsobovaly problémy při výcviku. Jsou pozdním plemenem a pokud je o ně dobře postaráno, dožívají se vysokého věku.

Opravdu dobří jsou do sportu ve spřežení, nabízejí skloubení dobrého charakteru, ochotu a zároveň notnou dávku krve nutnou k odvaze, která je pro koně do spřežení více než nutná. Jedná se o velice líbivého koně, mohu z vlastní zkušenosti říct, že tento kůň zaujme jak při předvedení na ruce, tak pod sedlem. Jedná se o velice všestranného koně a není pravdou, že těmto koním něco schází. Je to typ koně, který nezapomíná, pokud je kůň dobře přiježděn a kupříkladu dva měsíce stojí, stačí pár dní na to, aby si oživil, co jednou uměl, a můžete stavět dál. Už kolikrát mě překvapilo, měla-li jsem nucenou přestávku v drezurním výcviku, že ten kůň nic nezapomněl, stačilo připomenout a "bylo to tam".

Jak říkají sami Maďaři, toto plemeno má „největší ochotu k práci", klidný temperament a je schopen podávat trvalý výkon. Jeho role v budoucnosti je významným odkazem na minulost a je spojená s jejich vynikajícími charakterovými vlastnostmi a kvalitním rodokmenem. Díky těmto vlastnostem plemeno představuje významnou hodnotu jako genová rezerva.

Podobné články
Donn Clifs

O uplynulém víkendu se u nás běhalo na dvou dostihových drahách. Sobotní Most měl vrchol v tradiční sprinterské Ceně jezdectví, v neděli ve…

Když jsem byla malá, byla mým vzorem číslo jedna. Žena, které nechybí odvaha a která navzdory předsudkům jde za svým snem. Tomu pak neváhá hodně…