Naděje českého chovu soupeřily na Mělníku

4. 7. 2006 Martina Kůstková Autor fotek: Martina Kůstková

V červnovém čísle časopisu Jezdectví jsme se věnovali soutěžím seriálu KMK západočeského a severomoravského regionu, nyní navštívíme středočeskou oblast. Mladé koně zde hostil stabilní pořadatel JK Mělník a parkury stavěl ing. V. Mestenhauser.


Čtyřletí:

Nejprve hodnotil komisař ing. Jan Šíma čtyřleté klisny, kterých se na start postavilo čtrnáct (všechny domácí provenience) a devět z nich dokázalo překonat parkur bez trestných bodů, zvítězila Indie (CS) s J. Papouškem, chovu a majetku E. Šimáčkové. Indie je dcerou exportovaného holštýnského Acrose, který zvítězil ve finále KMK šestiletých koní. V Čechách dosáhl ve skocích výkonnosti stupně ST, v Německu absolvoval úroveň T. Matka VČ 1374 Frona (206 Frühesch) humburského chovu dosáhla výkonnosti skok ST. Je zároveň vnučkou klisny Čajka, která dala plemenné hřebce Alarm Bydžov a Hubertus humburský.

Druhá se umístila Zaranka s A. Opatrným. Pochází po úspěšném otci Przedswit XVI-64 (skok T), který zvítězil ve finále KMK čtyřletých a šestiletých, a mezi pětiletými byl druhý. Matkou Zaranky je VČ 781B Aranka po Marin, klisna, která dokázala dát 9 dcer zapsaných do PK a další potomstvo s výkonností S. Zaranka je úřadující vicešampionkou plemene český teplokrevník a pochází, stejně jako třetí umístěná, z chovu a majetku R. Skřivana.

Třetí místo získala mezi čtyřletými Zoe, opět sedlaná A. Opatrným. Pochází po otci Dietward I (skok T), z matky 48/198 Noel (skok S) po Przedswit XVI. V loňském roce splnila podmínky akceleračního programu českého teplokrevníka hodnocením 8,3 bodu ve výkonnostních zkouškách.

V kategorii čtyřletých hřebců se představilo 10 koní. Pět z nich pocházelo z tuzemského chovu, dva se narodili v Holandsku a tři v Německu. Zvítězil hannoverský hřebec Ilči, předváděný P. Maškem v majetku L. Dajbychové. Jeho otcem je hřebec menšího rámce jménem Witboii, vítěz a umístěný na parkurech úrovně S-T. Rovněž byl úspěšný v šampionátu mladých koní v Manheimu. Matkou je klisna Gremlin po hannoverském otci Gloster.

Druhou příčku získal P. Macek v sedle bělouše Pampalini (v majetku p. Macka a pana Žočka). Otcem tohoto hřebce je Great Pleasure - vicešampion Holandska a čtvrtý z výkonnostních zkoušek v Německu. Dobře se prezentoval i na sportovním poli, zejména v soutěžích hřebců. Matkou Pampaliniho je westfálská Porta po rovněž westfálském hřebci Pablo (Pilot).

Třetí místo získal J. Ditl na holandském teplokrevném Voretovi, startující za ProChemie Trans. Jeho otcem je moderní plemeník Orlando, účastník šampionátu mladých koní v Lanakenu, startující na mezinárodní úrovni. Rovněž oba rodiče Orlanda zářili na kolbištích, matka byla dokonce hodnocena jako nejlepší šestiletá klisna v Belgii. Orlando má v chovu zařazené 3 syny, včetně vítěze výkonnostních zkoušek. Jeho dcera Bolivia vyhrála šampionát tříletých ve skoku ve volnosti. Matkou Voreta je klisna Dorette po Wellington - to znamená, že hřebec je v třetí generaci prochován na pilíře holandského chovu hřebce Nimmerdor.


Pětiletí:

V kategorii pětiletých klisen startovalo 18 dvojic. Startovní pole bylo neobvykle vyrovnané a rozdíly u ukazatele A (provedení skoku, obratnost, připravenost koně) pouze minimální. Bohužel část vysoko hodnocených klisen potkala nepříjemnost s penalizací za čas. Na to doplatily schopné klisny Gappa a Chelsea. Zvítězil T. Navrátil na Sambuce (v majetku L. Vondráčka), která je po hannoverském hřebci Dantes. Tento hřebec v majetku ZH Tlumačov zvítězil jako tříletý ve výkonnostních zkouškách hřebců a obdržel vysoké bodové hodnocení za učenlivost a jezditelnost. Matkou Sambucy je 48/181 Sarga po rovněž hannoverském otci Aloube Z. Sarga dala 2 dcery zapsané do PK a další 4 koně, její syn Saracén je ve sportovní testaci.

Druhá se umístila Kira, sedlaná svým majitelem L. Vondráčkem. Jedná se opět o dceru Dantese (Davignon I). Matkou Kiry je T skokanka SM 3380 Kréda po Quoniam III, prověřená pod J. Jindrou. Bába 728 Komparse dala plemenného hřebce Genius-11.

Třetí místo obsadila Riviera ze stejné stáje. Jejím otcem je trakénský plemeník Quoniam III, osvědčený producent sportovních koní, matkou klisna Replika po Lombard. Ta dala vedle Riviery ještě její pravou sestru Requinu. Celkem se mezi pětiletými klisnami představilo 16 koní z Česka a 2 z Německa.

Pětiletých hřebců viděli diváci deset. Dva pocházeli z Holandska, jeden příslušel k holštýnské PK a jeden k hannoverské. Ostatní se narodili u tuzemských chovatelů. Zvítězil loňský šampion Vicart, sedlaný A. Opatrným a v majetku I. Mandové. Vicart je po otci Cartouche, který startuje s D. Fialkou na parkurech úrovně T. Matkou Vicarta je plnokrevná Vireta po dobrém hřebci Spring Haven. Sama na dráze příliš nezářila, ale v chovu dala 4 hřebce a dceru Babeta (P X-80), která dosáhla stupně S.

Druhý se umístil J. Papoušek na hřebci Ahorn-T, z chovu a majetku společnosti Tarpan. Jak už jméno koně napovídá, jedná se o syna hannoverského Ahorna Z, polobratra legendární Ratiny Z a pravého bratra úspěšné Argentiny. Matkou Ahorna-T je rovněž známá hannoverská Raphaela-T, která startovala na parkurech stupně S. V chovu dala 7 koní, v PK klisen jsou zapsány dcery Rimini-T a Ricarda-T. Nejznámějším potomkem Raphaely je plemeník Volonter-T, startující na parkurech T.

Třetí místo získal O. Nágr na holandském hřebci Uranus ze stáje JŠ M. Lázně. Uranus je synem v Čechách méně známého plemeníka holandského chovu Numero Uno. Ten je po holštýnském otci Libero H a sám startoval v těžkých parkurech pod Marko Kutscherem, např. v Bruselu, Dubaji, Amsterodamu nebo Mnichově. Rovněž rodina Numerovy matky je velmi dobrá, pochází ze spojení Lord Calando x Ahorn Z, stejný kros známe u účastníka OH hřebce Lux Z. V Čechách je ze stejného spojení k dispozici plemenný hřebec Libertus. Matkou Uranuse je Bonnie po Le Mexico.

Mezi pětiletými byli v Mělníku k vidění dva nadějní plemenní hřebci Guidam Sohn a Stafford, oba absolvovali parkur s vyšším bodovým hodnocením a lehkou chybou v kombinaci.


Šestiletí:

Z devíti šestiletých klisen dvě patřily k PK CS, šest k PK ČT a poslední pocházela z holštýnského chovu. Zvítězil D. Voksa s bělkou Jessicou z chovu a majetku J. Vaňhy. Její otec, holštýnský Lambadero, působil nejprve v Německu. Z tamní produkce byl do Čech dovezen valach Cascadero, známý bělouš startující na parkurech úrovně ST (včetně MČR žen v Opavě). Lambadera zakoupili manželé Pecháčkovi a vedle působení v chovu v letech 1999-2002 startoval na drezurních obdélnících na střední úrovni. Matkou klisny Jessica je hannoverská klisna Emange po Abfluk. V chovu dala 2 dcery a 4 hřebce. Sportovní veřejnost si bude pamatovat její syny po otcích Aldan, Izák a Amstel.

Druhá se mezi šestiletými umístila Rebeka (v majetku manželů Šmejkalových z Příbrami) s A. Opatrným. Klisna pochází z chovu ŠZP Nový Jičín po hannoverském otci Radegast (skok T), který jako tříletý zvítězil ve výkonnostních zkouškách hřebců. Matka Rebeky, klisna Rosnička, je dcerou opět hannoverského hřebce Gottward. Sama ve sportu nestartovala, v chovu dala zatím 4 koně. Bába Rusalka chodila parkury stupně ST. Vedle Rosničky dala ještě plemenného hřebce Löwenmut-18 (Rowel) a klisny Loretu (skok S) a Alesandru.

Třetí místo získal O. Nágr na Claudii, klisně plemene CS z chovu JŠ M. Lázně. Jejím otcem je holštýnský Aquilas (Athlet Z), kterého měla rodina Nágrových pronajatého z Německa na tři připouštěcí období. Aquilas se jako pětiletý probojoval do německého šampionátu mladých koní, později však utrpěl zranění končetiny, které mu znemožňovalo větší sportovní zatížení. V Čechách absolvoval několik parkurů úrovně S. Matkou Claudie je italská klisna Camberra delle Roane po Marinier. Sama ve sportu nestartovala, ale dala klisnu Claire (Akzento) startující pod P. Švecem a mladou Casablancu po Acros.

Početně nejslabší byla tradičně kategorie šestiletých hřebců. Nejlépe se dařilo P. Dohnalovi na hessenském hřebci Latigo v majetku V. Ramacha. Latigo je synem holštýnského Latoura N po Landgraf I. Matkou Latiga je klisna Lalique po Lordon I - jedná se tedy o hřebce, který je prochován na plnokrevného plemeníka Ladykiller.

Druhý mezi šesti šestiletými skončil P. Matějka na vlastním oldenburském hřebci Luwex Pik Solo Pablo. Jméno koně obsahuje zároveň jména předků, jeho otec Pik Solo se umístil ve výkonnostních zkouškách hřebců sedmý a pak startoval v těžkých drezurních soutěžích, kde se dokázal několikrát umístit. Matka Luwexe je po westfálském hřebci Pablo, který zářil ve skokových soutěžích včetně německého bundesšampionátu.

Třetí místo získal O. Nágr a westfálský ryzák Dover. Dover sice příliš nevyniká provedením skoku, ale podává stabilní výkony, které mu zpravidla přinesou umístění. Jeho otcem je rovněž westfálský Dinard L, který zářil po celou sportovní kariéru. Ve zkouškách hřebců se umístil pátý z 54 koní, pokračoval velmi dobře v soutěžích mladých koní a jako pětiletý a šestiletý obsadil v německém bundesšampionátu skvělé třetí místo. Dosáhl výkonnosti T ve skocích. Vysoko hodnocená bývají také jeho hříbata na aukcích, v plemenitbě dal několik synů, např. Dinara, vítěze šampionátu mladých koní v roce 1995. Matkou Dovera je klisna Freia po Freudentanz z linie Frühling.


Správnost rozdělení jednotlivých kategorií na hřebce a klisny potvrzuje skutečnost, že se v KMK objevuje stále více mladých nadějných koní českého chovu. Například v Mělníku se v dobrém světle představily jak klisny úspěšné z finále přehlídky tříletých, tak účastnice šampionátu čtyřletých klisen ve skoku ve volnosti (Zaranka, Chelsea, Jasnost).

Podobné články

Když jsem byla malá, byla mým vzorem číslo jedna. Žena, které nechybí odvaha a která navzdory předsudkům jde za svým snem. Tomu pak neváhá hodně…

Chov koní Kinských přinesl pět vítězů Velké pardubické a mnoho věhlasných steeplerů. Tito jedineční koně tvoří nedílnou součást historie čs. chovu a…