Krev vítěze německé spolkové ligy hřebců v ČR!

Vítězství R. Tebella s Radiatorem ve Velké ceně Calgary vyneslo otce Radiatora - RAPHAELA z třetího na první místo top plemeníků německé spolkové ligy pro rok 1999:

1.

Raphael

o. Ramiro (Westf. v Hann.)

915 644 DM

2.

Landadel

o.Landgraf (Holst, v Oldbg.)

784 159 DM

3.

Capitol I

o. Capitano (Holst.)

768 469 DM

4.

Pilot

o. Pilatus (Westf. v NRW)

663 707 DM

5.

Grannus

o. Graphit (Hann. v Oldbg)

600 607 DM

6.

Lord

o. Ladykiller (Holst.)

503 617 DM

7.

Polydor

o. Pilatus (Westf. v NRW)

500 128 DM

8.

Zeus

o. Artequin (Anglo.Norm v Oldbg)

403 857 DM

9.

Furioso II

o. Forioso xx (A.N. v Oldbg.)

388 895 DM

10.

Argentinus

o. Argentan (Hann. v Olbg.)

319 953 DM

Syn Ramira Z RAPHAEL je zajímavý nejen vlastním původem,ale i potomstvem. Matka Annekatrin po Abhang I má ještě zařazeného pravého bratra RAPHAELO. Tito hřebci byli odchováni panem Heinrichem Hüppem.

Raphael se narodil v r. 1979 a jako hříbě ho koupil pan Joachim Kemmer, kterému se podařilo během 20 let vybudovat ve Walle jednu z největších inseminačních stanic a drezurní středisko pro svoji dceru Heike. Slávu Amselhofu Walle založil první nakoupený tříletý hřebeček Wedepunkt po Wendekreis. Hřebec byl v r. 1974 körován a založil tradici špičkových plemeníků na Amselhofu. Toto středisko ovlivňuje chov teplokrevníků i ve světě, protože jejich hřebci působí např.v USA, Anglii a jinde.

Z dalších známých hřebců, kteří na Amselhofu působili je třeba se zmínit o legendárním Gotthardovi, který zde dožíval konec své kariéry. Také jeho krev se u nás uplatňuje prostřednictvím jedním z posledních žijících přímých potomků - hřebcem Gottwardem , který je majetkem VFU ŠZP Nový Jičín a byl dovezen spolu s Radegastem. Tento impozantní hřebec jistě tedy právem získal v r. 1999 titul "Play boy".

Hřebec Gottward má již u nás pokračovatele v synovi GAURUS z Roxany po F XIV. Na tomto místě se musím zmínit, že vnímám také určitou kritičnost pohledu některých chovatelů právě na potomstvo Gottwarda. Těm mohu pouze předat názory a potvrzení zkušenosti německých chovatelů, kteří v počátku byli také kritičtí, ale další chovatelská práce s genofondem tohoto hřebce je přesvědčila o opaku. Výkonnost a líbivost v exteriéru se ukázala ve 2. a 3. generaci potomstva a potvrdila, že v chovu koní je nutno pracovat systematicky, cílevědomě, trpělivě a na základě znalostí genetických zákonitostí. Je proto nutné si vytvářet populaci klisen s nejlepším genofondem tak ,aby mohly navázat v připařovacích plánech na světový genofond nejlepších plemeníků. Náhodné páření pod vlivem aktuálních vlivů sice může náhodně vytvořit vynikajícího jedince, ale je s tím spojena i produkce velkého odpadu a to si zkušený chovatel nikdy nedovolí jak z ekonomických, tak prestižních důvodů. Zde mohu doporučit, pokud se Vám to podaří, nahlédnout do chovatelské "kuchařky" např. hřebčína Zangerscheide.

V 90. letech tvoří top hřebce na Amselhof Walle trojlístek plemeníků Raphael, Calypso II a Arogno. Co jméno, to pojem! Chovatelská zkušenost a jistě také trochu štěstí p. Kemmra se potvrdilo i vítězstvím ve výkonnostních zkouškách dalších jeho hřebců - RAVALLA po Raphael, AKZENTA po Absatz a CARISMA po Calypso II.

O to více nás může těšit, že v rámci spolupráce s tímto střediskem se podařilo tyto špičkové genofondy dovézt i do ČR!

Krev Raphaela zastoupená hřebcem Radegastem již koluje v řadě potomků na VFU ŠZP Nový Jičín, kde jsou již 3 adepti na plemeníka ve výcviku a jeden byl výhodně prodán na Slovensko. Také u Radegasta zazněla kritika na jeho výkonnost v začátcích (zvláště v prvním roce KMK) jeho sportovní kariéry. Ale jistě musíme přiznat, že nám zraje jako dobré víno a zvláště technika skoku je obdivuhodná. Velké pozitivum je, že právě tuto vlastnost může pozorovat také u jeho potomstva.

V budoucnosti se jistě také prosadí nejmladší hřebec Carismo, který si vítězstvím v Adelheisdorfu a fenomenální skokovou technikou zajistil celkový rekordní index 145,77 b. Tento hřebec je třetí rok v plemenitbě a každý rok si na své konto připisuje vysoko nadprůměrných 250 až 300 inseminovaných klisen!

Tuto nejmodernější krev legendárního Calypsa II - vynikajícího producenta skokových koní - máme také v ČR, a to ve dvouletém hřebečkovi Carnewal z matky po Wendekreis, kterého jistě na budoucí kariéru plemeníka připravují v Jezdecké společnosti Veveří - Nový Dvůr. Tato společnost z Amselhofu dovezla i další prověřené han. chovné klisny. Je zde celá řada dalších vynikajicích koní s prověřenou sportovní výkonností v rodokmenech a tak promyšlená plemenitba s celorepublikovým a světovým přehledem a nekonfliktní chovatelská spolupráce může jistě našim sportovním jezdcům brzy nabídnout nadprůměrné jedince. Takové, abychom je nemuseli za vysoké částky nakupovat v zahraničí. Tyto finanace pak zůstanou domácím chovatelům, kteří je jistě využijí ke zkvalitnění svých chovů a tím prestiže českého chovu.

Podobné články

Když jsem byla malá, byla mým vzorem číslo jedna. Žena, které nechybí odvaha a která navzdory předsudkům jde za svým snem. Tomu pak neváhá hodně…

Chov koní Kinských přinesl pět vítězů Velké pardubické a mnoho věhlasných steeplerů. Tito jedineční koně tvoří nedílnou součást historie čs. chovu a…