Hříbárná Hájek Nišovice nekončí

Koncem ledna jsme přinesli smutnou zprávu o úmrtí pana Petra Hájka, majitele známé hříbárny v Nišovicích u Volyně. S příběhem rodiny, které se neplánovaně, zato velmi opravdově, stali smyslem života koňští výrostkové, jsme vás seznámili v roce 2002. Dotazy na další osud hříbárny neberou konce, proto se rodina rozhodla reagovat k pokračování činnosti i touto cestou.

Když 28. ledna 2006 zemřel náš táta, pan Petr Hájek, byl to pro nás šok. Odešel náhle, uprostřed cesty za svým životním snem.

Ze skromných začátků se mu podařilo vybudovat nádherný areál pro odchov hříbat i ustájení dospělých koní a měl ještě celou řadu dalších plánů. Chceme tyto plány realizovat, chceme pokračovat v jeho práci. Myslíme si totiž, že zánik hříbárny by byla ztráta nejen pro nás, ale i pro celý "koňský svět".

Rádi bychom touto cestou poděkovali všem, kteří našemu tátovi pomáhali a teď pomáhají nám, a zároveň všem, kteří s ním spolupracovali. S pomocí přátel se zatím daří situaci zvládat a o koně je postaráno stejně jako dříve.

Věříme, že se nám podaří jít úspěšně ve šlépějích našeho otce.

Hana, Lída a Jiří Hájkovi

Příbuzné články:

Podobné články

Když jsem byla malá, byla mým vzorem číslo jedna. Žena, které nechybí odvaha a která navzdory předsudkům jde za svým snem. Tomu pak neváhá hodně…

Chov koní Kinských přinesl pět vítězů Velké pardubické a mnoho věhlasných steeplerů. Tito jedineční koně tvoří nedílnou součást historie čs. chovu a…