Finále, oblastní kola soutěže skoku ve volnosti 4letých klisen ČT jsou za námi

16. 3. 2012 Jana Fatenova Autor fotek: archiv autorky

AKTUALIZACE 27.3.: Finále již je také minulostí // Všechna oblastní kola letošního ročníku soutěže skoku ve volnosti 4letých klisen již proběhla. Přinášíme vám jejich přehled a podrobnější informace z oblasti střední Moravy od Jany Fatěnové.

AKTUALIZACE 27. 3.

Dne 24. 3. 2012 proběhlo finále skoku ve volnosti 4letých klisen plemene ČT. Vítězkou se stala klisna po českém hřebci 996 Volonter-T 20/648 CRACATOA s celkovým bodovým ohodnocením 8,76 bodů. Na druhém místě se umístila klisna opět po 996 Volonter-T, 1/776 SHEYLA s 8,72 body. Třetí místo patří ryzce 48/756 FONTENDAME po 472 Przedswit XVI - 64, která získala 8,38 bodů.

SCHČT poskytuje výsledky a základní přehled letošního ročníku:

 • nominováno 21 klisen ze 7 oblastí
 • finálové kolo absolvovalo 18 klisen (jedna nedorazila, 2 odhlášeny)
 • 2 klisny nedokončily soutěž
 • soutěž ve skoku prováděna na výškách 120, 130, 140cm
 • hodnocení probíhalo dle ŠŘ a ZŘ ČT
 • klisny po hřebcích: 2x 2739 Lantaan, 2x 2778 Armando B, 2x 996 Volonter T, po jedné klisně - 814 Catango Z, 2920 Al Campo, 662 Carbido, 2640 Radegast, 472 Przedswit XVI- 64, 2765 Cassilius, 2950 Wilson, 411 Camero, 2805 Le Patron, 1072 Lordano, 6148 Mill Pond, 536 Lopez -17

Komise pracovala ve složení:

 • Kincl Josef (předseda)
 • MVDr. Pavel Sedláček
 • ing. Mamica Leopold
 • Rédl Jaroslav
 • Hošák Stanislav ml. - jezdecká
 • Babor Zdeněk - hlasatel

Pod článkem naleznete katalog klisen a výsledky finále; fotografie, videa a přehled umístěných hledejte na stránkách SCHČT.

Letos SCHČT nachystala novinku, v soutěži se mohli prezentovat také 4letí hřebci a valaši plemene ČT, čehož někteří chovatelé využili.

Zatím není zveřejněný kompletní seznam klisen postupujících do finále, které se bude konat již příští sobotu 24. 3. v Zemském hřebčinci Tlumačov.

Výsledky oblastních kol

Východočeská oblast:

Oblastního kola se zúčastnilo 8 klisen, jedna klisna nedokončila, dále 2 hřebci 46/918 Canbery po 2947 Campbel Czech a 47/735 Fénix po 2906 Federweisser, 1 valach 74/205 Lexikon po 2805 Le Patron.
Komise pracovala ve složení: ing. Vondrouš O., doc. Iva Jiskrová, Perníček M.

SCHČTDo finále postupují klisny:
48/756 Fontendame po 472 Przedswit XVI-64, ch. a m. Skřivan R., Litomyšl
43/334 Arizona po 2920 Al Campo, ch. a m. Vančura P., Jičín
8/55 Candide po 2778 Armando B, ch. a m. Marťákové R., Šestajovice

Severomoravská oblast:

Oblastního kola se zúčastnilo 14 klisen.
Komise hodnotila ve složení: Kincl Josef, Klos Roman, Ing. Rydval Petr

Do finále postupují klisny:
67/67 Agnes - Z
65/101 Illinois
65/102 Ilusions Dream

Středočeská oblast:

Oblastního kola se zúčastnilo 9 klisen.
Komisaři: Perníček Miloslav, Ing. Klauz Antonín, Dr. Ing. Staněk Jaroslav CSc.

Do finále postupují klisny:
20/648 Cracatoa - Šafratová Monika - 8,23 bodů
5/760 Vanda B - Vrátníková Kateřina - 7,75
1/776 Sheyla - Šafrata Roman - 7,68

Střední Morava:

Informace z oblasti střední Moravy nám poslala Jana Fatěnová:

Již VIII. ročník soutěže skoku ve volnosti 4letých klisen plemene ČT probíhá v roce 2012. Tato soutěž pořádaná chovatelským svazem ČT se skládá z několika oblastních kol a finále. Letošní ročník přinesl novinku a to možnost prezentace i pro 4leté hřebce a valachy, kteří se ale nemohou zúčastnit finále. Kvalifikační oblastní kola začala prvním víkendem v březnu a finále se letos uskuteční 24. 3. 2012 na Moravě v ZH Tlumačov.

Pro střední Moravu byl termín určen na 10. 3. a tak se v prostorách ZH Tlumačov sešlo v toto datum 9 čtyřletých koní. Početnému diváctvu, které se v letošní sezóně na hipologické akci sešlo poprvé, se představilo 8 klisen a 1 valach plemene ČT. Tedy 6 majitelů připravilo své koně k zápolení v této soutěži. Nejaktivnějším chovatelem a majitelem v této soutěži byl Ing. P. Rydval, který zde prezentoval 3 klisny vlastního chovu (72/225 Vidara, 72/227 Cat Lake, 72/222 Karotka).

Jediného valacha 64/719 Vicomte de Maziere (po 1165 Toy de Maziere) v tomto kole prezentovala Ing. J. Měrková.

V hale se předvedly dcery po hannoverském 2920 Al Campo (57/958 Aspen-P, 57/959 Galaxie -P), hannoverském 2746 Dantes (72/225 Vidara), holštýnu 1085 Cascavello (72/228 Cascavella), hoštýnu 1054 Limited (18/80 Katka), holštýnu 814 Catango Z (72/222 Karotka), po Furiosovi Catalin I MT/ 2815 Catalin IV- 33 (72/227 Cat Lake) a anglickém plnokrevníku 6148 Mill Pond (57/963 Melanie). Tedy původově a i exteriérově velmi pestré pole soutěžních klisen.

Předvedené výkony hodnotila komise ve složení V. Chytílek, J.Kincl a Ing. L. Mamica, který se bravurně zhostil role hlasatele a jeho komentáře přinášely hodnocení předvedeného projevu koní i odbornou radu.
Hodnocení probíhá ve dvou úrovních a to hodnocení mechaniky pohybu a hodnocení samotného skoku ve volnosti na výškách 110, 120, 130 cm (ve finále čeká na klisny o 10 cm více), a následného přepočtení bodů dle koeficientů a získání výsledné známky. Do finále pak postupují 3 nejlepší klisny z oblastních kol.

Předvedené výkony byly na dobré úrovni, pouze jediná klisna 57/959 Galaxie-P byla ze soutěže vyloučena. U předvedených klisen se jako slabina ukázala mechanika pohybu, i když v některých případech slabinou bylo samotné předvádění.

57/963 MelanieNejlepší mechaniku pohybu i skok ve volnosti předvedla moravská klisna nejen místem narození a i původem, 57/963 Melanie, chovatelky a majitelky I. Sedláčkové, získala 8,16 bodů. Tato klisna je po plnokrevném francouzském bělouši 6148 Mill Pond, který působil v chovu do loňského roku. Matkou je moravská klisna s prochovaným moravským původem na kmen Furioso a to 70/710 Lada po 170 Furioso XLVIII - 67. Ta si tedy z tohoto oblastního kola odnesla vítězný pohár stejně tak jako její pravá sestra 57/866 Maria Luisa (nar. 2006, chovatelky I. Sedláčkové, majitelky M. Urbanové), která v Tlumačovském oblastním kole zvítězila v roce 2010.

Jak byli hodnoceni další koně v tomto oblastním kole:

 • 2. 57/958 Aspen-P po 2920 Al Campo, majitel Antonín Pospíšilík, Pravčice /7,83 bodů/
 • 3. 72/222 Karotka po 814 Catango Z, majitel Ing. Petr Rydval, Bystřice pod Hostýnem /7,77 bodů/
 • 4. 72/225 Vidara po 2746 Dantes, majitel Ing. Petr Rydval, Bystřice pod Hostýnem /7,76 bodů/
 • 5. 64/719 Vicomte de Maziere po 1165 Toy de Maziere, majitelka Ing. Jarmila Měrková, Sobotín /7,71 bodů/
 • 6. 72/228 Cascavella po 1085 Cascavello, majitelka Daniela Krčmová, Vlkoš /7,11 bodů/
 • 7. 72/227 Cat Lake po 2815 Catalin IV - 33, majitel Ing. Petr Rydval, Bystřice pod Hostýnem /6,74 bodů/
 • 8. 18/80 Katka po 1054 Limited, majitelka Jana Šteffková, Vyškov /6,51 bodů/
 • 9. 57/959 Galaxie-P po 2920 Al Campo, majitel Antonín Pospíšilík, Pravčice /4,09 bodů/

Finále, které se uskuteční 24. 3. 2012 na Moravě v ZH Tlumačov, se tedy za tuto oblast zúčastní klisny 57/963 Melanie, 57/958 Aspen-P a 72/228 Cascavella.

Výsledky z Jihomoravské, Jihočeské a Západočeské oblasti ještě nebyly na stránkách Svazu chovatelů českého teplokrevníka zveřejněny. Pod článkem jsou přiloženy zápisy z jednotlivých kol.

Podobné články

Když jsem byla malá, byla mým vzorem číslo jedna. Žena, které nechybí odvaha a která navzdory předsudkům jde za svým snem. Tomu pak neváhá hodně…

Chov koní Kinských přinesl pět vítězů Velké pardubické a mnoho věhlasných steeplerů. Tito jedineční koně tvoří nedílnou součást historie čs. chovu a…