Countryside Pony Show s bohatou účastí

20. 6. 2019 Iveta Lewingerová a Rafífa Hamoudová Autor fotek: Archiv International Countryside School, Viktor Král, Pavel Mareček a Hana Pfeiferová

Krásné prostředí Královického dvora přilákalo na II. ročník Countryside Pony Show 75 pony a koní. Některé výstavní třídy nám dokonce umožnily udělat si obrázek o tom, jakým směrem se v posledním desetiletí u nás ubírá chov Mountain and Moorland plemen (MM), neboť se nám zde postupně představili rodiče a jejich potomci.

Výstavu pro všechny milovníky původních britských plemen připravila International Countryside School ve spolupráci s Národní pony společností (NPS) a ACHMK. Speciální výstavní třídy posuzoval již podruhé pan Aart Zoet, dlouholetý chovatel velšů, majitel hřebčína Vikariën a renomovaný holandský posuzovatel. Nově byly do programu výstavy zařazeny i chovatelské třídy pro plemeno minihorse, které posuzoval pan RNDr. Petr Dvořák. Sportovní soutěže hodnotila paní Barbora Veselá.

Bohatý celodenní program odstartovaly leadreinové výstavní třídy, jejichž výsledky se jako výsledky 2. kola započítávaly do pátého ročníku celorepublikové seriálové soutěže NPS Lead Rein pohár 2019. Nejprve dostaly prostor děti na shetlandských ponících. V předcházejících letech jsme v této třídě vždy kromě poníků českého chovu vídali i početnou skupinku importů.

Letos již měly české odchovy velikou převahu a zahraniční chovatele zde reprezentoval pouze jeden pony. Tím byl také zároveň jediný reprezentant SHP v mini typu – klisna holandského chovu Bonny v.d. Achterdijk se čtyřletou Elvírou Delveti v doprovodu paní Dity Delveti, jejíž malá jezdkyně si celou soutěž s velikou radostí užívala. Po dvou zástupcích měl v této třídě významný český hřebčín, specializující se na chov SHP již téměř dvě desetiletí – hřebčín Viklan Kadov, a právě jeden z odchovů tohoto hřebčína si za svou velmi povedenou prezentaci vysloužil první místo. Byla jím desetiletá klisna Plamenka of Kadov s jezdkyní Lucií Štěpánovou a vodičem paní Kamilou Bradáčovou. Pan posuzovatel ocenil dobrou kvalitu poníka, pěkný sed a jezdecký projev dítěte, které se svým poníkem tvořilo opravdu souladnou dvojici, a také dobrou práci vodiče. Druhé místo si vybojoval tým z FARMY CHMEL ve složení: shetlandská klisna Babeta, jezdkyně Sandra Švarcová a vodič paní Michaela Nečasová. Zde byl pan posuzovatel spokojen s prezentací poníka, ale doporučil malé jezdkyni zapracovat na sedu a celkovém jezdeckém projevu. Pěkný výkon společně s vhodně zvoleným outfitem a správným fungováním všech tří jeho členů posunul na třetí místo reprezentanty JK Viktoria Radim: Milušku Černou, valacha Viky of Very a vodiče paní Miluši Černou.

Do třídy určené MM plemenům a jejich podílovým křížencům nastoupilo 8 velšských horských pony. Na rozdíl od shetlandské třídy zde byly poměry českých odchovů a importů vyrovnané. Je potěšující, že mezi třemi nejlepšími nalezneme hned dva produkty českých chovatelů. Všichni tři tito poníci získali od pana posuzovatele vysoké hodnocení za exteriér a typ. Velmi srovnatelné byly rovněž i jejich prezentace. O vítězi nakonec rozhodl energičtější a dynamičtější projev v klusu klisny Goldmane Russian Roulette s Nikolkou Suchoparovou a vodičem paní Monikou Suchoparovou. Druhé místo náleží týmu ze stáje Naes: Martince Kolaříkové, klisně Sahaře a vodiči slečně Michaele Havlové. Třetí příčku pro JKDaMJ v Brandýse na Labem získal jeden z nováčků letošní sezóny – Adélka Oswaldová v sedle valacha Russel Pipit s vodičem paní Žanetou Oswaldovou. Tomuto týmu pan posuzovatel doporučil věnovat větší pozornost přípravě poníka do výstavního kruhu.

Ve třídě Nadějí, určené pro děti startující v seriálové soutěži NPS LRP 2019 prvním, nebo druhým rokem, první tři místa obsadili poníci českého chovu. Tento den již podruhé slavily úspěch odchovy českého hřebčína Goldmane, neboť po vítězství klisny Goldmane Russian Roulette v předcházející třídě zde zvítězila klisna Goldmane Silent Victory s Michaelou Kunstovou a vodičem paní Hanou Kunstovou. V jejich podání jsme viděli velmi pěknou prezentaci poníka v obou částech této výstavní třídy a na třídu Nadějí i vyspělý jezdecký projev dítěte. Pan posuzovatel u klisny ocenil zejména klidný temperament a dobrou míru připravenosti pro práci s malým dítětem. Jak Goldmane Silent Victory, tak Goldmane Russian Roulette jsou dcerami hřebce Gleiniant Cayenne, jenž část svého života působil jako plemeník právě v hřebčíně Goldmane. Před několika lety byl vykastrován a prodán a nyní se sám věnuje práci s dětmi a se svými dcerami se potkává na výstavách, neboť i on se účastní LR tříd v rámci seriálové soutěže NPS LRP 2019.

Druhé místo obsadil Russel Pipit, který se velmi hezky předvedl s jinou jezdkyní již v předcházející třídě. Zde startoval sice s devítiletou Klárkou Tešovou, která se ale SVT účastní první sezónu. Jako vodič ji doprovázela paní Jana Tešová a do celoročního hodnocení si připsali 5 bodů. Panu posuzovateli se poník líbil po stránce exteriéru a typu, jeho předvedení bylo rovněž na dobré úrovni, ale doporučil by věnovat větší pozornost přípravě poníka do výstavního kruhu a volbě padnoucího sedla, které bude velikostí a tvarem vyhovovat nejen dítěti, ale i poníkovi. Jako třetí se umístila shetlandská klisna Lea Domino, zkušená několikanásobná leadreinová šampionka z předchozích let, která v letošní sezóně startuje s pětiletou Alexandrou Lysak. V Královicích ji jako vodič doprovázela slečna Dominika Dvořáková.

Pana posuzovatele potěšilo nasazení, s jakým děti své poníky ve výstavním kruhu předváděly. Obecně by výkony všech týmů hodnotil velmi pozitivně. Těm, kteří se neumístili na předních příčkách, by doporučil, aby věnovali více pozornosti nejen prezentaci ve skupině, ale i individuální úloze, které začínají zastavením a pozdravem a také končí zastavením a pozdravem. Velmi často se totiž stávalo, že soutěžící sice na začátku správně pozdravili, ale po klusové pasáži přešli do kroku a zdravili „za pochodu“ a zastavení úplně vypustili. Také by rád upozornil všechny vodiče v LR třídách, že v okamžiku, kdy v individuální úloze předvádějí koně posuzovateli, je jejich úkolem „srovnat“ poníka do výstavního postoje, což si ohlídalo jen velmi málo z nich. K povinnostem vystavovatelů také patří dostavit se včas do výstavního kruhu, aby nevznikaly zbytečné prostoje. Je to výraz slušnosti a ohleduplnosti nejen k samotnému posuzovateli, ale i ke všem ostatním soutěžícím a také k pořadateli.

Kromě tříd pohárových byla v Královicích otevřena LR třída i pro poníky bez doloženého původu a plemenné příslušnosti. Z osmi soutěžních týmů byli nejúspěšnější reprezentanti JK Valdar – Jiří Černý, klisna Saša a vodič paní Miluše Černá. Tato klisna bez doloženého původu prokázala vynikající charakter a temperament, se svým jezdcem skvěle spolupracovala a tvořila s ním souladnou dvojici. Jezdec byl plně soustředěný a potěšil pana posuzovatele korektním sedem a pěkným jezdeckým projevem. Druhé a třetí místo obsadily dva nováčci letošní sezóny – tříletá Julie Slavotínková se SHP klisnou Geppy v.stal 'T Hulpgat, vodič paní Tereza Slavotínková a čtyřletá Vally Bouchalová s valáškem Honzíkem registrovaných v RHVK pod českou PK pro miniaturní koně a vodičem paní Nikol Bouchalovou Fidrmucovou. Obě tyto malé jezdkyně pan posuzovatel pochválil za pěkné vzpřímené držení těla a dobrou stabilitu jak v kroku, tak v klusu.

Úkolem téměř čtyř desítek mladých vystavovatelů byla snaha o co nejlepší předvedení svých poníků panu posuzovateli. Vzhledem k tomu, že v těchto výstavních třídách startují děti od cca 3 do 16 let, je samozřejmě úroveň jednotlivých prezentací velmi rozdílná, a proto jsou třídy Mladých vystavovatelů děleny do skupin dle věku předvádějících. V Královicích jsme byli svědky velkého nárůstu startů v nejmladší věkové kategorii pro děti do 6 let, proto bylo skvělé, že ve výstavním kruhu pracovali souběžně dva stevardi: slečna Rafífa Hamoudová a paní Martina Maršíková. I když zde bylo mnoho nováčků, od květnové výstavy na Lhotě jsme zaznamenali u některých z nich velké pokroky v přípravě, což se pozitivně odrazilo na jejich hodnocení. Vítězkou se stala šestiletá Martinka Kolaříková se Saharou, která v této skupině dětí patřila k nejzkušenějším. Přes svůj nízký věk se skvěle orientuje v prostoru, ví, jak má vypadat výstavní postoj, snaží se o jeho dosažení a velmi dobře komunikuje s poníkem v průběhu celé třídy. Druhé místo vybojovala čtyřletá Elvíra Delveti se SHP klisnou Bonny v.d. Achterdijk. Tato malá, ale sebevědomá vystavovatelka se nezalekne žádných výzev, a i ve svém věku již dobře zvládne s poníkem klusové pasáže. Třetí místo si vybojovala další z talentovaných mladých vystavovatelek - šestiletá Miluška Černá se SHP valachem Viky of Very. Jinak velmi hezká prezentace v obou částech výstavní třídy byla ale u této dvojice poznamenána horšími přechody z klusu do kroku a z kroku do zastavení.

Jedním ze zásadních problémů u vystavovatelů této věkové skupiny je navázání kontaktu s poníkem a udržení jeho pozornosti po celou dobu pobytu ve výstavním kruhu. Děti velmi často nastupují do této výstavní třídy bez bičíku, nebo výstavní hůlky. V okamžiku, kdy mají s poníkem řádně vykročit nebo naklusat a poník na jejich podnět správně nezareaguje, nemají bez biče žádnou možnost poníka korektně pobídnout a uchylují se k „přetahované“, tedy běží před poníkem a tahají za vodítko tak dlouho, až poník nakluše (v lepším případě). Proto by pan posuzovatel trenérům těchto dětí doporučil, aby je už od začátku výcviku učili s bičíkem pracovat a správně ho používat, neboť tak v budoucnu mohou předejít mnoha kolizním situacím.

V kategorii Mladých vystavovatelů 7-9 let již nedělala orientace v prostoru soutěžícím žádné zásadní problémy. První tři místa obsadili vystavovatelé, kteří zvládli korektně předvést své poníky v pohybu, uměli je postavit do výstavního postoje, nebo se o to alespoň pokoušeli, ale hlavně se vyvarovali jednoho ze zásadních nedostatků, který se v této třídě opakoval poměrně často. Tím nedostatkem bylo nesprávné držení poníka za otěže příliš blízko jeho huby (svírání spodní čelisti udidlem a otěžemi), nebo držení a manipulace s poníkem přímo za kroužky od udidla a také prezentace koně ve výstavním postoji způsobem, že ruce vystavujícího zakrývají hlavu koně, která je téměř opřena o břicho vystavujícího, což znemožňuje posuzovateli výhled na hlavu koně. Nejlepší výkon v této věkové kategorii jsme mohli vidět v podání Nikol Suchoparové s klisnou Charlotte. Pan posuzovatel kromě dobrého předvedení v pohybu ocenil i to, že Nikol při předvádění ve výstavním postoji nezapomněla správně upravit poníkovi hřívu. Druhé místo obsadila Kateřina Svobodová s Heather v. Stal Wainum Wisholt a třetí příčku v silné konkurenci vybojovala Sandra Švarcová s Babetou. Katka o maličko lépe zvládla jak prezentaci v pohybu, tak výstavní postoj. U ostatních soutěžících se vykytovaly zcela běžné chyby, jakými jsou např. výpadky z tempa, příliš hektický projev v klusu, otočení na špatnou ruku, absence pozdravu na začátku, nebo na konci úlohy, jejichž odstranění je jen otázkou správné přípravy a tréninku.

Prezentaci koní na vyšší úrovni jsme mohli vidět ve třídě Mladých vystavovatelů pro děti 10-11 let. Právě první dvě umístěné z této třídy pan posuzovatel po uzavření hodnocení požádal o krátkou demonstraci, aby předvedl všem ostatním, co jejich prezentacím chybělo. Lucie Vaňousková s Russel Pipitem (vítězka) a Anička Dušková s Withymead Honeysuckle (2. místo) byly jediné, které s poníkem pracovaly nejen při předvádění ve výstavním postoji, ale i v řadě v průběhu celé výstavní třídy a udržely své poníky stále pozorné, ochotné a spolupracující. Proto byly také z celé skupiny nejlépe hodnoceny. Třetí místo obsadila Vendulka Vodičková s WPBr klisnou Happy, která rovněž patří mezi velmi talentované vystavovatele. Pan posuzovatel by rád vyzdvihl i čtvrtého umístěného Jana Typlta z Tinker ranče Olešná, jenž vystavoval klisnu irského koba Sirah Alpaka. Jednalo se o silného, ale výborně připraveného koně, a jakmile si tento vystavující osvojí všechny důležité aspekty dané výstavní třídy, může se ve výsledcích posunout výše. Pan posuzovatel by ještě rád upřesnil jednu důležitou věc. V průběhu této výstavní třídy se setkal s neobvyklou pozicí vystavujícího při práci s koněm ve výstavním postoji. Správně by se vystavující, jakmile zastaví před posuzovatelem, měl přesunout před koně a z této pozice řešit a kontrolovat výstavní postoj. U některých soutěžících pan posuzovatel totiž zaznamenal, že zůstali stát vedle koně a z této pozice se s ním pokoušeli dále pracovat.

Profesionálních výkonů jsme se dočkali ve třídě Mladých vystavovatelů v kategorii 12-16 let. Postaraly se o ně zejména první dvě umístěné: vítězka Nikola Ondrušová s WPBr klisnou Liberte Samanta a druhá umístěná Dominika Marečková s valachem WPCT Pretoria Cedrik. Vysoká úroveň jejich prezentací nespočívala jen v tom, že udělaly vše správně, ale také v tom, že danou věc udělaly ve správnou chvíli, a že věděly, co přesně mají v daný okamžik udělat. A právě výborný výkon společně se správným načasováním je odlišuje od ostatních skvělých výkonů ve třídě a posouvá je na profesionální úroveň. Jako třetí se umístila Lucie Hamerníková se Saharou. Pan posuzovatel byl velmi potěšen obrovskou účastí ve třídách Mladých vystavovatelů a velikým zájmem dětí v ČR věnovat se vystavování koní na ruce.

Polední přestávku vyplnila poutavá ukázka lasování na pojízdném trenažéru v podání paní Andrey Krejčíkové s Fashion Cat Fifik a pana Jiřího Jankáska s koněm Smartest Lill Harry, kteří do Královic přijeli z obce Kvíc.

Po polední pauze pokračoval program výstavy jezdeckou třídou pro začínající jezdce do 12 let – First Ridden, která byla zároveň i 2. kolem seriálové soutěže NPS First Ridden Šampionát 2019. Do výstavního kruhu nastoupily děti v sedle shetlandských pony, WMP, WPBr a WPCT. Všichni společně absolvovali hromadné předvedení ve skupině, po kterém posuzovateli každý svého ponyho představil individuálně. Svým výkonem i korektním exteriérem zde pana posuzovatele zaujala WPBr klisna Happy, kterou předváděla Vendulka Vodičková. Výborně se orientovala ve výstavním kruhu při společném předvedení ve skupině, skvěle zvládla individuální úlohu, předvedla dobré přechody i klidný, pravidelný a kontrolovaný cval s korektním nacváláním na obě ruce. Jejich hodnocení je vyneslo na 1. místo. Další dvě místa obsadili zástupci JKDaMJ z Brandýsa nad Labem. Druhou příčku vybojovala Lucie Vaňousková s Russel Pipitem. Pan posuzovatel ji pochválil za hezké předvedení a doporučil jí věnovat větší pozornost přípravě koně do výstavního kruhu a výběru vhodnější, lépe padnoucí výstroje. I třetí umístěná Anička Horvátová si dobře poradila se všemi nástrahami této výstavní třídy a WPBr valacha Dollom I Want You provedla soutěží bez zásadních pochybení. Pan posuzovatel by rád upozornil na skutečnost, že ve třídě pro začínající jezdce je nezbytné, abychom věnovali velkou pozornost přípravě poníka. Ten by měl být klidný, spolehlivý a na takovém stupni výcviku, aby mohl být svému začínajícímu jezdci oporou, což bohužel ne všichni předvedení poníci splňovali.

V jezdecké výstavní třídě Junior Ridden, otevřené pro děti a juniory do 16 let, se nám představilo 8 dvojic. Mohli jsme zde vidět reprezentanty velšských plemen pony a kob a WPBr a také jednoho connemara pony. Společné předvedení ve skupině, které v této třídě již předepisuje prezentaci koně ve všech chodech, bylo pro většinu soutěžících náročnější, než pravděpodobně očekávali, což se projevilo chaosem a zmatkem vznikajícím při úpravě rozdělení. Individuální prezentace již pro většinu startujících dopadly o něco lépe. Na prvních dvou místech se umístili odchovanci hřebčína Pretoria, neboť nejlépe zvládli náročné společné předvedení ve skupině stejně jako individuální úlohu.

Vítězkou se stala Kristýna Kubová s klisnou velšského koba Pretoria Miss Cara. Druhé místo náleží Dominice Marečkové s valachem WPCT Pretoria Cedrik. Oba tito koně reprezentují rodinu klisny Dollom Campanwla Cymreig, ze které vzešlo mnoho skvělých a úspěšných koní. U obou těchto koní pan posuzovatel ocenil korektní exteriér a dobrý typ, odpovídající mechaniku pohybu, dobrou připravenost, povedené přechody a klidné chování při společném předvedení ve skupině. Třetí místo obsadil jeden z nováčků – Raimonda Veselá s WPBr valachem Stenly. Jedná se o velmi silného koně, se kterým si ale jeho jezdkyně dobře poradila. Pan posuzovatel doporučuje zaměřit se v následující přípravě na lepší uvolnění a proježdění koně. Výsledky této výstavní třídy se započítávaly do seriálové soutěže NPS Junior Ridden Šampionát 2019.

Jezdecké výstavní třídy vyvrcholily třídou otevřenou jezdcům všech věkových kategorií a také hřebcům, kteří v dětských a juniorských třídách startovat nemohou – Open Ridden. I zde jsme měli početné startovní pole sestávající z devíti dvojic. Vzhledem k tomu, že se soutěže účastnili zástupci SHP, WMP, WPBr a velšských kobů, byl rozptyl KVH mezi jednotlivými koňmi veliký a také délka jejich kroku podstatně rozdílná. To opět způsobilo zmatek při společném předvedení ve skupině. Zde se po jezdcích vyžaduje, aby se dobře orientovali v prostoru, sledovali dění kolem sebe a dokázali si v případě potřeby upravit rozdělení tak, aby nikoho neohrozili a přitom neměnili chod, kterým mají v danou chvíli jít. V reálu jsme ale byli svědky situací, kdy jezdci s většími koňmi dojeli ty menší a místo toho, aby je vnitřní dráhou předjeli a zařadili se na volnou pozici ve výstavním kruhu, přešli do nižšího chodu a čekali, až budou před sebou mít místo, nebo volali na jezdce před nimi, aby jim uvolnil venkovní dráhu. Společné předvedení ve skupině bývá jezdci často podceňováno, ale praxe ukazuje, že je pro mnohé z nich náročnější a komplikovanější než individuální úloha. Proto by pan posuzovatel doporučoval věnovat přípravě koní pro prezentaci ve skupině větší pozornost.

Nejlépe společné předvedení ve skupině zvládli dva shetlandští poníci, z nichž jeden se stal i vítězem celé třídy a připsal si 6 bodů do celoročního hodnocení. Byl jím valach Graniet Liebas s jezdkyní Zuzanou Dotlačilovou (maj. pan Vladimír Svoboda, Farma Chikita), který k dobré prezentaci ve skupině připojil i výborně zajetou individuální úlohu s dobrými přechody včetně pasáže prodlouženého cvalu. Druhý účastnící se SHP – Modřín of Kadov s Eliškou Perlíkovou si dobře zvládnutým společným předvedením ve skupině vybudoval zajímavou pozici v průběžném hodnocení. Pak ale přišla neposlušnost v individuální úloze, která je odsunula na čtvrté místo. Na druhé místo se vyrovnaným výkonem posunula další dvojice z JKDaMJ Brandýs nad Labem – Kristýna Kalibánová a WPBr valach Dollom I Want You. Třetí příčku obsadili zástupci JK Filmka Barrandov – Adina Lahodová a WPBr valach Charm, kteří si se svou premiérou ve SVT poradili velmi dobře, jen by jim pan posuzovatel doporučil zapracovat na správné úpravě koně do výstavního kruhu. Výsledky této výstavní třídy se započítávaly do seriálové soutěže NPS Open Ridden Šampionát 2019.

Asi můžeme říci, že zápřahové výstavní třídy se v ČR pomalu probouzejí k životu a nacházejí si stále více příznivců. Věříme, že zájem o ně bude stoupat i nadále. Nabízejí totiž mnoho zajímavých příležitostí vyžití také těm, kteří se zapřahání chtějí věnovat pouze na hobby úrovni a pro radost. Výsledky z drivingových tříd se započítávaly do seriálové soutěže NPS Cavalletto vozatajský šampionát 2019, který pro všechny minihorse a zástupce původních britských plemen a jejich podílových kříženců připravila NPS ve spolupráci s ACHMK za podpory generálního sponzora Jezdeckých potřeb Cavalletto. V drivingových třídách miniaturních koní soutěžili odděleně minihorse sekce A a minihorse sekce B. V kategorii seniorů sekce A zvítězila paní Eva Véghová s plemenným hřebcem Nirvana’s Breaking Thru, působícím na stanici v Jankově. Juniorskou kategorii v této sekci vyhrála Karolína Machová s valachem SBM American Gangster, jenž je synem hřebce Nirvana’s Breaking Thru. V sekci B seniorů byla nejlepší Zuzana Dotlačilová, předvádějící klisnu Sisi, jež obhájila své vítězství z květnové výstavy na Lhotě. Mezi juniory sekce B nejlépe bodovala Hana Bukovská s plemenným hřebcem Vildou, soutěžící za Zoofarmu Litice.

V drivingové třídě pro MM plemena a jejich podílové křížence se panu posuzovateli představilo 6 jednospřeží. Až na jednoho zástupce WMP všichni ostatní příslušeli k plemeni SHP. Nejvíce pana posuzovatele zaujal valach Graniet Liebas, kterého v sulce předváděla slečna Zuzana Dotlačilová. Pan posuzovatel ho označil za poníka s výbornými vlastnostmi pro práci v zápřeži, který byl pro tuto třídu dobře připraven a také výborně předveden. V pasážích prodlouženého klusu vynikla jeho mechanika pohybu, při couvání klid a ochota spolupracovat s vozatajem. To ho vyneslo na první místo v soutěži. Jako druhý se umístil Viky of Very s paní Miluší Černou a bronzovou příčku vybojoval Amor of Magic Star s panem Karlem Jindrou. O umístění na druhém a třetím místě rozhodlo o maličko lepší zacouvání Vikyho of Very.

Náplní výstavy byly kromě speciálních výstavních tříd a tříd chovatelských také různé sportovní soutěže a hry pro děti i dospělé. Z nich bychom zde rádi vyzdvihli zejména vozatajský parkur, jehož výsledky se také započítávaly do seriálové soutěže NPS Cavalletto vozatajský šampionát 2019. V kategorii seniorů v něm startovalo 14 spřežení, v kategorii juniorů 11 spřežení. Pro vítězství si v kategorii seniorů dojela paní Eva Véghová s minihorse klisnou Trix v.d. Schoolsteeg, mezi juniory byla nejúspěšnější Karolína Machová s valachem EBF Johns Only You.

Na menším výstavním kruhu vedle hlavního předvadiště probíhaly po obědě chovatelské třídy na ruce pro plemeno minihorse, jež posuzoval pan RNDr. Petr Dvořák. Celkem se mu v obou sekcích představilo 15 jedinců. O maličko více byla obsazena sekce A, kde KVH koní v dospělosti nepřekročí 86,36 cm. O titul grand šampiona hřebců sekce A se utkali tři plemenní hřebci a z tohoto klání vyšel vítězně Nirvana’s Breaking Thru (AMH, maj, paní Eva Véghová, Stáj Cavalletto), který pod českou PK působí od roku 2015. Titul reservního grand šampiona hřebců pro stáj Neumětely vybojoval J.S.Challengers Loverboy -  syn belgického národního šampiona z roku 1998 hřebce Brewers Faeture Challenger. Zatímco ve třídách hřebců bodovaly importy, ve třídách klisen byly nejúspěšnější české odchovy. Jako nejlepší klisna sekce A byla oceněna tříletá klisna Fame Black Swan Acro Farm (Stáj Acro Farm manželů Podzemských), titul reservní grand šampionky obdržela reprezentantka JS Royal Liberty – dvouletá Royal Gladis Mayflower Glamour. Grand šampionem valachů se v této sekci stal Honza (zapsaný v RHVK, maj. paní Nikola Bouchalová Fidrmucová). Ti nejlepší ze sekce A se následně utkali o titul supreme šampiona sekce A, který získala Fame Black Swan Acro Farm.

KVH miniaturních koní, kteří jsou předváděni v sekci B, se pohybuje v rozmezí 86,54 – 96,52 cm. Ve třídách klisen se panu posuzovateli postupně představily dvě dvouleté klisny českého chovu a jedna osmiletá holandského chovu. Ta se také stala grand šampionkou klisen sekce B – Esmee of the Fairy Tale Ranch (stáj Neumětely). Manželé Polákovi si domů odvezli titul reservní grand šampionky klisen, neboť jej pro ně získala jejich dvouletá Tip Top Angelika. V sekci B nestartovali žádní hřebci, ale zato jsme mohli vidět dobře obsazenou třídu valachů. Zde dominoval valach francouzského chovu EBF Johns Only You (JKM Team), který porazil tři české odchovy zapsané v RHVK. Reservním grand šampionem valachů se v této sekci stal Harry (Shetland Sisters Show Team). Titul supreme šampiona sekce B udělil pan posuzovatel klisně Esmee of the Fairy Tale Ranch. Supreme šampioni obou sekcí se v závěru výstavy utkali o cenu sponzora pro nejlepšího minihorse výstavy a ocenění Best in Show. Vítězství vybojovala reprezentantka sekce A – Fame Black Swan Acro Farm.

Rádi bychom touto cestou poděkovali oběma posuzovatelům za jejich vynikající práci během celého dne i za ochotu sdělit soutěžícím své postřehy a hodnocení, které je mohou v další přípravě navést správným směrem. Za podporu tříd pro miniaturní koně děkujeme panu Leoši Novotnému a společnosti Pavo.

2. ročník Countryside Pony Show je za námi a my za jeho přípravu a organizaci děkujeme celému týmu pod vedením paní Michaely Nečasové. Za krásné ceny, které soutěžícím udělaly radost, patří poděkování generálnímu sponzorovi celé výstavy FARMĚ CHMEL a také hlavním partnerům této významné chovatelské události, kterými jsou společnost STROM, spol. BEDNAR, společnost Agrall, Farma Hole pana Poláčka, společnost Sehnoutek a synové, která je již pátým rokem generálním partnerem seriálové soutěže NPS LRP a v neposlední řadě také našemu stálému mediálnímu partnerovi – serveru EQUICHANNEL.cz.

Všichni se již těšíme na Velkou cenu Cavalletto. Ta se uskuteční 22.-23.6.2019 v areálu Opřetického dvora. Kromě stabilních speciálních výstavních tříd, jež budou zahrnovat i třetí kola všech speciálkových seriálových soutěží, zde budou vypsány rovněž třídy chovatelské, a to nejen pro minihorse, nýbrž pro všechna původní britská plemena a mnoho dalšího. Přijďte si společně s námi užít tuto zajímavou podívanou.

Podobné články

Když jsem byla malá, byla mým vzorem číslo jedna. Žena, které nechybí odvaha a která navzdory předsudkům jde za svým snem. Tomu pak neváhá hodně…

Chov koní Kinských přinesl pět vítězů Velké pardubické a mnoho věhlasných steeplerů. Tito jedineční koně tvoří nedílnou součást historie čs. chovu a…