Chovatelé moravského teplokrevníka volili

11. 4. 2009 Jana Fatenova Autor fotek: archiv autorky

Nové představenstvo si volili chovatelé moravského teplokrevníka do Svazu chovatelů a příznivců MT na valné hromadě, která se uskutečnila 5.4.2009. O zájmu o dění ve svazu svědčí i pěkná účast 47 členů.

V bohatém programu valné hromady  byli členové informováni nejen o chovatelských výsledcích roku 2008. Členská základna poděkovala ing. Vincenci Krybusovi za 12 leté vedení svazu a předala  mu obraz s vyobrazením jeho klisen moravského teplokrevníka. Ing. V. Krybus poděkoval všem spolupracovníkům, kteří svaz budovali, podíleli se na činnosti v kterémkoli období, až se svaz dostal do dnešních dnů.

Volební část VH proběhla hladce a  do čela svazu pro následující 4-leté funkční období byl zvolen Ladislav Karásek, na post místopředsedy svazu byl zvolen ing. Petr Galatík. Sekretářkou svazu byla zvolena ing. Jana Burešová.

Do předsednictva byli zvoleni ing. Jana Fatěnová, Vojtěch Kocáb, ing. Vincenc Krybus a Marie Urbanová. 

V Radě PK MT budou pracovat ing. Stanislav  Hošák, Milan Novák,  ing. Jaroslav Richtr, Bohumír Soušek a Petra Vymětalíková. Dále byli zvoleni členové do komisí revizní, sportovní a mediální.

Bohatá diskuze členů uzavřela valnou hromadu roku 2009.


Pokud máte zájem se dozvědět více o dění v SCHPMT navštivte www.moravskyteplokrevnik.wz.cz

Podobné články

V únoru a březnu letošního roku se napříč celou republikou konaly oblastní schůze chovatelů českého teplokrevníka. Všechny byly přístupné i pro…

Jeden malý chlapec si v roce 1997 jako dárek ke svým sedmým narozeninám přál poníka. Starší bratr mu poradil, že lepší bude kobylka. Rodinný…