Bastardi, nebo modrá krev?

24. 11. 2013 www.horsemagazin.com Autor fotek: beerbaum4web, gothaweb, kuchengirlweb, totilasweb

Když francouzský odborník v chovu koní Arnaud Evain začne přemýšlet nahlas, stojí za to si ho poslechnout. Arnaud napsal článek Les Batards zaměřený na koncepci čistokrevných koní a kříženců, z něhož vyplývá, že budoucnost patří „bastardům“. To je zajímavý příspěvek k diskuzi jednoho z hlavních témat v historii chovu koní.

Arnaud vymezuje pojem „druh" jako skupinu jedinců, kteří mají schopnost se systematicky reprodukovat. Máme tedy druh "člověk", "kůň" nebo "skot". Křížení mezi jedinci různých druhů je běžné v rostlinné říši, ale mnohem méně obvyklé u živočichů. Rodí se z něho hybridi. Hybridi se mohou buďto sami rozmnožovat, nebo jsou sterilní jako v případě muly, sterilního hybrida zrozeného oplodněním klisny (druh equus) oslem (druh asinus).

Pojem plemeno je méně přesný a jeho definice se u různých autorů liší. Většina z nich se shoduje, že plemeno v rámci jednoho živočišného druhu znamená skupinu jedinců stejného typu - například charolaise nebo limousin u skotu.

Mezi nejstarší plemena koní patří arabští koně a angličtí plnokrevníci. Pokud se k dalšímu chovu akceptují pouze vybraní chovní jedinci (hřebci a klisny), je plemeno „čistokrevné" už po několika generacích.

Produkt křížení mezi dvěma čistokrevnými plemeny se někdy nazývá smíšené plemeno. Kříženci, na rozdíl od hybridů, jsou vždy plodní. Žlutý skot (kříženec mezi normandským skotem a charolais), angloarab (křížení mezi anglickým plnokrevníkem a arabským koněm) jsou smíšená plemena - příkladem smíšeného plemene je Jappeloup!

Všichni ostatní jsou kříženci (bastardi), jsou produktem křížení jedinců z populace vyšlechtěné křížením několika po sobě jdoucích generací. Tudíž kříženci nepatří k čistokrevným plemenům a nejsou, jako smíšená plemena, produktem dvou chovných jedinců z čistokrevného plemene, ani nejsou výsledkem křížení jedinců různých druhů jako hybridi.

Když se podíváme, řekněme, na holštýnské plemeno v jeho současné podobě, vidíme směs původních zemědělských holštýnských koní z blat zušlechtěných modrou krví čistokrevného plemene - anglického plnokrevníka v kombinaci s krví Cor de la Bryère... nazveme ho čistokrevným, když je to typický Selle Français? Nebo smíšené, když je to produkt plnokrevníka po klisně Selle Français? Přidejme k tomu trochu smíšeného plemene, Ramzes (plnokrevník/arab) a skončíme u klasického holštýnského mixu - a podle Arnauda, bastarda, velmi úspěšného bastarda.

Jak Arnaud poznamenává, definovat tato plemena a jejich směsi pomáhají plemenné knihy:

Plemenná kniha koní (plemenná kniha skotu) je oficiální registr, který zaznamenává genealogii jedinců, kteří do ní patří, a stanovuje pravidla pro zapsání nových chovných zvířat (hřebců a klisen).

Některé velmi staré plemenné knihy jsou, co se týče přijetí nových plemeníků, mnohem přísnější než jiné. Pokud jsou zaměřeny na výkonnost, prověřují kandidáty velmi pečlivě, než je přijmou, ale žádná je neodmítá z principu. To byl případ v Holštýnsku s Cor de la Bryère a mnohem později s I Love You, Concorde, Quick Star a Quidam de Revel. Většina z novějších plemenných knih (KWPN, Oldenburg, BWP) se rozhodla ke křížení ve sledu generací od začátku a bez skrupulí stvrdila své smíšené plemeno. Otevření se jiným evropským plemenům zvolila i kniha Selle Français, opatrněji od roku 1989 a více od roku 1995.

Jako francouzský chovatel a jeden z prvních, kdo dovážel sperma holandských hřebců pro francouzský trh, se Arnaud zaměřil na vývoj ve Francii, zvláště reakce na „cizí" krev.

Pod tlakem chovatelů a majitelů hřebců, kterým už dlouho chyběl tento zlepšovatel, se vrata otevřela dokořán, pravděpodobně příliš, a některé velké naděje se nenaplnily. Z těchto zklamání se zrodil nový „eugenistický" pohyb, ze kterého mi naskakuje husí kůže.

Buďme realističtí: něco se podařilo a něco ne: Gold de Becourt (po Voltaire) nebo Lucciano (po Burggraaf) jsou Selle Français, Quidam´s Rubin (po Quidam de Revel) je oldenburský kůň a Mozart De Hayettes (po Papillon Rouge) je belgický kůň. Ti všichni jsou bastardi.
A tito bastardi mají mnohem víc společného než plnokrevníci a klusáci v 21. století.

A podle Arnauda, jsou to tito bastardi, kteří vítězí na kolbištích:

Šedesát ze sta nejlepších koní na světě ve skákání na mezinárodní úrovni (klasifikace WBFSH) má otce a matku z různých plemenných knih. Mezi šesti Selle Français, která dnes tvoří na světě plemennou knihu číslo jedna, máme dva z hannoverských matek, a jednoho vnuka z křížení SF hřebce a klusáka (jehož matka je dcera angloaraba a matky bez původu). A to nebereme v úvahu 20 % krve anglického plnokrevníka ve čtvrté generaci.

Je to jasné: čím lepší škálu barev má malíř na paletě, tím lépe bude schopen předávat škálu svých emocí. To samé je u chovu koní: čím lepší výběr je pro citlivého a intuitivního chovatele, tím větší je šance, aby odchoval koně podle svých představ. Veškeré argumenty o „čistotě" našeho plemene skokových koní jsou vědecké nesmysly a jejich specifická genetická identita je intelektuální blamáž.

Odlišnosti v rámci plemene nejsou podle Arnauda ani tak dané dědičností chovného materiálu, jako kulturou chovatelů.

Pravda je, že evropští koně sdílejí společné dědictví a vyvíjejí se podle svého prostředí: představte si homogenní skupinu 300 klisen a rozdělte je na tři skupiny po sto kusech. Dáme je 100 chovatelům v Holštýnsku, Normandii a Sardinii. Svěřme jim sperma 15 plemeníků, kteří jsou navzájem odlišní. Nechte je chovat, vybírat své budoucí hřebce, připouštět své nejlepší klisny a vraťme se po šesti nebo sedmi generacích. To bude trvat pravděpodobně 30 let v Německu, 40-50 let ve Francii a v Itálii. Dostanete tři populace koní, kteří budou mít totálně odlišné vlastnosti.

Rozdíl bude vycházet z jejich prostředí, způsobu odchovu a člověka, který rozhoduje, jaké kvality hledá a jaké vady nemůže tolerovat. Různé skupiny lidí svým výběrem chovných párů rychle produkují skupiny koní, kteří jsou jim podobní!

Podobně může být velký rozdíl v exteriéru mezi jedinci a skupinami téže plemenné knihy, odchovanými v různých prostředích. Pokud nevěříte, podívejte se na hannoverské koně v Německu, v Namíbii a v Brazílii a pokud to ještě není dost, porovnejte angloaraby na Sardinii a v Polsku.

Techniky se vyvíjejí, soutěže se vyvíjejí, spermata koní jsou v oběhu, objektivní (a ošidné) informace jsou stále dostupnější, ale budoucnost podléhá stejným pravidlům, jako tomu bylo vždycky: je to člověk a prostředí, které vytvářejí koně.

Plemena sportovních koní se neliší geneticky, ale podle politiky těch, kteří vybírají chovné jedince, a podle prostředí, kde koně chovají.

Arnaud je spojován s vydáním jednoho z nejdůležitějších textů v každé chovatelské knihovně „The European Stallion Families".

V období od roku 2005 do 2007 si Olivier Desmeulles předsevzal prozkoumat co nejdále genealogii aktivně sportujících hřebců ve světě, což znamená většinou v Evropě. Všichni měli ve svém rodokmenu stejné čtyři předky, po otcovské linii dojdeme k: ACHILL (1877), ECLYPSE (1764), HEROD (1758) a MATCHEM (1748). Jeho práce publikovaná v knize European Stallion Families nám umožňuje jít po otcovské linii všech dnes aktivních hřebců, dokud nedojdeme k „otcům zakladatelům".

Pokud se podíváte blíže, uvědomíte si, že koncem 19. století existuje asi jen 10 různých větví a že téměř všichni evropští hřebci mají aspoň jednoho společného předka v deváté nebo desáté generaci.

Nuže, není žádné plemeno u moderních sportovních koní, které by mohlo potvrdit svůj originální původ, ti všichni byli přimícháni do velkého tavicího kotle navzájem propojených generací!

KWPN patří v posledních několika letech mezi nejúspěšnější plemenné knihy ve skocích a drezúře. Je to velký příklad výhody smíšeného plemene založeného na velmi striktním výběru a na základě velice efektivního systému předávání informací.
Tato plemenná kniha vyrostla díky importu francouzských, belgických a německých (hannoverských, oldenburských, vestfálských) plemenných hřebců a klisen.

Jakmile se populace zlepšila, vedení plemenné knihy komunikovalo s jezdci a obchodníky, stanovily se cíle a poté je zavázala velmi restriktivní politikou, co se týče vstupu externích chovných jedinců. Výběr se skládá ze třech různých úrovní následovaných 70denním testem v tréninkovém centru plemenné knihy.

Když si uvědomili, že tato metoda má i nedostatky, rychle založili „nouzový vstup" dovolující návrat hřebců, jejichž působení bylo předčasně ukončeno, jako Mr Blue nebo Heartbreaker. Tímto způsobem získají příležitost nepromarnit žádnou šanci na zlepšování při vytváření image pečlivosti a nekompromisnosti pro zlepšování mechanizmu a jeho kritérií: exteriér, rtg, kvalita spermatu.

Chovatelé tento systém plně podporují. Jsou hrdí a celým srdcem se zapojují do této testovací hry mladých hřebců, které rozhodčí označují jako nejslibnější. To je také podpořeno úžasnou reklamní kampaní, díky které veřejnost věří, že Hanoverian, Voltaire, Holsteiners Indoctro a Burggraaf, Selle Français Calvados (Sable Rose) a Guidam (Adagio) jsou čistě holandské produkty!

A pak Arnaud napsal závěr tohoto článku: Ke slávě bastardů!

Jak je výše uvedeno, šedesát ze sta nejlepších koní světa (WBFSH) pochází z otců a otců otců z různých plemenných knih a nejlepší koně Selle Français dneška mají ve svém rodokmenu (4 generace) krev francouzskou, hannoverskou, vestfálskou, plnokrevnou, angloarabskou a „neznámou"!

Je spousta dalších indikátorů, které dokazují, že Selle Français závisí ve velké míře na vnějších podmínkách stejně jako ostatní evropská plemena. Dvacet devět ze šedesáti, 4,5- a 6letých koní kvalifikovaných na La Grande Semaine 2009 (dvacet produktů za generaci) jsou výsledkem SFxSF nebo AAxAA inbreedingu, a třicet jedna „bastardů", u kterých je otec a matka z různých plemenných knih.

Deset z dvaceti šesti hřebců klasifikovaných ve Francii jako Elita s CD vyšší než 0,7 jsou registrováni v jiné plemenné knize než Selle Français. Když prozkoumáte pozorněji pedigree těch 26 nejlepších ve třetí generaci, můžete napočítat devět plemenných knih!
Stejná práce by u drtivé většiny ostatních plemenných knih v Evropě přinesla stejné výsledky.

Tak otestujme Arnaudovu thesi na výsledcích finále světového poháru 2010 v Ženevě:

Küchengirl - jasný „bastard"

Marcus Ehning byl šampionem světového poháru se dvěma koňmi. Jeho klisna do prvního kola na čas, Noltes Küchengirl, je bastard všech bastardů!

Je po holštýnovi, Lord Z (původně Lucky Star), který je sám něco jako koktejl - ve čtvrté generaci najdeme čtyři plnokrevníky, jeden Selle Français (syn plnokrevníka) a „dva holštýny", oba jsou vnukové plnokrevníka, Cottage Son. Matka Noltes Küchengirl je po hackney odchovaném v Británii, Cambridge Cole, po tažném koni Dutch Gelders.

Küchengirl

Plot Blue - konvenčnější mix, ale přesto je to mix

Ve druhém a třetím kole Markus využíval něco konvenčnějšího, Plot Blue po Mr Blue z klisny po Pilot z matky Selle Français/plnokrevník. Mr Blue je sympatický mix plnokrevníka, angloaraba a holštýna. Skóre dva body pro bastardy.

Plot Blue

Gotha - bod pro modrou krev

V naprostém protikladu na druhém místě máme Ludgera Beerbauma jezdícího Gothu, dceru Goldfevera.

Gotha je koncentrovaný hannoverský kůň, prochována 14x na Detektiv (který působil v letech 1926-1943), 70x na velkého Flint (1913-1922) a 155x na Adeptus xx, plnokrevného hřebce, který stál v Celle od roku 1884 do roku 1904 (to je můj hrubý odhad, mohl jsem se o jeden, dva roky zmýlit). Vše je obohacené kapkou Selle Français, Furiosem II, italským plnokrevníkem Pluchino a britským plnokrevníkem Luciusem.

Gotha

Na třetím místě byl Švýcar, Pius Schwizer jezdící Carlinu a Ulysse. Carlina je další variací na důvěrně známou holštýnskou notu: Capitol/Cor de la Bryère/Landgraf/Capitol/Landgraf. Další švýcarský kůň Ulysse je po synovi Darco, Non Stop (Cor de la Bryère / Farnese / Ladykiller xx / Cottage Son xx po mateřské linii). Darco znovu demonstruje svou neuvěřitelnou schopnost produkovat skokana za skokanem a to je opravdu něco jako puzzle. Pohled na rodokmen Darca by vás příliš nenadchl. Je to starobylý hannoverský kůň (ono „L" u dnešních hannoveránů virtuálně neexistuje) a vyjma Cottage Son xx zde není mnoho lesku na straně matky. Možná se pak vracíme k dalšímu názoru Arnauda - že chovatelský úspěch odráží kulturu chovatele. Možná je to tím, že Darco byl v Belgii takový hrdina, proto přitáhl ve všech zemích ty nejlepší klisny, zatímco skokoví hřebci v Holandsku a v Německu se museli spokojit se širším polem klisen. Nejsem si jistý, vše, co vím, je, že Darco stabilně produkuje kvalitu - jako čtvrtého umístěného, Winningmooda - po Darco z klisny Cassini/Ladalco.

Na pátém místě byl Dermott Lennon, jehož Hallmark Elite se narodil ve Skotsku z klisny Easy Touch, která skákala v britském národním týmu. Easy Touch je z holandského chovu - po Renville, který byl po plnokrevném Courville, a z klasického holandského křížení, Farn/Sinaeda, a z matky po Rigoletto, synovi Ramzese, a dalších úspěšných importů z Holštýnska přidaných do holandské směsi. Hallmark Elite je po Lord Son, Lord Byron, který stál v Zangersheide dost dlouho, aby obdržel „Z". Hříbě bylo zpočátku pojmenováno Lalique Z, než se přejmenovalo na Hallmark Elite. Opět je tento kůň něco jako koktejl. Lord Byron je holštýn po Lord z matky po Fra Diavolo (nikoliv slavný francouzský plnokrevník, ale holštýn po plnokrevníkovi, Frivol).

Mario Deslauriers skončil na šestém místě na Urico, bastardovi, který Arnauda zahřál u srdce. Je po Zandor Z, kříženec francouzského angloaraba Zeuse a vestfálského Polydora, z matky po synovi Darca - Fedorovi.

Na sedmém místě máme tři koně - Silvana jezdce Kevina Staudta, další holštýnský standard: Cor de la Bryère/Landgraf/Capitol; Richard Spooner a Cristallo (tři křížení z Corde) a Chris Chugg´s Vibant, další hlavní bastard: po Jalisco syn Fuego du Prelet z klisny, která je kombinací Landgrafa, Ibrahima a Ultimate xx.

Takže těchto deset koní, kteří vedou po třetím kole finále světového poháru 2010, se zdají potvrzovat Arnaudovu tezi, ačkoliv si myslím, že tady už je na místě dotaz, kdy formulka holštýn C+C+L přestane být bastardem a začíná být koněm s modrou krví?

Jestliže se podíváme na nejlepší hřebce ve finále světového poháru, najdeme Darco a Carthago u třech, následují Guidam, Zandor Z a Cardento u dvou. Už jsme spojili Darco a Zandor Z s bastardy, ale Guidam je dost homogenní Selle Français. Cardento a Carthago jsou obvyklým holštýnským mixem, ačkoliv Cardento je něco jako rarita v tom, že v jeho pedigree chybí Cor de la Bryère.

Když se podíváme na linie plemeníků všech koní, kteří startovali v prvním kole, opět najdeme Almé, nejvlivnějšího moderního plemeníka, reprezentovaného třemi vnuky - hřebci, a čtyřmi pravnuky. Cor de la Bryère je reprezentován jedním synem a čtyřmi vnuky. Darco zplodil tři startující a jeho syn Non Stop dal jednoho. Landgraf je reprezentován synem a dvěma vnuky stejně jako jeho občasný stájový kolega Lord. Capitol je reprezentován třemi syny, ale dva z nich dali pět účastníků. Furioso xx je reprezentován jedním vnukem a pravnukem.

A abychom se vrátili k Arnaudovu schématu, podíváme-li se na top dvacet koní na konci světového poháru 2010, přesně polovina z nich byla odchována ve stejné plemenné knize a druhá polovina pochází ze dvou plemenných knih. Modrá krev, nebo bastardi? Diskuze pokračuje.

Bastardi na drezurním obdélníku?

Ačkoliv můj přítel Arnaud je zahleděný do kolbiště, je zajímavé ověřit jeho teorii na drezurním obdélníku. Rychlý pohled na první desítku v nedávném finále světového poháru v drezuře v Amsterodamu a opět vidíme směs modré krve i bastardů...

TotilasVítěz, Totilas, je prvotřídní bastard. Jeho otec Gribaldi z nejuzavřenější plemenné knihy v Německu, trakén, zatímco matka nese pět holštýnských křížení, další dva trakény a kapku plnokrevníka.

Na druhém místě je Parzival. Jeho otec, Jazz, je v podstatě holštýn, zatímco matka je mix Selle Français, plnokrevníka a staré linie Geldenlander.

Třetí místo, Sunrise, má hannoverský výžeh, ale jeho otec je pravý holštýn, zatímco matka je nositelka hannoverské klasické linie Werther, Grande a Gotthard.

Na čtvrtém místě je další hannoverský kůň Warum Nicht, opět klasický hannoverán a celkem důkladně prochován, protože jeho otec i matka nesou první hannoverskou moderní „pohybovou" hvězdu, Woermanna v kombinaci s notnou dávkou plnokrevníka a kapkou trakéna.

Na pátém místě je Scandic, kůň záměrně vytvořený holandským mistrem chovatelem, Janem Greve, jako kříženec. Jeho otec Solos Carex je dánský teplokrevník, ale jeho krev je ze ¾ holštýnská, zatímco matka je nositelkou linie, kde najdeme směs starých švédských linií, trochu trakéna a dvě holandské stálice, Amor (holštýn) a Lucky Boy (plnokrevník).

Šestý je nejkonvenčnější „drezurní chov" z top desítky, Digby. Je po prvním z drezurních hvězd, Donnerhallovi, ale z matky, která je zhruba z poloviny plnokrevník a z poloviny holštýn.

Le Bo, který skončil na sedmém místě, je něco jako anomálie. Dr. Badeho určitě nenapadlo ani v nejdivočejších snech, když si pronajal anglického plnokrevníka, Lauries Crusador na hřebčín v Celle, že by dal v první generaci Grand Prix drezurního koně, ale přesně to se stalo. Le Bo je po matce ze starobylé a zapomenutelné hannoverské linie s výraznou výjimkou, další z „movement makers" Duellano.

Triviant je osmý, po Olivi, holandském hřebci z plnokrevníka a špetky Selle Français. Na straně matky je holštýnská skokanská krev po Salut, vnukovi Ramira.

Belgický účastník, Apollo van het Vijerhof, je z drezurní krve Welt Hit II, z matky po pravnukovi dalšího drezurního specialisty, Romadour II.

A desítku nám završí pravý bastard, Victory Salute. Je po Salute (syn Saloot) a z matky po francouzském angloarabovi Victorieux z polovičního percherona a polokrevné matky.

Myslím, že můžeme říci, že co se týče drezúry, skóre bastardi proti modré krvi je i zde jedna ku jedné.

Podobné články
Donn Clifs

O uplynulém víkendu se u nás běhalo na dvou dostihových drahách. Sobotní Most měl vrchol v tradiční sprinterské Ceně jezdectví, v neděli ve…

Když jsem byla malá, byla mým vzorem číslo jedna. Žena, které nechybí odvaha a která navzdory předsudkům jde za svým snem. Tomu pak neváhá hodně…