ASCHK opustil český teplokrevník

V rozdělení je síla. Tak by se dal stručně charakterizovat závěr valné hromady ASCHK ČR, která se konala ve středu 12. 12. 2001 ve Větrném Jeníkově.

Svolání valné hromady ke konci letošního roku mělo svůj formální důvod v nutnosti schválení hospodaření za minulý rok a schválení rozpočtu na rok letošní. Dlouhý schůzovní den s velkým množstvím diskuzních příspěvků skončil až po 18. hodině.

V závěru zasedání bylo přítomnými delegáty hlasováno o tom, zda ASCHK ČR má „stáhnout“ žádost z MZe o vedení PK českého teplokrevníka, ponechat si vedení ostatních malých svazů a zároveň okamžitě zahájit jednání ASCHK se SCHČT o vzájemných finančních a smluvních vazbách. Pro bylo 73 delegátů, proti 35 a 7 delegátů se zdrželo hlasování.

Z jednání tedy vyplynulo, že Svaz chovatelů českého teplokrevníka bude žádat MZe o uznané chovatelské sdružení a vyčlení se z ASCHK ČR, kde tvořil 75% stavu chovných klisen a tudíž přibližně i 75% příjmových a nákladových položek. Pro ostatní svazy - ČMB, norik, slezský norik, hafling, shetlandský pony, welsšký pony a cob a český sportovní pony vyvstává nová situace s otázkou, zda se dvacetipětiprocentní zbytek, sloučený v ASCHK ČR, udrží při životě, aniž by musel výrazně podražit služby pro chovatele a zda váha tohoto sdružení bude dostatečná k prosazování chovatelské politiky na MZe a dalších centrálních institucích či v zahraničí.

Na jedné straně je dobrý vznik konkurenčního prostředí - možná, že dojde ještě k dalšímu dělení v rámci současného plemene český teplokrevník. Na straně druhé v době globalizace a účelového sjednocování, je to krok opačným směrem. Je dobré doufat v novou formu následného sdružení?

Do 15. 2. 2002 má proběhnout první koference SCHČT od jeho od vzniku před rokem a půl. Na ní budou mít členové SCHČT příležitost se vyjádřit k tomu, zda SCHČT má být samostatným uznaným chovatelským sdružením a najít formu spolupráce s ASCHK nebo zda má ASCHK být uznaným chovatelským sdružením pro SCHČT a smluvně upravit bilaterární vztahy jako s ostatními 7 chovatelskými svazy. O dalším vývoji vás budeme i nadále informovat.

Podobné články

Když jsem byla malá, byla mým vzorem číslo jedna. Žena, které nechybí odvaha a která navzdory předsudkům jde za svým snem. Tomu pak neváhá hodně…

Chov koní Kinských přinesl pět vítězů Velké pardubické a mnoho věhlasných steeplerů. Tito jedineční koně tvoří nedílnou součást historie čs. chovu a…