8. národní přehlídka koní plemene shagya-arab

22. 8. 2000 Redakce Autor fotek: Simona Bečvaříková

Pokud patříte k těm nadšencům, kteří mimořádně horkou sobotu 19.srpna 2000 dali přednost koním a nevyrazili na nejbližší koupaliště, mohli jste se stát účastníky 8.NÁRODNÍ PŘEHLÍDKY KONÍ PLEMENE SHAGYA - ARAB 2000 z Nové Ameriky u Zaloňova, kde byly pořádány poslední dva ročníky, jsme se tentokrát přesunuli do velice pěkného sportovního a jezdeckého areálu Kladno - Sletiště.

Pořadatelem byl Svaz chovatelů Shagya-araba České republiky a vedením a celkovou organizací celé soutěže byl již tradičně pověřen pan Otto Dlabola, prezident svazu, který se současně ujal i moderování přehlídky. Hodnocení předvedených koní připadlo mezinárodní komisi ve složení: Gabrielle Conradty, prezident Internationale Shagya-Araber Gesellschaft, Claudio Conradty, rozhodčí ISG, Německo, Josef Weiss, rozhodčí ISG, Rakousko, Ing. Peter Görözdi, Slovensko Ladislav Valášek, Česká republika. U každého koně byl hodnocen typ, hlava, stavba těla, končetiny, předvedení koně v kroku a klusu.


SHAGYA - ARAB - je arabský polokrevník a oproti originálnímu arabskému plnokrevníkovi pouštního typu se odlišuje především mohutnější stavbou těla - také vyšší hmotností, většími kopyty a méně "suchým" tvarem hlavy. Krk je dlouhý a ušlechtile klenutý, především pak hlava odráží osobnost koně a výrazně připomíná znaky arabského koně. Nosní linie je rovná nebo lehce konkávní. Dosahuje v průměru 153 cm kohoutkové výšky, délka těla by měla u Shagya - araba mírně převažovat nad výškou. Při hodnocení se také dává přednost koním střední výšky s mohutnější postavou a delší zádí. Postavení končetin musí být ze všech stran korektní a kopyta naprosto zdravá. Důležitou součástí hodnocení je pak i předvedení koně v kroku - který musí být přirozený jasný čtyřtakt, zadní kopyto kopíruje nebo mírně předstihuje stopu předního kopyta, a v klusu, který má být prostorný a elastický. Podstatné je pak i samotné sebevědomé držení těla, ladný krok a vznešeně nesený ocas.


Arabský polokrevník SHAGYA je neobyčejně výkonný a to jak pod sedlem pro vyjížďkové, sportovní využití, pro honební a distanční jízdy, tak i v elegantní zápřeži. Těmito základními informacemi jsme se dostali k samotné přehlídce - první do soutěže nastoupili jednoletí hřebečci a vítězem se stal "ATREJ" po 4248 Tobrok I-CZ z Ahiby CZ, jehož majitelkou a chovatelkou je Eva Machková, Vilémov. Ve skupině dvouletých hřebců si loňské vítězství v kategorii jednoletých zopakoval černý hnědák "HASIM" po 673 Saklavi I-CZ (Galán), z matky Hasimy z chovu Ireny Sládkové, Tálín.

Stejná byla i situace v kategorii hřebců tříletých, kde po loňském prvenství v kategorii dvouletých, vyhrál "ARCHIBALD" po 3225 Koheilan III-9, z Áruby. Chovatelkou je opět Eva Machková, Vilémov a majitelkou koně Alena Srbová z Velvar. Navíc nutno s potěšením konstatovat, že právě tento krásný koníček se stal právem absolutním vítězem přehlídky "MLADÝ HŘEBEC".

Další kategorie 4-5 letých byla bohužel zastoupena pouze dvěma hřebci, vítězem se stal "TOMBA EL NIL" po Kasr El Nil I , z matky 382 Tobrok-76, patřící chovatelce Janě Pichlíkové, Cehnice a na místě druhém stanul "CHARMANT" po 3327 Shagya XXII-19, z Tobrok ZČ-1022, chovatele a majitele Tomáše Říhy, Lesovna Vytůň. Ani plemenní hřebci se nedostavili v plném počtu, a tak jsme měli možnost vidět pouze tři. Stejně jako v minulém roce na Nové Americe byl nejvýše hodnocen "478 SIGLAVI BAGDADY I-CZ" (Aniel) pana Otty Dlaboly, na druhém místě stanul "673 SAKLAVI I-CZ (Galán)" vraník patřící chovatelce Janě Pichlíkové, Cehnice.

I přes velké teplotní rekordy si celá porota i pan Dlabola nedopřáli ani krátkou polední přestávku a s menším časovým skluzem se přehlídka ihned přesunula do své druhé poloviny - do kategorie klisen - nejprve jednoletých. Své první životní vítězství zaznamenala klisnička "BORNEA" po 675 Koheilan IV-CZ, z Böske, chovatele a majitele Jiřího Jirsy, Křepenice. Kategorii dvouletých bezkonkurenčně vyhrála klisnička "DARI" po 3327 Shagya XXII-19, z matky Diva Dona, chovatel Petra Richtera a majitel Otty Dlaboly. I ona si jen zopakovala své loňské vítězství v kategorii jednoletých a doslova vyrostla do krásy, neboť se navíc stala s přehledem i vítězkou přehlídky "MLADÉ KLISNY". Na druhém místě ve dvouletých stanula líbivá ryzka s netradiční barvou "LAGUNA" po 673 Saklavi I-CZ (Galán), z 333 Koheilan III-13 patřící chovatelce Janě Pichlíkové.

V kategorii tříletých klisen zvítězila "SARAH" po 676 Hadban I-CZ, z Saidy, chovatelky Vl.Hakenové, ze Zmrzlíku. Poslední částí přehlídky se stalo hodnocení plemenných klisen 4-7 -letých, 8-11 -letých, 12 - 16 -letých a vyhlášení " Vítěze přehlídky". V kategorii plemenných klisen 4 - 7 -letých si prvenství odvezla sedmiletá "KADDIŠ" po 3154 Siglavi Bagdady-21, z matky Kari Č-2123, chovatele Jiřího Jirsy, Křepenice a majitele Stanislava Švarce, Tichonice. Z 8 - 11-letých se jako nejlepší předvedla "KIRBY" po Koheilan IV , z 364 Shagya XXII-1, jejímž chovatelem je Národný žrebčín Topolčianky a majitelkou Markétou Wimmerovou. Na místě druhém skončila - taktéž z Topolčianek klisna "SIGLA" po Siglavy Bagdady II Top, z matky 438 Shagya XXII-26, majitele Pavla Nechyby.

Plemenné klisny 12-16 let byly zastoupeny také jen jednou dvojicí klisen - vítězkou se nakonec stala čtrnáctiletá "SHERAKY" po Shagya XXII , z matky 334 Tobrok-25, z Národného žrebčína Topolčianky, majitele Jiřího Jirsy, Křepenice. Na druhém místě se umístila klisna "KALMA" po 335 Kasr El Nil-20, z Kuhiny SČ-819, zeStátního statku Radonice, majitelky Aleny Srbové z Farmy Velvary. "KONĚM PŘEHLÍDKY 2000" se stala zaslouženě sedmiletá "KADDIŠ" , která zaujala také velmi pěkným předvedením v kroku a klusu. Druhým koněm přehlídky se stala devítiletá "KIRBY"

Kapitola sama pro sebe je umění či "neumění" předvaděčů koní. To je, zdá se nejslabším místem našich českých přehlídek. Schopnosti předvádějícího ovlivní zásadním způsobem hodnocení koně především v klusu a mohou tedy zásadně ovlivnit celkové hodnocení. Bohužel některé dvojice předvedení v klusu prostě nezvládli. Chvílemi to vypadalo, že klus na ruce zakouší koník poprvé v životě, a tak to většinou končilo úprkem ve cvalu, jedním kolečkem za druhým, nepravidelným poklusáváním, dokonce pádem předvádějícího a jeho vlečením….. Proto pan Dlabola výrazně pochválil dva nebo tři předvádějící, kteří by zřejmě jako jediní obstáli při přehlídce i v zahraničí. Ti ostatní mají v tomto směru ještě co dohánět.

Co říci na závěr ? Velké uznání si jistě zaslouží všichni účastníci, kteří s přihlédnutím k velkému vedru vůbec dorazili a předvedli své svěřence a svěřenkyně, a snad jen ze strany diváků by zasloužili více potlesku a nadšení. Poděkování patří jistě také všem pořadatelům a organizátorům, hodnotící komisi a především pak panu Ottovi Dlabolovi za celkový průběh a příjemnou atmosféru přehlídky.

Podobné články

Když jsem byla malá, byla mým vzorem číslo jedna. Žena, které nechybí odvaha a která navzdory předsudkům jde za svým snem. Tomu pak neváhá hodně…

Chov koní Kinských přinesl pět vítězů Velké pardubické a mnoho věhlasných steeplerů. Tito jedineční koně tvoří nedílnou součást historie čs. chovu a…