Národní hřebčín Kladruby nad Labem si připomněl tři významná výročí

16. 9. 2022 Tisková informace Autor fotek: Fotoarchiv NHK Zdroj: NHK

Dne 6. září 2022 si Národní hřebčín Kladruby nad Labem připomněl tři významná výročí. Je tomu již 30 let, kdy byl založen Národní hřebčín Kladruby nad Labem a 20 let od prohlášení kladrubského hřebčína spolu s kmenovým stádem starokladrubských koní bílé barvy za národní kulturní památku.

Posledním významným milníkem je zapsání Krajiny pro chov a výcvik ceremoniálních kočárových koní v Kladrubech nad Labem na Seznam světového kulturního dědictví UNESCO. Od této významné události uplynuly 10. července 3 roky. Po slavnostním zahájení ředitele národního hřebčína Jiřího Machka vystoupili v Císařské jízdárně se svých příspěvkem někteří z významných hostů, a to náměstek hejtmana Pardubického kraje Roman Línek, senátorka Miluše Horská, člen České komise pro UNESCO Michal Beneš a zástupkyně ministerstva zemědělství Ludmila Hromádková. Pro hosty bylo také připraveno předvedení starokladrubských koní a tentokrát jako ukázka výcviku jezdců. K vidění byla ukázka výuky jízdy pod sedlem, kdy Barbora Hanžlová na lonži předvedla bělouše Generale Animosa II-22 s Kateřinou Mokřížovou v sedle. Předvedena byla i ukázková výcviková hodina čtyř jezdců - Diany Pazderkové s Favory Eminenza XXVII-20, Veroniky Brázdové s Rudolfo Rydia XI, Anežky Navrátilové s Generale Albuza XI a Denisy Listíkové s Favory Roncha XXVII-6, a to pod vedením Jakuba Macka. Nechyběla ani ukázka výuky jízdy se spřežením, a to s dvojspřežím hřebců Generale Raggiera IX a Rudolfo Raggiera IX vedené Julií Fedorovou s přísedícím Františkem Šebkem.

Ve druhé části programu se jednalo o ukázku všestranné dovednosti jezdců národního hřebčína, kdy Jakub Hlávka předvedl s klisnami 409 Agonia a 388 Sandera uherskou poštu, drezurní ukázku předvedl Jakub Mack v sedle Generalissimus Rarita II, ukázky všestrannosti se ujal Jan Holec s klisnou 392 SAGIRA-K a čtyřspřeží s Rudolfo Ecrasita II-34, Favory Risa XXXII, Sacramoso Aversa XI-5 a Rudolfo Pastorella VI-4 předvedl Jiří Nesvačil s přísedícími Pavlínou Lupínkovou a Romanem Vyskočilem.

Zlatým hřebem programu bylo střídání koní či spřežení mezi všemi jezdci tak, že nakonec každý z nich předvedl všechny čtyři ukázky. Slavnostní den byl zakončen varhanním koncertem v kostele sv. Václava a Leopolda. V rámci oslav byly také uděleny dva stříbrné odznaky Národního hřebčína Kladruby nad Labem za významný přínos k rozvoji a propagaci národního hřebčína a starokladrubských koní, a to Petře Ulbrichové a Petru Vozábovi. Celkem devět zaměstnanců, kteří pracují v národním hřebčíně minimálně 30 let, bylo oceněno pamětním listem - Jana Danzerová, Monika Škodová, Josef Korbel, Eva Kozlová, Věra Jelínková, František Kollert, Jitka Vašková, Karel Dvořák a Jiří Beer.  

Oslavy 3 jubilejí v Kladrubech n.L. - Události v regionech - Události v regionech (Praha) | Česká televize (ceskatelevize.cz)

Podobné články

Sůl je pro koně k základnímu fungování zcela nezbytná, reguluje vodní hospodaření organismu, přenos nervových vzruchů, svalové kontrakce. Nedostatek…

Rostliny s antinutričními a toxickými látkami jsou v posledních letech stále větší a větší strašák, protože jsou běžnou součástí lučních ekosystémů a…