Konopí ve výživě koní?

26. 2. 2024 Anna Mochanová Autor fotek: Shutterstock.com

Produkty z konopí – granule, výlisky, semeno, slupky i šrot – se staly velmi cennou krmnou surovinou pro různé skupiny koní, zejména pak pro koně staré, nemocné, koně v rekonvalescenci, s Cushingovým syndromem, EMS nebo laminitidou. Jak ale koně tato krmiva přijímají? Cení si jich stejně jako výživáři? Na tyto otázky přináší odpověď jedna z nedávno publikovaných studií.

Konopí seté & konopí technické

Konopí seté (Cannabis Sativa) je jednoletá bylinná rostlina vyskytující se v oblastech s mírným až subtropickým podnebím. Druh je značně polymorfní, ve světě je rozlišována řada forem, variet i poddruhů. Rostlina pochází ze střední nebo jižní Asie a po staletí se používá jako droga pro rekreační i entheogenní účely a v různých tradičních medicínách.

Hlavní psychoaktivní složkou konopí je tetrahydrokanabinol (THC). THC je ale je jen jedna ze 483 známých sloučenin v rostlině, včetně nejméně 65 dalších kanabinoidů, jako je kanabidiol (CBD). Chemickou složkou, která zajímá pěstitele marihuany, nejsou alkaloidy, jako u jiných rostlin, ale kanabinoidy. Ty konopí produkuje jako jediná rostlina na světě a množství a poměrné zastoupení kanabinoidů rozhoduje o tom, jaké bude mít rostlina vlastnosti z hlediska psychotropních účinků.

Syntéza kanabinoidů probíhá především v buňkách živičných (pryskyřičných) žláz, jejichž množství v rostlině kolísá podle kultivaru, pěstebních podmínek, pohlaví a umístění na rostlině. Po celosvětovém zákazu pěstování konopí v roce 1961, daném Jednotnou úmluvou OSN o omamných látkách, došlo postupně k vyšlechtění odrůd konopí setého se sníženým obsahem THC. V osmdesátých letech uznala EU pěstování konopí s obsahem THC do 0,2 % pro technické či průmyslové účely a vznikl pojem technické či průmyslové konopí.

Konopí chemotypu 1 (vysoké THC x nízké CBD – nejžádanější kultivary co se týče psychotropních účinků) a konopí dalších chemotypů (typy II, III, IV, V) jsou tedy vždy rostliny Cannabis sativa obsahující v určitém množství psychoaktivní složku tetrahydrokanabinol (THC).  

Technické konopí má ovšem významně nižší koncentrace celkového THC a může mít vyšší koncentrace kanabidiolu (CBD), který potenciálně zmírňuje psychoaktivní účinky THC. Technické konopí je botanická třída kultivarů konopí setého s jedinečným fytochemickým složením a použitím, která se pěstuje pro průmyslové použití a lze z něj vyrobit široké spektrum produktů. Může být zušlechtěno na různé komerční položky včetně papíru, lan, textilu, oděvů, biologicky odbouratelných plastů, barev, izolace, biopaliva, potravin a krmiva pro zvířata.

cannabis4.jpg

V rámci krmivářství lze z technického konopí setého získat čtyři zcela odlišné typy krmných materiálů:

  • konopná semena;
  • šrot z konopných semen;
  • olej z konopných semen;
  • celá rostlina konopí (včetně konopného pazdeří, čerstvá nebo sušená).

Dalšími produkty jsou konopná mouka (mleté sušené listy konopí) a konopný bílkovinný izobát, který se získává ze semen.

Má konopí místo ve výživě koní?

Jedna z nedávno publikovaných amerických studií zkoumala chutnost konopných pelet pro koně v porovnání s jinými běžně používanými koňskými krmivy. Výsledek? Konopné pelety byly koňmi lépe přijímány než jiná běžná krmiva. Třeba se proto i ve vašich stájích produkty z technického konopí zabydlí!

Chemické složení konopného šrotu nabízí široké možnosti využití ve výživě koní – má vysoký obsah dusíkatých látek, hrubých bílkovin (34,9 % v sušině) a hrubého tuku (10,7 % v sušině). Obsahuje také dostatek neutrální detergentní vlákniny (NDF: 44 % sušiny), přičemž ale má nízký obsah nestrukturálních sacharidů (NSC: 6,5 % sušiny), tedy jednoduchých cukrů a škrobů. Právě nízký obsah nestrukturálních sacharidů v konopném šrotu je bonusem tohoto krmiva. Vysoký obsah cukrů a škrobů v krmivu se totiž v poslední době stal pro majitele koní velkým strašákem, protože je dáván do souvislosti s celou řadou zdravotních problémů, jako je například laminitida, žaludeční vředy či inzulinová rezistence, a krmná dávka s nízkým obsahem cukrů a škrobů je nutností také pro koně s Cushingovým syndromem, PSSM a dalšími metabolickými poruchami.

Pelety vyrobené z konopného šrotu jsou z výše uvedených důvodů jednoznačně velmi hodnotné krmivo. Přijímají ho ale koně dobře? Právě na tuto otázku se pokusil najít odpověď výzkumný tým, který vedl Ryon W. Springer z Tarleton State University Equine Center v Stephenville v Texasu. Nedávno publikovaná studie v Journal of Equine Veterinary Science zkoumala chutnost konopných pelet pro koně a to ve dvou sériích testů.

V rámci testů bylo koni dvakrát denně nabídnuto 500 gramů granulí ze sójové moučky, granulí z rýžových otrub nebo granulí z řepných řízků v jednom krmném kbelíku a ve druhém kbelíku pak bylo vždy předloženo 500 gramů granulí z konopného šrotu. Krmiva byla podávána střídavě tak, aby každá skupina koní dostávala každé krmivo během experimentu a koně měli desetiminutové okno na příjem krmiva při každém krmení.

Výsledky výzkumu

V testu koně spotřebovali výrazně víc konopných pelet než pelet vyrobených ze sójových bobů nebo řepných řízků a přibližně stejné množství pelet z rýžových otrub. V průběhu studie však bylo pozorováno postupné zvyšování spotřeby konopných pelet a konzumace konopných pelet nevykazovala žádnou souvislost s příjmem sena.

Výzkum naznačil, že konopné pelety jsou stejně chutné jako pelety z rýžových otrub a chutnější než pelety ze sójových bobů a řepné řízky. Lze také očekávat, že akceptace pelet vyrobených z konopného šrotu se u koní zvýší po čtyřech dnech opakované expozice. Konopný šrot tedy lze doporučit ke zvýšení příjmu krmiva u koní a to díky chutnosti tohoto druhu krmiva. Nebojte se proto zařadit konopí na jídelníček svých koní.

Studie „Assessment of the Palatability and Acceptability of Hempseed Meal Pellets in Horses Compared to Mainstream Feedstuffs"od Ryona W. Springera, A. Cheyenne Masona, Teighlora D. Crosse, Kimberly A. Guay, Randela H. Rauba, Kimberly B. Wellmannové a Trinette N. Jones byla publikována v prosincovém čísle 2023 „Journal of Equine Veterinary Science“ a lze si ji přečíst v angličtině zde.

Podobné články

Většina lidí nasedá na koně z levé strany. Pro jezdce zažitá a praktická záležitost, koně si zvyknou na všechno. Kdyby si však mohli vybrat, možná by…

Téměř každý koňák alespoň jednou řešil otázku, co koni nasypat do žlabu, aby dobře vypadal, podával výkony a také, aby nad tím nakonec neohrnul nos.…