Stačí koním pouze pastva?

18. 3. 2024 Anna Mochanová Autor fotek: Jonáš Dušánek

Trávicí systém koní je evolučně přizpůsoben efektivnímu trávení a fermentování vlákniny, protože koně pocházejí ze stepí, kde kvalita pastvin a nutriční hodnota travin byla nízká. Pro zdraví trávicího systému je proto imitace tohoto způsobu výživy jednoznačně nejvhodnější. Nicméně z hlediska doplnění všech živin, vitaminu a minerálů může být pastvina sama o sobě nedostačující.

Nutriční skladba pastviny je velmi rozmanitá a odvíjí se kvality půdy, druhové skladby porostu, ročního období i intenzity vypásávání. Přestože je pro koně travní porost často hlavní zdroj energie a živin, bývá nutriční hodnota pastvy chovateli často neznámá. Analýza složení pastvy a sena je z toho důvodu velmi dobrá investice a poskytuje cenné informace pro správné vytvoření krmné dávky.

Stačí pouze pastva?

Seno obvykle obsahuje stravitelnou energii od 6 do 10 mJ/kg a 4−12 % bílkovin v sušině. Složení je tedy značně variabilní a nižší zastoupení bílkovin v seně bývá častý problém. Není neobvyklé, že se v seně vyskytují ve vyšší koncentraci nestrukturální sacharidy rozpustné ve vodě (jednoduché cukry a fruktany). Některá sena jich mohou obsahovat i > 20 %. Zvýšené množství jednoduchých cukrů a fruktanů stimuluje vylučování inzulinu a je proto velkým omylem domnívat se, že seno je vždy málo kalorické a nízkosacharidové. Totéž se týká i senáže. Navzdory tomu že koncentrace nestrukturálních sacharidů v senáži může být nižší než v seně, ke stimulaci vyplavování inzulinu dochází intenzivněji než v případě zkrmování sena. Proto se zkrmování senáže u koní trpících na endokrinní laminitidu nedoporučuje.

Pastvina a seno ad libitum obvykle pokrývá energetické potřeby koní, případně je převyšuje. Pro hříbata nebo geriatrické koně ve zhoršené výživné kondici, často s onemocněním chrupu a zhoršenou vstřebávací funkcí trávicího systému, ovšem může být i vysoce kvalitní seno ad libitum nedostačující pro zachování tělesné hmotnosti, zejména pokud je obsah bílkovin nízký. Stejně tak pro koně v zátěži je potřeba přidat k objemnému krmivu další zdroje energie.

Efektivní získávání energie z objemného krmiva přímo závisí na schopnosti kvalitně rozžvýkat píci. Pokud toho kůň není schopen, například v důsledku onemocnění chrupu, je namístě podávat objemové krmení v upravené podobě (granulované seno, senné řízky, senné pelety). Takto upravené seno může být podáváno jako doplněk ke klasickému senu nebo ho i plně nahradit.

Pokud pastva nestačí, čím doplnit energii?

Pokud jsou energetické požadavky koně vyšší, než nabízí pastva, přidávejte k objemovému krmení  ideálně krmné směsi bohaté na vlákninu a upřednostňujte je před krmivy bohatými na obiloviny.

Řepné řízky bez melasy patří mezi nejvyšší zdroje energie pocházející z vlákniny (13 mJ/kg). Obsahují také vhodné množství proteinů (10 %) a nízké množství škrobů a jednoduchých cukrů (< 5 %). Krmné směsi s obsahem kokosu obsahují až 15 mJ/kg stravitelné energie, obsah bílkovin je až 20 % a nestrukturální sacharidy jsou zastoupeny v 11 %, což je akceptovatelné vzhledem k jadrným krmivům.  Vojtěška obsahuje 10−12 mJ/kg stravitelné energie, obsah bílkovin se v ní pohybuje kolem 12−16 %. Preferujeme tedy přidání vojtěšky před přidáním obilovin.

Za účelem navýšení příjmu energie je samozřejmě možné použít kompletní krmnou směs. V tomto případě je důležité prozkoumat obsah škrobů a jednoduchých cukrů. Ideálně by měl být < 10 %. Naopak obsah vlákniny by měl být co nejvyšší, tj. ≥ 25 %.

Pokud je to možné, je vhodné přidat k těmto směsím trochu nasekaného či granulovaného sena. Docílíte tím vyšší koncentrace vlákniny.

0K0X6686.JPG

Kolik energie kůň potřebuje přijímat?

Denní energetický požadavek koně, který není březí a nemá žádnou zátěž, se odhaduje na 127−152 kJ/kg tělesné hmotnosti. Jedná se o hodnotu takzvané stravitelné energie, tedy energie přijaté z potravy minus energie ve výkalech.

Jak lze individuálně odhadnout hodnotu energetické potřeby pro konkrétního koně na den:

Vydělte hmotnost koně číslem 7 a získáte hodnotu odhadovaného energetického příjmu v mJ/den. Například 500 kg : 7 = 71 mJ/den.

Pokud chcete, aby kůň přibíral na váze, přidejte k této hodnotě 10 % (vynásobte získanou hodnotu číslem 1,1). Například 500 kg : 7 = 71 mJ/den × 1,1 = 78,1 mJ/den.

Lehká pracovní zátěž pro udržení svalové hmoty a kondice koně zvyšuje energetické nároky koně o 20 % a více.

Těžká pracovní zátěž může zvýšit energetické požadavky koně až o 100 % čili dvojnásobně.

Kolik kilogramů sušiny by tedy měl kůň denně přijímat?

Obecně doporučované množství zkrmované sušiny je 2−3 % tělesné hmotnosti každý den. Pokud je koni nabízeno vysoce chutné krmení (například šťavnatá pastvina ad libitum) nebo pokud je zvíře velký jedlík, může příjem sušiny překročit 5 %. Je-li zkrmováno pouze seno, příjem zpravidla odpovídá 2−3 % přijaté sušiny.

Koně, kteří mají problém s příjmem krmiva, nejčastěji v důsledku onemocnění chrupu, obvykle přijímají < 2 % sušiny denně. Ztráta tělesné hmotnosti nastává při příjmu 1−1,5 % sušiny denně. Denní příjem sušiny by nikdy neměl klesnout pod 1 % tělesné hmotnosti.  

0K0X6695.JPG

Kolik bílkovin by kůň měl přijímat?

Denní záchovná potřeba příjmu bílkovin pro koně na pastvině se pohybuje mezi 1 a 1,5 g/kg. Obvykle tato hodnota koresponduje s krmivy, v nichž podíl proteinů činí 6−8 %. Zkrmování bílkovin můžete lehce navýšit (krmiva s obsahem bílkovin 8−10 %), zejména pokud je hlavním zdrojem krmení pastvina. Zátěž zvyšuje požadavky příjmu bílkovin až na 2 g/kg/den.

Krmné směsi bohaté na bílkoviny tvoří kvalitní součást krmné dávky pro koně a neměly by být opomíjeny. Bílkoviny můžete zkrmovat i přidáním koncentrovaného bílkovinného zdroje doplněného o minerály a vitaminy.

Je možné energii doplnit ve formě krmného oleje?

Krmné oleje obvykle obsahují 40 kJ/ml (4 mJ/100 ml). Koním zpravidla nečiní potíže strávit tuky, pokud jsou zkrmovány v doporučeném množství a odpovídající kvalitě. Zkrmování tuků ve vyšších dávkách ovšem může negativně ovlivňovat fermentaci vlákniny v tlustém střevě.

Oleje je vhodné zařazovat do krmné dávky postupně. Začínejte množstvím 0,1 ml/kg tělesné hmotnosti a postupně dávku zvyšujte až na 1,0 ml/kg tělesné hmotnosti. Za akceptovatelný interval pro postupné navyšování dávky jsou považovány dva týdny.

Oleje zařazujte primárně za účelem zvýšení energetického příjmu. Lze zkrmovat jakýkoliv jedlý rostlinný olej − kukuřičný, slunečnicový, řepný, konopný, lněný, sójový, rýžový ad. Zkrmování oleje v množství 1 ml/kg tělesné hmotnosti pokrývá až jednu čtvrtinu bazální denní energetické potřeby koně. Zkrmování olejů navíc doprovází lesklá a zdravá srst.

0K0X6866.JPG

Jak je to s použitím jadrných krmiv?

Pokud potřebujete ještě více navýšit energetický příjem, lze přidat jadrná krmiva za předpokladu, že krmná dávka obsahuje objemová krmiva v dávce minimálně 1,5 % tělesné hmotnosti. Menší množství jadrného krmiva jako zdroje energie a bílkovin tedy může být koním podáváno. Jeho velkým benefitem je lepší stravitelnost a využitelnost živin pro koně se špatným stavem chrupu. Jadrná krmiva jsou také preferována u závodních koní, protože poskytují vysokou dávku energie v malém množství krmiva. Trávicí soustava koně pak není přeplněna.

Jadrné směsi obsahují většinou 10−30 % škrobu a 9−13 mJ stravitelné energie na 1 kg.

Jadrná krmiva by neměla být zkrmována v dávkách > 1 g/kg tělesné hmotnosti v rámci 1 krmné dávky (tj. asi 1−2 kg/500 kg/1 krmná dávka).

Jadrná krmiva nepodávejte koním, kteří trpí inzulinovou rezistencí (Cushingův syndrom, equinní metabolický syndrom). Výrazně by se tím zvýšilo riziko rozvoje laminitidy.

Vitaminy, minerály a bílkoviny

Přidáním koncentrovaného doplňku vitaminů, minerálů a bílkovin docílíte vyváženého příjmu esenciálních živin. V těchto doplňcích bývá často vysoký podíl škrobu (např. 20−25 %). Protože zkrmujete pouze malé množství, nebývá to problém.

Zvláštní pozornost by měla být věnována vitaminům C a E, což jsou velmi silné antioxidanty. Zvláště pokud jsou zkrmovány vyšší dávky oleje, je třeba přidávat právě tyto antioxidanty kvůli volným kyslíkovým radikálům, které vznikají oxidací nenasycených mastných kyselin. Doporučovaná dávka vitaminu E činí 1−2 IU/kg tělesné hmotnosti.

Závěr

Široká nabídka krmných směsí pro koně umožňuje sestavení krmné dávky, aniž by bylo nutné zkrmovat vysoké množství jadrných krmiv a krmiv bohatých na jednoduché sacharidy a škroby. Na trhu jsou dostupné kvalitní směsi, které obsahují vysoké množství stravitelné energie, adekvátní množství bílkovin, jsou bohaté na vlákninu a chudé na jednoduché cukry a škroby.

Použité zdroje

Zdroj: Durham A. Inappropriate nutrition: occurrence, welfare consequences and advice for owners. VetTimes 2018; 4 (2): 12−13. Dostupné na: www.vettimes.co.uk/article/inappropriate-nutrition-occurrence-welfare-consequences-and-advice-for-owners-cpdobesity

Podobné články

V posledních letech dochází k významnému vývoji v oblasti využití mezenchymálních kmenových buněk (MSC) ve veterinární léčbě, a to včetně…

koně a dekování, věčné téma

Počasí je stále poměrně nevyzpytelné. Koně jsou velmi adaptabilní a obvykle výrazné změny počasí zvládnou. Když ale ovlivňujeme jejich přirozené…