Vyjádření ČJF k antidopingovým a medikačním pravidlům FEI

27. 11. 2009 Helena Görnerová

Ve středu jsme vám přinesli aktuální informaci ze zasedání FEI, která ústy zástupců jednotlivých členů (národních federací) nyní umožňuje, aby koně před soutěží v sobě měli určitou hladinu některých nesteroidních protizánětlivých látek (NSAIDs). O vyjádření jsme požádali i zástupce České jezdecké federace, neboť i ona byla hlasování přítomna.

Ing. František Lomský, generální sekretář, vyhověl naší žádosti velmi rychle a tak vám nyní přinášíme stanovisko našeho nejvyššího sportovního jezdeckého úřadu, které nás velmi potěšilo.

Vyjádření ČJF k antidopingovým a medikačním pravidlům FEI

Nová mezinárodní pravidla EADCMR (antidopingová a medikační pravidla) jsou citlivým materiálem, který mění pohled FEI na problematiku dopingu v jezdeckém sportu. První návrh pravidel obdržely národní federace v srpnu 2009. Tehdy ještě v podobě dvou dokumentů - samostatných antidopingových pravidel a medikačních pravidel.

Národní federace neměly připomínky k tomu, aby celá problematika nepovolených látek byla rozdělena na antidopingová pravidla (EAD), která se věnují problematice podávání látek za účelem zvýšení výkonnosti koní a na medikační pravidla (CMR), která se týkají látek používaných při zdravotním ošetření koní. V tomto bodě panuje poměrně široká mezinárodní shoda. Na listopadové Valné hromadě FEI v Kodani byl předložen materiál, ve kterém EAD a CMR byly spojeny do jedněch pravidel EADCMR, v nichž jsou antidopingu a medikaci věnovány dvě samostatné kapitoly.

Podstatnější je však jiná věc. V původních návrzích se počítalo s tím, že nepovolené (prohibited) látky nesmí být obsaženy v těle koně v průběhu závodů. Do nepovolených látek patří jak dopingové látky označované jako zakázané (banned), tak i medikační (medication) látky. Celkově zahrnuje seznam nepovolených látek více než tisíc položek. Rozruch však vyvolalo na Valné hromadě FEI předložení tzv. progresivního seznamu s omezeným počtem látek, jež mají být tolerovány v definovaných limitech v tělech koní i během závodů. Zde FEI argumentuje tím, že se chtěla přiblížit standardům Mezinárodní antidopingové asociace (WADA), která toto pravidlo uplatňuje, avšak u lidských sportovců. FEI se takto vydala na velmi křehký led, kdy skutečně hrozí použití zmíněných látek u nemocných koní, kteří by takto mohli být připuštěni na start. Bohužel seznam byl vypracován pouhý jeden měsíc před Valnou hromadou FEI, a tak nebyl prakticky žádný čas podrobit progresivní seznam podrobnému prozkoumání na úrovni národních federací. Přesto byl těsnou většinou na Valné hromadě schválen.

ČJFČJF měla v Dánsku svoje zastoupení - přítomný byl prezident Ing. J. Pecháček, který hlasoval proti schválení seznamu progresivních látek. Nejenom proto, že problematika nebyla řádně projednána na úrovni národních federací, ale zejména proto, že hlavní zásadou je, aby se závodů účastnili jen koně, kteří jsou stoprocentně zdrávi.

Ing. F. Lomský, 27. 11. 2009

 

V Lanškrouně dne 26.11.2009

Vážení zástupci ČJF,

se znepokojením sledujeme dění okolo tzv. „progresivního" seznamu povolené medikace, který byl odhlasován 19. listopadu 2009 zástupci FEI na valném shromáždění v Kodani. O této události, která zaplňuje zahraniční časopisy i internetové stránky - nejen koňské či jezdecké, jsme včera informovali i českou veřejnost prostřednictvím krátkého článku našeho zpravodajského portálu EQUICHANNEL.cz: http://www.equichannel.cz/fei-opet-sokuje-schvalila-seznam-povolenych-dopingovych-latek-koni.

Tuto situaci považujeme z hlediska ochrany sportovních koní za velmi vážnou, stejně jako naši čtenáři, z nichž mnozí jsou aktivní jezdci, cvičitelé a členové ČJF. Proto nás zajímá, jak se k celé této situaci i zmíněnému seznamu staví Česká jezdecká federace, jakožto jediná organizace ČR, spadající oficiálně pod FEI.

Žádáme vás tedy o laskavé vyjádření k situaci a zároveň o informaci, zda na valném shromáždění v Kodani byli i zástupci ČJF, zda v této věci hlasovali a jak. Pokud se nepodaří schválení tohoto seznamu zrušit, jak se to promítne do praxe na jezdeckých závodech v ČR, ať už mezinárodních, tak i národních?

Děkujeme za Vaši ochotu a spolupráci, protože věříme, že nám vše jde v první řadě o ochranu svěřených koní a jejich sportovní využití v souladu se všemi platnými zásadami welfare a zdravého rozumu.

S pozdravem
MVDr. Dominika Švehlová, editor
Helena Görnerová, vydavatel
EQUICHANNEL.cz

Podobné články

Snažíte se dostat léky do svého koně? Odborník na výživu radí, jak na to.

Fyzicky náročnou kariéru sportovních koní neodmyslitelně provázejí zranění, utrpěná ať už při tréninku, závodu, nebo nešťastnou nehodou na pastvině.…