Systém vzdělávání v přirozené úpravě kopyt a celostní péči o koně dle dr. Strasser

1. 11. 2010 Pavel Mádr Autor fotek: archiv autora

Zcela jistě se mezi současnými koňáky najde jen málo těch, kteří by neslyšeli o dr. Strasser a její metodě "bosého trimu". Dost lidí se dokonce - neprávem - pyšní tím, že podle ní upravují kopyta koní. Jak je to ve skutečnosti se vzděláváním v této problematice, s licencí a licentovanými kopytáři v ČR?

Základní informace o přirozené úpravě kopyt

Přirozená úprava kopyt je populárním tématem posledních let. Vychází z problémů a nemocí kopyt, šlach, kostí, kloubů a dalších orgánových onemocnění koní, které byly zaznamenávány veterináři a chovateli v průběhu mnoha staletí používání podkov.

Strasser hoofcare logoMVDr. Hiltrud Strasser kompilovala tyto údaje a svou práci zaměřila na vytvoření postupů úpravy kopyt, vycházející z komplexního pohledu na fyziologii koně. Tento přístup označujeme jako celostní přístup k přístup k péči o koně.

Tyto postupy jsou celosvětově uznávány a rozšířeny a mají své zastánce a příznivce po celém světě. Pomohly tisícům koní od zdravotních problémů a výsledky jsou zcela jasně dokumentovány na klinických záznamech případů. Viz například poslední celosvětová Konference o celostním ošetřování koní a přirozené úpravě kopyt v Gdaňsku (na Equichannelu jste se o ní mohli dočíst ve článku Světová konference o přirozené úpravě kopyt a celostní péči o koně).

dr. Hiltrud Strasser

Z publikací Dr. Strasser, které shrnují základní informace, bych chtěl jmenovat ty základní, které byly díky Stanislavu Blechovi a Václavu Vydrovi přeloženy do češtiny a u nás publikovány a jsou tedy všem dostupné:

  • Život se zdravými kopyty
  • Podkování - je toto zlo opravdu nutné?
  • Železo v koňské hubě (napsala společně s profesorem Robertem Cookem)
  • Celostní ošetřování kopyt koní

Její knihy jsou souhrnem vlastních vědeckých poznatků, praktických pozorování a celoživotních zkušeností, výsledků studia a vědeckých prací mnoha autorů zabývajících se fyziologií a nemocemi koní. Dr. Strasser přetavila tyto informace do systému vzdělávání určenému pro ty, kteří jsou otevření a vnímaví k potřebám koní.

Vzdělávání Dr. Strasser v České republice

Díky panu Stanislavu Blechovi, který první přeložil knihu „Život se zdravými kopyty" a první prošel kurzy Dr. Strasser, se postupy Dr. Strasser začaly rozšiřovat i v České republice. Později, za přispění pana Václava Vydry, se začaly organizovat takzvané základní semináře „Život se zdravými kopyty". Doposud jich proběhlo 12 a absolvovalo je 125 zájemců.

Z přednášekZe seminářeZákladní seminář vás naučí opravdu jen základům celostního ošetřování koní a jejich kopyt. Nicméně si uděláte jasnou představu o tom, jak se podílí kopyta na zdraví koně a zpětně, jak je zdraví koně, jeho psychická a fyzická pohoda důležitá pro zdraví kopyt. Vysvětlí vám, jaký význam má typ ustájení pro zdraví kopyt.

Základní seminář z vás ale ještě neudělá „kopytáře".

SHP (Strasser Hoofcare Professional) studium

Základní seminář je podmínkou vstupu do dvouletého studia postupů Dr. Strasser.

Z prezentaceŔez deformovaným kopytemToto studium je podstatně detailnější a zahrnuje účast na 8 třídenních školeních s teoretickou i praktickou průpravou. Studenti absolvují 200 hodin praxe, na základě samostudia zpracují 8 písemných testů. Studium ukončí složením závěrečné zkoušky, která má teoretickou a praktickou část. Studium je náročné jak z hlediska teoretických znalostí, tak z hlediska získání manuální zručnosti. Studenti musí především pochopit základní výchozí principy, kdy, proč a jak všechno funguje tak, jak má. Následně se musí naučit tyto principy správně používat.

V České republice byly vyhlášeny 2 běhy dvouletého studia. Jeden z nich byl již ukončen. Absolvovalo ho 5 studentů a 2 studenti úspěšně studium dokončili. Druhý běh právě probíhá a studuje ho 17 studentů. Informace naleznete na www.strasser-kopyta.cz.

Úprava kopytaMěření úhlů na kopytěAbsolventi dvouletého studia získávají titul Strasser Hoofcare Professional (SHP) a získávají tak licenci Dr. Strasser pro úpravu kopyt jejím postupem. SHP musí každý rok projít re-kvalifikací, tedy obnovením licence a zakomponováním novinek v postupech a poznatcích.

SHP studium se koncentruje na studium nemocí a fyziologie kopyta a pohybového aparátu, ale neopomíjí všechny aspekty ošetřování koní. Dozvíte se spoustu informací o správné výživě, fyziologickém ustájení, anatomii a fyziologii koně a o souvislostech v organismu koně.

Lektoři

Vzdělávání v České republice je zajišťováno několika lektory:

  • Dr. Hiltrud Strasser - přes velkou vytíženost velmi často přijíždí do České republiky a věnuje se výuce svých studentů.
  • Patrik Spieleder - SHP provozující velmi úspěšnou kopytní kliniku v Rakousku na farmě poblíž Linze. Na této klinice bylo hospitalizováno a vyléčeno velké množství koní z České republiky. S Dr. Strasser spolupracuje už déle než 14 let.
  • Stanislav Blecha - SHP, který pracoval dlouhá léta na kopytní klinice u Dr. Strasser v Tubingenu. Má veliké zkušenosti s úpravou kopyt a s celostní péčí o koně.
  • Václav Vydra - SHP, nadšený propagátor těchto postupů, který jimi vyřešil spoustu problémů s kopyty u vlastních koní.
  • MVDr. Pavel Mádr - veterinář, student Dr. Strasser, příznivce celostních postupů léčby zvířat.

Kreslení proporcí

Plány do budoucna

Příští rok bude pokračovat seriál seminářů "Život se zdravými kopyty". První seminář se bude konat na Živohošti ve dnech 25.-27. února 2011. Další semináře budou následovat v pravidelných intervalech podle zájmu veřejnosti.

Patrik a VáclavV březnu 2011 bude otevřen další běh studia pro SHP, který by měl být ukončen v únoru 2013.

Veškeré informace o jednotlivých seminářích naleznete v kalendáři akcí na Equichannelu a na www.strasser-kopyta.cz.

Za tým lektorů vás srdečně zvu na naše semináře, případně ke studiu SHP. Těším se s vámi na shledanou.

MVDr. Pavel Mádr

Podobné články

Snažíte se dostat léky do svého koně? Odborník na výživu radí, jak na to.

Fyzicky náročnou kariéru sportovních koní neodmyslitelně provázejí zranění, utrpěná ať už při tréninku, závodu, nebo nešťastnou nehodou na pastvině.…