Rozhovor s MVDr. Bečvářovou: Jak krmit podvyživeného koně

5. 2. 2010 Michaela Burdová Autor fotek: archiv MVDr. Ivety Bečvářové

Jeden zajímavý rozhovor o krmení koní s MVDr. Ivetou Bečvářovou, MS, DACVN, specialistkou na výživu koní z Virginia Tech University, máme za sebou. Protože téma vyhublých a podvyživených koní se nás zvýšenou měrou týká i díky nově rozběhlé soutěži s firmou Dibaq, podíváme se nyní společně na záludnosti krmení koní ve velmi špatném výživném stavu.

Více o nové soutěži, která vám pomůže vykrmit vašeho koně, v článku Velká soutěž Equichannelu a Fitminu: Odyssea mého koně.

S MVDr. Bečvářovou jsme navázaly na poslední článek již jen prostřednictvím internetu, protože se v současné době pilně věnuje svým pracovním povinnostem na Klinice velkých zvířat univerzity Virginia Tech v USA. Naším tématem je podvyživený kůň.

Proč je kůň extrémně vyhublý?

Vyhublý kůň je buď nemocný, nebo dostává málo krmení, případně má k dispozici nestravitelná krmiva. Když vidíte v nějaké stáji vyhublého koně s tělesnou kondici 1-3 na stupnici 9, nemusíte hned hlásit týrání na příslušných místech. Může se jednat o dlouhodobě nemocné a v té době léčené zvíře. Jsou onemocnění, která způsobují nechutenství, neschopnost přijímat, zpracovat nebo trávit potravu.

V čem je podvýživa nebezpečná?

Podvýživa způsobuje svalovou slabost, zhoršuje trávení, snižuje obranyschopnost, neumožňuje hojení a rekonvalescenci, snižuje tělesnou teplotu, to vše vede k utrpení a úhynu koně.

Kůň, který delší dobu nepřijímá dostatek živin a energie, se zpočátku metabolicky přizpůsobí. Tato adaptace je odpovědí na negativní energetickou bilanci a součástí této odpovědi na nedostatek živin je snížení bazálního (pozn. red.: záchovného) metabolismu, lipolýza (pozn. red.: rozkládání) tělního tuku a odbourávání svalové hmoty jako alternativního zdroje energie. Jestliže tento stav trvá dlouho, dochází k úplné ztrátě tělesného tuku a k atrofii svalové hmoty, kdy kůň není schopen udržet váhu vlastního těla.

Koně, kteří již nemohou vstát nebo již nemohou ani zvednout hlavu, strnule setrvávají ve stejné poloze, mají kóma nebo křeče, mají nepříznivou prognózu, úhyn může nastat během 72-96 hodin. Ani v těchto pokročilých stádiích u ulehlých vyhladovělých koní není výjimkou pozorovat zájem koně o krmivo, pokud je mu nabídnuto.

podvyživený kůňKdy ještě není pozdě?

Podpůrnou léčbu lze zahájit u koní, kteří leží ve sternální poloze a jsou při vědomí. Přemístění do termoneutrálního prostředí (tam, kde není potřeba pro udržení tělesné teploty zapojit termoregulační mechanizmy), podpora pacienta v závěsu, rehydratace, úprava acidobazické rovnováhy. Co nejdříve po korekci dehydratace by se mělo začít s výživou.

Při krmení pacientů, kteří dlouhodobě nepřijímali krmivo, je třeba mít na paměti, že náhlý přísun kvalitního krmiva a energie může vést nejen k těžkému průjmu, kolice a laminitidě, ale i k naprostému metabolickému rozvratu a k úhynu (tzv. refeeding syndrom známý i v humánní medicíně). Z tohoto důvodu je nutné přísun živin a energie u podvyživených koní kontrolovat.

Co a kdy kachektický kůň při zahájení výživy může a co ne?

Mluvíme o kachektickém koni, který je hospitalizován. Je nutné sestavit krmnou dávku tak, aby obsahovala méně než 20 % nestrukturálních karbohydrátů (NSC) = cukrů, škrobů a fruktanů. Obsah těchto látek v seně se nedá odhadnout vizuálně, je tedy nutná chemická nutriční analýza. Vojtěškové seno má sice nižší obsah NSC, ale je tak bohaté na živiny a energii, že může způsobit průjem.

měření hmotnosti koně prostřednictvím obvodu hrudníkuNejvhodnějším senem je kvalitní travní seno (90 % sušiny) s obsahem NSC menším než 20 % v sušině, hrubou bílkovinou více než 8 % v sušině, ADF méně než 45 % v sušině a NDF méně než 65 % v sušině.

Jadrná krmiva a koncentráty mají až 60 % NSC v sušině, jsou tedy nevhodnými krmivy pro podvyživené koně během prvních 14 dnů zavedeného krmného režimu.

Hospitalizovaný kůň se převede na množství stravitelné energie spočítané pro současnou (podvyživenou) hmotnost během 4 dnů (první den 25 %, druhý den 50 %, třetí den 75 %, čtvrtý den 100 % stravitelné energie). Pokud se nevyskytnou problémy, množství energie můžeme během dalších 6-7 dní zvyšovat až na takovou záchovnou stravitelnou energii, která odpovídá odhadnuté optimální tělesné hmotnosti.

Podvyživení koně mají nedostatek vitamínů a minerálů v tkáních a orgánech. Vitamíny a minerály jsou nutné pro zajištění metabolismu glukózy, mastných kyselin a aminokyselin. Proto je vhodné přidávat B-komplex do intravenózních (pozn. red.: nitrožilních) tekutin (3 ml/100 kg tělesné hmotnosti) a krmit vhodný vitamínově-minerální doplněk.

Kolikrát denně?

Krmnou dávku je nutné každý den vážit a pečlivě rozdělit do 4-6 porcí denně. Je chybou koně s velkou chutí k jídlu během této počáteční fáze překrmit.

podvyživený kůň v závěsuCo když krmivo odmítá?

V takovém případě se přistoupí k asistované výživě - nosojícnovou sondou. Koně ve sternální pozici lze sondou krmit pouze v případě, že jsou schopni se v této pozici udržet.

Jaké šance na přežití mají podvyživení koně?

U koní, kteří ztratili 45-50 % tělesné hmotnosti a leží déle než 72 hodin, je prognóza nepříznivá. V jedné ze studií 20 % podvyživených koní uhynulo mezi 1-19 dny po započetí krmného režimu. Koně, kteří se zotaví a jsou vhodně krmeni, naberou tělesnou hmotnost během 60-90 dnů. V závažných případech však může návrat optimální hmotnosti trvat až 6-10 měsíců.

Setkáváš se často s případy týraných koní nebo spíš řešíte kachexii jako následek onemocnění? (nemohla bys nějaký konkrétní případ - a´la veselá historka z natáčení?)

Bohužel, nejčastěji se na klinice, a hlavně v terénu, setkáváme s případy vážné podvýživy z důvodu týráni koní nebo z neschopnosti nakrmit klisnu v posledním trimestru a během laktace. Máme i hodně případů geriatrických (starých) koní, kteří se prezentují se špatnou tělesnou kondicí. Současná situace v USA je taková, že řada chovatelů má během pastevní sezóny k dispozici pastvu, ale kámen úrazu je zajistit seno na zimu. Některé roky jsou natolik vlhké, že je problém s usušením sena, jehož cena se poté na trhu mnohonásobně zvyšuje. Řada chovatelů pak z ekonomických důvodů nemá na kvalitní seno a na preventivní odčervovací program, takže se snaží koně před zimou prodat. Nastává pak situace, že je přebytek neprodejných koní, koně taktéž nelze v USA v současné době prodat na jatka, tudíž spousta zvířat setrvává v naprosto nevhodných podmínkách a končí podvýživou. Ve Virginii se objevují případy, kdy se na vašem ohrazeném pozemku z ničeho nic přes noc objeví neznámý kůň!

Co koně lépe snášejí - nadváhu nebo podváhu?

To je opravdu těžké odpovědět. Záleží to na typu chovu, typu ustájení, typu práce koně, reprodukci a zdravotním stavu. Tak například nadváha a obezita predisponuje k rezistenci na inzulín a k laminitidě. Tudíž, i když se zdá, že kůň nadváhu snese, prevence a léčba obezity je klíčová k prevenci laminitidy, která může být pro koně fatální.

Co je nejvhodnějším krmivem pro koně, kteří potřebují přibrat (jsou cca na stupni 3)?
Nebo spíš zásady, které mi pomůžou z hubeňoura udělat oře...

vážení senaKůň průměrně zkonzumuje 2 % svojí tělesné hmotnosti v sušině krmné dávky. Pokud je tedy kůň pouze na seně ad libitum a nepřibírá či hubne, je třeba zvýšit energetickou koncentraci krmné dávky za použití energetických krmiv, jako je jádro, koncentráty, oleje či rýžové otruby.

Energie krmné dávky se dá nejlépe zvýšit přidáním tuku (oleje), protože gram tuku obsahuje 2,25x více energie než gram sacharidů či bílkoviny. Zvýšení energie ve formě tuku, spíše než ve formě jádra je také bezpečnější jako prevence acidózy (pozn.red.: překyselení) tlustého střeva a následného narušení střevní bariéry, což může predisponovat k laminitidě.

Vhodné je přidat vysoce stravitelné komerční koncentráty (peletované či extrudované) se zvýšeným obsahem tuku (tj. 6 - 15 % v sušině), či stabilizované rýžové otruby nebo rostlinný olej (např. sójový, řepkový, kukuřičný). Rostlinné oleje je třeba přidávat postupně během 10 - 14 dnů, jinak mohou způsobit průjem. Krmná dávka by neměla obsahovat více než 15 % tuku v sušině, jelikož tuk omezuje zdravou fermentaci v tlustém střevě.

Maximální doporučitelné množství jádra a koncentrátů bohatých na škroby na jedno krmeni je přibližně 2 kg na 500 kg koně.

Podobné články

Snažíte se dostat léky do svého koně? Odborník na výživu radí, jak na to.

Fyzicky náročnou kariéru sportovních koní neodmyslitelně provázejí zranění, utrpěná ať už při tréninku, závodu, nebo nešťastnou nehodou na pastvině.…