Povinné schéma očkování proti chřipce koní dle SVS

1. 12. 2023 Tisková informace Zdroj: ČJF

Česká jezdecká federace na základě spolupráce se Státní veterinární správou upozorňuje na aktualizovanou povinnost vakcinace koní proti chřipce dle platných veterinárních pravidel, a to na všech akcích ČJF.

Vzhledem k nejasnostem ohledně očkování koní proti koňské chřipce, ke kterým dochází při veterinárních přejímkách na akcích pořádaných ČJF, došlo k úpravě veterinárních podmínek pro konání svodu koní vydávaných SVS.

Aktuální možná schémata jsou následující:

  • Primo-vakcinace ukončená do 31. 12. 2023: dvě dávky v rozmezí 21 – 93 dní, posilovací dávka max. 6 měsíců a 21 dní po druhé dávce.  Každoroční revakcinace max. 12 měsíců.
     
  • Primo-vakcinace ukončená od 1. 1. 2024: dvě dávky v rozmezí 21 – 60 dní, posilovací dávka max. 6 měsíců a 21 dní po druhé dávce.  Každoroční revakcinace max. 12 měsíců.

Koně mohou startovat nejdříve 7 dní po ukončené primo-vakcinaci a nesmí startovat 7 dní po jakékoliv další vakcinaci.

Při nesplnění podmínek vakcinace (i zpětně v minulých letech) budou majitelé koně sankcionování dle platné přílohy VI veterinárních pravidel. Pochybení ve vakcinačním schématu je veterinář provádějící přejímku povinen zapsat do průkazu koně a odpovědná osoba (viz. Všeobecná pravidla ČJF čl. 118)  je povinna chybu napravit před účastí na další akci ČJF.

Nutno na závěr připomenout, že za správnost provedené vakcinace zodpovídá odpovědná osoba.

Detailní informace naleznete v článku 1003 veterinárních pravidel na níže uvedeném odkaze.


https://www.svscr.cz/zdravi-zvirat/svod-zvirat/veterinarni-podminky-2023/

https://www.cjf.cz/upload/editor/user/88/files/pravidla2023/Veterina_2023_08082023_FINAL.pdf

https://www.cjf.cz/upload/editor/user/88/files/pravidla2023/Vseobecna_2023_23032023_FINAL.pdf

TN.cz
Podobné články

Průměrná délka březosti klisny je 333 dní s odchylkou plus mínus patnácti dní. O embryonálním vývoji hovoříme do čtyřicátého dne březosti klisny. Od…

Vyhazování se u koní vyvinulo jako obranný mechanismus, který jim měl pomoci zbavit se predátora. Dnes už se běžný kůň s predátorem jen tak nesetká,…