Poranění šlach a vazů u koní: léčebný potenciál kmenových buněk

12. 6. 2024 MVDr. Mária Vinczeová Zdroj: Avecell

Postižení koňských šlach je zdravotní problém vyžadující dlouhodobou léčbu a nezřídka se objevují relapsy. Ve srovnání s tradičními léčebnými metodami je terapie těchto tkání pomocí MSC obvykle účinnější a zároveň snižuje riziko opakovaných problémů v již jednou poškozených tkáních.

Zdraví šlach a vazů končetin má zásadní vliv nejen výkon, ale i na celkovou kondici koně. Poranění těchto tkání mívají závažné následky, včetně snížení výkonnosti nebo ukončení sportovní kariéry zvířete. Výkon, který podávají zejména závodní koně, je často na hranici jejich anatomických možností, což ve spojení s tréninkovou zátěží může vést k degenerativním změnám. Poranění šlach a vazů jsou častá a většinou obtížně léčitelná. Regenerativní medicína však nabízí nové účinné způsoby léčby, které navíc snižují riziko recidiv.

Mezenchymální kmenové buňky (MSC), kromě léčby např. imunitních poruch, vykazují velký léčebný potenciál také v oblasti muskuloskeletálního systému a různých degenerativních onemocnění. Účinek MSC spočívá mj. v produkci látek tlumících imunitní reakce, dále snižují apoptózu a podporují angiogenezi a diferenciaci buněk. Výsledky studií dokládají, že aplikace MSC může posílit strukturu a biomechanickou funkci tkání a také zvýšit jejich odolnost.

Nedávná studie se zabývala léčbou zánětu šlach u koní pomocí MSC získaných z vlastní tukové tkáně. Výsledky ukázaly, že léčba pomohla zastavit progresi léze, zlepšila uspořádání kolagenových vláken a snížila zánět. V jiné studii byly k lepšímu hojení zánětu šlach využity MSC získané z kostní dřeně. Ve srovnání s kontrolní skupinou byly šlachy koní léčených MSC méně tuhé a měly lepší strukturu.

Možnosti léčby zvířat vlastními (autologními) MSC mohou být někdy omezené. Z tohoto důvodu se sbírají zkušenosti také s aplikací dárcovských (alogenních) MSC. Studie ukázala, že léčba alogenními kmenovými buňkami z pupečníkové krve vedla během 6 měsíců od aplikace k obnově výkonnosti u 77 % koní. Další studie kombinovala aplikaci alogenních MSC s plazmou bohatou na destičky. V tomto případě se 89,5 % koní vrátilo do 24 měsíců od léčby na svou původní soutěžní úroveň. Také byly porovnávány výsledky koní léčených MSC a kontrolní skupiny koní, která podstoupila pouze řízený rehabilitační program. Jako nejúčinnější se ukázala kombinace MSC s rehabilitací, s třikrát vyšší pravděpodobností návratu koní k soutěžení.

Zdroje:

  • Salz RO, Elliott CRB, Zuffa T, Bennet ED, Ahern BJ (2023): Treatment of racehorse superficial digital flexor tendonitis: A comparison of stem cell treatments to controlled exercise rehabilitation in 213 cases. Equine Veterinary Journal, 2023,1–9.
  • Beerts C, Suls M, Broeckx SY, Seys B, Vandenberghe A, Declercq J, Duchateau L, Vidal MA, Spaas JH (2017): Tenogenically induced allogeneic peripheral blood mesenchymal stem cells in allogeneic platelet-rich plasma: 2-year follow-up after tendon or ligament treatment in horses. Frontiers in Veterinary Science, 4, 158.
  • Platonova S, Korovina D, Viktorova E, Savchenkova I (2021): Equine tendinopathy therapy using mesenchymal stem cells. KnE Life Sciences, 533–541.
  • Rainland Farm Equine Clinic: Tendons and ligaments – structure and injury. https://rainlandfarm.com/tendons-and-ligaments-structure-and-injury/

00316857l.jpg

AVECELL® je veterinární projekt Medicínského centra Praha, v němž se tým odborníků zaměřuje na výzkum a využití nových metod léčby pomocí aplikace kmenových buněk ve veterinární medicíně. Medicínské centrum Praha získalo povolení pro výrobu veterinárního léčivého přípravku (autologní mezenchymální kmenové buňky) od Ústavu pro státní kontrolu veterinárních biopreparátů a léčiv (ÚSKVBL) v květnu 2015.

 

Podobné články
Vyšetření žaludku

Gastroskopie je druh endoskopie, při níž se pomocí dlouhého flexibilního endoskopu (dlouhá ohebná kamera) díváme do útrob těla pacienta, konkrétně do…

Je dobrý nápad ostříkat koně studenou vodou ihned po zátěži? Má se přebytečná voda z těla stáhnout stěrkou?