Plochá kopyta - tzv. „sinkeři“

4. 5. 2010 alena vostatkova Autor fotek: archiv autorky

O plochých kopytech se zde na Equichannelu nejednou diskutovalo. Alena Vostatková vás proto v dnešním článku seznámí s touto problematikou, proč plochá kopyta vznikají a jak jim lze předejít.

Plochá kopyta jsou kopyta nemocná - chronicky schvácená - a proto je třeba je řešit.

Vznikají při schvácení metabolickém a mechanickém. U mechanického jde o přerůstání kopytní stěny po celém jejím obvodu. V důsledku tohoto mechanického tlaku se naruší laminární spojení - tím dochází k „poklesu" kopytní kosti v kopytním pouzdře a následnému zploštění chodidla a jeho významnému ztenčení.

Zde na rentgenovém snímku je rozdíl mezi zdravým a plochým kopytem (vlevo zdravé, vpravo nemocné):

rtg snímek zdravého (vlevo) a plochého kopyta

U zdravého - konkávního kopyta je chodidlo silné cca 1 cm. Kopyto ploché má tak do 0,5 cm, což vede k velké citlivosti koně na nerovném tvrdém a kamenitém terénu. Je zde velké nebezpečí bolestivých otlaků, abscesů a proražení chodidla. Takto postižený kůň by měl být v rehabilitačním období při jezdeckém využití chráněn botami pro koně se speciálním vypodložením uvnitř. Doma, kde si kůň cestu vybere, botky nejsou již nutné.

Šipky na následujícícm obrázku ukazují na hloubku laterálních střelkových rýh, které jsou v případě plochých kopyt velmi plytké:

ploché chodidlo

Zde je ploché kopyto z profilu, vždy jsou přítomny drobné vlnky ukazující na narušené laminární spojení / roztaženou bílou čáru, těsně pod korunkou je malý ďolíček, který je znatelný u takto postižených kopyt na pohmat:

ploché kopyto z profilu

Boty pro koně jsou velmi praktické a koním v rehabilitaci usnadňují život a zvyšují tolik žádanou pohyblivost:

boty na kopyta

Pro rychlou a hlavně úplnou rekonvalescenci je nutné zajistit:

- vyváženou stravu koni na míru dle jeho individuálních potřeb na základě rozborů píce a případné dorovnání nedostatků či přebytků. Nevím-li si rady, doporučuji pozvat krmiváře, který mi poradí a sestaví dávku na míru.

- co možná nejvíce pohybu po pevném podkladu, kde bude mít kopyto možnost pořádně pracovat - kopytní mechanismus.

- a v neposlední řadě kvalitní a častou odbornou kopytní péči dle individuálních potřeb daných kopyt, všeobecně platí, že ideální interval v prvních měsících rehabilitace je cca 14 dní, není to však směrodatné.

Zajistíme-li vše, co je pro úspěšnou léčbu nutné, zlepšení a pokrok musí být viděn do půl roku. Pokud nedojde ke zlepšení, někde je stále chyba.

Úspěšná léčba by na konci měla dopadnout takto:

zdravé klenuté kopyto

Podobné články

Do našich tréninkových lekcí nebývá strečink zařazován až tak pravidelně a v takovém rozsahu, jak by si zasloužil. A to přestože je jeho přínos…

Na fotodermatitidu bývá náchylná málo osrstěná a/nebo nepigmentovaná kůže

Letošní jaro přineslo s nadmírou slunečních paprsků radosti i starosti. Pokud se totiž účinky slunečního záření spojí s určitými látkami obsaženými…