Pilates pro koně 1

28. 10. 2009 The Horse Autor fotek: z videa pro Sport Horse Publications

Honění koně na lonži, neustálá práce v kopcích, nekonečné řady kavalet a skoků; nic z toho vám nepomohlo, když jste chtěli posílit hřbet svého koně? Možná jste na to prostě šli špatně nebo ne dostatečně...

autor původního textu: Marcia King
1. června 2009, článek č. 14268

Víte, že je možné trénovat hluboké svaly trupu („core") koně, a tím zlepšit jeho zdraví - bez ohledu na to, v jaké disciplíně ho využíváte?

„Z lidského lékařského výzkumu víme, že když jsou lidé postiženi bolestí hřbetu, hluboké stabilizující svaly se ,vypnou´. I když bolest odezní, tyto svaly se znovu ,nezapnou´. Návratnost bolesti je u lidí velmi vysoká, mluví se o 70-80 % (Hides a kol., 2001). Pokud však pacienti zajdou za fyzioterapeutem a naučí se, jak znovu ,zapnout´ tyto hluboké stabilizující svaly, pak se návratnost bolesti zad výrazně sníží, asi na 30 %. Předpokládáme, že něco podobného se děje i u koní.

Zjistili jsme, že když jsme s koňmi prováděli cviky zaměřené na trénink hlubokých svalů trupu („core") po dobu několika týdnů, zlepšilo se jejich držení těla, byli kulatější, začali se pohybovat s kohoutkem „nahoře" a podávat lepší výsledky, především ve shromážděných chodech." To jsou slova Hilary M. Clayton, BVMS, PhD, MRCVS, vedoucí Mary Anne McPhail Dressage na Michiganské státní univerzitě.

Clayton chtěla, aby její arabští koně podávali co nejlepší výkony. Účastní se soutěží v drezuře (a získala za federaci USA bronzové, stříbrné i zlaté medaile), je certifikovaným trenérem jezdectví ve Spojeném království a Kanadě a byla členem kanadské národní trenérské komise pro drezur, parkur a všestrannost.

Ale Clayton také žije ve světě vědy a faktů. Jejím každodenním chlebem jsou výzkumy v oblasti pohybu koní, analýzy chodů, trénování sportovních koní a biomechanice kulhání na Michiganské státní univerzitě. Byla také prezidentkou Asociace pro sportovní medicínu koní, je členem Mezinárodní equinní veterinární dvorany slávy a lektorkou biomechaniky a pohybu koní na akademické půdě i mezi majiteli koní po celém světě.

Takže když se Clayton nadchne pro „trénink hlubokých svalů" koní, možná stojí za to se na toto téma trochu blíže podívat.

Silnější hřbet

pilatesMnoho jezdců zná koncept tréninku hlubokých svalů trupu prostřednictvím cvičení Pilates nebo jógy. Možná také znají podobná cvičení, která předepisují fyzioterapeuti pro léčbu bolesti beder. „Lidi, kteří podstoupí fyzioterapii, aby se jim nevracely bolesti zad, provádějí posilující cviky namířené specificky na aktivaci svalu multifidus," říká Clayton. Sval multifidus (mnohoklanný) je odpovědný za rotaci páteře. Clayton popisuje výzkum, kterého se účastnili pacienti po první epizodě akutní bolesti v oblasti beder. Během výzkumu byli přeléčení léky a náhodně rozděleni do dvou skupin: kontrolní (bez další léčby) a podstupující specifická cvičení. Návratnost bolesti v oblasti beder byla u cvičící skupiny po jednom roce 30 % (u kontrolní skupiny to bylo 84 %) a po dvou až třech letech 35 % (u kontrolní skupiny 75 %).

Bohužel u koní je cvičení podporující hluboké svaly trupu jen málo známé. Clayton začala používat cviky, které jí doporučil její kolegyně Narelle Stubbs (australská veterinární fyzioterapeutka) a byla nadšená z výsledků.
„Začala jsem provádět tato cvičení na svých vlastních koních, když jsem pracovala s Dr. Stubbs," říká Clayton. „Všimla jsem si výrazného zlepšení v sebenesení svých koní a jejich rovnováze, kterého jsem nebyla schopná dosáhnout obvyklým výcvikem."

Výsledky byly tak dobré, že Clayton a Stubbs začaly spolupracovat na knize a DVD, kde demonstrují různé cviky zaměřené na hluboké svaly trupu koní, které pomohly i svěřencům dr. Clayton. Také (zatím neoficiální) výsledky výzkumu na toto téma dodaly oběma dámám elán do dalších výzkumů; byť ještě nejsou dokončené, už teď vypadají velmi slibně. „Leží před námi celá halda humánních knih na toto téma, ze kterých chceme čerpat při plánování našich výzkumů bolesti hřbetu a rehabilitace u koní."

„Core" trénink - o co jde

Cviky „core" tréninku (hlubokých svalů trupu) se liší od ostatních výcvikových metod tím, že pracují s konkrétními svaly. „Cviky „core" tréninku jsou zaměřené na klouby a svaly krku a hřbetu koně," vysvětluje Clayton. „Zvyšují pružnost meziobratlových kloubů a posilují zvláště ty svaly, které drží hřbet koně ve vyklenuté pozici během práce."

pilatesJe to důležitá oblast, kterou je třeba posilovat, protože hřbet má přirozenou tendenci se prohýbat dolů, jakmile je zatížen. Tyto cviky pomáhají rozvíjet svaly, které tuto tendenci překonají, s cílem udržet hřbet trochu vyklenutější. „Vyklenutější linie zlepšuje výkonnost," připomíná Clayton.

„Core" trénink se také liší tím, že se cviky dělají ze země. Pro vyklenutí, natažení krku a jeho ohýbání používá člověk lákadlo (pamlsek), aby požadovaný pohyb podpořil. Pro zvednutí hřbetu, vybalancování a natažení zadních končetin použije člověk tlak, aby kůň zareagoval odpovídajícím způsobem.

Tyto techniky může kdokoli, bez ohledu na své dovednosti. „Jsou bezpečné a snadné," tvrdí Clayton.
Není k tomu třeba žádnou speciální výbavu ani zařízení. Doporučují se pouze ochranné rukavice a boty, možná ochrana prstů, například plastové víčko od nádobky na kávu, které se rozřízne ve tvaru X, jehož středem se prostrčí pamlsek, a dobré je i použít náprstek nebo tupý předmět, například vršek z propisky, který pomůže vyvíjet tlak. Cviky by se měly dělat na uzavřeném místě, na rovném povrchu, který neklouže a je měkký.

Všechny cviky využívají přirozených reakcí, které mají pozitivní účinek. Clayton říká, že mnoho z nich lze používat terapeuticky pro zlepšení pružnosti nebo síly určité oblasti.

Kontraindikace

Cviky „core" tréninku by se neměly provádět u koní, kteří trpí ataxií (špatná koordinace), problémy s rovnováhou nebo těžkým poškozením pohybové soustavy - dokud je nepovolí ošetřující veterinář (před započetím těchto cviků byste se ostatně vždy měli poradit s vašim veterinářem). „Některé ze cviků zahrnují stání na třech končetinách nebo více než obvyklé zatížení jedné končetiny," vysvětluje Clayton. „Pokud má kůň ataxii a špatnou rovnováhu, mohl by se zranit nebo upadnout."

Přestože jsou tyto cviky vhodné pro rehabilitaci po zranění nebo nervovém onemocnění, je třeba, aby veterinář posoudil stav koně a stádium jeho hojení, než se s nimi začne.

Medailonek Hilary Clayton můžete najít na této stránce http://www.equinology.com/info/instructor.asp?insid=17 (anglicky)

Medailonek Narelle Stubbs najdete na této stránce http://www.animalrehabinstitute.com/AboutStaff/Faculty_Narelle.html (anglicky)

Večer vás zveme k pokračování tohoto článku, kde se dozvíte něco více o třech skupinách "core" cviků, jejich indikaci a Dr. Clayton také prozradí pár potřebných doporučení pro zlepšení jejich účinnosti. Prozradíme vám také, co obsahuje zmiňovaná kniha i DVD, které již jsou v prodeji!

Podobné články

Do našich tréninkových lekcí nebývá strečink zařazován až tak pravidelně a v takovém rozsahu, jak by si zasloužil. A to přestože je jeho přínos…

Na fotodermatitidu bývá náchylná málo osrstěná a/nebo nepigmentovaná kůže

Letošní jaro přineslo s nadmírou slunečních paprsků radosti i starosti. Pokud se totiž účinky slunečního záření spojí s určitými látkami obsaženými…